Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.7 Chức năng báo cáo thống kê

Bảng 2.7 Chức năng báo cáo thống kê

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thanh TuấnCHƯƠNG III. XÂY DỰNG WEBSITE HCE E-LEARNING

3.1. Phân tích các chức năng của hệ thống

3.1.1. Chức năng quản lý tài khoản

Chức năng này cho phép người quản lý có thể sử dụng để thao tác với hệ thống

như đăng nhập,đổi mật khẩu, tìm mật khẩu hoặc đăng xuất ra khỏi hệ thống. Chức năng

này có vai trò quan trọng trong hệ thống vì nó sẽ quyết định đến việc giới hạn sử dụng

một số chức năng khác dựa trên việc phân quyền đến từ hệ thống. Nếu vai trò của tàikhoản đó ở mức cao, quan trọng thì có thể sử dụng tồn bộ các chức năng hiện có trongHUhệ thống, ngược lại thì chỉ được sử dụng các thao tác đợn giản, khơng thể sử dụng một sốTẾchức năng, thơng tin có tính bảo mật.N

H3.1.2. Chức năng quản lý hệ thốngKILà chức năng cho phép những người quản lý của hệ thống có thể thực hiện một số

Cthao tác như: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm,... thơng tin hiện có của hệ thống. Chức năng nàyHsẽ lưu trữ các thông tin của các khóa học, giảng viên, danh mục, giao dịch, khuyến mãi,ẠIdanh sách học viên hiện đang học của hệ thống.Việc tìm kiếm hoặc thêm mới có thể thựcĐhiện một cách đơn giản đối với người sử dụng, giao diện hỗ trợ thân thiện cho việc traNGcứu, xem thông tin hệ thống hiện tại. Chức năng này sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin đểƯcho việc nắm bắt thông tin và quản lý cho người quản lýTR3.1.3. Chức năng quản lý khóa học

Đây là chức năng quan trọng đối với đối tượng là học viên có nhu cầu tham gia

học trực tuyến thông qua hệ thống website, học viên sẽ tương tác hầu hết trên website từ

việc xem thông tin, tra cứu, đăng ký khóa học cần đăng ký, thanh tốn các khóa học trực

tuyến và học trực tuyến ngay trên website. Học viên cũng có thể xem lại các giao dịch

mình đã thanh tốn, xem tổng số các bài học mình đã đăng ký sử dụng, tìm hiểu thơng tin

về các giảng viên giảng dạy trên website và đánh giá khóa học đó.SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng33Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thanh Tuấn3.1.4. Chức năng báo cáo thống kê

Nhiệm vụ chính của chức năng này là thống kê số lượng các thông tin trong hệ

thống như số giao dịch, tổng doanh thu, số học viên, số lượng khóa học hiện tại,….để

thông báo đến cho các nhà quản lý theo nhu cầu xem xét đến từ nhà quản lý. Giúp cho

việc quản lý trở nên đơn giản hơn, đánh giá được hệ thống hiện tại đang có chiều hướng

tốt hay xấu, cần phải cải thiện như thế nào. Hệ thống hỗ trợ in ấn các báo cáo và thống kêTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHUtheo thời gian lựa chọn.SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng34Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thanh Tuấn3.2. Sơ đồ chức năng (BFD - Business Function Diagram)

HỆ THỐNG HCE E-LEARNINGQUẢN LÝ TÀI KHOẢNQUẢN LÝ KHÓA HỌCQUẢN LÝ HỆ THỐNGBÁO CÁO THỐNG KÊQUẢN LÝ HỌC VIÊNĐĂNG KÝ KHÓA

HỌCTHỐNG KÊ DOANH

THUĐĂNG XUẤTQUẢN LÝ GIẢNG VIÊNHỌC ONLINETHỐNG KÊ KHĨA

HỌCQN MẬT KHẨUQUẢN LÝ DANH MỤCTHANH TỐNTHỐNG KÊ HỌC

VIÊNĐĂNG KÝQUẢN LÝ KHUYẾN MÃITRA CỨU THƠNG

TIN GIAO DỊCHTẾHUĐĂNG NHẬPTÌM KIẾMN

HQUẢN LÝ GIAO DỊCHKIQUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ

CHình 3.1 Sơ đồ chức năng hệ thống HCE E-LearningGĐẠIH3.3. Sơ đồ ngữ cảnh (CD – Context Diagram)TRƯNKết quả giao dịchHỌC VIÊNThông tin giảng viênKết quả đăng nhập

Thơng tin đăng kýThơng tin khóa họcThơng tin đăng nhậpThơng tin tìm kiếm khóa học

Thơng tin các khóa họcHỆ THỐNG

HCEThơng tin thanh tốnELEARNINGThơng tin giỏ hàng

Thơng tin các khóa học đang họcKết quả cập nhật thơng tin

Thơng tin tìm kiếm

Thơng tin u cầu thống kê

Kết quả tìm kiếmThơng tin đánh giá

Kết quả tìm kiếm khóa học

Kết quả đăng kýGIẢNG VIÊNThông tin bài họcThông tin giao dịchBỘ PHẬN QUẢN LÝBản báo cáo

Thơng tin thay đổi khuyến mãiHình 3.2 Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống HCE E-Learning

SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng35Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thanh Tuấn3.4. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD – Data Flow Diagram)

Thông tin thêm mới danh mục

Kết quả đăng nhập

Thơng tin thêm mới khóa họcKết quả đăng ký2.0 Quản lý hệ

thống

Giảng viên mớiThông tin đăng ký

Thông tin đăng nhập

Thơng tin thay đổi tài khoảnThơng tin

cập nhậtKhóa học

mớiHỌC VIÊNKI

ẠI

HKHĨA HỌCThơng tin thêm ,cập nhật giảng viênThơng tin thêm khuyến mãiDANH MỤCKhuyến mãi mới

CGIẢNG VIÊNGIẢNG VIÊNDanh mục mớiN

HGIAO DỊCHThông tin thêm mới bài họcH

U1.0 Quản lý tài

khoảnKết quả đăng xuấtTẾHỌC VIÊNThông tin tài khoảnBỘ PHẬN QUẢN LÝGIAO DỊCHVOUCHERThông tin yêu cầu báo cáoThông tin các bài học của khóa học

Báo cáo tổng quátĐDanh sách các khóa học đã đăng ký

Thơng tin học viênGNTRThơng tin đánh giá khóa họcThơng tin các khóa họcThơng tin tìm kiếm Khóa Học4.0 Thống kê báo

cáoGiao dịch của học viên3.0 Quản lý khóa

họcƯThơng tin thanh tốnHỌC VIÊN

KHĨA HỌCThơng tin giỏ hàngThơng tin giảng viên của khóa học

Kết quả tìm kiếm Khóa họcHỌC VIÊNBáo cáo doanh thuHình 3.3 Sơ đồ luồng dữ liệu hệ thống HCE E-LearningSVTH: Nguyễn Ngọc ThắngBáo cáo học viên36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.7 Chức năng báo cáo thống kê

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×