Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Lãi suất trong mô hình tiền tệ

3 Lãi suất trong mô hình tiền tệ

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.3 Lãi suất trong mơ hình tiền tệ225.3 Lãi suất trong mơ hình tiền tệMệnh đề 5.8: Trong mơ hình tiền tệ, với lượng cung tiền và thu nhập quốc gia cho trước, tăng lãi

suất trong nước so với nước ngoài sẽ dẫn tới sự sụt giảm trong giá trị đồng nội địa.(Hình 5.7a).235.4 Mơ hình tiền tệ là một sự giải thích về sự thậtHình 5.8 Tiền, thu nhập và tỷ giá của Vương quốc Anh, 1975-1999 (1995 = 100)245.4 Mơ hình tiền tệ là một sự giải thích về sự thật25Điều đầu tiên cần lưu ý là cả ba tỷ giá hối đoái dễ biến động hơn các cổ phiếu tiền tệ và thu nhập. Ví dụ đối với Anh, trong khi cổ phiếu tiền tệ có khoảng 55% và

GDP tương đối chỉ có 17% (được đo bằng mức tối đa trên mức tối thiểu), giá trị của đồng bảng Anh dao động trên 80%.Tiếp theo, nhìn vào các xu hướng trong dữ liệu. M1 của Anh có sự gia tăng tương đối so với Mỹ vào cuối những năm 1970, tiếp theo là một mùa thu dài qua hầu hết

những năm 1980, nhưng trong 15 năm qua, tỷ giá đã trải qua hai chu kỳ riêng biệt cho mà khơng có kế hoạch rõ ràng ở đây. Gần đây, cổ phiếu tiền tệ của Anh tăng

trở lại, nhưng tỷ giá hối đoái so với đồng USD đã ổn định hơn kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên thời kỳ nổi lên năm 1972.Những bằng chứng được trình bày ở đây khơng phải là rất đáng khích lệ. Tất cả những gì có thể được cho là có lợi cho mơ hình tiền tệ là nó có vẻ như để giải thích

sự thật trong một thời gian dài. Điều này đặc biệt đúng với thời kỳ lãi suất ổn định.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Lãi suất trong mô hình tiền tệ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×