Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THỰC TẬP SINH

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THỰC TẬP SINH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết Mẫnthực tập tốt, sinh viên còn có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của cơng ty

ngay trong q trình thực tập.

Nắm được nhu cầu của sinh viên, công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam tại

Huế thường xuyên thông báo tuyển dụng thực tập sinh nhằm tạo điều kiện cho sinh

viên trên địa bàn phát triển nghề nghiệp. Sau khi thực hiện xong quá trình ứng

tuyển và phỏng vấn, sinh viên các trường được phân đến các dự án theo nguyện

vọng, ngôn ngữ lập trình, năng lực của bản thân. Mỗi dự án có thể có nhiều sinhUviên tùy thuộc vào tiến độ của dự án.TẾHTrong quá trình đào tạo, sinh viên được cấp tài liệu và hướng dẫn của người

phụ trách, thực hiện các công việc được yêu cầu. Sau khi hồn thành các cơng việcN

Hđược giao sinh viên sẽ được người hướng dẫn đánh giá qua sản phẩm công việc

CKIyêu cầu bằng các điểm số như điểm kỷ luật, điểm chuyên môn, điểm kinh nghiệm

và xếp loại.ẠIH2.2 Yêu cầu chức năng của hệ thốngGĐDựa vào phát biểu bài toán ở mục 2.1, hệ thống cần đạt được các chức năng:N- Phần mềm yêu cầu được bảo mật, cung cấp cho ứng dụng tài khoảnTRƯvà mật khẩu để có thể đăng nhập vào hệ thống.

- Phần mềm cần lưu trữ thông tin các trường, dự án, thông tin sinh

viên thực tập để thuận lợi trong việc quản lý. Cho phép thêm, sửa, xóa

những thơng tin của sinh viên, dự án, trường khi cần thiết.

- Phần mềm cho phép nhập điểm, tính toán để đưa ra xếp loại cũng

như đánh giá chung về sinh viên để có cái nhìn tổng qt nhất.

- Phần mềm cho phép thống kê các trường có lượng sinh viên tham

gia thực tập tại công ty

SVTH: Lê Quang Vinh21Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết Mẫn- Tìm kiếm một số thơng tin khi cần …

2.3 Phân tích chức năng

2.3.1 Chức năng quản lý đăng nhập

Chức năng này cho phép người quản lý đăng nhập vào hệ thống, sử dụng các

chức năng, sử dụng thông tin, đăng xuất hệ thống. Nếu chưa đăng nhập thì sẽ

khơng sử dụng được bất kì điều gì có trong hệ thống.

2.3.2 Chức năng quản lý hệ thốngUChức năng này giúp người quản lý lưu trữ thông tin trường, dự án, sinh viên,TẾHđiểm của sinh viên thực tập. Và có thể thêm, sửa, xóa thông tin của từng đối tượngN

Hmà người quản lý muốn.KI2.3.3 Chức năng tìm kiếm

CNgười quản lý có thể tìm kiếm thông tin của sinh viên thực tập theo: họ vàHtên, ngày bắt đầu thực tập.ẠI2.3.4 Chức năng thống kêGĐNgười quản lý có thể thống kê số lượng sinh viên của các trường có sinh viênNthực tập tại cơng ty và danh sách các sinh viên có điểm cao nhất.TRƯ2.4 Mơ tả chức năng2.4.1 Quản lý đăng nhập

Chức năng

Mô tả

1.1 Đăng nhậpĐầu vàoNgười quản lý đăngTài khoản,nhập vào hệ thông để sửmật khẩuĐầu ra

Hệ thống được mởdụng

1.2 ThoátNgười quản lý thoát ra Thơng tin

khỏi hệ thốngSVTH: Lê Quang VinhHệ thống đóng lạithốt hệ thống22Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết Mẫn

Bảng 2. 1 Mô tả quản lý đăng nhập2.4.2 Quản lý hệ thống

Chức năng

2.1QuảnĐầu vàoMô tảThông tinThông tin trườngtrườngđược quản lýQuản lý thông tin củaThông tin dựThông tin dự ándự án.Thực hiện thaoánlý Quản lý thông tin.ThựctrườngĐầu rahiện thao tác thêm, sửa,UN

HThông tinKI2.3 Quản lý sinh Quản lý thông tin sinhviên được quản lýẠINgười quản lý choKết quả côngTổng điểm, xếpviệcloạiĐ2.4 Quản lý điểmsinh viênHthêm, sửa, xóaThơng tin sinh

Cviên.Thực hiện thao tácviênđược quản lýTẾtác thêm, sửa, xóa.H2.2 Quản lý dự ánxóaGđiểm qua q trình thựcNhiện cơng việc đượcTRƯgiaoBảng 2. 2 Mơ tả quản lý hệ thống2.4.3 Thống kê

Chức năngMô tảĐầu vàoĐầu ra3.1 Thống kê sốThống kê số lượng Tất cả sinh viên Số lượng sinh viênlượngsinh viên thực tập thực tậptừng trườngcủa từng trườngSVTH: Lê Quang Vinh23Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết Mẫnđã tham gia thực

tập tại công ty

Bảng 2. 3 Mơ tả thống kê

2.4.4 Tìm kiếm

Chức năngĐầu vàoMơ tảĐầu raTìm kiếm tênDanh sách sinhSinh viên đượcviênđược nhập vàoviêntìm kiếmChọn ngày thựcDanh sách sinhtậpviên4.1 Tìm kiếm sinhngày bắt đầu thựctìm kiếmN

HtậpSinh viên đượcUkiếmHTìmTẾ4.2KIBảng 2. 4 Mơ tả tìm kiếmTRƯNGĐẠIH

C2.5 Sơ đồ Chức Năng BFD (Business Flow Diagram)Hình 2. 1 Sơ đồ chức năng BFD

SVTH: Lê Quang Vinh24Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết MẫnDựa vào sơ đồ trên, giúp ta biết được đề tài này gồm 4 chức năng chính:

quản lý đăng nhập, quản lý hệ thống, tìm kiếm, thống kế bên trong còn có các chức

năng con.NGĐẠIH

CKIN

HTẾHU2.6 Sơ đồ ngữ cảnh CD (Context Diagram)ƯHình 2. 2 Sơ đồ ngữ cảnh CDTRSơ đồ ngữ cảnh trên làm rõ mối quan hệ giữa các tác nhân với hệ thống.

Điểm trung tâm là hệ thống, có các tác nhân liên hệ thơng tin bằng các mũi tên và

ghi chú kèm theo.

2.7 Sơ đồ luồng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram)

Sơ đồ dưới đây sẽ diễn tả các luồng dữ liệu thông qua các chức năng của hệ

thống. Hình thành các kho lưu trữ dữ liệu giúp thuận lợi cho việc thiết kế cơ sở dữ

liệu sau này.SVTH: Lê Quang Vinh25GVHD: Th.S Lê Viết MẫnGĐẠIH

CKIN

HTẾHUKhóa luận tốt nghiệpNHình 2. 3 Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 0TRƯ2.7.1 Sơ đồ luồng dữ liệu quản lý đăng nhậpHình 2. 4 Sơ đồ luồng dữ liệu quản lý đăng nhập

SVTH: Lê Quang Vinh26Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết MẫnGĐẠIH

CKIN

HTẾHU2.7.2 Sơ đồ luồng dữ liệu quản lý hệ thốngNHình 2. 5 Sơ đồ luồng dữ liệu quản lý hệ thốngTRƯ2.7.3 Sơ đồ luồng dữ liệu tìm kiếmHình 2. 6 Sơ đồ luồng dữ liệu tìm kiếm

SVTH: Lê Quang Vinh27Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết MẫnTẾHU2.7.4 Sơ đồ luồng dữ liệu thống kêN

HHình 2. 7 Sơ đồ luồng dữ liệu thống kêKI2.8 Thiết kế cơ sở dữ liệu

C2.8.1 Xác định các thực thể và các thuộc tính của thực thểHTừ mơ tả bài tốn, sơ đồ chức năng, sơ đồ ngữ cảnh, sơ đồ luồng dữ liệu cóĐẠIthể đưa ra các thực thể có trong hệ thống quản lý sinh viên thực tập như sau:G• Thực thể : AccountN+ Quản lý đăng nhập của người quản lýTRƯ+Thuộc tính : Mã đăng nhập, tên đăng nhập, mật khẩu

• Thực thể : Sinh viên

+ Quản lý thơng tin sinh viên

+ Thuộc tính : Mã sinh viên, tên sinh viên, q qn, số điện thoại,

ngơn ngữ lập trình, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, dự án, ngày sinh

• Thực thể: Dự án

+ Quản lý thông tin của dự án

+ Thuộc tính : Mã dự án, tên dự ánSVTH: Lê Quang Vinh28Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết Mẫn• Thực thể : Trường

+ Quản lý thông tin của trường

+ Thuộc tính : Mã trường, tên trường, thành phố

• Thực thể: Điểm

+ Quản lý điểm của sinh viên thực tập

+ Thuộc tính: điểm chun mơn, điểm kỷ luật, điểm kinh nghiệm, tổngU

H2.8.2 Xác định mối quan hệ giữa các thực thể

• Mối quan hệ giữa “Sinh viên” và TrườngđiểmTẾMột sinh viên chỉ thuộc một trường, một trường thì có thể có nhiều sinhGĐẠIH

CKIN

Hviên.Do đó mối quan hệ này là quan hệ n-1.N• Mối quan hệ giữa” Dự án” và “Sinh viên”ƯMột sinh viên có thể thuộc nhiều dự án cũng như một dự án có thể cóTRnhiều sinh viên. Do đó mối quan hệ này là n-n.SVTH: Lê Quang Vinh29Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết Mẫn• Mối quan hệ giữa “Sinh viên” và “Điểm”

Một sinh viên có nhiều điểm số qua các dự án, một điểm số chỉ đánh

giá cho một sinh viên. Do đó mối quan hệ ở đây là 1-n.U• Mối quan hệ giữa “Điểm” và “Dự án”HCó thể đánh giá điểm số của sinh viên qua nhiều dự án, Mỗi dự án choĐẠIH

CKIN

HTẾta một điểm số. Do đó mối quan hệ này là 1-nTRƯNG2.8.3 Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD-Entity Relationship Diagram)SVTH: Lê Quang Vinh30Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết Mẫn2.8.4 Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

Bảng 2. 5 Account

Kiểu dữ liệuKích thướcRàng buộcDiễn giảiMadangnhapNvarchar50Khóa chínhMã đăng nhậpTendangnhapNvarchar30Tên đăng nhậpMatkhauNvarchar30Mật khẩuUThuộc tínhKích thướcMatruongNvarchar20TentruongNvarcharThanhphoNvarcharTẾKiểu dữ liệuRàng buộcKhóa chínhDiễn giải

Mã trường50Tên trường30Thành phốTRƯNGĐẠIH

CKIN

HThuộc tínhHBảng 2. 6 TrườngBảng 2. 7 Dự ánKiểu dữ liệuKích thướcRàng buộcDiễn giảiMaduanNvarchar20Khóa chínhMã dự ánTenduanNvarchar50Thuộc tínhTên dự ánBảng 2. 8 Sinh viên

SVTH: Lê Quang Vinh31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THỰC TẬP SINH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×