Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN IV: CÔNG NGHỆ CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HEINIKEN TỪ NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI VỚI CÔNG SUẤT 1800 m3/h

PHẦN IV: CÔNG NGHỆ CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HEINIKEN TỪ NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI VỚI CÔNG SUẤT 1800 m3/h

Tải bản đầy đủ - 0trang

CÔNG NGHỆ CUNG CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HANIKEN TỪ

NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI VỚI CÔNG SUẤT 1800 Sm3/hxử lý sẽ có áp suất khoảng 250 barg, nhiệt độ khoảng 45 oC. CNG cung cấp cho nhà

máy Bia Heineken sẽ được vận chuyển bằng xe bồn chuyên dụng loại 20 ft hoặc 40 ft.

Yêu cầu của CNG cấp cho nhà máy là 5 barg.

4.1.3 Hệ thống ký hiệu, đo lường:

a) Kí hiệu và chú giải:

CNG

SDV

PCV

PSV

TM

MMscmd

b) Đơn vị đo lường:Khí tự nhiên nén

Van ngắt dòng

Van điều chỉnh áp suất

Van xả quá áp

Thiết bị đo lưu lượng loại Tuabin

Triệu mét khối khí trên ngàyÁp suất

Nhiệt độ

Khối lượng

Lưu lượng

Lưu lượng khí

Khối lượng riêngBara, barg

o

C, oK

Kg

kg/h, tấn/h

MMscmd

Kg/m34.2 CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ:

4.2.1 Xe chớ CNG:

Loại 20 ft và 40 ft tương đương với 17 m3 và 34 m3

-Nhiệt độ hoạt động / Thiết kế : 25 / 75oC-Áp suất hoạt động / Thiết kế : 250 / 275 barg4.2.2 Thiết bị gia nhiệt bằng nước:

Loại: đun nóng gián tiếp bằng điện thơng qua nước nóng

-Số lượng: 04 (02 hoạt động và 02 dự phòng)-Áp suất đầu vào tương ứng với các cấp: 250 / 49.5 barg-Công suất thiết kế: 1800 Sm3/h /Thiết bịSinh viên thực tập: Huỳnh Nho TồnTrang 17CƠNG NGHỆ CUNG CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HANIKEN TỪ

NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI VỚI CƠNG SUẤT 1800 Sm3/h

-Cơng suất tiêu thụ tương ứng các cấp: 46.22 /45.91 kW /Thiết bị4.2.3 Thiết bị đo đếm:

Loại: tuabin

-Số lượng: 02 (01 hoạt động và 01 dự phòng)-Áp suất thiết kế: 19 barg-Nhiệt độ thiết kế: 600C (max )-Công suất thiết kế: 1800 Sm3/h /Thiết bị4.2.4 Điều kiện môi trường:

Nhiệt độ: 25oC

-Áp suất: 1 atm4.2.5 Các lò đốt:

Lò đốt 1Lò đốt 2Lò đốt 3Nhiệt độ (oC )27.927.927.9Áp suất (barg )555Lưu lượng (Sm3/h )9005403604.2.6 Thành phần khí đầu vào:

Thành phần khí

(% mol)

N2

CO2

Methane

Ethane

Propane

i-Butane

n-Butane

i-Pentane

n-Pentane

C6+Sinh viên thực tập: Huỳnh Nho TồnNguồn khí Phú Mỹ-Hồ Chí Minh

0.3254

2.9280

87.600

4.9130

2.4340

0.6940

0.5800

0.1960

0.1280

0.1796Trang 18CƠNG NGHỆ CUNG CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HANIKEN TỪ

NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI VỚI CÔNG SUẤT 1800 Sm3/hH2 O

Tổng0.0220

100.004.3 NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ:

CNG cấp cho nhà máy bia Heineken sẽ được vận chuyển bằng xe bồn chuyên dụng

loại 40ft (34 m3) từ nhà máy CNG Nhơn Trạch - Đồng Nai. CNG tại đây sẽ được nén

tới áp suất 250 barg, ở 25 oC. Tại điều kiện trên, với lưu lượng thiết kế 1800 Sm 3 thể

tích thực CNG giảm đáng kể chỉ còn 5,89 m 3. Như vậy trung bình mỗi ngày xe bồn sẽ

vận chuyển khoảng 114m3 khí CNG ở điều kiện hoạt động. Yêu cầu của CNG cung

cấp đến các nguồn tiêu thụ sau xử lý là 5 barg. Công nghệ cấp CNG tại nhà máy bia sẽ

bao gồm các cụm như sau:

Hệ thống

nhận khíHệ thống xử lý

(gia nhiệt & giảm áp)Cụm đo

đếm khíCấp khí tới

các lò đốtTheo thiết kế trạm tiếp nhận khí CNG bao gồm 3 nhánh ống mềm nối với xe bồn (1

nhánh hoạt động, 1 nhánh dự phòng và 1 nhánh đầu chờ). CNG trong mỗi nhánh ống

mềm được dẫn qua hệ thống van cô lập bao gồm 1 van một chiều, 1van bi. Van một

chiều có tác dụng cơ lập (ngắt) hệ thống khi có sự cố xảy ra. Mơ hình sơ đồ công nghệ

thể hiện chi tiết trong tài liệu: Sơ đồ cơng nghệ “BẢN VẼ CƠNG NGHỆ CUNG CẤP

CNG CHO NHÀ MÁY BIA HEINEKEN “ ( TL -002).

Trạm xử lý gồm có 2 cụm gia nhiệt (H-01A/02A & H-01B/02B) và hệ thống van

giảm áp 2 cấp (PCV101A/102A/103A cao áp & PCV 101B/102B/103B trung áp ) đặt

nối tiếp nhau, mỗi cụm bao gồm 2 thiết bị gia nhiệt bằng nước và các van điều áp, 2

cụm này được bố trí đặt song song nhau, với 1 cụm hoạt động, cụm còn lại là dự

phòng và hoạt động khi nhà máy có nhu cầu cần tăng công suất. Tại đây sẽ tiến hành 2

giai đoạn:

o Giai đoạn 1: Gia nhiệt dòng CNG từ 25oC lên 60oC, đồng thời giảm áp từ 250

barg xuống 49.5 barg.

o Giai đoạn 2: Gia nhiệt dòng khí từ 4.8 oC lên 50oC, giảm áp từ 49.5 barg xuống

5 barg.

Quá trình giảm áp sẽ kèm theo sự giảm nhiệt độ (theo định luật John Thompson ),

vì vậy cần gia nhiệt trước để nâng nhiệt CNG lên để giảm sự tạo hydrat gây ăn mòn

đường ống, thiết bị, tắc nghẽn van làm hư hại hệ thống. Việc giảm áp được thực hiện

qua 2 giai đoạn vì mỗi loại van giảm áp đều có qui định một giới hạn điều chỉnh áp

suất tương ứng, hơn nữa nếu chỉ dùng một cấp giảm áp với độ giảm áp lớn thường dẫn

tới chi phí cũng như khó hoạt động chính xác làm cho áp suất đầu ra không ổn định.

Một lý do nữa nếu sử dụng trong quá trình giảm áp một cấp với sự chênh áp lớn sẽ dẫnSinh viên thực tập: Huỳnh Nho TồnTrang 19CƠNG NGHỆ CUNG CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HANIKEN TỪ

NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI VỚI CƠNG SUẤT 1800 Sm3/hđến việc tạo hình thành nhiều hydrat ở dòng ra gây ăn mòn, tắc nghẽn khơng mong

muốn cũng như ảnh hưởng đến lựa chọn vật liệu ống đáp ứng được nhiệt độ phù hợp.

Dòng CNG trước khi đi đến thiết bị gia nhiệt sẽ đi qua van SDV 101A có tác dụng

ngắt dòng cơ lập hệ thống mỗi khi xảy ra sự cố. CNG sẽ đi qua thiết bị gia nhiệt H01A để nâng nhiệt từ 25oC lên 60oC. Van bi lắp sau thiết bị gia nhiệt H-01A để cơ lập

hệ thống điều áp phía sau với thiết bị trao đổi nhiệt khi có sự cố xảy ra cũng như khi

tiến hành bảo dưỡng thiết bị. Dòng CNG tiếp tục đi qua 2 van điều áp PCV

101A/102A đặt nối tiếp nhau với mức đặt áp suất tương ứng là 50 barg và 49.5 barg.

Van PCV 102A thực hiện vai trò điều áp đưa áp về 49.5 barg trong khi van PCV 101A

thực hiện vai trò giám sát. Khi van PCV 102A lỗi hoạt động, chức năng điều áp tự

động chuyển qua van PCV 101A để đảm bảo quá trình hoạt động của trạm được liên

tục. Hệ thống sẽ chỉ ngắt khi mà cả 2 van PCV đều báo lỗi. Sau 2 van điều áp PCV

101A/102A sẽ có 1 van xả quá áp. Van này được thiết kế để khi áp suất qua 2 van điều

áp vượt q mức cho phép nó sẽ xả khí để bảo vệ hệ thống. Sau khi qua van giảm áp

nhiệt cũng sẽ giảm theo, nhiệt độ dòng khí lúc này khoảng 4 oC. Trước khi tiếp tục

giảm áp, dòng khí sẽ được gia nhiệt lên 50 oC bằng thiết bị trao đổi nhiệt H-02A. Sau

khi được gia nhiệt, dòng khí tiếp tục được giảm áp xuống còn 5 barg tại van PCV

103A giống như van PCV 102A trước đó. Ở cuối bộ phận xử lý sẽ có 1 van bi, có chức

năng ngắt dòng để cơ lập hệ thống mỗi khi xảy ra sự cố.

Dòng khí trước khi được dẫn qua cụm đo đếm khí sẽ đi qua 1 van SDV 102 để bảo

vệ cụm này khi có sự cố. Cụm này có 2 thiết bị đo lưu lượng TM-01A/B bố trí song

song nhau. Thiết bị đo TM-01B đóng vai trò dự phòng và chỉ hoạt động khi thiết bị đo

TM-01A gặp sự cố hoặc bảo trì. Mỗi thiết bị đo đều có 2 van bi được đặt trước và sau

để để kiểm sốt dòng khí đi qua thiết bị đo, mỗi khi có sự cố thì sẽ được đóng lại. Khi

muốn kiểm tra 2 thiết bị TM-01A/B có hoạt động chính xác hay khơng ta tiến hành

như sau:

Trước khi cho dòng khí đi qua tan phải đóng van bi phía sau, mở van bi phía trước

của thiết bị TM-01A, đóng van cầu trước, mở van cầu phía sau thiết bị TM-01B, đồng

thời mở van cầu ở sau van kiểm tra. Khi dòng khí đi qua 2 thiết bị TM-01A/B mà giá

trị đo được cảu 2 thiết bị khác nhau thì sẽ điều chỉnh hoặc thay thế thiết bị đo khác.

Việc giảm áp suất của CNG sẽ làm tăng thể tích, chính vì vậy cần tăng đường kính

ống dẫn sao cho phù hợp với từng giai đoạn. Áp suất vận hành của ống cũng giảm

theo. Tất cả đều phải được tính toán sao cho vẫn đảo bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

cũng như kinh tế để đạt hiệu quả cao nhất. Ngồi ra, trên hệ thống còn được đặt các

thiết bị đo áp suất và nhiệt độ để theo dõi kiểm tra dòng khí nhiên liệu. Van cầu được

đặt ở dòng nhánh với 2 thiết bị sẽ được mở cho dòng khí đi qua khi cả 2 thiết bị đo gặp

sự cố… Sau đó dòng khí sẽ được cấp tới các 3 lò đốt.Sinh viên thực tập: Huỳnh Nho TồnTrang 20CÔNG NGHỆ CUNG CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HANIKEN TỪ

NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI VỚI CÔNG SUẤT 1800 Sm3/hPHẦN V: KẾT LUẬN

Sau đề tài tìm hiểu này, tơi đã hiểu rõ hơn về quy trình cơng nghệ để cấp CNG cho

người sử dụng. Biết các cơng đoạn chính để xử lý CNG tại trạm phân phối, các yêu

cầu kĩ thuật, cách tính tốn các thơng số kĩ thuật cho các thiết bị, lựa chọn thiết bị phù

hợp và kinh tế nhất.

PHẦN VI: PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Phụ lục 1: Q trình mơ phỏng cơng nghệ cung cấp khí CNG cho nhà máy Bia

Heineken

-Phụ lục 2: Sơ đồ dòng cơng nghệ cơng nghệ cung cấp khí CNG cho nhà máy

Bia HeinekenPHẦN VII: TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ASME B31.3: Các vấn đề về đường ống công nghệ

-API RP 521: Hướng dẫn về hệ thống giảm áp cũng như xả quá áp trong cơng

nghệ dầu khí-NFPA 10-1990: Quy tắc phòng cháy chữa cháy-Sổ tay hướng dẫn Thiết Kế Dầu KhíSinh viên thực tập: Huỳnh Nho TồnTrang 21CƠNG NGHỆ CUNG CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HANIKEN TỪ

NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI VỚI CÔNG SUẤT 1800 Sm3/hLỜI KẾT

Khoảng thời gian hai tuần tuy không quá dài, nhưng trong khoảng thời gian

thực tập này, em đã có được những bài học vơ cùng quý báu cho mình. Bên cạnh việc

học hỏi những kiến thức thực tế về chuyên nghành Hóa Dầu, tiếp cận những chương

trình tính tốn chun nghành, em còn được trải nghiệm trong một môi trường làm

việc trách nhiệm, chuyên nghiệp. Đây là những trải nghiệm khơng dễ gì có được, là

bài học quý báu cho những sinh viên như em. Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn đến

thầy Nguyễn Văn Tồn, đến TỔNG CƠNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ CTCP và đặc biệt là các anh chị trong phòng CƠNG NGHỆ. Chúc thầy, chúc các anh

chị sức khỏe và thành công trong công việc.

Em xin chân thành cảm ơn!Sinh viên thực tập: Huỳnh Nho ToànTrang 22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN IV: CÔNG NGHỆ CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HEINIKEN TỪ NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI VỚI CÔNG SUẤT 1800 m3/h

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×