Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÍNH CHẤT HẠT NANO VÀNG

TÍNH CHẤT HẠT NANO VÀNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Nhiệt độ nóng chảy: 1063 0C.

- Nhiệt độ sơi: 28800C.

- Độ dẫn điện: λ = 40 (Hg = 1).

- Độ dẫn nhiệt: 39 (Hg = 1).

- Thế điện cực tiêu chuẩn: φ =

1,50V.

7/9/184Tính chất hóa học của vàng

-Tan trong dung dịch KCN và NaCN

4Au + O2 + 8NaCN + 2H2O =

4Na[Au(CN)2] + 4NaOH

-Tan trong nước cường thủy

Au + 3HCl + HNO3 = AuCl3 + NO +

2H2O

7/9/185-Vàngdễ tạo thành hợp kim với Ag,

Cu, Pb

-Dd AuCl3 có tính oxi hóa mạnh, khử

đến Au

-Các hợp chất hòa tan của Au dễ bị

khử thành Au dưới dạng keo7/9/186Tính chất quang học

Hiện tượng Plasmon bề mặt7/9/187Kích thước hạt nano vàng khác nhau

Màu sắc khác nhau7/9/188Tính chất điện

Tính dẫn điện của vàng kim loại rất tốt

Định luật Ohm cho thấy đường I-U là một

đường tuyến tính.Đối với hạt nano I-U khơng còn tuyến tính

Tính chất từ

Có tính nghịch từ ở trạng thái khối

Nếu kích thước đến vài chục nanô mét,

vật liệu trở thành vật liệu siêu thuận từ. 

7/9/189Tính chất nhiệt

Kích thước của hạt nano giảm, nhiệt độ

nóng chảy sẽ giảm

Ví dụ, hạt vàng 2 nm có Tm = 500°C,

kích thước 6 nm có Tm = 950°C .7/9/18102.Phương pháp tổng hợp nano vàng

2.1.Phương pháp khử bằng sodium citrate (

Nano Au kích thước 30 - 60 nm )a) Hóa chất7/9/1811b) Các bước thí nghiệm1) Đổ 50 ml dd HAuCl4.3H2O 0.01 % cốc 100 ml,

đun sôi, khuấy liên tục.

2) Sau đó cho 1% dd sodium citrate

(Na3C6H5O7.2H2O) được bổ sung rất nhanh.

3) Màu dd chuyển từ vàng sang đen rồi đỏ. Sau

đó dd được đun sơi thêm 15 phút, rồi tắt bếp, tiếp tục

khuấy cho đến khi đạt tới nhiệt độ phòng.7/9/1812Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÍNH CHẤT HẠT NANO VÀNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×