Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ý nghĩa trong các lĩnh vực khác

Ý nghĩa trong các lĩnh vực khác

Tải bản đầy đủ - 0trang

phải hiểu đúng bản chất, đúng ngữ nghĩa, phạm vi của ngơn từ, mà còn đòi hỏi

một trình độ hiểu biết sâu rộng và có sự hoạt động trí óc minh mẫn. Đồng thời

cũng phải thật kiên trì và bền bỉ, có như vậy mới tiếp cận và chinh phục được

luật so sánh.

Vì khó nên lại rất mới lạ, và gây hứng thú cho người nghiên cứu tìm tòi.

Những ý nghĩa nêu trên mới chỉ là sự tìm kiếm sơ lược nhất về ý nghĩa của luật

so sánh, ngoài ra sẽ còn rất nhiều vấn đề nữa mà trong bài viết này chưa nói tới.

Với một vai trò quan trọng như vậy, luật so sánh sẽ tiếp tục cống hiến, tiếp tục

tại ra nhiều giải pháp, hữu ích giúp cho việc xây dựng, áp dụng pháp luật trở nên

dễ dàng hơn, việc thấu hiểu pháp luật quốc tế trở nên đơn giản hơn.

Vì tài liệu nghiên cứu còn q ít, đa số là tài liệu tiếng anh, nên cũng còn

gây nhiều khó khăn cho những người hạn chế ngoại ngữ và muốn tìm hiểu mơn

luật so sánh này. Mong rằng trong tương lai tới, pháp luật Việt Nam sẽ đưa ra

nhiều nghiên cứu hơn về luật so sánh và vai trò to lớn của nó để phần nào chia

sẻ đến những người đam mê những kiến thức cơ bản nhất về luật so sánh.9KẾT LUẬN

Bằng sự ứng dụng thực tế, bằng những ý nghĩa hết sức to lớn và sự ảnh

hưởng không nhỏ đến pháp luật quốc tế, luật so sánh ngày càng phổ biến hơn

đến với nhiều quốc gia. Việt Nam cũng đã và đang tiếp nhận những ý nghĩa đó,

chúng ta đều tin tưởng rằng trong thời gian tới các nhà làm luật Việt Nam sẽ

nghiên cứu và áp dụng linh hoạt ý nghĩa của luật so sánh vào tình hình thực tế

nước ta, đưa pháp luật nước ta ngày một phát triển và sáng tạo hơn.

Vì kiến thức của bản thân còn hạn hẹp nên nghiên cứu vấn đề còn nhiều

thiếu sót, kính mong thầy cơ giúp đỡ và bỏ qua!10DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật so sánh, Michael Bogdan, người dịch: PGS.TS Lê

Hồng Hạnh, TH.S.Dương Thị Hiền

2. Giáo trình Luật so sánh trường Đại học Kiểm sát Hà Nội11MỤC LỤC

MỞ ĐẦU......................................................................................1

NỘI DUNG..................................................................................2

I. Hệ thống lý luận chung về Luật so sánh......................2

1. Khái niệm và đặc điểm của luật so sánh...................2

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của luật so

sánh.......................................................................................3

II.Ý nghĩa của luật so sánh trong đời sống pháp luậtquốc tế.....................................................................................4

1. Tính giáo dục chung của luật so sánh........................4

2. Tăng sự hiểu biết về hệ thống nội luật......................5

3. Tìm kiếm mơ hình lý tưởng...........................................5

4. Hài hòa và thống nhất hóa pháp luật.........................6

5. Sự vận hành pháp luật thực định................................6

6. Ý nghĩa với công pháp quốc tế....................................6

7. Ý nghĩa đối với tư pháp quốc tế và luật hình sự

quốc tế..................................................................................7

8. Ý nghĩa trong mục đích sư phạm................................8

9. Ý nghĩa trong các lĩnh vực khác..................................8

III. Đánh giá..........................................................................9

KẾT LUẬN.................................................................................10

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................1112Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ý nghĩa trong các lĩnh vực khác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×