Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương thức sản xuất

Phương thức sản xuất

Tải bản đầy đủ - 0trang

Vitamin A cũng được chứng minh là cần thiết cho sự phát triển của buồng

trứng, buồng tinh và phôi của giáp xác. Điều này có thể được chứng minh qua sự tích

lũy vitamin A trong trứng của tơm trong q trình thành thục (Fisher, 1985)

Hàm lượng vitamin A được đề nghị cho cá là 1000- 2000 UI/kg, trong khi ở

tôm thì yêu cầu cao hơn 5000 UI/kg thức ăn.

Dấu hiệu thiếu vitamin A ở cá là thiếu máu, xuất huyết mắt, mang, thận, màu

sắc cơ thể thay đổi...

Dạng vitamin A được sử dụng bổ sung vào thức ăn là acetace, palmitate,

propionate. Hàm lượng vitamin A bị mất đi khoảng 20% qua quá trình ép đùn, mất

53% sau thời gian bảo quản trong phòng 6 tháng.

3.2.2.Vitamin D

Vitamin D có hai dạng là Vitamin D2 ( engocalciferol) và vitamin D3

(cholecalciferol). Vitamin D3 có nhiều vitamin D hoạt tính hơn vitamin D2 và được

tìm thấy chủ yếu ở động vật. Vitamin D3 được sử dụng tốt hơn là vitamin D2.

Vitamin D có vai trò quan trọng trong việc vận chuyển và hấp thu Ca và P. Khi bổ

sung thiếu hoặc thừa vitamin D đều làm ảnh hưởng đến động vật thủy sản.

Hàm lượng vitamin D cần bổ sung cho cá từ 500- 1000 UI/kg cho cá nước ấm,

cho tôm được đề nghị là 2000 UI/kg thức ăn. Khi thức ăn có bổ sung lượng dầu cá

lớn có thể khơng cần cung cấp vitamin D.

Dấu hiệu khi thiếu vitamin D ở tôm cá là sinh trưởng và hàm lượng khoáng

trong cơ thể giảm.

Dạng vitamin D thường được bổ sung vào thức ăn là vitamin D3

(cholecalciferol)

3.2.3. 3.2.3. Vitamin E

Vitamin E có tên hóa học là tocophenol. Vitamin E có một số dạng khác

nhau,trong đó dạng α - tocophenol là có chứa hàm lượng vitamin E hoạt tính cao

nhất. Một trong những chức năng sinh học của vitamin E là ngăn cản q trình oxy

hóa chất béo cao phân tử không no (HUFA) của lipid trong màng tế bào sinh học.

Vitamin E có vai trò trong quá trình tổng hợp và hoạt động của các hormone sinh dục.

Nhu cầu vitamin tăng khi hàm lượng PUFA trong thức ăn cao. Nhu cầu

vitamin E ở cá khoảng 30-100 mg/kg và ở tôm là 100 mg/kg thức ăn

Dấu hiệu khi thiếu vitamin E ở cá là giảm sinh trưởng, tỉ lệ chết cao thối hóa

cơ, tích mỡ trong gan… Đối với tôm biển, sức sinh sản và tỉ lệ nở của tôm giảm khi

10thức ăn được cung cấp thêm HUFA nhưng thiếu vitamin E. Mức đề nghị cho tôm biển

20mg/

0 ở giai đoạn nuôi vỗ là 600mg/kg thức ăn. Đối với cá chép hệ số thành thục cũng được

100g

40mg/E.

cải thiện khi thức ăn có bổ sung đầy đủ vitamin100gVitamin E rất dễ phân hủy qua quá trình chế biến và bảo quản, đặc biệt là ở

10mg/

5 các nước vùng nhiệt đới. Vì vậy dạng vitamin E thường được sử dụng bổ sung vào

100g

0 thức ăn cho tôm cá là α - tocophenol acetace.vết0246 gian

8

Thời10cho ăn (ngày)Hình 7.2 Ảnh hưởng của vitamin E trong thức ăn lên tỉ lệ sống của tơm he3.2.4. Vitamin K

Vitamin K có vai trò quan trọng trong q trình đơng máu ở động vật và cả ở

cá. Thiếu vitamin K dẫn tới cá khơng có khả năng tổng hợp proconvertin và

prothrombin ở trong gan, đây là các chất cần thiết cho q trình đơng máu. Dạng

vitamin K được sử dụng tốt cho tôm cá lá vitamin K3

Nhu cầu vitamin K ở cá là 10 mg/kg thức ăn, ở tôm được đề nghị là 5 mg/kg.

Ở một số lồi tơm khi cho ăn thiếu vitamin K thì sinh trưởng của tơm giảm.

Vitamin K được bổ sung vào thức ăn dưới dạng muối menadione, menadione

sodium bisulfite (50% vitamin K3), hỗn hợp menadione sodium bisulfite (33%

vitamin K3), menadione dimethylpyrimidinal (45.5% K3). Vitamin K bị phân hủy

dưới điều kiện nhiệt độ và ẩm độ cao và hàm lượng khoáng vi lượng cao

(anonymous, 1981).

Bảng 7.5. Nhu cầu vitamin cho một số lồi tơm cá (mg/kg thức ăn)

Vitamin

Thiamin (B1)

Riboflavin (B2)

Pyridoxine (B6)

Pantothenate

Niacin( PP)

Folic acid

Cyanocobalamin (B12)

Inositol

CholineCá chép

1- 1- 3

7- 10

5- 10

30- 40

30- 50

200- 300

1500- 2000Cá trơn Mỹ

1-3

9

3

25- 50

14

-Cá hồi

10- 15

20- 25

15- 20

40- 50

150- 200

6- 10

0.015- 0.02

300- 400

600- 800Tôm biển

60

25

50

75

40

10

0.2

400

600Biotin

Vitamin C

Vitamin A(IU)

Vitamin D (IU)

Vitamin E

Vitamin K1- 1- 1,5

30- 50

1000- 2000

80- 100

-60

1000- 2000

500- 1000

30

-2- 2- 1,5

100- 150

2000- 2500

2400

30

101

200

5000

2000

100

5Bảng 7.6. Dấu hiệu bệnh lý khi thiếu vitamin của một số loài cá

Vitamin

Cá trơn

Cá chép

Lươn Nhật Bản

1. Thiamin

Sẫm màu, tỉ lệ chết

Xung huyết ở vây,

Mất điều hòa, cơ thể

cao

rối loạn, giảm khả

uốn khúc, xuất huyết

năng cảm nhận âm

ở vây

thanh

2. Riboflavin

Vây xuất huyết, sợ

Cồi cọc

Da và vây bị xuất

ánh sáng

huyết, có sự tử vong

3. Pyridoxine

Rối loạn

Rối loạn, màu sắc

Rối loạn

nhợt nhạt, tetany

4. Pantothenic

Mang sưng phòng,

thiếu máu, ăn mòn

da, tử vong, quẹo

hàm dướiTăng trương chậm.

thiếu máu, xuất

huyết da, lồi mắt5. NiacinBơi lội bất bình

thường, tổn thương daXuất huyết da, tử

vongBơi lội bất bình

thường, tổn thương

da, sẫm màuThiếu máu, mất sắt

tốTăng trưởng chậmBơi lội bất bình

thườngKhơng phát hiệnKhơng phát hiệnTăng trưởng chậm,

sẫm màuGiảm khả năng tạo

máuKhông phát hiệnTăng trưởng chậmDa và cây bị tổn

thương, xuất huyết,

tử vong, lồi mắt

6. Biotin

7. Folic acid

8. Vitamin B12

9.Choline10. InoistolGan phì to, xuất

huyết trong thận và

ruột11. Ascorbic acidMỡ bao bọc ganRuột màu trắng xámTổn thương daRuột màu trắng xámKhông kiểm traVây đầu xuất huyết,

quẹo hàm dướiMàu sắc kỳ quặc, lồi

mắt, vây và da xuất

huyết, mang biến

dạngKhông kiểm traKhông phát hiện12. Vitamin A13. Vitamin DGiảm khả năng tạo

keo trong xương, bị

sán, mẫn cảm với

bệnn, ưỡn mình.

Có nhiều chất lỏng

trong xoang của cơ

thể, lồi mắtKhông kiểm tra

14. Vitamin ETrong xương thấp

khống chấtKhơng kiểm tra

Khơng kiểm tra15. Vitamin KCơ quan nội tạng có

chất dịch rỉ, tử vong,

gan nhiều mỡ, mất

sắc tố, thiếu máuCơ thịt bị rối loạn

dinh dưỡngXuất huyết daKhơng kiểm traKhơng kiểm traCHƯƠNG VIIIMUỐI KHỐNG TRONG THỨC ĂN THỦY SẢN

1. GIỚI THIỆU

2. CHỨC NĂNG CỦA MUỐI KHOÁNG

3. KHOÁNG ĐA LƯỢNG

3.1. Calci (Ca) và Phosphorus (P)

3.2. Magnesium (MG)

3.3. Các khoáng đa lượng khác

4. CÁC NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG

4.1. Sắt (Fe)

4.2. Cu

4.3. Kẽm (Zn)1. GIỚI THIỆUTOPĐối với động vật hiện nay người ta xác định có 6 nguyên tố khoáng đa lượng

(Ca, Mg, P, Na và Cl) và 16 nguyên tố vi lượng là (As, Cr, Co, Cu, I, F, Fe, Mn, Mo,

Ni, Se, S, Si, Sn, Zn và V) là cần thiết cho cơ thể động vật. Trong nhóm khống vi

lượng chức năng sinh lý của Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Se, Zn, F và I thì đã được

khẳng định, tuy nhiên vai trò của Ni, V, Si và As thì chưa được nghiên cứu. Tuy nhiên

các nghiên cứu cho thấy động vật thủy sản cần Ni, V, As nếu sinh trưởng trong nước

khơng có khống

Các nghiên cứu về ảnh hưởng của việc thiếu P, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn và Se

đã được nghiên cứu trên một số lồi tơm cá. Có rất nhiều trở ngại khi nghiên cứu về

nhu cầu khoáng cho động vật thủy sản là do động vật thủy sản có thể hấp thu khống

trực tiếp từ mơi trường nước thơng qua việc uống nước hoặc hấp thu qua mang, da...

Do đó rất khó xác định nhu cầu chính xác về khống cho động vật thủy sản.

Nhu cầu về khoáng cho động vật thủy sản phụ thuộc vào:

• 

• 

• Thành phần và hàm lượng khoáng hiệu quả trong thức ăn

Nồng độ khoáng trong mơi trường nước

Tình trạng dinh dưỡng trước đó của động vật thủy sản2. CHỨC NĂNG CỦA MUỐI KHOÁNGTOP  Thành phần cấu tạo của cơ thể như các nguyên tố đa lượng Ca, P, Mg

tham gia cấu tạo khung cơ thể.

  Có thể có vai trò cần thiết duy trì chức năng sinh lý bình thường

  Vai trò chất xúc tác cho phản ứng sinh hố.  Duy trì chức năng sinh lí thể hiện ở những muối kiềm ảnh hưởng đến sự

cân bằng acid và baze góp phần việc ổn định nồng độ thẩm thấu cơ thể cũng

như duy trì sự cân bằng nước.

  Dẫn truyền thần kinh và một số nguyên tố là thành phần cấu tạo một số

hormon như iod trong Thyroxine giúp cơ thể thích ứng điều kiện bên trong và

bên ngồi.

  Tham gia vào cấu tạo máu như Fe (hemoglobin), Cu (hemocyanin)

  Nồng độ thẩm thấu muối vô cơ trong cơ thể và mơi trường ngồi khác

nhau lớn do đó cơ thể và mơi trường ln có q trình trao đổi muối khống

thơng qua da,mang, ruột...

3. KHỐNG ĐA LƯỢNG

3.1. Calci (Ca) và Phosphorus (P)TOPCa và P cần thiết cho quá trình hình thành xương. Trong xương cá Ca chiếm tỉ

lệ cao. Ở vảy cá rô phi hàm lượng ca cũng chiếm đến 19 –21%. Hàm lượng Ca trong

một số loài cá giảm khi sinh sản và thức ăn thiếu Ca, điều này cho thấy Ca được hấp

thu từ vảy cho các hoạt động sinh lý. Tỉ lệ ca/P ở vảy và xương cá là 1.5 – 2.1 và tỉ lệ

Ca/P cả cơ thể là 0.7-1.6. Ngồi vai trò cấu trúc cơ bản của xương, Ca còn tham gia

vào quá trình động máu, co cơ, dẫn truyền truyền thơng tin thần kinh, duy trì áp suất

thẩm thấu. Trong khi đó P có vai trò trong q trình biến dưỡng các chất dinh dưỡng

trong cơ thể. P là chất cấu thành hợp chất cao năng Adenosine triphosphate (ATP),

Phospholipid, AND, ARN và một số coenzime. Vì vậy P tham gia vào quá trình trao

đổi năng lượng, điều khiển sinh sản, sinh trưởng …Phospho tham gia vào việc duy trì

ổn định pH trong cơ thể động vật thủy sản.

Đối với động vật trên cạn, Ca được lấy từ thức ăn, tuy nhiên ở động vật thủy

sản, đặc biệt là động vật biển có khả năng hấp thu Ca từ việc uống nước hoặc hấp thu

qua mang, da. Đối với cá biển sẽ hấp thu một lượng khoáng rất lớn từ nước biển như

Ca, Na, Cl, và Mg, nhưng rất ít P (Spoltte, 1970). Hàm lượng Ca hấp thu được ở cá

biển khoảng 40 – 52% so với lượng cung cấp từ thức ăn. Trái lại cá nước ngọt hầu

như không lấy được Ca từ thức ăn vì chúng ít uống nước. Khi hàm lượng P trong

nước biển thấp ít hơn 0.1 mg/l, do đó lượng P mà cá lấy được từ nước biển chỉ

khoảng 1% so với lượng P lấy từ thức ăn.

Như vậy, sự hấp thụ Ca có thể được cá tự điều chỉnh thông qua sự gia tăng hấp

thu từ môi trường nước chỉ khi nào nước quá mềm và thức ăn khơng cung cấp đủ Ca

thì vấn đề thiếu hụt Ca mới xảy ra. Do đó nhu cầu Ca của cá ít được chú ý tuy nhiên

cá được ni trong môi trường nước thật mềm lượng Ca trong thứcăn cũng rất cần

lưu ý vì hàm lượng Ca trong thức ăn thấp sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng.

Trái ngược với Ca, P hầu như được lấy chủ yếu từ thức ăn, tỉ lệ P hấp thụ từ môi

trường nước rất thấp chỉ đạt 1/40 so với Ca. Lượng phosphorus hấp thu từ môi trườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương thức sản xuất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×