Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xuất khẩu trực tiếp

Xuất khẩu trực tiếp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Víi ph¬ng thøc xuất khẩu trực tiếp: công ty chủ động kinh

doanh theo phơng thức này vì thế mà có thể thâm nhập và

đáp ứng đợc nhu cầu thị trờng. Theo số liệu thực tế, phơng

thức xuất khẩu trực tiếp hàng thêu ren cđa c«ng ty lu«n chiÕm

tû träng cao do c«ng ty đã chủ động tích cực tìm kiếm và mở

rộng thị trờng mới cũng nh đa dạng hoá thêm một số mặt hàng

mới.

Năm 1998 tỷ trọng của phơng thức này chiếm 35,52% trong

tổng kim ngạch xuất khẩu hàng thêu ren của công ty, năm 1999

chiếm 26,71% và năm 2000 chiếm 24,08%, năm 2001 chiếm

30,63%...Sở dĩ xuất khẩu trực tiếp hai năm gần đây giảmso với năm 1998 là do Công ty cha chủ động tìm kiếm các đầu

mối khách hàng trong nớc thu gom hàng xuất khẩu từng bớc tạo

thị trờng cho mình.

Nhìn chung đối với phơng thức xuất khẩu trực tiếp tuy hiệu

quả kinh tế cao, có thể tự khẳng định đợc sản phẩm cũng nh

uy tín của mình song đòi hỏi Công ty phải tính đến các vấn

đề nh khó tổ chức kinh doanh đối với những lô hàng có giá trị

lớn, rủi ro trong kinh doanh cao nếu không nắm đợc thị hiếu sở

thích đặc điểm của từng dân tộc, từng loại thị trờng một

cách chắc chắn thì sản phẩm không thể bán đợc trên thị trờng đó khi đó ta cũng không thể mang chúng sang bán ở thị

trờng khác đợc. Đây là phơng thức xuất khẩu mang lại hiệu quả

kinh tế cao song chứa đầy rủi ro.

Phơng thức gia công xuất khẩu: phơng thức này chiếm tỷ

trọng cao nhất trong kim ngạch xuất khẩu hàng thêu ren của

công ty. Tỷ trọng xuất khẩu theo phơng thức này không ngừng

tăng, năm 1998 chiếm 40,18%, năm 1999 chiếm 56,62%, năm

2000 lên tới 61,28%, năm 2001 54,88%.

ở phơng thức xuất khẩu này công ty không phải lo về vốn

kinh doanh nhiều mặt khác tạo thêm đợc việc làm và thu nhập

cho ngời lao động.Thông qua gia công xuất khẩu Công ty có

78

Mai- TMQT 40BNguyễn Thị QuỳnhWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368thể biết đợc nhu cầu thị hiếu của thị trờng đặt gia công, từ

đó có thể nghiên cứu để thực hiện xuất khẩu trực tiếp với các

thị trờng vì vậy sẽ thu đợc nhiều ngoại tệ hơn.

Trong thời gian tới, mục tiêu của công ty vẫn là tiếp tục tăng

hàng gia công xuất khẩu bằng cách liên doanh, liên kết với các

bạn hàng trong và ngoài nớc.

III. Đánh giá hoạt động xuất khẩu hàng thêu ren của công ty

ARTEXPORT.1. Những thành tựu.

Thông qua việc phân tích nghiên cứu cặn kẽ về tình hình

hoạt động sản xuất và xuất khẩu hàng thêu ren của công ty

trong thời gian qua, thực trạng sản xuất và xuất khẩu mặt hàng

thêu ren ở nớc ta kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI có những chuyển

biến đáng kể. Qua thời gian hoạt động công ty ARTEXPORT đã

đạt đợc một số thành tựu đáng khích lệ ngày càng khẳng

định đợc vị trí của mình trên thị trờng trong nớc cũng nh

quốc tế.

Mặc dù lợi nhuận của Công ty năm nào cũng tăng nhng cha

cao, ARTEXPORT là một đơn vị trực thuộc Bộ Thơng Mại, là

DNNN hệ thống quản lý còn cồng kềnh, do đó hoạt động kinh

doanh có thể bị chậm vì phải tuân theo đầy đủ các bớc, vì

vậy nhiều khi các quyết định đa ra không đáp ứng kịp thời.

Nh vậy, để tiến hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả

hơn. Công ty phải tiến hành nghiên cứu và phân tích để nắm

bắt một cách kịp thời nhu cầu của thị trờng bởi nhu cầu luôn

thay đổi, mặt khác phải linh hoạt trớc sự thay đổi trong việc

đa ra các chính sách của Nhà nớc. Nhng bằng hình thức xuất

khẩu nào đi nữa việc sản xuất và xuất khẩu hàng thêu ren của

ta luôn biến động thất thờng trong thời gian qua nhng chóng ta

cã thĨ tin r»ng trong t¬ng lai nó sẽ phát triển và xếp trong

hàng ngũ là nớc có hàng thêu ren xuất khẩu hàng đầu thế giới.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trở ngại nhng công ty

ARTEXPORT đã cố gắng rất lớn để trụ vững và ổn định tạo h79

Mai- TMQT 40BNguyễn Thị QuỳnhWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ớng đi lên nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ

nghệ nói chung và hàng thêu ren nói riêng. Công ty đã tích cực

khai thác thị trờng chủ động tìm nguồn hàng, tìm khách

hàng tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của văn phòng chính phủ

Bộ kế hoạch và đầu t, Bộ thơng mại để đợc nhận hạn ngạch

trả nợ theo nghị định th tích cực tìm đầu mối uỷ thác xuất

khẩu. Mặt khác để giữ uy tín, Công ty đã xem xét các khách

hàng nớc ngoài về hàng xuất khẩu để hạn chÕ sè tiỊn båi thêng, ®ång thêi rót kinh nghiƯm về phía mình nh: phẩm chất

hàng hoá, số lợng đóng gói, thời gian giao hàng. Nhờ áp dụng

biện pháp hợp lý công ty đã thu hút đợc nhiều khách hàng trong

và ngoài nớc, đặc biệt là những khách hàng Tây âu, điều

đó chứng tỏ uy tín của công ty ngày càng đợc củng cố công ty

đã tạo đợc niềm tin đối với khách hàng.

Việc nghiên cứu thị trờng đã có những mặt tích cực, lựa

chọn những thị trờng có tiềm năng tiêu thụ lớn, đảm bảo khả

năng thanh toán. Công ty đã sử dụng nhiều phơng thức xuất

khẩu, phù hợp với thị trờng. Sau biến cố chính trị ở Liên Xô cũ

và Đông Âu, thị trờng truyền thống của công ty bị lung lay và

giảm sút mạnh. Nhờ phát huy đợc tính tự chủ trong hoạt động

sản xuất kinh doanh năng đông sáng tạo, công ty đã chủ động

và cố gắng duy trì các mối quan hệ sẵn có với khách hàng

truyền thống ở những nớc này nhờ cơ hội quay lại chiếm lĩnh,

khôi phục thị trờng. Song song với việc nhận uỷ thác xuất khẩu

Công ty còn đẩy mạnh hoạt động sản xuất trực tiếp cho khách

nớc ngoài, do vậy đã tạo thêm công ăn việc làm cải thiện đời

sống cán bộ nhân viên, tăng kim ngạch xuất khẩu hàng thêu ren

góp phần không nhỏ làm tăng lợi nhuận chung của toàn công ty.

Đối với những ngành hàng, công ty đã lựa chọn nghiên cứu phù

hợp từng thị trờng hoặc từng khu vực thị trờng và đợc các thị

trờng chấp nhận. Các mặt hàng khăn bàn, rèm cửa tranh thêu

có số lợng xuất sang thị trờng Tây Âu tăng dần, những mặt

80

Mai- TMQT 40BNguyễn Thị QuỳnhWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368hàng này trớc đây ở thị trờng truyền thống chỉ xuất khẩu đợc

với kim ngạch xuất khẩu rất nhỏ.

Trong nghiệp vụ thanh toán, công ty đã áp dụng đợc các hình

thức thanh toán khác nhau, vừa đáp ứng đợc yêu cầu của khách

hàng đồng thời bảo đảm lợi nhuận cho Công ty. Đối với khách

hàng quen thuộc làm ăn lâu năm, đáng tin cậy công ty thờng

áp dụng hình thức thanh toán bằng T/T.

Với đội ngũ cán bộ làm công tác xuất nhập khẩu giàu kinh

nghiệm, giỏi nghiệp vụ, công ty đã sử dụng một cách linh hoạt

các hình thức xuất khẩu. Điều này, đã tạo điều kiện thuận lợi

cho việc thực hiện hợp đồng đúng thời hạn, hàng hoá đợc đảm

bảo chất lợng do đó kim ngạch luôn đạt hiệu quả cao. Trớc khi

ký hợp đồng công ty luôn chú trọng đến công tác tạo nguồn

hàng, nghiên cứu nguồn hàng để đảm bảo đợc nguồn hàng

xuất khẩu, tránh tình trạng thiếu hụt dẫn đến vi phạm hợp

đồng hay d thừa gây nên tình trạng ứ đọng vốn. Vì vậy, số lợng hợp đồng ký kết đạt tỷ lệ hoàn thành cao, ít trờng hợp hợp

đồng không thực hiện đợc, do thiếu hàng hay hàng hoá bị trả

lại do vi phạm điều khoản chất lợng. Đây là một cố gắng rất lớn

của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, tăng kim

ngạch xuất khẩu hàng thêu ren góp phần không nhỏ làm tăng lợi

nhuận chung của công ty.

2. Những hạn chế chủ yếu.

Trong hoạt động xuất khẩu vẫn còn hiện tợng trông chờ vào

chỉ tiêu trả nợ của Nhà nớc, tính chủ động sáng tạo trong công

việc xây dựng cung cách kinh doanh mới cha đợc phát huy tối

đa.

Công ty mới chỉ thực hiện ký kết với khách hàng những hợp

đồng có giá trị nhỏ, cha tạo đợc những hợp đồng lớn và dài hạn

với các khách hàng, sản xuất vẫn còn nhỏ bé, manh mún.

Mẫu mã hàng hoá cha phong phú đa dạng nhìn chung vẫn

còn đơn giản cha tạo đợc sự độc đáo riêng trên các sản phẩm

81

Mai- TMQT 40BNguyễn Thị QuỳnhWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368thêu ren của mình. Do cha nắm vững đợc sự biến động giá cả

trên thị trờng quốc tế nên trong kinh doanh công ty vẫn còn

để xẩy ra tình trạng bị khách hàng ép giá dẫn đến ảnh hởng

không nhỏ tới hiệu quả kinh doanh.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình

xuất khẩu cha đợc nhịp nhàng, thị trờng và khách hàng cha

ổn định.

Ngoài ra, công tác nghiên cứu thị trờng của công ty vẫn còn

bộc lộ một số hạn chế. Việc nghiên cứu thị trờng cha mang

tính thờng xuyên liên tục, các hoạt động vẫn mang tính thực

hiện các thơng vụ lẻ. Trong nghiên cứu thị trờng công ty cha

đánh giá đợc dung lợng thị trờng, nhu cầu của khách hàng, khả

năng thanh toán của nhà xuất khẩu. Việc nghiên cứu thị trờng

mới chỉ dừng lại ở mức khái quát chung, cha đánh giá đợc từng

khu vực thị trờng. Công ty cha quan tâm đúng mức đến yếu

tố cạnh tranh ở trong và ngoài nớc, nhất là những nớc có lợi thế

về mặt hàng thêu ren hơn Việt Nam nh nguyên vật liệu, công

nhân, kỹ thuật, phơng tiện. Trong khi ta lại thiếu chính sách

đầu t để nâng cao năng suất chất lợng và tính thẩm mỹ của

sản phẩm.

Chính sách giá của công ty cha đợc sử dụng nh một công cụ

để bảo vệ và cạnh tranh mở rộng thị phần của mình, nó mới

chỉ đơn giản đợc sử dụng một cách đơn thuần để hoà nhập

vào thị trờng xuất khẩu.

Thông thờng công ty chỉ căn cứ vào các thông tin thị trờng,

mức giá của các công ty khác để lập ra một khung giá cho từng

loại mặt hàng. Mức giá cho xuất khẩu ở đây phụ thuộc vào sự

biến động của thị trờng, khả năng tiêu thụ, mức hàng tồn

đọng của công ty. Đồng thời phụ thuộc vào các mối quan hệ

của công ty với khách hàng. Công ty chủ yếu áp dụng chính

sách định giá ở thị trờng đặc biệt với khách hàng lớn và quen

thuộc. Đôi khi áp dụng chính sách định giá thấp để tiêu thụ số

82

Mai- TMQT 40BNguyễn Thị QuỳnhWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368hàng tồn đọng lớn, hay áp dụng giá cao đối với khách hàng mua

đơn lẻ, mua không thờng xuyên, số lợng mua ít. Việc sử dụng

chiết khấu trong mua bán ở công ty hầu nh rất hạn chế.

Do sản xuất theo quy mô không tập chung, cha có hệ thống

thu gom hàng ổn định. Hệ thống thu mua gắn với các phơng

án vận chuyển hàng hoá, với điều kiện giao thông của các địa

phơng cha hiệu quả, cha có sự phối hợp nhịp nhàng giữa thu

mua và vận chuyển đảm bảo tiến độ thu mua và chất lợng

của hàng hoá.

Công tác xuất nhập khẩu sản phẩm của công ty vẫn còn tỏ ra

dè dặt, thiếu tính thống nhất, công ty mới chỉ tham gia một số

hội chợ, triển lãm nớc ngoài nh: Australia, Nhật, Pháp,... cửa hàng

giới thiệu sản phẩm cha thực sự phát huy hết chức năng của

mình mà chỉ làm công việc đơn thuần trng bày bán sản

phẩm chứ cha làm công tác yểm trợ quảng cáo. Do vậy nên cha

kích thích gợi mở nhu cầu, cha thu hút đợc khách hàng với số lợng nhiều.

Chất lợng sản phẩm còn bị hạn chế vì việc tổ chức xuất

khẩu phân tán, thiếu quy định cụ thể về chất lợng.

Công ty cha tăng cờng liên doanh liên kết với các cơ sở sản

xuất hàng thêu ren trong nớc cũng nh với nớc ngoài để vừa tạo

dựng đợc đầu mối hàng vừa có thị trờng tiêu thụ.

Công tác quảng cáo tỏ ra rất mới mẻ đối với công ty. Công ty

cha có đợc nguồn thông tin nhanh nhạy, chính xác, kịp thời

trong hoạt động xuất khẩu hàng thêu ren. Hoạt động xúc tiến

bán hàng, mở các cuộc hội trợ triển lãm cha đợc chú trọng quan

tâm. Do đó, hạn chế khả năng mở rộng thị trờng ra nớc ngoài.

Khả năng tiếp thị ở thị trờng nớc ngoài bị hạn chế do đội

ngũ cán bộ làm marketing còn thiếu. Vì thế các sản phẩm thêu

ren của công ty chủ yếu xuất khẩu cho các hãng đại lý, môi giới

chứ không bán trực tiếp cho ngời tiêu dùng. Do vậy, mà việc

tìm hiểu nhu cầu thị hiếu, sở thích của ngời tiêu dùng ở thị tr83

Mai- TMQT 40BNguyễn Thị QuỳnhWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368êng níc ngoµi còng bị hạn chế làm cho sản phẩm chậm đợc cải

tiến về mẫu mã, chất lợng khó thâm nhập vào thị trờng quốc

tế và cạnh tranh gặp nhiều bất lợi trên thị trờng.

Việc xuất khẩu hàng thêu ren của Công ty chủ yếu là xuất

cho các hãng, các đại lý, môi giới nớc ngoài chứ cha xuất bán trực

tiếp cho ngời tiêu dùng. Từ đó dẫn đến hạn chế khả năng tìm

hiểu sở thích, thị hiếu của ngời tiêu dùng nớc ngoài làm cho

Công ty khó thâm nhập vào thị trờng nớc ngoài.

Trong chiến lợc lựa chọn thị trờng nớc ngoài có hai vấn đề

chủ yếu bắt buộc Công ty phải quan tâm đó là:

- Tăng cờng mở rộng thị trờng xuất khẩu.

- Giữ vững và ổn định thị trờng truyền thống.

Cả hai biện pháp trên cần thiết phải tiến hành đồng thời,

song Công ty trong khi mở rộng thị trờng xuất khẩu, mặc dù đã

đạt đợc nhiều kết quả ( xâm nhập vào một số thị trờng mới )

thì Công ty lại có những biện pháp để ổn định, củng cố thị

trờng cũ. Kết quả làm cho khu vực này giảm sút.

Công ty đã áp dụng chiến lợc thị trờng tập chung ( Tức là chỉ

phát triển một số ít thị trờng và xâm nhập sâu hơn vào thị

trờng đó) mà lẽ ra đối với đặc điểm hàng thêu ren thì không

nên lựa chọn chiến lợc này. Điều này cũng giải thích tại sao khi

Liên Xô và Đông Âu tan rã ảnh hởng rất lớn đến hoạt động xuất

khẩu của Công ty.Chơng III:

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu

hàng thêu ren tại công ty ARTeXPORt.

I. Xu hớng phát triển xuất khẩu của Việt Nam và yêu cầu đặt ra

cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng thêu ren của Việt nam.84

Mai- TMQT 40BNgun ThÞ QnhWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Cho tới nay hàng thủ công mỹ nghệ vẫn tiếp tục là một trong

10 mặt hàng xuất khẩu chính của nớc ta. Theo thống kê hải

quan, kim ngạch xuất khẩu năm 1997 đã đạt tới 121 triệu USD.

Năm 1998, trớc những khó khăn do khủng hoảng kinh tế trong

khu vực gây ra, kim ngạch đã giảm 8.4% so với năm 1997 nhng

vẫn đạt 111 triệu USD.

Năm 1999, với sự phơc håi cđa c¸c nỊn kinh tÕ trong khu vùc,

kim ngạch dự kiến sẽ đạt khoảng 160 triệu USD, tăng tới 44% so

với năm 1998. Dự kiến đến năm 2005 sẽ đạt mức 500 triệu

USD.

1. Để thực hiện mục tiêu trên cần tiến hành các biện

pháp nh sau :

Các doanh nghiệp nên nghiên cứu việc thuê nớc ngoài, đặc

biệt là Việt kiều, thiết kế mẫu mã. Có thể thơng lợng để tiền

thiết kế đợc tính vào tiền bán sản phẩm theo tỷ lệ %. Nếu bán

đợc, nhà sản xuất sẽ trích tỷ lệ % trả cho nhà thiết kế. Do

nắm bắt đợc thị hiếu từng năm, từng quý của thị trờng, nhà

thiết kế sẽ giúp ích không nhỏ cho nhà sản xuất. Nhà sản xuất

cũng không thiệt vì phải trả tiền thiết kế khi bán đợc sản

phẩm.

Giải quyết mọi vớng mắc do chế độ thuế gây ra cho hàng

thủ công mỹ nghệ, đặc biệt là đối với hàng thêu, đan, móc.

Nguyên liệu để làm hàng thêu, đan, móc, phần lớn là nguyên

liệu sản xuất trong nớc. Giá của vải, chỉ, len cung cấp cho các

cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ đều đã có thuế nhập khẩu

thu trên nguyên liệu ra vải, chỉ, len đó. Do khoản thuế này

không đợc hoàn lại nên giá thành của hàng thêu ren níc ta bao

giê còng cao h¬n Trung Qc, rÊt khã cạnh tranh.

Công nghiệp hoá hoặc cơ giới hoá một số khâu để hạ giá

thành : biện pháp này sẽ có tác dụng với hàng gốm sứ. Các mặt

hàng gốm của Việt Nam có chất lợng và kiểu cách không thua

gì sản phẩm của Trung Quốc, tiềm năng tiêu thụ rất lín nhng

85

Mai- TMQT 40BNgun ThÞ QnhWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368vẫn cha phát triển đợc chủ yếu đợc làm bằng tay, chất lợng

không đồng đều. Nếu cơ giới đợc khâu khai thác đất, nhào

nặn và đầu t cho lò điện để đảm bảo nung ổn định thì có

thể cho ra sản phẩm chín đều, chất lợng cao. Do đầu t trong

lĩnh vực này chủ yếu là đầu t t nhân nên rất cần tới sự hỗ trợ

của nhà nớc thông qua các chính sách cho vay nh u đãi, miễn

giảm thuế. Nh vậy, vai trò của Ngân hàng Nông Nghiệp và

phát triển nông thôn rất quan trọng.

2. Phơng hớng phát triển của công ty trong những năm

tới.

Trên cơ sở xu hớng phát triển xuất khẩu hàng thêu ren của

Việt Nam và báo cáo tổng kết hàng năm, cuối mỗi năm hoạt

động, công ty ARTEXPORT tiến hành tổng kết, đánh giá các

kết quả đạt đợc, những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra kinh

nghiệm và đề ra phơng hớng hoạt động cho thời gian tới. Việc

làm này có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động của công

ty. Trớc hết, nó có tác dụng đánh giá lại một năm hoạt động của

công ty, cho thấy những thành công và hạn chế , những sai sót

trong hoạt động từ đó tìm ra nguyên nhân và đề ra các giải

pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả trong kinh doanh.

Ngoài ra, trên cơ sở tổng kết, đánh giá, công ty sẽ tìm ra đợc

các cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, năng nổ trong công

tác, làm việc có hiệu quả, từ đó có các biện pháp khuyến

khích, động viên kịp thời, củng cố tinh thần làm việc cho ngời

lao động. Phơng hớng hoạt động của công ty có tác dụng hớng

dẫn hoạt động để đạt đợc những mục tiêu đề ra.

Phơng hớng hoạt động chung của công ty đợc đề ra

cho năm 2002 và các năm tiếp theo nh sau :

2.1. Về công tác quản lý .

-Tiến hành hoàn chỉnh các quy chế trong hoạt động của

công ty.

+ Quy chế khoán trong kinh doanh.

86

Mai- TMQT 40BNguyễn Thị QuỳnhWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368+ Quy chÕ vÒ kÕ hoạch, tài chính nội bộ của công ty.

+ Quy chế về lối, tác phong làm việc của CB CNV trong

công ty.

+ Quy chế về quyền lợi và trách nhiệm của các chi nhánh,

văn phòng đại diện, phòng, ban, xởng sản xuất trực thuộc công

ty.

- Lựa chọn và tinh giảm bộ máy quản lý, phục vụ chú trọng

đến các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc công ty, phát

huy tính chủ động sáng tạo của cán bộ công nhân viên công ty

sao cho phù hợp với hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trờng.

- Đào tạo và bồi dỡng cán bộ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đạo

đức tốt, đủ sức đảm đơng các nhiệm vụ phát triển của công

ty trong thời gian tới.

- Thực hiện linh hoạt các chính sách về lơng, khen thởng,

kỷ luật trong sản xuất kinh doanh của công ty.

- Giữ gìn đoàn kết, nhất trí nội bộ, đảm bảo công ăn việc

làm và dần dần cải thiện đời sống của cán bộ công nhân viên

trong công ty.

2.2. Về thị trờng.

- Tăng cờng mối quan hệ vớiphòng thơng mại và côngnghiệp để tạo cơ hội làm quen với bạn hàng nớc ngoài.

- Tích cực tham gia héi trỵ triĨn l·m Qc tÕ còng nh trong

khu vực và trong nớc.

- Tận dụng các chỉ tiêu tham gia trả nợ của nhà nớc, củng cố,

thâm nhập sâu phần thị trờng hiện có đồng thời phát triển

các khu vực thị trờng mới nh : Trung Cận Đông, úc, Bắc Mỹ.

- Tích cực tổ chức sản xuất, chủ động tham gia quản lý

chất lợng, giá cả hàng hoá xuất khẩu sang các nớc với sức cạnh

tranh mới.

- Gắn chặt sản xuất với xuất khẩu, coi các cơ sở sản xuất

của các địa phơng nh các cơ sở của chính mình để từ đó có

các biện pháp hỗ trợ sản xuất khi cần thiết.

87

Mai- TMQT 40BNguyễn Thị QuỳnhWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.3. Môi trờng Thơng mại quốc tế và thị trờng Quốc

tế về mặt hàng thêu ren.

a. Môi trờng Thơng Mại quốc tế.

Xu hớng quốc tế hoá đời sống kinh tế đã đợc hình thành.

Các nớc công nghiệp với sức mạnh về khoa học kỹ thuật đi vào

phát triển những ngành công nghiệp có hàm lợng chất xám cao,

chính xác, tinh vi, hiện đại với mục đích đạt đợc lợi nhuận cao

đồng thời lại ít đối thủ cạnh tranh. Thu nhập cao sẽ làm cho

những nớc này trở thành những thị trờng hấp dẫn với những

sản phẩm tiêu dùng có tính phổ thông. Trong khi đó các lĩnh

vực cần thiết nh lao động, vốn đầu t ít, trình độ khoa học

kỹ thuật cao không cao lắm sẽ đợc chyển dần vào những nớc

đang phát triển vì những nớc này có đội ngũ lao động lớn, giá

nhân công rẻ.

Quan hệ kinh tế thơng mại giữa Việt nam và các nớc đợc mở

rộng tạo môi trờng thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam vào

thị trờng thế giới và khu vùc. HiƯn nay, ViƯt nam ®· cã quan

hƯ kinh tế thơng mại với hơn 100 quốc gia và khu vực lãnh

thổ, đã ký hiệp định thơng mại với gần 60 nớc. Vào nửa cuối

năm 1999, tỷ giá VND và USD đợc điều chỉnh phù hợp với giá trị

thực của đồng Việt nam và quan hệ cung cầu ngoại tệ, sự

điều chỉnh này đã có tác dụng khuyến khích xuất khẩu. Bên

cạnh những thuận lợi, hoạt động xuất khẩu cũng gặp những

khó khăn và bất lợi mới phát sinh. Thị trờng xuất khẩu vốn đã bị

cạnh tranh gay gắt nay lại càng gay gắt quyết liệt hơn do sự

mất giá của đồng tiền ở hầu hết các nớc Đông Nam á, cùng với

những khó khăn về kinh tế, tài chính của những nớc là thị trờng xuất khẩu lớn của Việt Nam sẽ ảnh hởng không nhỏ tới khả

năng sản xuất hàng xuất khẩu của nớc ta.

Đứng trớc những biến động khách quan của môi trờng kinh

doanh, đòi hỏi phải có một cơ chế điều hành xuất khẩu tốt,

thông thoáng cùng với những biện pháp cụ thể nhằm khuyến

88

Mai- TMQT 40BNgun ThÞ QnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xuất khẩu trực tiếp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×