1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Khoa học xã hội >

b. VHVN phải có tính hiện thực, tính nhân dân và tính dân tộc.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (583.54 KB, 19 trang )


c. Phải có những tác phẩm VN xứng đáng với thời đại

mới của đất nước và của DT. Phải phán ánh cho hay,

cho chân thật sự nghiệp CM của ND.- VHVN phải tạo ra được

- VHVN

phải phản

ánh

những

tác phẩm

có chất

cho về

hay,

thật

lượng

nội cho

dungchân

và hình

sự xứng

nghiệp

cách

thức,

đáng với

thờimạng

đại

của

độc

lập,nhân

tự do dân.

của DT.1.2. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh

về văn hố văn nghệGiá

trị lý

luậnĐã phát triển và làm

Đã

nền

tảng

tư tưởng,

Là làsở để

nâng cao

nhận thức,

phong

phú

thêmluận

lànhiệmsởcho

để đội

đấu

tranh

với

quan

kim

chỉ

nam

cho

Đảng

ta

xây

trách

ngũ

văn

nghệ

Mác

– một

Lênin

về

văn

hố.

phi nền

chính

trị

hố

văn

học tác

nghệ

sĩ điểmnhững

người

làm

cơng

dựng

VHVN

CM

thựcthuật

và tư

tưởng

nghệ và

quản

văn

họcND

nghệ

định vị

sự

củalýND,

do

và thuậtND.thuật

nghệ thẩm

thuật,mĩtách

ra khỏi

hướng

đúngVHVN

đắn cho

ND. sự

nghiệp đấu tranh CM của ND.Giá

trị

thực

tiễn- Đã phát huy cao độ vai trò,

- Đã hình

thành

hệ giá

trị củasự

nền

sức mạnh

của

VHVN

trong

văn học

nghệ

thuật

với ngũ

với

những

- Đã

XD

nênCM

đội

VNSCM

nghiệp

đấu

tranh

giành

chính

tiêu

chí-sự

cụ

thể

về

vị chất,

trí,

vainăng

trò, chức

Đã

góp

phần

quan

trọng

trong

việc

thựcphẩm

lực có

quyền,

kháng

chiến,

kiến

quốc- Tư tưởngnhững

hoạtVHVN,

động

cụ

thể

năng

nhiệm

vụtính

chất

của

nhân

rộng

những

điển

hình

tiên

tiến,

những

cống

hiến

to

lớn

cho

sựnền

củachỉ

HCM

về

VHVN

đã

góp

phần

đưa

xây

dựng

CNXH.

khơnggiá

trị

lịch

sửcònnhững

tấm

gương

mẫu

mọi

lĩnh

văn

học

nghệ

thuật

VNmực

lên trên

một

tầm

cao

nghiệp

xây

dựng

nền

VH

mới

nói

giá

trị

hiện

thực

to

lớn.

vực

của

ĐSXH,

phê

phán,

ngăn

chặnmới

với

những

tác

phẩmgiá

trị

to

lớn

cả

chung,

VHVN

đẩy lùinền

những

thóinói

hư,riêng.

tật xấu, tạo nên

về nội dung, hình thức và nghệ thuật thể

hình mẫu

con

người

hiện.

Để lại

một

mẫu mới

mựcXHCN.

về phẩm chất và

phong cách cho đội ngũ VNSCM.2. VẬN DỤNG TTHCM VỀ VHVN TRONG

XÂY DỰNG NỀN VH MỚI HIỆN NAY2.12.2Sự cần thiết

phải vận dụng

TTHCM về

VHVN trong

xây dựng

nền VH mới

hiện nayMột số biện

pháp chủ yếu

xây dựng và

phát triển lĩnh

vực VHVN hiện

nay theo

TTHCM.2.1. Sự cần thiết phải vận dụng TTHCM về VHVN

trong xây dựng nền VH mới hiện nayaTừ vị trí, vai trò của VHVN trong sự nghiệp

đẩy mạnh CNH, HĐH hiện nayCÂU HỎIVHVN có vị trí, vai trò gì trong sự

nghiệp CNH, HĐH hiện nay?Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (19 trang)

×