Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội

3 Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đường trục trung tâm khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387Báo cáo nghiên cứu khả thiđược mọi mặt các thế mạnh sẵn có, khai thác tiềm năng còn hạn chế của các vùng

miền.

-Sự phù hợp của dự án với đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước: đây là

ưu tiên hàng đầu của các cấp lãnh đạo, phù hợp với xu hướng phát triển 1 nền kinh tế

thị trường ổn định, cân bằng rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền, thành thị và

nông thôn, miền núi.-Nâng cao chất lượng sản phẩm.-Góp phần tăng cường vị thế kinh tế của các địa phương và góp phần thành cơng cho

hội nhập kinh tế.-Các hiệu quả kinh tế do các hiệu quả xã hội đem lại.-Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên giai đoạn

2017 – 2020;-Giá trị sản phẩm gia tăng, mức đóng góp cho ngân sách và mức thu ngoại tệ ở các lĩnh

vực lân cận do dự án mang lại-Nâng cao, đáp ứng cơ bản năng lực lưu thơng.-Góp phần thúc đẩy sự phát triển các dự án khác: Khu công nghiệp, đơ thị, nhà máy, xí

nghiệp, xưởng sản xuất…dọc 2 bên đường và thúc đẩy hội nhập kinh tế với các khu

vực lân cận. Tạo đà cho sự phát triển kinh tế trong khu vực.-Khai thác các nguồn lực: phát triển công nghiệp, nguồn nhân lực, khai thác tài nguyên,

mở rộng thương mại du lịch...-Kích cầu tiêu dùng khi thi cơng xây dựng và khai thác cơng trình.-Góp phần phát triển đô thị, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân 2

bên tuyến.-Tạo việc làm từ nguồn lao động địa phương khi thi công xây dựng nhằm tăng thu nhập

cho người lao động.-Nâng cao hiệu quả đối với cơng tác Quốc phòng an ninh trong khu vực cũng như vành

đai chiến lược của thủ đô Hà Nội.-Cải thiện mơi trường khi khai thác cơng trình: Giảm hàm lượng bụi, tăng khả năng

thoát nước mưa, thoát nước thải…-Tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho các ngành lân cận-Góp phần thực hiện phát triển cân đối, cơng bằng theo địa phương và vùng lãnh thổ-Gúp phần cải thiện phân phối thu nhập xã hội-Góp phần thực hiện các chính sách xã hội, ưu đãi.....-Các hiệu quả văn hố, giáo dục, y tế, sức khoẻ.....Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)59Đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387CHƯƠNG 9.Báo cáo nghiên cứu khả thiNHỮNG THAY ĐỔI SO VỚI ĐỀ XUẤT CHỦ

TRƯƠNG ĐẦU TƯHồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng đường trục trung tâm khu đơ

thị phía nam QL5 kéo dài, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yêncơ bản phù hợp với Báo cáo

đề xuất chủ trương đầu tư được duyệt.Về tim tuyến có điều chỉnh cục bộ đoạn tuyến

từ Km0+800 đến Km1+800 để phù hợp với điều kiện thực tế của đường dây điện cao

thế 110Kv, khoảng cách điều chỉnh từ 0-70m.Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)60Đường trục trung tâm khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387CHƯƠNG 10.

10.1Báo cáo nghiên cứu khả thiKẾT LUẬN & KIẾN NGHỊKết luận-Việc đầu tư xây dựng tuyến đường trục trung tâm khu đơ thị phía nam QL5 kéo

dài, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên là cần thiết, sau khi dự án hoàn thành sẽ:-Từng bước hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết

định số 421//QĐ-UBND ngày 20/3/2012;-Tạo ra một trục đường bộ trung tâm hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, phù hợp

với quy hoạch; tạo điều kiện cho phát triển các khu đô thị, công nghiệp và phát triển

kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực.-Tuyến sẽ nối liền từ QL.39 đến ĐT.387, giúp cho các phương tiện vận chuyển

trong khu vực từ QL.39 đi ĐT.387 không phải qua QL.5, giảm bớt lưu lượng tham gia

giao thông cho QL.5 đoạn này; rút ngắn khoảng cách và thời gian vận chuyển cho các

phương tiện giao thơng.-Góp phần chung cho hình thành khu đơ thị Phố Nối đơng thời sẽ thu hút các nhà

đầu tư đến với huyện, Mỹ Hào, Yên mỹ nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung. Phát

triển đô thị tạo ra một quỹ nhà ở đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân địa phương, đặc

biệt là công nhân trong các khu công nghiệp;

10.2 Kiến nghị

- Tên dự án: Dự án xây dựng tuyến đường trục trung tâm khu đơ thị phía nam

QL5 kéo dài, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

- Chiều dài tuyến: 2,57km

- Quy mô: Đường cấp III theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005, tốc độ thiết kế

80km/h, riêng các yếu tố về bình diện và trắc dọc được xem xét áp dụng theo quy mơ

quy hoạch trong tương laiđể có thể tận dụng tối đa khi hoàn thiện tuyến đường theo

quy hoạch.

- Quy mơ mặt cắt ngang: Bnền=12m, Bmặt=11m.

- Các cơng trình khác: Xây dựng hồn chỉnh các cơng trình thốt nước, an tồn

giao thơng, gia cố taluy…

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục trung tâm

khu đơ thị phía nam QL5 kéo dài, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yênđã được lập theo các

quy định hiện hành. Kính đề nghị Chủ đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền xem xét,

phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo tiến độ dự án./.Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)61Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×