Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ LÒNG TRUNG THÀNH

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ LÒNG TRUNG THÀNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Theo Johnson (2005), nhân viên “trung thành với nghề nghiệp của họ hơn trung

thành với nhà tuyển dụng” và “bản chất trong quan hệ giữa nhân viên và nhà tuyển

dụng đã có những thay đổi căn bản và cần đánh giá lại khái niệm trung thành” (Trần

Thị Kim Dung & Nguyễn Thị Mai Trang, 2007. Tr. 19-20).

Việt Nam đã gia nhập WTO, vừa nới đây đã ký hiệp định Đối tác xuyên Thái

Bình Dương (TPP), vào ngày cuối cùng của năm 2015, cộng đồng kinh tế ASEAN

được hình thành, hứa hẹn xuất hiện ngày càng nhiều các nhà đầu tư nước ngồi, thị

trường lao động trong nước lại càng nóng hơn bao giờ hết. Nhân viên đưa ra các yêu

cầu để họ có thể trung thành với cơng ty, họ coi thu nhập là yếu tố quan trọng hànguếđầu trong việc làm. Nhiều nhân viên muốn làm việc ở những nơi có cùng giá trị cốtHlõi. Nhiều người khác mong muốn có cơ hội học hỏi, phát triển bản thân. Một số nhà

quản lý thì cho rằng họ mong muốn có những nhân viên giỏi trong ba năm còn hơn cótếnhân viên ở lại với cơng ty suốt đời nhưng năng lực kém cỏi. Nhìn chung, quan điểmnhmới về lòng trung thành chưa phổ biến rộng rãi ở các doanh nghiệp Việt Nam và còn

gặp nhiều khó khăn trong việc đo lường. Vì vậy, trong nghiên cứu này vẫn sử dụngKiđịnh nghĩa lòng trung thành của Mowday, coi trung thành là ở lại lâu dài cùng công ty.đối với công tycLợi ích của việc xây dựng và duy trì lòng trung thành của nhân viênhọ1.1.2.ạiLòng trung thành của nhân viên khẳng định được trình độ của cơng ty bởi cơng tyĐchỉ đạt được thành cơng khi có được lòng trung thành của nhân viên. Đội ngũ nhân

viên đóng vai trò vô cùng quan trọng, là một trong những nền tảng quyết định sự phát

triển và thành công của doanh nghiệp đó. Nếu như các chủ doanh nghiệp khơng biết

cách duy trì lòng trung thành của họ thì hiệu quả làm việc chắc chắn sẽ không thể tối

ưu được. Sự kết hợp giữa lòng trung thành và niềm tự hào sẽ giúp nhân viên có động

lực mạnh mẽ để hồn thành xuất sắc nhiệm vụ. Họ thậm chí còn có động lực hoàn

thành vượt mức chỉ tiêu, xúc tiến đạt được mục tiêu của cơng ty, bởi:

Là tài sản có giá trị của tổ chức: việc tìm kiếm, tuyển dụng hay điều động nhân

viên mới nắm bắt được cơng việc, có năng lực để lấp vào vị trí bỏ trống là một q

trình tiêu tốn thời gian, chi phí đào tạo cũng như chi phí cơ hội. Cơng ty phải tốn chi

SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD8phí tuyển dụng mới, thực hiện đào tạo và thử việc. Sau đó còn một thời gian dài để

hoàn thiện các kỹ năng cũng như các mối quan hệ cần thiết đáp ứng yêu cầu cơng việc.

Là nhân tố có ảnh hưởng đến kết quả, hiệu quả hoạt động của tổ chức: nhân viên

là một trong những nhân tố quyết định đến hiệu quả hoạt động của từng bộ phận cũng

như kết quả hoạt động của tồn doanh nghiệp. Do đó, nếu một nhân viên ra đi sẽ dẫn

đến hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng. Nếu đó là nhân viên chủ chốt trong

công việc, hoặc một nhà quản lý cấp cao thì có thể dẫn đến hoạt động sản xuất kinh

doanh do người đó phụ trách bị ảnh hưởng, thậm chí bị gián đoạn do khơng thể tìm

được người thay thế kịp thời. Vì thế, nếu được sử dụng và giao việc phù hợp với nănguếlực cũng như được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện công việc hiệu quả, doanhHnghiệp sẽ thu được kết quả khả quan.tếLà yếu tố đảm bảo bí mật kinh doanh – điều kiện cần thiết cho sự thành công của

tổ chức: khi một nhân viên ra đi, doanh nghiệp không chỉ mất một phần kiến thức vànhcác kỹ năng cần thiết mà học đã tích lũy được trong thời gian lao động mà còn giúpKicho các doanh nghiệp khác có được những yếu tố đó mà khơng cần phải đào tạo, đầu

tư thời gian và tiền bạc. Nếu người nghỉ việc là một quản lý cấp cao nắm giữ nhiều bícmật, chiến lược kinh doanh, có các mối quan hệ xã hội, mối quan hệ trong công việchọvới các đối tác hoặc là một kỹ sư nắm bắt được bí mật cơng nghệ sản xuât chuyển sangạilàm việc cho đối thủ cạnh tranh thì doanh nghiệp sẽ chịu nhiều tổn thất nặng nề hơn.ĐLúc đó, sự ra đi sẽ khơng chỉ là một con người mà còn là cơng nghệ, là khách hàng, là

các cơ hội làm ăn béo bở ...

Là cơ sở nguồn lực cho kế hoạch phát triển bền vững: con người là nguồn lực

đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, họ nắm bắt các kiến thức và kỹ năng cũng

như các mối quan hệ quan trọng của doanh nghiệp dó đó sẽ quyết định đến chiến lược

phát triển của doanh nghiệp, là nguồn lực cơ sở để cho các nhà lãnh đạo xây dựng kế

hoạch phát triển, có nghĩa là khi nhà quản trị xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển

đều phải dựa trên nguồn lực hiện có của mình cả về tài chính lẫn nhân sự.SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD9Cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu1.2.Để nâng cao các mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp, tìm ra các biện pháp

hiệu quả nhất, doanh nghiệp nên tìm hiểu về các quan điểm, lòng trung thành của nhân

viên đối với tổ chức thơng qua các cuộc điều tra, khảo sát nội bộ. Các doanh nghiệp,

các tổ chức, hiệp hội, báo chí, cơng ty khảo sát ... tại nhiều nơi trên thế giới đã thực

hiện rất nhiều các cuộc tuyển chọn, nghiên cứu và điều tra để làm rõ vấn đề này.

1.2.1. Một số nghiên cứu liên quan đến “Lòng trung thành của nhân viên”

trên thế giới

 Trong các nghiên cứu của Aon Consulting được thực hiện hàng năm ở quy môuếquốc gia như nghiên cứu về Commitment @Work tại Mỹ từ năm 1997, tại Canada từHnăm 1999, tại anh năm 2000 và tại Úc năm 2002 cho thấy có mối quan hệ chặt chẽtếgiữa sự thỏa mãn của nhân viên và sự gắn kết của họ với tổ chức. Aon Consulting ứng

dụng linh hoạt thuyết bậc thang nhu cầu của Maslow vào điều kiện của nền kinh tếnhhiện đại và cho rằng để nâng cao sự gắn kết của nhân viên đối với tổ chức, cần thỏa

-Kimãn nhu cầu của nhân viên.Tại Mỹ, sự thỏa mãn nhu cầu của nhân viên được phân loại theo: Lương;họcPhúc lợi; Quản lý thay đổi; Đào tạo và phát triển; Văn hoá tổ chức và đường lối phát

triển; Cân bằng cuộc sống.Tại Canada và Úc, sự thỏa mãn nhu cầu của nhân viên được phân loại theo:ại-ĐAn toàn; Phần thưởng; Xã hội – được yêu mến; Đào tạo và phát triển; Cân bằng cuộc

sống – công việc. Theo mơ hình thang đo Lòng trung thành của nhân viên của Manpower (2002),

những tiêu chuẩn đánh giá Lòng trung thành của nhân viên bao gồm:

-Sẵn lòng giới thiệu cơng ty của mình như một nơi làm việc tốt.-Sẵn lòng giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của công ty.-Có ý định gắn bó lâu dài với cơng ty. Lòng trung thành của nhân viên còn bị ảnh hưởng bởi các đặc điểm cá nhân.

Ngoài những yếu tố về sự thỏa mãn trong công việc, các yếu tố liên quan đến đặc

điểm cá nhân cũng có những tác động nhất định đến lòng trung thành của người laoSVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD10động. Theo Maslow, nhu cầu con người thường xuất phát từ thấp đến cao và phụ thuộc

rất lớn vào đặc điểm và hoàn cảnh cụ thể của từng cá nhân như tuổi tác, thâm niên

công tác, giới tính, trình độ văn hóa, chức vụ,... Do đó, sẽ có mối liên hệ giữa đặc điểm

cá nhân va sự thỏa mãn của người lao động, và từ đó có thể thấy sự liên quan giữa

những đặc điểm cá nhân và lòng trung thành của nhân viên đối với doanh nghiệp.

Nghiên cứu của Cynthia D. Fisher và Anne Xue Ya Yuan năm 1998 về người lao

động của Trung Quốc, thấy rằng tuổi tác có ảnh hưởng rất rõ đến mức độ hài lòng của

nhân viên: với người lao động dưới 30 tuổi thì cơng việc thú vị và sự thăng tiến, phát

triển kỹ năng là quan trọng, trong khi từ 30 tuổi trở lên thì sự thăng tiến đứng thứ bảy,uếsự an toàn nghề nghiệp và sự đồng cảm các vấn đề cá nhân ở mức quan trọng hơn soHvới người trẻ tuổi. Bên cạnh đó, giới tính và tình trạng hơn nhân cũng là yếu tố có tầm

ảnh hưởng quan trọng đến người nhân viên. Do ảnh hưởng của văn hóa Á Đơng, ngườitếphụ nữ phải gánh nhiều trách nhiệm trong việc chăm sóc gia đình, vì thế sẽ có ảnhnhhưởng nhất định đến sự hài lòng cũng như lòng trung thành của họ đối với tổ chức.Ki1.2.2. Một số nghiên cứu liên quan đến “Lòng trung thành của nhân viên” tại

Việt NamhọcCác dữ liệu của Towers Watson chỉ ra rằng mức độ cam kết của nhân viên tại Việt

Nam vẫn ổn định trong vòng 5 năm 2007 – 2011 (ở mức 78%) và cao hơn mức ở cácạinước khác trong tồn khu vực Châu Á Thái Bình Dương (năm 2011: 74%). Tuy nhiên,ĐViệt Nam lại có số lượng nhân viên có ý định tiếp tục làm việc cho công ty của họ

năm 2011 ở mức thấp hơn (54%) so với Châu Á Thái Bình Dương (61%). Nói một

cách khác, cuộc chiến nhân tài tại Việt Nam đang gay gắt hơn tại bất cứ nơi nào ở

Châu Á Thái Bình Dương do nguy cơ nhân viên rời bỏ công ty cao hơn.

 Nghiên cứu của Trần Kim Dung (2005)

Đối với một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, các tổ chức sẽ có được sự

gắn kết của nhân viên bằng cách thỏa mãn các khía cạnh khác nhau của nhu cầu liên

quan đến công việc. Công trình nghiên cứu của Trần Kim Dung (2005) đã chỉ ra đượcSVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD11các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của nhân viên trong các doanh nghiệp Việt

Nam là:

1) Bản chất công việc

2) Khả năng của nhà quản lý

3) Sự phù hợp mục tiêu

4) Chế độ tiền lương

5) Sự thừa nhận và vị thế

6) Sự cơng bằng

Ngồi 6 yếu tố trên, tác giả cũng đã chứng minh rằng các yếu tố về nhân khẩuH Nghiên cứu của Vũ Khắc Đạt (2008)uếcũng có sự ảnh hưởng tới mức độ trung thành của nhân viêntếVũ Khắc Đạt (2008) đã nghiên cứu các yếu tố tác động đến lòng trung thành củanhnhân viên tại văn phòng khu vực miền Nam Vietnam Airlines dựa trên mơ hình nghiên

yếu tố:c1) Bản chất công việcKicứu của PGS.TS Trần Kim Dung nhưng có một số hiệu chỉnh, tác giả đã nghiên cứu 6họ2) Đào tạo và phát triển

3) Đánh giáại4) Đãi ngộ gồm: tiền lương va phúc lợiĐ5) Môi trường tác nghiệp gồm: đồng nghiệp và môi trường làm việc

6) Lãnh đạoKết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố tác động mạnh nhất đến lòng trung thành của

nhân viên là yếu tố môi trường tác nghiệp. Hai yếu tố lãnh đạo và cơng việc đều có tác

động cùng chiều đối với sự thỏa mãn chung của người lao động cũng như lòng trung

thành của họ đối với cơng ty. Do đó, những biện pháp làm tăng sự hài lòng của nhân

viên trong công ty thông qua việc tác động vào hai yếu tố trên cũng làm tăng lòng

trung thành của họ đối với cơng ty.SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD12Tóm lại, điều tra, nghiên cứu, khảo sát mức độ hài lòng cũng như lòng trung

thành của nhân viên là một điều không dễ dàng, tuy nhiên lại hết sức quan trọng. Đây

chính là tiền đề giúp ban quản trị doanh nghiệp đưa ra các biện pháp thiết thực giúp

nâng cao năng suất, hiệu quả lao động cho mỗi tổ chức, đặc biệt giai đoạn Việt Nam

đang trên đà tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

1.3. Mơ hình nghiên cứu đề xuất

Sau khi tập hợp các ý kiến của một số nhân viên và lãnh đạo công ty, tham khảo

ý kiến chuyên gia, đồng thời sử dụng định nghĩa lòng trung thành của Mowday và các

cộng sự (1979), dựa trên nghiên cứu của Trần Kim Dung (2005), nghiên cứu của VũuếKhắc Đạt (2008) về lòng trung thành của nhân viên và tình hình thực tế về lao động tạiHCông ty TNHH Tiến Bảo, nghiên cứu này xây dựng mơ hình nghiên cứu của đề tài vànhtếchỉ tập trung nghiên cứu các yếu tố sau:LươnghọMôi trường việc làmcKiH1H3ĐạiKhen thưởngH2Phúc lợiH4Đồng nghiệpH5Cơ hội đào tạo và

thăng tiếnH6Lòng trung

thành của nhân

viênSơ đồ 1.1: Mơ hình nghiên cứuSVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD13Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên

 Lương

Tiền lương là nhân tố rất quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp rất lớn đến sự

trung thành cơng việc của cơng nhân viên. Chính sách lương bổng là chiến lược kích

thích, động viên họ nhằm duy trì, củng cố và phát triển lực lượng lao động mãi mãi

làm việc với tổ chức. Chính sách đó phải là một chính sách linh động, uyển chuyển

phù hợp với hoàn cảnh xã hội, với khả năng của từng cơng ty, xí nghiệp, đối chiếu với

các cơng ty, xí nghiệp trong cùng một ngành.

Cách thức trả lương cho nhân viên là cơ sở vô cùng quan trọng đối với công tácuếquản trị nhân sự. Tiền lương không phải là động cơ duy nhất kích thích người lao độngHlàm việc, tạo ra sự thỏa mãn, hài lòng nhưng tiền lương lại là cơ sở để kích thích họtếlàm việc, là nguồn thu nhập chính để họ trang trải cuộc sống và yên tâm để thực hiện

công việc. Việc xác định mức lương nào có thể hấp dẫn cơng nhân viên, khiến họ hàinhlòng và làm việc lâu dài với cơng ty. Mức lương đó phải phù hợp với điều kiện của thịKitrường hiện tại, phù hợp với tính chất và mức độ cơng việc hay khơng. Cách thức và

hình thức trả lương của công ty phải đảm bảo công bằng, linh hoạt, phù hợp với khảcnăng và nguồn lực của cơng ty và có thể có những điều chỉnh linh động để vừa tạo rahọđộng lực làm việc cho công nhân viên và vừa đảm bảo tạo ra lợi nhuận cho công ty.ạiThu nhập cao làm cho con người cảm thấy thỏa mãn hơn về mặt vật chất để từ đóĐan tâm cống hiến, chú trọng đến cơng việc nhiều hơn và cố gắng chứng mình giá trị

của mình nhiều hơn. Bởi vậy, nó tác động rất lớn đến tinh thần làm việc của nhân viên,

tác động này thể hiện ở những khía cạnh sau:

- Khi được hưởng thu nhập mà người lao động cho là xứng đáng với cống hiến

của họ, họ sẽ phấn khởi, nhiệt tình trong cơng việc.

- Họ ít có ý định bỏ đi tìm một cơng việc khác trong khi đang làm và tạm hài

lòng với thu nhập của mình.

- Họ có tinh thần và trách nhiệm cao hơn với công việc mà họ phụ trách.

- Họ có tính kỷ luật cao hơn trong việc chấp hành nội quy va tự chủ trong công

việc hơn.

SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD14 Môi trường làm việc

Môi trường làm việc luôn được người lao động quan tâm bởi vì nó bao gồm mơi

trường và khơng khí làm việc, liên quan tới sự thuận tiện cá nhân song đồng thời nó

cũng là nhân tố giúp họ hồn thành tốt nhiệm vụ. Mơi trường làm việc khơng tốt thì

cơng nhân viên sẽ khơng có được cảm giác thoải mái, ln bức bối hoặc có cảm giác

khơng an tồn. Chính điều này ảnh hưởng rất lớn đến kết quả làm việc, năng suất lao

động. Nếu được làm việc trong một môi trường tốt, đầy đủ thiết bị cần thiết phục vụ

cơng việc thì cơng nhân viên sẽ khơng cảm thấy nhàm chán, từ đó họ có thể phát huy

tính sáng tạo và hồn thành cơng việc một cách xuất sắc. Người lao động khơng thíchuếnhững mơi trường làm việc nguy hiểm, bất lợi và không thuận tiện. Đối với nhữngHcông việc có mức độ nguy hiểm nhất định, người lao động mong muốn có những dụng

cụ bảo vệ bản thân để tránh trường hợp tai nạn nguy hiểm phát sinh trong quá trìnhtếlàm việc. Nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn và các yếu tố môi trường khác phải phù hợp.nhHơn nữa, nhiều cơng nhân viên thích làm việc gần nhà, với các phương tiện làm việcKisạch sẽ, hiện đại và các trang thiết bị phù hợp (Lam,1998).

 Đồng nghiệphọcĐồng nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong cơng việc của mỗi nhân viên. Khi

có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, nhân viên sẽ không cảm thấy chán nản mỗi khiạiđến nơi làm việc, bởi những mối quan hệ sẽ giúp khích lệ, động viên tinh thần làmĐviệc của họ, đó cũng là động lực khiến họ trở nên yêu cơng việc của mình hơn. Mặt

khác, mối quan hệ tốt giữa các đồng nghiệp sẽ là cầu nối để mọi người cùng chia sẻ

với nhau kinh nghiệm và giúp đỡ nhau trong cơng việc. Tuy nhiên, khi có mâu thuẫn

hay xảy ra xung đột giữa các nhân viên, vơ hình chung giữa họ sẽ có một bức tường

ngăn cách khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với các thành viên khác,

ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất làm việc va lòng tin vào cơng ty… Do đó, nếu

biết cách tạo dựng và thiết lập các mối quan hệ xung quanh mình sẽ giúp cơng việc đạt

kết quả cao hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

Người lao động luôn mong muốn làm việc trong môi trường thân thiện, hòa nhã

với mọi người nên một mơi trường làm việc với mối quan hệ đồng nghiệp tốt cũng ảnh

SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD15hưởng đến mức độ trung thành của họ đối với doanh nghiệp. Mặt khác, là người lãnh

đạo doanh nghiệp cũng cần phải biết quan tâm, chú ý đến điều này. Cần phải cố gắng

tạo ra, duy trì một bầu khơng khí thân thiện, gắn kết tập thể, khiến cán bộ cơng nhân

viên của mình xem công ty như là ngôi nhà thứ hai của họ, toàn tâm toàn ý cống hiến

làm việc, và cũng nhau phấn đấu, hướng tới mục tiêu chung của tổ chức.

Khơng những chỉ có mối quan hệ giữa các đồng nghiệp với nhau, tại công ty luôn

tồn tại một mối quan hệ nữa, đó là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Mối quan hệ hữu

nghị và có tính ủng hộ đối với cấp dưới sẽ nâng cao được mức độ trung thành của

người lao động đối với công ty, đồng thời nếu cấp trên có thái độ thiện chí, hữu nghị,uếln biết biểu dương thành tích, vui vẻ lắng nghe ý kiến của công nhân viên, biết bộcHlộ với họ các sở thích, hứng thú của cá nhân thì độ trung thành của họ đối với cơng ty

cũng sẽ được nâng cao.tế Khen thưởngnhGóp phần khơng nhỏ vào việc nâng cao sự trung thành của nhân viên đối vớiKicông ty là các chế độ khen thưởng, đây là yếu tố giúp khuyến khích tinh thần làm việc

của người lao động như thưởng sáng kiến, thưởng cho năng suất lao động, thưởng cuốihọcnăm …Theo một nghiên cứu của Merce (2003), nhân viên sẽ ở lại nếu họ được khenạithưởng. Người lao động có thể nhận được ở tổ chức khơng phải chỉ có tiền và hơn nữaĐkhơng phải tất cả mọi người đều làm việc vì tiền. Tiền là nhân tố động viên mạnh mẽ

đối với những người lao động có trình độ thấp và những người theo đuổi sự giàu có về

vật chất, song tiền có ảnh hưởng ít tới những người thích được làm những công việc

mang tính thách thức.

Khen thưởng là một trong những hoạt động mang tính thường xun của các nhà

quản lý vì việc khuyến khích vật chất bằng các chế độ khen thưởng là công cụ hữu

dụng nhất mà các nhà quản lý cần áp dụng để khuyến khích tinh thần làm việc của

cơng nhân viên. Ngồi ra, để động viên những nỗ lực của họ, hướng tới đạt được các

mục tiêu của tổ chức thì việc khen thưởng phải gắn liền với kết quả và hiệu quả của

việc thực hiện nhiệm vụ của người lao động. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng mà các nhà

SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD16quản lý cần chú ý là việc sử dụng quỹ khen thưởng một cách hiệu quả để làm nổi bật

những tấm gương nhân viên làm việc đạt hiệu suất ở mức cao nhất, do đó sẽ gia tăng

tỷ lệ quy hồi vốn của các khoản đầu tư cho nguồn vốn con người của tổ chức. Nếu

không làm được như vậy sẽ dẫn đến tình trạng hiệu suất làm việc của nhân viên suy

giảm hoặc nhân viên chủ chốt sẽ rời bỏ công ty. Vì vậy, khen thưởng đúng lúc, đúng

người và đúng cách sẽ tạo động lực làm việc cho nhân viên, từ đó đóng góp tích cực

hơn nữa cho cơng ty.

 Phúc lợi

Phúc lợi hay còn gọi tiền lương đãi ngộ gián tiếp về mặt phí tài chính. Phúc lợiuếbao gồm hai phần chính là: phúc lợi theo quy định của pháp luật và phúc lợi do côngHty tự nguyện áp dụng, một phần nhằm kích thích, động viên cơng nhân viên làm việctếmột cách tích cực và một phần nhằm lơi cuốn người có tài về với cơng ty. Phúc lợi của

doanh nghiệp gồm có: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; hưu trí; nghỉ phép, lễ; ăn trưanhdo doanh nghiệp đài thọ; trợ cấp của doanh nghiệp cho các nhân viên đơng con hoặcKicó hồn cảnh khó khăn; quà tặng của doanh nghiệp cho nhân viên vào các dịp sinh

nhật, cưới hỏi …họcTheo Trần Kim Dung (2005), phúc lợi thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đến

đời sống của người lao động, có tác dụng kích thích nhân viên trung thành, gắn bó vớiạidoanh nghiệp.Đ Cơ hội đào tạo và thăng tiến

Đào tạo được xem là một hình thức đầu tư của cá nhân hoặc tổ chức cho nguồn

vốn con người (Wetland, 2003). Trong nghiên cứu của Jamrog (2002), nhân viên

muốn có nhiều cơ hội đào tạo tốt để nâng cao khả năng xử lý công việc. Các đợt đào

tạo giúp nhân viên cập nhật những kiến thức tốt cho công việc, việc công nhân viên

được cử tham gia các khóa đào tạo hiệu quả giúp họ cảm thấy tự tin trong hồn thiện

cơng việc, có sự phát triển cải tiến trong công việc. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm

của doanh nghiệp đến các công nhân viên, điều này có thể làm tăng mức độ hài lòngSVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD17của cơng nhân viên đối với doanh nghiệp và họ sẽ có nhiều khả năng gắn bó lâu hơn

với cơng ty.

Khả năng thăng tiến cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới mức độ hài lòng

của cơng nhân viên đối với doanh nghiệp. Theo lý thuyết Maslow thì sau khi thỏa mãn

về các nhu cầu sinh lý, an toàn, con người luôn hướng đến nhu cầu cao hơn như tự

khẳng định mình, được mọi người tơn trọng … Theo ý kiến của các chun gia thì:

- Nếu nhân viên khơng được đào tạo thường xun, khơng có điều kiện học hỏi,

phát triển cá nhân và nghề nghiệp, họ sẽ cảm thấy bị “vắt” sức lao động và trí tuệ thay

vì cảm giác cống hiến.uế- Nhân viên khơng được phát huy tính sáng tạo, tính chất cơng việc q đơn điệuHsẽ khiến họ nản lòng.tế- Những người lãnh đạo khi tạo cơ hội cho nhân viên phát triển thì cũng cần phải

lưu ý không được để nhân viên thử thách liên tục vì những nhân viên đó cảm thấy rằngnhlãnh đạo khơng bao giờ hài lòng với thành quả của họ đã hồn thành tốt cơng việc.KiViệc đào tạo và phát triển con người trong môi trường công việc đã ngày càng

được coi là một phần quan trọng trong quản lý đội ngũ nhân lực. Nó giúp cho nhâncviên cập nhật kịp thời các kỹ năng, kiến thức mới để họ nhanh chóng áp dụng vàohọcơng việc của mình, mang lại những thay đổi công nghệ, kỹ thuật cho doanh nghiệp.ạiBên cạnh đó, còn giúp cho nhân viên có được những kỹ năng cần thiết cho các cơ hộiĐthăng tiến và thay thế cho các cán bộ quản lý, chuyên môn khi cần thiết. Thỏa mãn nhu

cầu đào tạo và phát triển cho nhân viên có tác dụng thúc đẩy nhân viên làm việc tốt

hơn, hiệu quả hơn, đạt được nhiều thành tích tốt hơn, muốn được thực hiện những

cơng việc mang tính thử thách cao hơn và có nhiều cơ hội để thăng tiến hơn. Chính vì

vậy, nhà quản lý phải hiểu được nhân viên của mình để đưa ra các chính sách hợp lý.SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ LÒNG TRUNG THÀNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×