1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: Định hướng và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả HOẠT ĐỘNG kinh doanh tại Công ty TNHH, thương mại dịch vụ và xây dựng Lý Phú Vinh.

CHƯƠNG 3: Định hướng và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả HOẠT ĐỘNG kinh doanh tại Công ty TNHH, thương mại dịch vụ và xây dựng Lý Phú Vinh.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa Luận Tốt Nghiệpvốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, con người, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất

kinh doanh; xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh toàn diện.

- Về sản phẩm: Phát triển đa dạng hóa sản phẩm, khơng chỉ là máy tính tiền mà

còn nhiều loại sản phẩm khác nữa. Ưu tiên cho việc phát triển các sản phẩm chính đã

khẳng định được thị phần và sản phẩm có tính cơng nghệ, kỹ thuật cao. Nghiên cứu

phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm mà Công ty có tiềm năng và lợi

thế.

- Về thị trường: Đẩy mạnh các hoạt động về tiếp thị nhằm quảng bá thương

hiệu và các sản phẩm của Công ty trên thị trường. Thực hiện tốt chính sách chất lượngH

Uđối với khách hàng để duy trì và phát triển thương hiệu, thị phần. Phát huy mọi nguồn

lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài đểTẾtiếp cận thị trường quốc tế rộng lớn hơn.KI

NH- Về khoa học công nghệ: Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp

lý hóa sản xuất để đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra nhiều lợi

Cnhuận. Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệHtrên thế giới.ẠI- Về đầu tư: Tiếp tục đầu tư các thiết bị chun ngành hiện đại, mang tính đổiGĐmới cơng nghệ. Thơng qua việc đầu tư để tiếp cận được những phương tiện, thiết bịNhiện đại theo hướng phát triển của khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, đồng thờiƯcũng đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.TR- Về tài chính: Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu

quả; nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc.

3.2. Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công

ty

Từ những kết quả mà phân tích được ở giai đoạn 2014-2016, cho thấy rằng

Cơng ty mặc dù có sự chuyển biến về một số chỉ tiêu nhưng vẫn đang gặp khó khăn

nhất định, nâng cao được chất lượng sản phẩm cũng như uy tính thì Cơng ty cần cố

gắng hơn nữa tìm ra những biện pháp quản lý và sử dụng các nguồn lực một cách có

hiệu quả, các yếu tố đầu vào, các chỉ tiêu tài chính .... để đạt kết quả và hiệu quả sản

xuất kinh doanh như mong muốn, thì cần một số nhưng biện pháp cụ thể sau:SVTH: Trương Thị Diệu Huyền67Khóa Luận Tốt Nghiệp3.2.1. Nâng cao hiểu quả sử dụng vốn

Vốn sản xuất kinh doanh rất cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của

công ty, nếu khơng có vốn thì hoạt động của cơng ty khơng thể duy trì và diễn ra liên

tục được. Vì thế việc mở rộng quy mô vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ góp

phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty. Để nâng cao hiệu quả sử

dụng vốn công ty cần thực hiện các giải pháp sau:

- Đối với VLĐ: nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ, tăng số vòng quay VLĐ tránh

tính trạng ứ động vốn. Hạn chế việc thanh toán bằng tiền mặt, tăng cường khả năng

thanh toán bằng chuyển khoản để giảm bớt chi phí vận chuyển. Đưa những biện phápH

Uthu hồi vốn nhanh đúng quy định, tránh thất thoát.- Đối với VCĐ: Cần tận dụng tốt hiệu quả sử dụng VCĐ, đầu tư trang thiết bịTẾmáy móc hiện đại để tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.KI

NH- Quản lý vốn chặt chẽ, tránh tình trạng lãng phí vồn. Bởi một số vốn mà cơng

ty có được trong hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là vốn đi vay, vốn tự có q

Cít, hơn thế việc sử dụng vốn của cơng ty có chưa hiệu quả. Vì vậy cần tăng nguồn vốnHtự có, giảm lượng vốn đi vay vì chi phí lãi vay sẽ làm tăng chi phí sản xuất kinh doanhẠItừ đó giảm lợi nhuận.GĐ- Tăng cường quan hệ với các ngân hàng để tranh thủ sự giúp đở của họ, tạoƯxuất.Nđiều kiện thuận lợi trong việc huy động vốn phục vụ cho việc mở rộng quy mo sảnTR- Tăng cường công tác thu hồi cơng nợ để tăng nhanh vòng quay của vốn lưu

động, đảm bảo đủ vốn cho các chu kỳ kinh doanh tiếp theo.

3.2.2 Sử dụng tiết kiệm chi phí, giảm thiểu các chi phí phát sinh thêm

Tình hình chi phí của công ty giai đoạn 2014-2016 vẫn chưa tốt lắm cần phải

khắc phục thêm giảm thiểu các khoản chi phí, vì khi chi phí tăng thì ảnh hưởng đến kết

quả kinh doanh của cơng ty. Vì vậy Cơng ty cần phải tiết kiệm chi phí bằng cách là:

- Cần tiết kiệm được chí phí ngun vật liệu, tránh tình trạng dư thừa lãng phí,

hạn chế việc dự trữ quá mức vì khi đó sẽ phát sinh thêm chi phí bảo quản, vận chuyển

làm kéo dài thời gian sản xuất.SVTH: Trương Thị Diệu Huyền68Khóa Luận Tốt Nghiệp- Cơng ty mở rộng thị trường và mối quan hệ với các chủ đầu tư để dễ dàng

trong việc giảm bớt chi phí hay giá cả chất lượng sản phẩm.

- Phải tiến hành kiểm tra chất lượng ở từng bước, từng khâu công việc để đảm

bảo sản phẩm làm đúng theo yêu cầu của hợp đồng, như vậy sẽ tiết kiệm được chi phí

do loại bỏ sản phẩm không đạt yêu cầu.

- Giảm thiểu chi phí lãi vay, vì lãi vay ngày một tăng lên mà số nợ đi vay lại

nhiều. Lãi vay là một khoản chi phí có thể ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của

doanh nghiệp vì thế trước khi quyết định huy động vốn từ nguồn vay, doanh nghiệp

cần phải tính tốn cân nhắc kỹ giữa cái được và cái mất để tránh việc doanh nghiệpH

Uphải trả một khoản chi phí lớn nhưng lại khơng đem lại hiệu quả.- Tăng năng suất lao động, sử dụng có hiệu quả tài sản cố định để có thể khấuHKI

Nnhằm nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí.TẾhao nhanh trong thời gian ngắn từ đó có thể ứng dụng cơng nghệ mới vào sản xuất

3.2.3 Tăng cường quản lý và sử dụng lao động có hiệu quả

CLao động là nguồn lực rất cần thiết cho mỗi doanh nghiệp khi bước vào hoạtHđộng kinh doanh. Vì vậy nên cần tận dụng một cách có hiệu quả:ẠI- Nắm rõ được tình hình của Cơng ty qua 3 năm, số lao động luôn ở mức khá làGĐổn định, không biến động quá nhiều, đặc biệt lao động chủ yếu là đại học và sau đạiNhọc. Công ty cần tuyển dụng thêm lao động tay nghề như kỹ sư hay là chuyên viênƯ….tạo điều kiện nâng cao chuyên môn kỹ thuật.TR- Nắm bắt được số lượng lao động, vì đây là cơng việc mang tính chất nặng

nhọc nên số lượng lao động nam luôn chiếm tỷ lệ cao hơn số lượng lao động nữ. Vì

vậy khi tuyển chọn lao động cần ưu tiên hơn lao động về nam nhưng không làm mất đi

tỷ trọng về số lao động nữ.

- Cân đối được số lao động, để đánh giá phân tích phân cơng lượng cơng việc

tránh tình trạng dư thừa bên giai đoạn này hay thiếu hụt bên giai đoạn kia. Đưa ra

những chính sách ưu đãi lương bổng hợp lý với yêu cầu của công nhân viên.

- Cần đạt ra mục tiêu cho từng khâu công việc để tăng lợi nhuận và doanh thu

khi đó mới đem lại hiệu quả cao cho Công ty.SVTH: Trương Thị Diệu Huyền69Khóa Luận Tốt Nghiệp- Cơng ty phải thường xun quan tâm, tổ chức gặp mặt ủng hộ tinh thần của

công nhân viên, tạo động lực làm việc tốt hơn. Mỗi kỳ kinh doanh cần có chế độ kiểm

tra sức khỏe định kỳ cho lao động.

- Mở ra những lớp học chuyên môn, để nhằm tuyên truyền đến lao động những

bài học cần thiết trong những trường hợp bất trắc.

3.2.4. Một số giải pháp khác

Ngoài những giải pháp nếu trên, còn một số giải pháp khác như:

- Cần áp dụng các khoa học kỹ thuật mới hiện đại, để tăng chất lượng dịch vụ,

nâng cao khả năng cạnh với đối thủ.H

U- Cần bảo vệ và xử lý môi trường một cách có hiệu quả đặc biệt là những chất rácTẾthải, phế phẩm ….. gây ảnh hưởng đến sức khỏe còn người. Cần trồng nhiều cây xanh

tạo khơng khí trong lành, mát mẻ. Cần xây dựng hệ thống rác thải riêng cho cơng ty,KI

NHhệ thống nước vệ sinh tránh tình trạng xã nước bừa bãi và không đúng quy định.

- Đẩy mạnh cơng tác tìm kiếm thị trường, đối tác, đầu tư hoạt động marketing cũng

Cnhư mối quan hệ với các nhà thầu để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàngTRƯNGĐẠIHvà các đối tác.SVTH: Trương Thị Diệu Huyền70Khóa Luận Tốt NghiệpPHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Nâng cao hiệu quả kinh doanh là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết đối với

tất cả mọi doanh nghiệp. Muốn làm được điều đó, doanh nghiệp phải biết tận dụng và

khai thác tối đa các nguồn lực đầu vào, kiểm sốt, quản lý q trình sản xuất kinh

doanh sao cho đem lại hiệu quả đầu ra cao nhất.

Tuỳ vào điều kiện kinh tế thị trường và môi trường ngành mà mỗi doanh nghiệp

sẽ đạt được kết quả nhất định. Kinh doanh có hiệu quả còn phụ thuộc vào đặc điểm

ngành kinh doanh cũng như quy mô và mức độ hoạt động của doanh nghiệp. Qua quáH

Utrình tìm hiểu và nghiên cứu về Công ty giai đoạn 2014-2016, rút ra được một số kết

- Về nguồn lực cơ bản của Công ty:TẾluận sau:KI

NHSố lượng lao động của Công ty biến động không đáng kể, dao động từ 148 đến

150 người. Lao động tập trung ở giới tính nam vì cơng việc đòi hỏi lao động nam

Cnhiều hơn nữ và thường xun có cơng việc nặng nhọc. Xét theo trình độ học vấn, laoHđộng chủ yếu của doanh nghiệp chủ yếu là lao động đại học và trên đại học. Xét theoẠItính chất, lao động chủ yếu của Cơng ty chủ yếu là lao động trực tiếp. Chúng ta có thểGĐkết luận rằng cơ cấu lao động trong cơng ty là tương đối hợp lý, cần nâng cao phát huyƯdoanh.Nthế mạnh để tăng cao năng suất, hiệu quả và tính kinh tế trong hoạt động sản xuất kinhTRTình hình cơ sở vật chất của Cơng ty có xu hướng tăng lên qua 3 năm. Cơ sở

vật chất là nền tảng để phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Cơng

ty. Vì vậy, Cơng ty cần đưa ra những biện pháp chính sách ổn định về việc đầu tư về

yếu tố này và giảm yếu tố kia mà vẫn giữ được sự ổn định cho Công ty.

Tổng vốn của Công ty được phân thành 2 dạng là theo tính chất và theo nguồn

vốn. Tổng vốn qua 3 năm có sự biến động phức tạp. Năm 2014 tổng vốn là 50,187

triệu đồng. Sang năm 2015 là 93,086 triệu đồng tăng so với năm 2014 là 42,899 triệu

đồng. Nhưng đến năm 2016 tổng vốn của Công ty giảm xuống 9,954 triệu đồng. VLĐ

qua 3 năm luôn chiếm tỷ trọng cao hơn trong tổng cơ cấu vốn, nhưng lại có sự biến

động do có những năm cơng ty gặp khó khăn. VCSH của Cơng ty có xu hướng tăngSVTH: Trương Thị Diệu Huyền71Khóa Luận Tốt Nghiệpqua 3 năm và chiếm tỷ lệ cao hơn so với NPT trong cơ cấu tổng vốn, cùng với đó là sự

biến động phức tạp của NPT làm cho tổng nguồn vốn của Công ty cũng biến động

theo.

Như vậy, qua 3 năm tình hình tài chính của Cơng ty khá ổn định do nợ chiếm tỷ

trọng ít và giảm qua các năm, tuy nhiên Công ty cũng phải cần chú trọng hơn việc đầu

tư VCSH nhiều hơn nữa. Đồng thời duy trì số VLĐ và VCĐ hợp lý, từ đó sẽ mang lại

hiệu quả kinh tế cao hơn trong những năm tiếp theo.

- Tình hình chung về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:

Tổng doanh thu: Năm 2014 là 38,233 triệu đồng. Năm 2015 là 58,787 tăng soH

Uvới năm 2014 là 20,554 triệu đồng. Đến năm 2016 thì lại có xu hướng giảm mạnh cụ

thể là: Năm 2016 là 366 triệu đồng, giảm so với năm 2015 là 58,421 triệu đồng; nămTẾ2016 so với năm 2014 tổng doanh thu giảm 37,867 triệu đồng.KI

NHTổng chi phí: Tổng chi phí bao gồm các khoản mục giá vốn bán hàng, chi phí

tài chính, chi phí QLDN và chi phí khác. Nhìn chung thì tổng chi phí tăng qua các

Cnăm.HTình hình lợi nhuận của Cơng ty biến động phức tạp. Tổng lợi nhuận gồm lợiẠInhuận từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận khác. Tổng lợi nhuận có sự biến động quaGĐ3 năm, cụ thể là: Năm 2014, tổng lợi nhuận là 1,163 triệu đồng, đến năm 2015 là 5,330Ncó xu hướng tăng rất mạnh, tăng lên 4,167 triệu đồng so với năm 2014 tăng một lượngƯkhá là cao. Năm 2016 so với năm 2015, năm 2014 tổng lợi nhuận của cơng ty có xuTRhướng giảm xuống.- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời: Ta thấy được rằng sự biến động tăng giảm

của doanh thu, lợi nhuận sau thuế, VCSH bình quân, tổng tài sản bình quân làm cho

các chỉ tiêu về khả năng sinh lời ROA, ROS, ROE này cũng biến động theo. Hoạt

động kinh doanh của Cơng ty dù có sự chuyển biến tốt. Tuy nhiên Cơng ty cũng cần

phải tìm ra những biện pháp sử dụng vốn hợp lý, quản lý và sử dụng tài sản để nâng

cao hiệu quả hơn nữa.

Bên cạnh những thuận lợi thì Cơng ty vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong q

trình hoạt động kinh doanh, lợi nhuận qua 3 năm đều có xu hướng giảm đi. Vốn đi vay

lại là chủ yếu nhưng lại không tận dụng được số vốn đó khiến các khoản nợ nhiều hơn.SVTH: Trương Thị Diệu Huyền72Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: Định hướng và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả HOẠT ĐỘNG kinh doanh tại Công ty TNHH, thương mại dịch vụ và xây dựng Lý Phú Vinh.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×