Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THẾ GIỚI CỦA THỊ GIÁC HAI MẮT

THẾ GIỚI CỦA THỊ GIÁC HAI MẮT

Tải bản đầy đủ - 0trang

THẾ GIỚI CỦA THỊ GIÁC HAI

MẮT

 Hãy thử làm một thí nghiệm nhỏ:

 Nhắm 1 mắt lại rồi cầm 2 cây bút chì ở 2 tay rồi thử

tìm cách chạm 2 đầu chì vào nhau từ nhiều hướng. Bạn

sẽ thấy rõ sự khác biệt của thế giới quan cảm thụ bằng

một mắt và hai mắt.

 Nhờ tiếp thu được thông tin từ 2 góc nhìn khác nhau,

thị giác hai mắt giúp chúng ta định được khoảng cách xa

gần và do đó, nhận thức được tính vơ tận và liên tục của

3 chiều không gian. THẾ GIỚI CỦA THỊ GIÁC HAI

MẮT

 Nguyên lý căn bản của hầu hết các thể loại hình ảnh

nổi là sự mô phỏng thị giác hai mắt đối với đối tượng sự

vật.

 Nói cách khác, hiệu ứng 3D ở các loại ảnh nổi hay

phim nổi đều giống nhau ở bản chất:  nhằm gửi đến

mắt trái và mắt phải người quan sát một cách tách biệt

hai hình ảnh tương ứng với góc lệch bên trái và bên

phải của đối tượng (nếu tách biệt khơng tốt sẽ có hiện

tượng nhòe hình).THẾ GIỚI CỦA THỊ GIÁC HAI

MẮT

 Sự chập ảnh vơ thức của não bộ sẽ gây nên ấn

tượng chìm hay nổi của đối tượng sự vật. Đó là sự

khác biệt lớn nhất đối với hình ảnh 2D truyền thống khi người quan sát dù đứng ở bất kỳ góc nào thì mắt

trái và phải cũng chỉ nhìn thấy một khn hình giống hệt

nhau.

 Tuy nhiên cần lưu ý rằng 1/4 số người trong số

chúng ta không ý thức rõ rệt về độ nổi trong không gian

ba chiều, khi đi xem phim nổi, họ cũng khơng thấy khác

gì phim thường.Ngun lý tạo ảnh 3D tích hợpĐể có một bức ảnh 3D cần 3 bước: 

  - Chụp 3D hay dựng 3D (dữ liệu đầu vào

3D)

  - Xử lý mã hóa trên máy tính

  - In ấn và hiển thị 3D trên giấyDữ liệu 3D đầu vào

 Cơng nghệ ảnh tích hợp 3D là một chuỗi gồm

nhiều ảnh chụp đồng thời ở các góc chụp liên tiếp

nhau theo một quy trình chụp đặc biệt nhằm lấy

được đầy đủ ba chiều khơng gian của sự vật (nên

còn được gọi là nhiếp ảnh 3D). Số lượng ảnh đơn

trung bình của một ảnh 3D là 15-20 ảnh, tối đa lên

tới 30 ảnh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THẾ GIỚI CỦA THỊ GIÁC HAI MẮT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×