Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Vật liệu xây dựng

2 Vật liệu xây dựng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đường trục trung tâm khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387+

+

+

+Báo cáo nghiên cứu khả thiVật liệu đắp lớp nền thượng có thể sử dụng đất đồi hoặc vật liệu Bây B để đắp

hoặc cát đen kết hợp rải vải địa ngăn cách. Khu vực dự án có nguồn cung cấp đất

đồi để đắp là khan hiếm. Vì vậy, Tư vấn nghiên cứu các phương án sử dụng vật liệu

để đắp như sau:

Phương án 1: Sử dụng đất đồi từ các huyện, tỉnh lận cận chuyển về khu vực

tuyến. Cự ly vận chuyển từ huyện Gia Lâm – Hà Nội về trung tuyến khoảng

20km, cự ly vận chuyển từ huyện Cẩm Giàng – Hải Dương về trung tuyến

khoảng 16km. Mặt khác, theo bảng công báo giá vật liệu xây dựng của thành

phố Hà Nội và Hải Dương thì giá cho 1m3 đất đắp lớp nền thượng là 77.520

đồng và 150.000 đồng.

Phương án 2: Sử dụng cát đen kết hợp vải địa kỹ thuật ngăn cách 12KN

Phương án 3: Sử dụng vật liệu Bây B từ các bãi trữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

để xây dựng lớp nền thượng. Theo thông báo giá mà Tư vấn điều tra được thì

giá cho 1m3 Bây B là 190.000 đồng (giá bán tại chân cơng trình)

So sánh phương án: Trong điều kiện nguồn vật liệu đất đồi tại địa phương khan

hiếm nên phải phải vận chuyển từ nơi khác về nên sẽ không chủ động được

nguồn vật liệu khi các dự triển khai đồng thời, trong khi đó nguồn vật liệu cát

đen có sẵn tại địa phương. Chi phí đắp nền thượng cho 1m3 sử dụng 2 loại vật

liệu là tương đương nhau. Mặt khác, tại văn bản số 44/BQLDA-KHKT ngày

24/01/2018 của Ban QLDA đầu tư xây dựng cơng trình KCHT giao thơng đề

nghị sử dụng vật liệu cát đen kết hợp vải địa kỹ thuật ngăn cách.

3.2.2

Cát, đá xây dựng

Cát, đá xây dựng được lấy tại các bãi trữ vật liệu mà Tư vấn đã điều tra trong

bước khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi, các bãi trữ trong khu vực dự án cơ

bản đáp ứng được yêu cầu. Trong bước triển khai tiếp theo sẽ điều tra, thí nghiệm

chi tiết để quyết định vị trí mỏ cát, đá cụ thể. Chi tiết các bãi trữ như sau:

* Bãi tập kết Công ty TNHH Thắng Mạnh Cường

Vị trí: Thơn Phương Trù, xã Tứ Dân, huyện Khối Châu, tỉnh Hưng n;

Đơn vị quản lý: Cơng ty TNHH Thắng Mạnh Cường;

Đặc điểm vật liệu: Đất đắp (cát đen, Bây B), Đá vôi màu xám xanh, trắng, Cát (cát

vàng, cát đen);

Trữ lượng: rộng 2ha;

Công suất khai thác: Tùy thuộc nhu cầu của dự án;

Điều kiện khai thác: Khai thác và vận chuyển bằng phương tiện cơ giới;

Cự ly vận chuyển: Vận chuyển bằng đường bộ

Từ mỏ đi theo đường CPĐD rộng B=6m, dài L=0,5km đến đường đê sông Hồng (tại

Km94+H7).

Rẽ trái theo đường đê hướng về Hà Nội, đường BTN, rộng B=10m, dài L= 5,9km đến

Km88+H9.

Rẽ phải theo ĐT.382 (tại Km26+800), đường thấm nhập nhựa rộng B = 5,5m,

L=6,4Km; đến ngã tư Từ Hồ.

Đi theo ĐT.381 đến giao QL5A, đường thấm nhập nhựa rộng B=5,5m, dài L=9,6km.

Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)20Đường trục trung tâm khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387

+

+Báo cáo nghiên cứu khả thiTheo QL5A hướng Hải Phòng, đường BTN, 1 làn rộng B=9-10m, dài L=7,5km.

Rẽ phải vào đường không tên, đường thấm nhập nhựa rộng B=5-6m, dài L= 2km đến

điểm cuối dự án.

Tổng cự ly vận chuyển bằng đường bộ từ bãi tập kết về đến dự án khoảng

32Km.-Chất lượng: Hiện tại bãi tập kết đang cung cấp nguồn vật liệu cho tất cả các dự án

trong khu vực.

* Bãi tập kết Công ty CP đầu tư khống sản Thịnh Phát.-Vị trí: Bãi Vĩnh , xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng n;-Đơn vị quản lý: Cơng ty CP đầu tư khống sản Thịnh Phát;-Đặc điểm vật liệu: Đất đắp (cát đen, Bây B), Đá vôi màu xám xanh, trắng, Cát (cát

vàng, cát đen);-Trữ lượng: rộng 3ha;-Công suất khai thác: Tùy thuộc nhu cầu của dự án;-Điều kiện khai thác: Khai thác và vận chuyển bằng phương tiện cơ giới;+

+

+

+

+

+Cự ly vận chuyển: Vận chuyển bằng đường bộ

Từ mỏ đi theo đường CPĐD rộng B=6m, dài L=0,6km ra đến đường đê sông Hồng tại

Km90+H2

Rẽ trái theo đường đê hướng về Hà Nội, đường BTN rộng B=10m, dài

L= 1,3km,

đến Km88+H9.

Rẽ phải theo ĐT.382 (tại Km26+800), đường thấm nhập nhựa rộng

B = 5,5m,

L= 6,4Km; đến ngã tư Từ Hồ.

Đi theo ĐT.381 đến giao QL5A, đường thấm nhập nhựa rộng B=5,5m, dài L=9,6km.

Theo QL5A hướng Hải Phòng, đường BTN, 1 làn rộng B=9-10m, dài L=7,5km.

Rẽ phải vào đường không tên, đường thấm nhập nhựa rộng B=5-6m, dài L= 2km đến

điểm cuối dự án.

Tổng cự ly vận chuyển bằng đường bộ từ bãi tập kết về đến dự án khoảng

27,5Km.-Chất lượng: Hiện tại bãi tập kết đang cung cấp nguồn vật liệu cho tất cả các dự án

trong khu vực.

3.2.3

Trạm trộn bê tơng nhựa-Vị trí: Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.-Cự ly: Trạm nằm cách QL39A khoảng 0,5km, cách trung tuyến khoảng 11.5km.-Chủ sở hữu: Cơng ty cổ phần Hưng Bình.-Trạm trộn có công suất 104m3/h.

(Chi tiết về vật liệu xây dựng xem trong hồ sơ khảo sát mỏ vật liệu).Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)21Đường trục trung tâm khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387Báo cáo nghiên cứu khả thi3.3 Bãi đổ vật liệu thừa

Các vị trí đổ vật liệu thừa đã thỏa thuận với địa phương, các vị trí nằm trên địa

bàn xã Dị Sử, xã Phùng Chí Kiên, xã Hưng Long và xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào,xã

Tân Lập, huyện n Mỹ; cụ thể như sau:

-Vị trí 1: Thơn Bưởi và thôn Tháp xã Dị Sử , đổ thải vào khu vực 2 ao vớitổng trữ

lượng là: 8.800m3 (ao 1 chiều rộng 50m, chiều dài 120m, chiều cao 2.5m, ao 2chiều

rộng 15m, chiều dài 80m, chiều cao 3,5m).Vị trí đổ thải nằm ngay trên tuyến. Khoảng

cách từ trung tuyến vế vị trí đổ thải khoảng1,0km.-Vị trí 2: Cơng ty sản suất bê tông đúc sẵn Khánh Lâm thuộc địa bàn thôn Lạc Dục,

xã Hưng Long, đổ thải vào ao của cơng ty với trữ lượng là: 21.270m3 (diện tích đổ là

10.635m2, chiều cao 2.0m). Khoảng cách từ cuối tuyến vế vị trí đổ thải khoảng 0.6km.-Vị trí 3: Sân vận động thể thao thôn Đống Thanh xã Hưng Long với trữ lượng là:

10.345m3 (diện tích đổ là 10.635m2, chiều cao 1.0m). Khoảng cách từ cuối tuyến về vị

trí đổ thải khoảng 1.5km.-Vị trí 4: Các vị trí Khu Lý và Khu Bần và ao nhà ông Kha thuộc thôn Xuân bản, xã

Xuân Dục vớitổng trữ lượng là: 31.600m3 (chiều rộng 30m, chiều dài 60m, chiều cao

2.5m). Khoảng cách từ trung tuyến về vị trí đổ thải khoảng 3.0km-Vị trí 5: xã Tân Lập tại Km4+150 của đường Quốc lộ 39, bãi đổ thải bên phải trái

đường cách đường Quốc lộ 39, đổ thải vào khu vực sân bóng của thơn Liêu Hạ trữ

lượng là: 4.500m3 (chiều rộng 30m, chiều dài 60m, chiều cao 2.5m). Khoảng cách từ

trung tuyến về vị trí đổ thải khoảng 4.5km.-Vị trí 6: xã Tân Lập tại Km3+600 của đường Quốc lộ 39, bãi đổ thải bên trái

đường cách đường Quốc lộ 39, đổ thải vào khu vực ao của trường mầm non xã Tân

Lập trữ lượng là: 1.800m3 (chiều rộng 10m, chiều dài 30m, chiều cao 6m). Khoảng

cách từ trung tuyến về vị trí đổ thải khoảng 3.9km

Lưu ý: Trước khi tiến hành đổ thải, nhà thầu thi công cần phải làm việc với địa

phương và các đơn vị có liên quan để hồn chỉnh các thủ tục theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thi công, tùy theo cự ly và khối lượng đổ thải thực tế sẽ được TVGT,

Chủ đầu tư xác nhận.CHƯƠNG 4. DỰ BÁO NHU CẦU VẬN TẢI VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

4.1 Dự báo nhu cầu vận tải

Khu vực dự án dọc theo QL5 và QL39 có mật độ dân cư tập trung cao dẫn đến

hạn chế về năng lực thơng hành, gây mất an tồn giao thơng, việc bố trí nguồn vốn đầu

tư xây dựng đường trục trung tâm khu đơ thị phía Nam QL5 với mục tiêu là nhằm

phân luồng một phần các phương tiện vận tải không đi qua khu vực đông dân cư dọc

theo QL39, góp phần tăng cường an tồn giao thơng trên tuyến.

Cơng ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)22Đường trục trung tâm khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387Báo cáo nghiên cứu khả thiTheo báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt thì dự báo lưu

lượng xe trên tuyến đường quy hoạch năm 2020 là 4200 xctc/ngđ. Lưu lượng này phù

hợp với đường cấp III theo tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22TCN211-06.4.2 Sự cần thiết đầu tư

Hưng Yên được xác định nằm trong vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ, đặc biệt là

khu vực Phố Nối thuộc địa phận hai huyện Yên Mỹ và Mỹ Hào; đây là lợi thế để Hưng

Yên phát triển kinh tế xã hội. Để phát huy hết các thế mạnh của tỉnh, trước hết phải ưu

tiên phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, trong đó hạ tầng giao thơng có vai trò quan

trọng cần được ưu tiên phát triển trước;

Đến nay hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đã được quy hoạch, đã và đang

được đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu

vực, trong đó tuyến đường trục trung tâm Khu đơ thị phía Nam QL5 là một trong

những tuyến đường quan trọng của khu vực; theo quy hoạch tuyến có điểm đầu tại

giao với ĐT.382, điểm cuối giao với QL.38; tuyến giao cắt với các tuyến đường:

ĐT.376, ĐT.380, QL.39, ĐT.387, QL.38; trong đó đoạn từ QL.39 đến ĐT.387 tạo điều

kiện cho phát triển khu công nghiệp Thăng Long (mở rộng) và các khu cơng nghiệp

trên địa bàn xã Dị Sử, Phùng Chí Kiên và Hưng Long.

Hiện nay tuyến đường này đã được đầu tư với quy mô thiết kế theo tiêu chuẩn

đường đô thị (Điểm đầu giao với QL.39, điểm cuối Km1+892,92; chiều dài

1.892.92m; mặt cắt ngang rộng 69m trong đó: chiều rộng lòng đường xe cơ giới là

2x18,75m = 37,5m, chiều rộng giải phân cách giữa là 11,5m, vỉa hè hai bên rộng

2x10m = 20m; mặt đường thảm BTNC hai lớp dày 7cm+5cm = 12cm trên móng

CPĐD; hồn chỉnh hệ thống thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng). Khi đầu tư xây

dựng kéo dài tuyến đường trên sẽ tạo ra một trục giao thông trung tâm xuyên suốt nối

từ QL.39 đến ĐT.387 góp phần chung cho hình thành khu đơ thị Phố Nối đồng thời sẽ

thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn các xã Dị Sử, Phùng Chí Kiên và Hưng Long

huyện Mỹ Hào và tỉnh Hưng Yên nói chung. Phát triển đô thị tạo ra một quỹ nhà ở đáp

ứng nhu cầu nhà ở của người dân địa phương, đặc biệt là công nhân trong các khu

công nghiệp

Từ các đặc điểm trên, việc đầu tư xây dựng dự án đường trục trung tâm Khu đơ

thị phía Nam QL5 kéo dài, đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 là cần thiết, nhằm

từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thơng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Mỹ Hào và tỉnh Hưng Yên.Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Vật liệu xây dựng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×