Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A. THÀNH PHẦN SỬ DỤNG CHO HỆ THỐNG MẠNG BOOT-ROM

A. THÀNH PHẦN SỬ DỤNG CHO HỆ THỐNG MẠNG BOOT-ROM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

a) Cáp mạng gồm có một lớp nhựa trắng bao bọc ở bên

ngoài, bên trong gồm có 8 sợi: cáp nhỏ xoắn đôi với nhau

thành 4 cặp.

- Cặp thứ nhất: Xanh lá + trắng xanh lá.

- Cặp thứ hai: Xanh dương + trắng xanh dương.

- Cặp thứ ba: Cam + trắng cam.

- Cặp thứ tư: Nâu + trắng nâu

b) Để dễ thuận tiện trong việc bấm cáp, người ta chia chúng

thành hai chuẩn sau :

- Chuẩn A theo thứ tự sau :

+ Trắng cam, cam, trắng xanh lá, xanh dương, trắng xanh

dương,xanh lá, trắngnâu,nâu- Chuẩn B theo thứ tự sau :

+ Trắng xanh lá, xanh lá, trắng cam, xanh dương, trắng xanh

dương, cam, trắng nâu, nâu

-Nếu nối giữa Hub với Hub hoặc giữa máy tính với máy

tính. Một đầu của đầu cáp ta sử dụng chuẩn A để

nối,đầu còn lại ta dùng chuẩn B.-Nếu nối giữa máy với Hub, ta sử dụng chuẩn B cho mỗi

đầu cáp.chuẩn Achuẩn BHình chuẩn bò bấm cáp :

HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang4Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành KiênHình cáp đã được bấm :Chương 2CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH CHO MÁY

CHỦ

Hệ điều hành cho máy chủ phải là windows server NT hoặc

là windows server 2000, vì các hệ điều hành này có các tính

năng đầy đủ về mạng.

+ Các phương pháp tiền hành :

+ Khởi động vô CMOS của máy tính bằng việc nhấn DEL , F1

hoặc F2 ( tuỳ theo chức năng của từng loại máy mà ta vào

CMOS)

+ Chọn chế độ First Boot Device [ CDROM ] ưu tiên khởi

động trước vì trong đóa windows server có chế độ khởi

dộng.

+ Nhấn F10, sau đó chọn YES để lưu lại cấu hình.

+ Cho đóa windows server vào, máy sẽ tự động khởi động.

Khi khởi động ,màn hình có dòng chữ : Boot From CD…

Press Any Key to Continous . .

Ta nhấn một phím bất kỳ để cài đặt, ta chờ trong ít phút

để máy chép các tập tin vào ổ cứng.

HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang5Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

+ Sau đó, màn hình xuất hiện với dòng thông báo:

+ Cài đặt windows 2000, nhấn Enter.

+ Sửa chữa việc cài đặt windows 2000, nhấn R

(nếu đã cài Server rồi)

+ Không muốn cài nữa, nhấn F3

+ Ơ đây ta chọn cài đặt windows 2000, Nhấn Enter

+Khi nhấn Enter xong, một bảng thông báo cho ta biết về

thông tin của hệ điều hành mà ta đang tiến hành cài

đặt. Nếu ta muốn cài đặt, nhấn F8, không muốn cài đặt

, nhấn ESC.

+ Tiếp theo, sẽ xuất hiện bảng thông báo về dung lượng

đóa:

- Nếu đóa đã được chia trước rồi thì tâ không cần

chia đóa lại nữa mà

chỉ cần chọn ổ đóa để

cài đặt mà thôi.

- Nếu muốn tạo phân vùng lại, ta nhấn phím C

- Xoá phân vùng, ta nhấn phím D

+ Khi tạo xong phân vùng, ta chọn ổ đóa để cài đặt hệ điều

hành, thông thường chọn ổ đóa C. Nhấn Enter.

+ Tiếp tục một bảng thông báo nữa xuất hiện:

- Nếu tiếp tục cài đặt, nhấn phím C

- Nếu chọn phân vùng khác để cài, nhấn phím

ESC

+ Khi nhấn phím C để cài đặt, một bảgng thông báo xuất

hiện cho biết vê dung lượng ổ đóa chủan bò format, đồng thời

có 2 dòng thông báo:

- Format the partition using the NTFS file system : đònh

dạng phân vùng sử dụng hệ thống tập tin NTFS.

- Format the partition using the FAT file system : đònh

dạng phân vùng sử dung hệ thông tập tin FAT.

+ ở đây ta chọn NTFS vì nó có tính bảo mật tốt hơn. Sau khi

hcon NTFS, ta format đóa băng cách nhấn phím F. chờ một

khoảng thời gian để máy đònh dạng ổ đóa. Khi format xong, ta

khởi động lại máy.HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang6Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

+ Sau khi khởi động lại, máy chạy thẳng vào giao diện của

windows server 2000 và tự động cài các phasfn tiếp theo

+ Trong quá trình cài, một bảng thông báo xuất hiện bắt

điền tên của người sử dụng và tên tổ chức vào ( phần

này ta có thể điền tượg trưng, nhưng nếu không điền vào

máy sẽ không cho cài tiếp.). khi điền đầy đủ, nhấn Next.

+ Một bảng thông báo nữa xuất hiện, ta có thể để tên

máy tính mặc đònh cũng được. Nhưng phần mật khẩu chúng

ta nên điền vào. Khi điền vào đầy đủ, nhấn Next.

+ Kế tiếp theo là một bảng liệt kê các dòch vụ mạng xuất

hiện. Ta cần dòch vụ nào cho mạng thì đánh dấu check vào

dòch vụ đó. Quan trọng nhất là nên chọn mục Networking

Service ( vì trông dòch vụ này chứa các cấu hình cần thiết cho

hệ thống mạng.). Nếu muốn xem chi tiết ta chọn details. Sau

khi chọn xong, ta nhấn Next để cho máy tiếp tục cài đặt các

dòch vụ này.

+ Tiếp theo là ta thiết lập hệ thống ngày, giờ cho máy. Next

+ Sau đó, một bảng thông báo nữa xuất hiện. Tại bảng

này ta chojn miền cho máy tính, ta nên chọn miền cho máy

tính là WORKGROUP vho máy tính. Tuy không mang tính bảo mật

bằng DOMAIN nhưng thuận lợi cho việc đăng nhập vào máy

tính. Nhấn Next.

+ Tiếp theo, máy báo cho ta biết là phải tạo cho máy một

đòa chỉ IP tónh ( Bắt buộc phần này ta phải thiết lập IP cho

máy, nếu không sau này ta ADD máy tính vào DHCP để quản

lý máy con, nó sẽ không tìm thấy Ip máy chủ và thay vào

đó đòa chỉ loopback 127.0.0.0 ( đòa chỉ này không hợp lệ). Để

cài IP cho máy chủ, ta nhấn kép vào Internet Protocol( TCP/IP)

để thiết lập IP. Khi khai báo xong, ta nhấn OK.

+ Sau đó, máy sẽ cài các phần còn lại như :

- Install start menu item

- Registers componeùnt

- Saves setting

- Removes any temporary files used

 Công việc cài đặt windows server 2000 hoàn tất.HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang7Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành KiênChương 3SƠ LƯC-CÀI ĐẶT-THIẾT LẬP CÁC

DỊCH VỤ CỦA VIRTUAL LAN DRIVE 1.0

TRÊN MÁY CHỦ

A.PHẦN MỀM 3COM VIRTUAL LAN DRIVE

( ĐĨA ẢO MẠNG CỤC BỘ) Phần mềm 3Com Virtual Lan Drive cho phép các nhà quản

trò mạng tạo và quản lý các tập tin (file) ổ đóa cứng ảo cho

các máy khách (client) chạy các hệ điều hành windows 95

hoặc hệ điều hành windows 98.

 Phần mềm Virtual Lan Drive chuyển dời những chức năng

mà thông thường làm bằng tay trên những ổ đóa vật lý cục

bộ mà thay vào đó là quản lý các tập tin của các ổ cứng

ảo trên các máy chủ(server) windows 2000 hoặc windows NT.

Hệ điều hành, dữ liệu và các chương trình ứng dụng của

máy khách được chứa trong tập tin ổ đóa cứng ảo trên máy

chủ (server) nhưng tất cả các ứng dụng cũng như hệ điều

hành lại thi hành nhiệm vụ của chính nó trên máy khách khi

chúng ta khởi động máy khách.

 Mặc dù máy chủ có các chức năng để thực hiện đối

với các tập tin ảnh của các ổ đóa cứng ảo cũng giống như

các tập tin thông thường nhưng máy khách sử dụng các tập

tin ảnh của ổ đóa cứng ảo giống như các ổ đóa cứng thông

thường là có thể đònh dạng (format), phân vùng, cấu hình và

lưu trữ một cách bình thường.B.LI ÍCH KHI SỬ DỤNG VIRTUAL LAN DRIVE Virtual Lan Drive thì rất hữu ích trong nhiều môi trường nơi

mà mỗi máy khách có một sự

thiết lập và cấu hình

duy nhất. Virtual Lan drive cho phép :

HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang8Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

 Giảm chi phí trong việc quản lý cũng như việc đầu

tư cho máy khách. Virtual Lan drive làm giảm thời

gian quản lý và cài đặt bởi client.

 Quản lý máy khách mà không cần đi đến từng

máy và cũng chẳng cần khởi động máy khách

lên.

 Virtual Lan Drive chúng ta cập nhật hệ điều hành ,

các ổ đóa, các tập tin và các phần mềm ứng

dụng được sử dụng bởi máy khách một cách dễ

dàng và nhanh chóng.

 Virtual Lan Drive cung cấp cho một cơ cấu chứ tập

trung do đó chúng ta có thể back up, điều khiển

truy xuất dữ liệu, kiêmtra virus và duy trì những

công việc cho tất cả dữ liệu của máy khách.

 Tạo ra những ổ đóa cứng ảo mà có thể được sử

dụng như những ổ đóa chính và ổ đóa phụ ngay cả

những ổ đóa cứng vật lý tồn tại trên máy

khách.

 Bằng thao tác khởi động có trình tự và việc lên

danh sách các tập tin ảnh của các ổ đóa cứng

ảo cho mỗi máy khách trong Virtual Lan Drive

Administrator và sử dụng một sự thiết lập khác

nhau của ứng dụng.

 Khởi động mạng và máy khách nhanh chóng. Các

nhà quản trò mạng có thể khởi động máy khách,

thiết lập mạng mới với phần cứng như nhau bằng

việc tạo ra tập tin ảnh chủ và sao chép trùng

nhau để sử dụng cho các máy khách khác.

 Cho phép một máy khách có tối đa 4 ổ đóa ảo.

 Ít bò virus tấn công, dễ dàng cài đặt lại cho máy

khách khi máy khách bò trục trặcC.MẶT HẠN CHẾ CỦA VIRTUAL LAN DRIVE

-Mỗi đóa ảo chỉ có tối đa là 2000 MB về dung

lượng chứaHSTH : Phạm Phi Hùng

Trang9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A. THÀNH PHẦN SỬ DỤNG CHO HỆ THỐNG MẠNG BOOT-ROM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×