Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dữ liệu 3D đầu vào

Dữ liệu 3D đầu vào

Tải bản đầy đủ - 0trang

Dữ liệu 3D đầu vàoDữ liệu 3D đầu vào

Đầu vào cũng có thể là chuỗi ảnh kết xuất từ các góc

liên tiếp nhau của mơ hình 3D ảo dựng từ các phần

mềm 3DDữ liệu 3D đầu vào

 Đầu vào cũng có thể là một ảnh 2D kỹ thuật số thơng

thường (file .jpg, .psd, ...).

 Ta xây dựng mơ hình ảo không gian 3 chiều của cảnh

vật bằng kỹ thuật dựng bản đồ độ sâu (depth map)của

tấm ảnh.

Sau đó dùng phần mềm nội suy ra chuỗi ảnh tương ứng

với các góc nhìn liên tiếp. Một bức ảnh dựng bằng kỹ

thuật này, nếu được làm tỉ mỉ bởi chuyên gia giàu kinh

nghiệm sẽ rất khó  phân biệt được so với việc chụp thật

3D từ các góc liên tiếp. Kỹ thuật này rất hữu dụng vì ít tốn

kém, trong khi tài ngun về mẫu ảnh 2D là vô tận.Dữ liệu 3D đầu vào

 Ví dụ về kỹ thuật dựng 3D và bản đồ độ sâuMã hóa tích hợp

 Các bức ảnh này sau đó được xử lý theo một quy trình

mã hóa phức tạp để tạo thành một bức ảnh tích hợp đầu

ra duy nhất (output).

 Do q trình mã hóa khơng mất mát thơng tin nên ảnh

tích hợp có dung lượng dữ liệu rất lớn, bằng tổng lượng

dữ liệu của tất cả các ảnh đơn.

 Việc xử lý ảnh mã hóa cần máy tính cấu hình rất

mạnh.In ấn và hiển thị 3D: Dùng vi thấu

kính giải mã để tạo hiệu ứng

lập thểTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dữ liệu 3D đầu vào

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×