Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Ở LÀNG BÚN VÂN CÙ

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Ở LÀNG BÚN VÂN CÙ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hai là, Cần cải tiến hệ thống xử lý nước thải để có thể mang lại hiệu quả cao hơn

cho người dân sử dụng hệ thống.

Ba là, Cần tăng cường giáo dục và tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi trên các

phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng

trong công tác bảo vệ mơi trường. Tạo cơ chế khuyến khích cộng đồng làng nghề tham

gia phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý và khắc phục ơ nhiễm mơi trường nói chung và khắc

phục ô nhiễm do hoạt động chế biến bún gây nên.

Bốn là, Cần giao trách nhiệm cụ thể cho mỗi hộ sản xuất trong việc bảo vệ môiuếtrường, giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sản xuất bằng cách thường xuyên khơi thơngHrãnh thu gom tại nhà, góp phần nâng cao hiệu quả thu gom nước thải ra kênh thu gom

chính.tế3.2.2. Giải pháp cụ thểnh Đối với cơng trình:Cần thiết kế xây dựng thêm bể xử lý chung ở điểm tập kết nước thải của các hộ dânKitrong thôn để xử lý nước thải trước khi thải ra sông Bồ.cCần tiến hành sửa chữa hệ thống mương cống tránh tình trạng ứ động nước thải gâyhọô nhiễm môi trường trong thôn.Cần nâng cấp, cải thiện hệ thống để mang lại hiệu quả cao hơn khi sử dụng.ại Đối với công tác quản lý:ĐCần tuyên truyền, nâng cao nhận nhức của người dân đối với việc bảo vệ môi trường

làng nghề, giúp người dân nhận thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc

bảo vệ mơi trường.

Cần kiểm tra, giám sát tình hình áp dụng hệ thống của các hộ dân làng bún, hỗ trợ

các hộ dân chưa lắp đặt có thể áp dụng hệ thống, đảm bảo các hộ làm bún đều có thể sử

dụng mơ hình xử lý nước thải.

Do việc xây dựng bể lắng + hồ sinh học hầu như không mang lại hiệu quả kinh tế

cho các hộ dân, do đó số hộ dân chủ động xây dựng bể lắng rất hạn chế, các cơ quan quản

49lý cần có chính sách hỗ trợ về chi phí cho các hộ dân để tất cả các hộ dân làm bún đều

tiến hành xây dựng bể lắng nhằm xử lý nước thải hiệu quả hơn.

 Đối với quá trình vận hành và sử dụng hệ thống:

Cần tiến hành nạo vét hầm khi đầy hầm, phá váng thường xuyên để hầm mang lại

hiệu quả tốt, tránh tổn thất về hiệu quả kinh tế.

Cần sử dụng hầm đúng kỹ thuật để hầm có thể sử dụng được lâu hơn, an tồn hơn.

Cần bảo dưỡng, lau chùi thiết bị Biogas thường xuyên để việc sử dụng khí sinh họcĐạihọcKinhtếHuếtừ hầm Biogas thuận lợi hơn.50PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Qua q trình điều tra, tính tốn và phân tích, có thể thấy việc áp dụng hệ thống xử

lý nước thải làng bún đã mang lại hiệu quả cao cho người dân làng bún Vân Cù cả về kinh

tế, xã hội và môi trường.

Từ khi áp dụng hệ thống, các hộ dân đã tiết kiệm được nhiều chi phí trong cuộc sốnguếhằng ngày như chi phí mua chất đốt, chi phí điện thắp sáng, chi phí mua thuốc hóa học đểHdiệt các ổ dịch, ruồi muỗi, chi phí mua thức ăn cho gà, cá.Việc áp dụng hệ thống đã khuyến khích các hộ làm bún tăng quy mô sản xuất, áptếdụng cơng nghệ hiện đại vào sản xuất, từ đó tăng năng suất và thu nhập của hộ. Việc ápnhdụng hệ thống xử lý nước thải cũng góp phần cải thiện sức khỏe của người dân trong

thôn, các bệnh đường hô hấp, bệnh da liễu, tình trạng nhức đầu, khó thở cũng giảm đángKikể.cMơi trường nơng thơn từ khi có hệ thống cũng được cải thiện, tình trạng ơ nhiễmhọnước, ơ nhiễm đất giảm đi trông thấy, các mùi hôi thối, khó chịu cũng giảm đi, mơi

trường cảnh quan trở nên sạch đẹp hơn rất nhiều.ạiTuy nhiên việc áp dụng hệ thống xử lý nước thải vẫn còn tồn tại một số hạn chế vềĐtình hình xây dựng hệ thống, về tình hình sử dụng và vận hành hệ thống, về tình hình xử

lý nước thải chung của làng bún.

2. Kiến nghị

Để việc áp dụng hệ thống xử lý nước thải tại làng bún mang lại hiệu quả cao hơn,

các hộ dân, các cơ sở ban ngành cần phải phối hợp thực hiện vận hành hệ thống một cách

tốt hơn.

 Về phía người dân:51Cần nâng cao trình độ kỹ thuật về hệ thống để việc vận hành và sử dụng hệ thống

thuận lợi và đạt hiệu quả hơn.

Cần nhận thức rõ vai trò của cá nhân trong việc bảo vệ mơi trường làng nghề, từ đó

có trách nhiệm hơn trong việc giữ cho môi trường làng nghề sạch đẹp hơn.

 Về phía các cơ quan, ban ngành:

Cần quan tâm, giám sát tình hình sử dụng hệ thống xử lý nước thải của các hộ dân,

nắm bắt nguyện vọng của hộ dân trong quá trình sử dụng hệ thống để đưa ra giải pháp

thực hiện thích hợp, tạo điều kiện cho các hộ dân sử dụng hệ thống tốt hơn.uếTổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức cho người dân về tầm quan trọng củaHviệc sử dụng hệ thống xử lý nước thải, vận động các hộ dân chưa tham gia mô hình có thể

tham gia sử dụng mơ hình.tếHỗ trợ chi phí xây dựng hệ thống cho người dân trong phạm vi có thể để mọi hộ sản

 Về phía chủ đầu tư hệ thống:nhxuất đều có thể xử lý nước thải của hộ sau sản xuất.KiCần nghiên cứu, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải sao cho hệ thống có thể đạt hiệucquả tốt hơn.họCần thiết kế thi cơng hệ thống sao cho hợp lý để lượng nước thải chung của thônĐạiđược xử lý triệt để, mang lại môi trường trong lành hơn.52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Ở LÀNG BÚN VÂN CÙ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×