Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ôn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức phần di truyền học lớp 12 bằng hệ

thống bản đồ khái niệm nhằm nâng cao năng lực học tập của học sinh THPT.

PHỤ LỤC 1

2.2. Kết quả xây dựng các bản đồ khái niệm

2.2.1. Cơ sở vật chất di truyền

Những vật chất mang thơng tin đặc

trưng của lồi, có khả năng tái bản

chính xác, có khả năng biến đổi.

Cơ sở vật chất

Di truyền

Gồm

Cấp độ phân tử

đặc

trưngSố lượng,

thành phần,

trình tự sắp

xếp các

nuclêơtit.nuclêơtit

A,T,G,XKhơng

gian2 mạch xoắn

song song,

ngược chiều

Axit

nuclêicđặc

trưngNSTcấu trúc, số

lượng, hình

thái NST.Gồm

cấu tạoĐơn

phânNhân sơADNARNADNĐơn

phânLk thành

PôlinuclêôtitCấp độ tế bàoNhân thực - bảo quản, lưuADN và

prôtêinNuclêôtit

A,U,G,Xcấu trúcLk thànhHóa

học

Ngun tắcĐa

phânchức năngBổ

sung

chức năngLưu trữ, bảo quản,

truyền đạt thơng tinNguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàntrữ, truyền đạt

TTDT.

- điều hòa

hoạt động các

gen.

- phân chia

đều vật chất

DT.Pơlinuclêơt

chức năngmARNtruyền đạt thơng tinDT

tARN

rARNchức năngchức năngvận chuyển a.a, phiêncấu tạo ribơrơm30/49Ơn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức phần di truyền học lớp 12 bằng hệ

thống bản đồ khái niệm nhằm nâng cao năng lực học tập của học sinh THPT.

2.2.2. Cơ chế di truyền

Cơ chế di truyềnCấp độ phân

tử

Tự saoCấp độ tế bàoSV nhân sơADNSV nhân thựcLoài SSVTLoài SSHT

Giảm phânPhiên mã

gt đực (n)mARN

Trực

phânDich mãNgun phânThụ tinh

Hợp

tửPROTEINMơi trườngTính

trạnggt cái (n)Ngun phânCá thể

conNguyễn Viết Trung – THPT Thạch BànCá thể

conCá thể

con31/49Ôn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức phần di truyền học lớp 12 bằng hệ

thống bản đồ khái niệm nhằm nâng cao năng lực học tập của học sinh THPT.

2.2.3. Gen

Một đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã

hóa cho một sản phẩm xác định (chuỗi

pôlipepit hoặc ARN).Gen không

phân mảnhGen phân

mảnhgọi

exônSV nhân sơGengọi

Vùng điều

hồExơn+

intrơnVùng mã hốVùng kết

thúcCác loạiSV nhân thựcGen cấu trúcsản phẩmđảm nhận cấu trúc,

chức năng TB.Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàncấu trúcGen điều hòa

sản phẩmkiểm sốt hoạt

động của gen khác32/49Ơn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức phần di truyền học lớp 12 bằng hệ

thống bản đồ khái niệm nhằm nâng cao năng lực học tập của học sinh THPT.mấtthêmthayCác dạng

1 cặp

gọi là

nuclêotit

1 cặp

nuclêotit1 số cặp

nuclêôtitĐột biến điểmLiên quanNhững biến đổi nhỏ

trong cấu trúc của

genDo cấu trúc

genĐB giao tử

ĐB xơmasự truyền thơng tin DT từ

Các hình phân tử ADN mạch képNguyên nhân

biến gen

thức sang Đột

phân tử ARN mạch

biểu hiện

đơn.Tác nhân vật

lý, hố họcdẫn đếnĐB tiền

phơi

khởiđầu(1)

Kéo

dài(2)Rối loạn

mAR

trong tế bào

NTrình tự

nuclêơtit mARNthay đổi

Các giai đoạnCó thể

Thay

đổi thực

Phiên

hiệntrìnhmã

tự axit

aminCó thể

khntron

g

nhânsản phẩmThay đổi

tính trạngkết

thúc(3)rARNtARNmạch Theo

mã hướng

gốc

N.T.B.SCó lợiGây hạiSV nhân sơmARN sơ

khaiTrung tính

SV nhân thựccắt

intrơ

nmARN trưởng

Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn

thành33/49Ơn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức phần di truyền học lớp 12 bằng hệ

thống bản đồ khái niệm nhằm nâng cao năng lực học tập của học sinh THPT.

2.2.5. Đột biến số lượng NST

Làm thay đổi số lượng

một hay một số cặp NST

hoặc toàn bộ bộ NST.

Đột biến số

lượng NST

xảy ra trongNguyên phân

hoặc giảm phân

gồmThay đổi

số NST ở

một hoặc

một số

cặp NST

tươngLệch bội

(dị bội)Đa bộiCác dạngTế bào

chứa

nhiều

hơn

hai lầnCác dạng

-Thể vô nhiễm:

-Thể 1 nhiễm:

-Thể tam nhiễm:

-Thể tứ nhiễm:

NST

thường2n – 2

2n – 1

2n + 1

2n – 2NST

giới tínhVDNgười:

3 NST 21

ĐaoNgười:

1 NST: XOTự đa

bộiDị đa

bội

Tăng một số

nguyên lần số

NST đơn bội

cùng loài, >2n.

(3n, 4n, 5n…)

- Lai :

2nA+nA>3nA- Tứ bội hóa:

2nA----->4nAHai bộ NST

của hai loài

khác nhau

cùng tồn tại

trong

mộtTB.

(2nA

là + 2nB)TơcnơNguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn34/49Ơn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức phần di truyền học lớp 12 bằng hệ

thống bản đồ khái niệm nhằm nâng cao năng lực học tập của học sinh THPT.

2.2.6. Các dạng biến dịBiến

dị tổ

hợpGen/NST thường

Gen

Gen trong

trong nhân

nhân

Gen/NST giới tính

Gen

Gen ngồi

ngồi nhân

nhânDi

truyền11.Mất một cặp nu

12. Thêm một cặp nu

13.Thay thếĐB điểm

(1 cặp nu)Gen

biến dị

đột

biếnCác

loại

biến dịNhiều cặp nu14. Đảo vị trí cặp nuCấu trúc15. Mất đoạn

16.Lặp đoạn

17.Đảo đoạn

18.Chuyển đoạnNST

Lệch bội19. Thể vô nhiễm

20.Thể một nhiễm

21.Tam nhiễm

22.Tứ nhiễmSố lượngTự đa bội

Đa bội

Dị đa bội

Không

di

truyềnNguyễn Viết Trung – THPT Thạch BànThường

Thường biến

biến35/49Ơn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức phần di truyền học lớp 12 bằng hệ

thống bản đồ khái niệm nhằm nâng cao năng lực học tập của học sinh THPT.

1.2.7. Hệ thống các quy luật và hiện tượng di truyềnPhân li, phân li độc lâp,

tác động riêng rẽQL đồng tính và

phân tínhQL phân li độc lập

Một gen trên 1 NSTGen trên NSTthườngPhân li độc lâp, tác

động qua lại

Các gen liên kết hoàn

toànGen trong

nhânTương tác cộng

gộp

Tương tác át chế

Liên kết genNhiều gen trên 1 NSTHệ thống

các quy

luật di

truyềnGen trên NST giới

tínhGen ngồi

nhânTương tác bổ sungCác gen liên kết khơng

hồn tồnHốn vị genGen quy định tính trạng

giới tínhDi truyền giới tínhGen quy định tính trạng

thường nhưng liên kết

với NST giới tínhDi truyền ngồi NSTNguyễn Viết Trung – THPT Thạch BànDT liên kết với

g.tínhDT qua TBC36/49Ơn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức phần di truyền học lớp 12 bằng hệ

thống bản đồ khái niệm nhằm nâng cao năng lực học tập của học sinh THPT.

2.2.8. Tác động của nhiều gen lên một tính trạng

Trường hợp các gen

khơng alen cùng quy

định một tính trạng.

Tác động của nhiều gen

lên một tính trạng

gồmTác động bổ sungTác động cộng gộp

(Tác động đa gen)gồmBổ trợÁt chếCác gen không alen

khi cùng hiện diện

trong cùng một KG

sẽ tạo KH riêng biệt.tỷ lệ

9:3:3:1 hoặc

9:6:1 hoặc

9:4:3.Trường hợp một gen

(trội hoặc lặn) làm cho

một gen khác (không

alen) khơng biểu hiện

KH.

gồmÁt chế

trộiÁt chế

lặnkhiMột tính trạng bị chi

phối bởi 2 hoặc nhiều

cặp gen, trong đó mỗi

một gen cùng loại (trội

hay lặn) góp phần như

nhau vào sự hình thành

tính trạng.gặp ởkhiA>B hoặc

B>A.aa át B hoặc

bb át A.

tỷ lệTính trạng

số lượng.9:3:4 hoặc

12:3:1 hoặc

13:3.Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn37/49Ôn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức phần di truyền học lớp 12 bằng hệ

thống bản đồ khái niệm nhằm nâng cao năng lực học tập của học sinh THPT.

2.2.9. Di truyền liên kết giới tính

trường hợp gen quy

định tính trạng

thường nằm trên NST

giới tính.

Phân biệt sớm

đực, cái và điều

chỉnh tỷ lệ đực,

cái theo mục tiêu

sản xuất.Gen trên đoạn

không tương

đồng trên NST

X hoặc Y quy

định.

Di truyền liên kết

giới tínhý nghĩadogồmGen trên X

tính chất

Di truyền chéoGen trên Y

tính chất

Di truyền

thẳng

xuất hiện ởxuất hiện ở

Giới XX và

XYGiới XYVí dụ

Ví dụ

Người:

XHY: nam,bình

thường

XhY: nam, mù màu

XHXH: nữ, bìnhthường

XhXh: nữ, mù màuNguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn.Người:

XYa: nam, dính

ngón tay 2-3.

(nữ: khơng bị

tật này)38/49Ơn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức phần di truyền học lớp 12 bằng hệ

thống bản đồ khái niệm nhằm nâng cao năng lực học tập của học sinh THPT.

2.2.10. Quần thể di truyền

toàn bộ

Vốn genQuần

thể di

truyềnalen

của

quần

thểTần số

tương đối

các alenđặc

trưngTần số

tương đối

các KG

Tần số

tương đối

các KHTV tự

thụ phấnĐơn vị SS của loài

Quần thể

tự phốiQuần thể

giao phối

ngẫu

nhiênĐơn vị tồn tại của

loàiĐV lưỡng

tính tự thụ

tinhquanhiềuqua

thế

hệ

tạo raCác dòng

thuần

giảmdị hợpnhiều thế

hệ

đượcDuy trì ổn

địnhtăngđồng

hợpNguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bànmang tính đa hình

từĐa hình

KG

dẫn đếntrongđiều kiện

nhất địnhĐa hình

KH39/49Ơn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức phần di truyền học lớp 12 bằng hệ

thống bản đồ khái niệm nhằm nâng cao năng lực học tập của học sinh THPT.

2.2.11. Hệ thống công thức xác định số kiểu gen tối đa có thể được tạo ra trong

quần thểCông thức tổng quát xác định số kiểu gen tối đa

trong quần thểSố KG tối đa trên cặp NST

không tương đồngSố KG tối đa trên cặp NST tương đồngGen trên

NST giới

tính XXGen trên NST

thường+Gen trên

NST giới

tính XX

mnpqSố KG tối đa trên cặp NST giới tínhCác

gen

nằm

trên

các

NST

thường

khác nhauCác gen

cùng nằm

trên 1 cặp

NST

thườngpq = 0Gen

trên

vùng không

tương đồng XGen

trên

vùng không

tương đồng Ypq = 1mn = 1m(m 1) n(n 1) mn(mn 1) mn(mn  3)

x

2

2 2 2

(Công Thức 1)(Công Thức

2)(Công Thức 3)Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn1+ pq

(Công Thức 4)Gen trên vùng

tương đồng X và

Y (Số alen trên

X bằng trên Y)mn=pqGen trên vùng

tương đồng X và

Y (Số alen trên

X khác trên Y)mn ≠pqmn(3mn 1) mn(mn  2 pq 1)

2

2

(Công Thức 5)(Công Thức 6)40/49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×