Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Bãi đổ vật liệu thừa

3 Bãi đổ vật liệu thừa

Tải bản đầy đủ - 0trang

DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng

Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34

huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Bước: Thiết kế BVTC- Vị trí 1: xã Ea H’leo tại Km1674+500 của đường Hồ Chí Minh bãi đổ thải bên phải

đường cách đường Hồ Chí Minh khoảng 100m, đổ thải vào khu vực thao trường Quân sự

trữ lượng là: 40.000m3 (chiều rộng 100m, chiều dài 200m, chiều cao 2m).

- Vị trí 2: xã Ea H’leo tại Km1676+600 của đường Hồ Chí Minh bãi đổ thải bên trái

đường cách đường Hồ Chí Minh khoảng 1,1km đổ thải vào đường đất của Thôn 2C trữ

lượng là: 15.000m3 (chiều rộng 5m, chiều dài 3000m, chiều cao 1m).

- Vị trí 3: xã Ea H’leo tại Km1676+600 của đường Hồ Chí Minh bãi đổ thải bên trái

đường cách đường Hồ Chí Minh khoảng 2,2 km đổ thải vào đường đất của Thôn 2C trữ

lượng là: 4000m3 (chiều rộng 4m, chiều dài 1000m, chiều cao 1m).

- Vị trí 4: xã Dliê Yang tại Km15+740 của tuyến tránh Ea Drăng rẽ trái khoảng 100m bãi

đổ thải bên trái đường ĐT687 cách đường khoảng 15m trữ lượng là: 277.500m 3 (chiều

rộng khoảng 131m, chiều dài 350m, chiều cao 6m).

- Vị trí 5: xã Dliê Yang tại Km15+740 của tuyến tránh Ea Drăng rẽ trái theo đường

DT687 khoảng 1km bãi đổ thải, bên phải đường ĐT695 đổ đất thải vào sân bóng đá

trung tâm xã trữ lượng là: 60.000m3 .

- Vị trí 6: xã Dliê Yang tại Km15+740 của tuyến tránh Ea Drăng rẽ phải theo đường

ĐT695 khoảng 0,85km, bãi đổ thải bên phải đường ĐT695 cách đường khoảng 30m đổ

đất thải vào nhà văn hóa trung tâm xã trữ lượng là: 90.000m3 .

- Vị trí 7: xã Ea Răl tại Km1+500 của tuyến tránh Ea Drăng rẽ trái vào khoảng 300m,

cuối đường nhựa bên phải đường, đổ đất thải vào khu đất trũng trữ lượng là: 150.000m 3 .

(chiều dài 300m, chiều rộng 100m, chiều cao 5m).

-Vị trí 8: xã EaRăl tại Km1688+150 của đường Hồ Chí Minh, phía bên trái đường Hồ

Chí Minh đổ đất thải vào khu đất trũng trữ lượng là: 160.000m 3 .(chiều dài 320m, chiều

rộng 125m, chiều cao 4m).

Vị trí 9: xã EaRăl tại Km1688+200 của đường Hồ Chí Minh bãi đổ thải bên trái đường

cách đường Hồ Chí Minh khoảng 0,1km đổ thải vào khu đất trũng: 54.000m 3 (chiều dài

120m, chiều rộng 150m, chiều cao 3m).

Vị trí 10: xã Ea Răl tại Km1688+800 của đường Hồ Chí Minh bãi đổ thải bên trái đường

cách đường Hồ Chí Minh khoảng 20m đổ thải vào khu đất trũng: 100.000m 3 (chiều rộng

100m, chiều dài 200m, chiều cao 5m).

Vị trí 11: xã Ea Nam tại Km1707+600 đến Km1708 của đường Hồ Chí Minh, bãi đổ thải

bên trái đường cách đường Hồ Chí Minh khoảng 20m đổ thải vào khu đất trũng:

60.000m3 (chiều dài 400m, chiều rộng 60m, chiều cao 2,5m).

Vị trí 12: xã Ea Nam tại Km1707+800 đến Km1708+100 của đường Hồ Chí Minh, bãi

đổ thải bên phải đường cách đường Hồ Chí Minh khoảng 20m đổ thải vào khu đất trũng:

45.000m3 (chiều dài 300m, chiều rộng 60m, chiều cao 2,5m).

b. Các bãi điều tra bổ sung trong giai đoạn này

- Vị trí bổ sung1 : xã Dliê Yang tại Km15+700 của tuyến tránh EADrăng bên phải tuyến,

tại dốc Ba Na cách tim tuyến chính khoảng 15m. trữ lượng là: 16.200m 3 (chiều dài 60m,

chiều rộng khoảng 45m, chiều cao 6m).

- Vị trí bổ sung2: xã Dliê Yang tại Km15+740 của tuyến tránh EADrăng rẽ trái theo

đường DT687 khoảng 0.46km bãi đổ thải bên trái đường DT687. Cách DT687 5m, trữ

lượng là: 110.400m3 (chiều dài 230m, chiều rộng khoảng 120m, chiều cao 4m).

Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)22DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng

Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34

huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Bước: Thiết kế BVTCLưu ý: Trước khi tiến hành đổ thải, nhà thầu thi công cần làm việc với địa phương

và các đơn vị có liên quan để hồn chỉnh các thủ tục. Trong q trình thi cơng, tùy theo

cự ly và khối lượng đổ thải thực tế sẽ được TVGT, Chủ đầu tư xác nhận.CHƯƠNG 4.QUY MÔ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT4.1 Quy mô

Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi được Bộ GTVT phê duyệt, quy mơ và tiêu

chuẩn kỹ thuật chính như sau:

- Giai đoạn hoàn chỉnh: đường cao tốc cấp 80-100;

- Quy mô giai đoạn phân kỳ đầu tư: Đường cấp IV, bề rộng nền đường B=9m, gồm 2 làn

xe cơ giới (TCVN 4054-2005). Riêng các yếu tố về bình diện và cắt dọc tuyến áp dụng

theo tiêu chuẩn đường cao tốc để có thể tận dụng tối đa khi nâng cấp, mở rộng theo quy

mô quy hoạch trong tương lai.

Quy mơ mặt cắt ngang:

• Giai đoạn hồn chỉnh theo quy hoạch: đường cao tốc gồm 4-6 làn xe.Giai đoạn phân kỳ đầu tư: đường cấp IV gồm 2 làn xe.Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)23DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng

Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34

huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Bước: Thit k BVTCmặt cắt ngang điển hì

nh1/16%2%2%6%Bng tng hp cỏc tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu

TTHạng mụcĐ.vịĐề xuất1Cấp đường (TCVN 4054-2005)-Đường cấp IV2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Tốc độ thiết kế

Độ dốc dọc tối đa

Chiều dài đổi dốc tối thiểu

Bán kính đường cong bằng tối thiểu

Bán kính đường cong đứng lồi tối thiểu

Bán kính đường cong đứng lõm tối thiểu

Chiều dài đường cong đứng tối thiểu

Tần suất thiết kế

Tải trọng thiết kế đường, cống tròn

Tải trọng thiết kế cầu, cống hộp lớn

Quy mô mặt cắt ngang:

- Bề rộng nền đường

- Bề rộng mặt đường

- Bề rộng lề đất (châm trước không gia cố)

Cường độ mặt đường tối thiểukm/h

%

m

m

m

m

m

%60 Km/h

6

200

Rmin = 240m

3000

2000

70

1%

H30 - XB80

HL93m

MPa9,0m

2 x 3,5m = 7,0m

2 x 1,0m = 2,0m

13013Ghi chú: Riêng đoạn nối từ đường Hồ Chí Minh hiện trạng vào đường HCM theo

quy hoạch các tiêu chuẩn theo đường cấp IV, tần suất thiết kế H4%.

4.2Quy trình, quy phạm áp dụngTiêu chuẩn áp dụng cho dự án theo danh mục các tiêu chuẩn do Bộ GTVT phê

duyệt tại quyết định 1776/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2017 và phê duyệt bổ sung tại Quyết

định số 2403/QĐ-BGTVT ngày 15/8/2017.Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)24DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng

Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34

huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Bước: Thiết kế BVTCCHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

5.1.Hướng tuyếnHướng tuyến phù hợp với hướng tuyến trong bước Báo cáo nghiên cứu khả thi

được duyệt, phạm vi nghiên cứu của gói thầu số 8 xác định như sau:

- Điểm đầu gói thầu: Từ Km12+000 thuộc xã Dliê Yang, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

(Giáp nối với Gói thầu số 7) tuyến rẽ phải, đi trùng tim đường HCM quy hoạch, giao với

ĐT695 (TL15) tại Km15+740, đến Km21+280 tuyến tách khỏi tim đường Hồ Chí Minh

quy hoạch, đi ra phía Đơng thơn 3 xã Ea Nam sau đó nhập vào Km1709+436 đường

HCM hiện tại.

- Điểm cuối gói thầu: Km23+341,34 thuộc xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

(tương ứng Km1709+436 đường Hồ Chí Minh hiện tại).

- Chiều dài gói thầu: 11,35 km (đã xét đến lý trình đặc biệt tại Km20)

Hướng tuyến và quy mô đã được sự thống nhất của địa phương trong bước Báo cáo

nghiên cứu khả thi (Văn bản số 5260/UBND-CN ngày 7/7/2017 của UBND tỉnh tỉnh

Đắk Lắk; Văn bản số 1040/SGTVT-KCHT ngày 03/7/2017 của Sở GTVT Đắk Lắk).

5.2.Thiết kế bình đồ tuyếnBình diện tuyến tuân theo hướng tuyến đã được phê duyệt trong giai đoạn nghiên

cứu khả thi, phù hợp với hướng tuyến đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch.

Đoạn tuyến có 5 đường cong nằm, bình qn ≈ 3km có 1 đường cong; bán kính

R=650m – 15000m, tổng chiều dài đường cong nằm là 4,27km chiếm khoảng 37% chiều

dài đoạn tuyến. Bình diện tuyến hồn tồn đáp ứng quy mơ đường cao tốc trong tương

lai. Kết quả thiết kế bình đồ được thể hiện trong bảng sau:

Tên

đỉnh

D4

D5

D6

D7

D8

5.3.Tọa độ

X (m)

1463110.996

1461709.047

1460064.776

1454886.057

1452469.189Y(m)

469518.946

472796.535

472581.489

471763.610

472624.180Hướng

rẽ

T

P

P

T

PĐộ

138

105

178

151

97Góc A

Phút

24

42

28

25

46Giây

46

25.5

35.4

34

38.9R

(m)

2750

1000

15000

800

650L

(m)

300

150

150

150Thiết kế trắc dọc tuyến* Nguyên tắc thiết kế: Cắt dọc tuyến được thiết kế dựa trên những điểm khống chế cơ

bản như sau:

Cắt dọc tuyến được thiết kế trên cơ sở trắc dọc tuyến cao tốc (đảm bảo tần suất

thủy văn P=1%, riêng đoạn không đi trùng đường HCM quy hoạch theo tần suất 4%)

có tính đến phần kết cấu mặt đường trong tương lai theo quy mô đường cao tốc.

- Đi qua các điểm khống chế (đầu tuyến, cuối tuyến, điểm giao).

Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Bãi đổ vật liệu thừa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×