Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THỰC TẬP SINH

CHƯƠNG III: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THỰC TẬP SINH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết Mẫn3.2.2 Tab trường

Hiển thị thơng tin trường có sinh viên thực tập tại cơng ty

• Button(Lưu): lưu thơng tin trường

• Button(Sửa): sửa thơng tin trường

• Button(Xóa):xóa thơng tin trường

• Button(Clear): xóa thơng tin ở các textboxTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHU• Button (Thốt): thốt khỏi phần mềmHình 3. 2 Tab trường

3.2.3 Tab dự án

Hiển thị các dự án có trong cơng ty

• Button(Lưu): lưu thơng tin dự án

SVTH: Lê Quang Vinh39Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết Mẫn• Button(Sửa): sửa thơng tin dự án

• Button(Xóa):xóa thơng tin dự án

• Button(Clear): xóa thơng tin ở các textboxTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHU• Button (Thốt): thốt khỏi phần mềmHình 3. 3 Tab dự án3.2.4 Tab sinh viên

Hiển thị thơng tin của sinh viên thực tập

• Button(Lưu): lưu thơng tin sinh viên

• Button(Sửa): sửa thơng tin sinh viên

• Button(Xóa):xóa thơng tin sinh viênSVTH: Lê Quang Vinh40Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết Mẫn• Button(Clear): xóa thơng tin ở các textboxẠIH

CKIN

HTẾHU• Button (Thốt): thốt khỏi phần mềmGĐHình 3. 4 Tab sinh viênƯN3.2.5 Tab điểm

Sau khi người quản lý nhập điểm sẽ hiển thị tổng số điểm và xếp loại củaTRsinh viên thực tập.• Button(Lưu): lưu điểm

• Button(Sửa): sửa điểm

• Button(Xóa):xóa điểm

• Button(Clear): xóa thơng tin ở các textbox

• Button (Thốt): thốt khỏi phần mềmSVTH: Lê Quang Vinh41GVHD: Th.S Lê Viết MẫnẠIH

CKIN

HTẾHUKhóa luận tốt nghiệpGĐHình 3. 5 Tab điểmƯN3.2.6 Tab tìm kiếm

Hiển thị thơng tin tìm kiếmTR• Button(Tìm kiếm): hiện thị thơng tin sinnh viên có ngày bắt đầu thực tập

trong datapicker

• Button(Sinh viên có điểm cao nhất): hiển thị tên sinh viên có điểm cao nhất

• Texbox( Tên sinh viên) : Tìm kiếm thơng tin sinh viên theo Họ và tênSVTH: Lê Quang Vinh42GVHD: Th.S Lê Viết MẫnN

HTẾHUKhóa luận tốt nghiệp

CKIHình 3. 6 Tab tìm kiếmTRƯNGĐẠIH3.2.7 Tab thống kê

Hiển thị thông tin thống kế sinh viên của các trường như số lượng hay điểmHình 3. 7 Hiển thị số sinh viên của các trường

SVTH: Lê Quang Vinh43Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết Mẫn

KẾT LUẬN1. Kết quả đạt được

Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, việc áp dụng công nghệ thông tin

vào các công việc quản lý là hết sức tất yếu. Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu,

em đã hồn thành xong đề tài :” XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THỰC

TẬP SINH” đã được kết quả như sau:

• Xác định được mơ hình hệ thống thích hợp để xây dựng phần mềm quản lýUthực tập sinh cho công ty Brycen Việt Namsharp, XAML, SQL Server, Visual studio,…TẾH• Nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ để xây dựng phần mềm : Ngôn ngữ CN

H• Phần mềm đã cơ bản đã hồn thiện những chức năng cần thiết cho việc quản

CKIlý thực tập sinh một cách trực quan và dễ sử dụng.H2. Hạn chế của đề tài

Mặc dù đã cố găng hết sức mình để hồn thiện phần mềm, tuy nhiên do mớiĐẠIbước đầu sử dụng tạo giao diện bằng WPF nên còn thiếu nhiều kinh nghiệm vàNGtrình độ nên hệ thống còn nhiều nhược điểm :Ư• Hệ thống còn đơn giản chưa tối ưu hóa các chức năngTR• Chưa giải quyết được những vấn đề mới có thể nảy sinh trong quá trình thực

tập của sinh viên

• Tính thẩm mỹ còn thấp, tính chun nghiệp chưa cao

• Chưa tận dụng được hết những tính năng nổi bật mà WPF có

3. Hướng phát triển đề tài

Đề tài quản lý sinh viên thực tập còn nhiều chức năng có thể thêm vào như

phân cơng công việc, timeline công việc, phát triển đa người dùng, đa ngơn ngữ.

Có thể áp dụng những cơng nghệ mới vào xây dựng quản lý sinh viên thực tập.

SVTH: Lê Quang Vinh44Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Viết Mẫn

TÀI LIỆU THAM KHẢOTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHU1. (2016). 6 Giai đoạn trong quy trình phát triển một hệ thống thông tin. Công ty

Phần mềm FAST, .

2. The complete WPF tutorial. .

3. (2017). WPF là gì?. Phạm Tuân’s Blog, ,.

4. (2018).Model–view–viewmodel.Wikipedia,


%93viewmodel&oldid=839019781>.

5. Yang Y. (2011). Cơ bản về MVVM (Model – View – ViewModel) Pattern.

YinYang’s Programing Blog, .

6. (2016). Tìm hiểu SQL, SQL là ngơn ngữ của cơ sở dữ liệu quan hệ và vai trò của

SQL. Phát triển số Thời Đại, .

7. Hướng dẫn khóa luận -manleviet.info,.SVTH: Lê Quang Vinh45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THỰC TẬP SINH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×