Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Các nhân tố ảnh hưởng đến Chương trình tín dụng HSSV qua hệ thống NHCSXH

3 Các nhân tố ảnh hưởng đến Chương trình tín dụng HSSV qua hệ thống NHCSXH

Tải bản đầy đủ - 0trang

17trên thị trường liên tục có xu hướng tăng, tạo áp lực đến đời sống của người dân,

trong đó những đối tượng cho vay của NHCSXH là những người bị ảnh hưởng

nhiều nhất. Để thay đổi với tình hình giá cả thị trường tăng hàng năm, mức cho vay

với đối tượng HSSV đã được điều chỉnh theo mỗi giai đoạn nhưng vẫn chưa đủ đáp

ứng với nhu cầu của nhóm đối tượng này. Bên cạnh đó, tình trạng sinh viên thất

nghiệp, công việc không phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, thu nhập thấp tạo

nên những rào cản tâm lý của các gia đình muốn vay vốn cho con đi học là một yếu

tố ảnh hưởng lớn đến hoạt động tín dụng HSSV.

- Xét về mặt xã hội:

+ Xã hội có nhu cầu học tập như nhau: Tất cả mọi người trong xã hội đều có

cơ hội học tập như nhau. Mỗi người sinh ra đều có quyền sống, quyền học hành như

lời Bác nói. Do đó, nhu cầu học tập là một tất yếu của xã hội nhằm nâng cao sự hiểu

biết, trình độ chun mơn, tay nghề.

+ Xã hội cần có nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội: Một trong những

nhân tố quan trong để góp phần phát triển kinh tế - xã hội đó là nguồn lực: đó là các

yếu tố đầu vào để vận hành Chương trình nhằm đạt được kết quả cao nhất.

+ Xã hội đòi hỏi yêu cầu về an sinh xã hội: Con người sống trong xã hội mong

muốn được đảm bảo an sinh xã hội, trợ cấp các khoản như ốm đau, bệnh tật, người

nghèo, người cô đơn....Nhà nước coi trọng vấn đề an sinh xã hội. Chương trình

đóng góp việc an sinh xã hội.1.3.1.2 Mơi trường pháp lý

Tất cả các bên tham gia hoạt động tín dụng HSSV đều phải hoạt động và

tuân thủ theo pháp luật của nhà nước, vì vậy mơi trường pháp lý là một nhân tố có

ảnh hưởng lớn đến hoặc động cho vay HSSV của NHCSXH. HSSV trúng tuyển vào

các trường đại học cơng lập thuộc các gia đình nghèo, cận nghèo được vay vốn từ

chương trình tín dụng HSSV phải tn theo pháp luật của nhà nước. Hoạt động tín

dụng của NHCSXH cũng phải tuân theo các quy định của nhà nước, tuân theo luật

TCTD, luật dân sự,... Nếu những văn bản pháp luật không rõ ràng, chồng chéo,

không đồng bộ sẽ tạo ra những khe hở pháp luật làm ảnh hưởng đến lợi ích của các18bên tham gia tín dụng. Với những văn bản pháp luật đầy đủ, rõ ràng, đồng bộ góp

phần tạo nên mơi trường bình đẳng, ổn định để hoạt động tín dụng nói chung và

hoạt động cho vay HSSV nói riêng được diễn ra hiệu quả. Bên cạnh đó, nếu nhà

nước có định hướng đào tạo, chuyên ngành đào tạo, chính sách tuyển dụng với đối

tượng vay vốn có cơ hội tìm kiếm việc làm, có nguồn thu ngập trả nợ khoản đã vay.1.3.2 Các nhân tố chủ quan

1.3.2.1 Về phía NHCSXH

- Xem xét về nguồn vốn: Để đánh giá Chương trình, trước tiên cần xem xét

nhân tố quan trọng nhất của Chương trình là nguồn vốn. Vì nguồn vốn có đủ mới

đáp ứng được nhu cầu vay vốn của HSSSV. Khi HSSV đã đề nghị được vay vốn

nhưng khơng có vốn để giải ngân, HSSV sẽ phải chạy vạy ở ngồi để lo đóng học

phí trước với việc vay khó khăn, lãi suất có khi nặng lãi, trường hợp không vay

được sẽ mất cơ hội được học tập nếu trường học đó khơng có chính sách cho các

đối tượng khó khăn được chậm nộp học phí.

- Tổ chức vận hành Chương trình: Việc vận hành Chương trình trơn tru sẽ

giúp cho việc hoạt động của Chương trong mọi công đoạn vận hành tốt, đem lại

hiệu quả cao cho Chương trình.

- Chất lượng cán bộ tín dụng:

Để xem xét các nhân tố tác động Chương trình, một trong những nhân tố quan

trọng tạo nên sự thành cơng là nhân tố con người, chính là nhân tố trung tâm. Con

người là yếu tố quyết định đến sự thành bại trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý

kinh doanh Ngân hàng. Xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi chất lượng nhân sự

ngày càng cao để có thể đáp ứng kịp thời. Việc tuyển chọn nhân sự có đạo đức nghề

nghiệp tốt và giỏi về chuyên môn sẽ giúp Ngân hàng có thể ngăn ngừa được những

sai phạm có thể xảy ra khi thực hiện hoạt động cho vay đối với HSSV.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì hoạt động của ngân hàng cũng

càng ngày càng tinh vi và phức tạp đòi hỏi cán bộ ngân hàng có đủ phẩm chất đạo

đức, trình độ chun môn để lĩnh hội và ứng dụng khoa học tiên tiến. Trình độ cán19bộ quản lý điều hành và cán bộ tín dụng có ảnh hưởng trực tiếp đến Chương trình

tín dụng HSSV.

- Cơng tác kiểm sốt nội bộ:

Đây là công tác mà Ngân hàng cần tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm

duy trì chất lượng, hiệu quả cho vay của mình phù hợp với các chính sách, đáp ứng

u cầu, mục tiêu đã đề ra. Để làm tốt công tác này, Ngân hàng cần sắp xếp một đội

ngũ cán bộ giỏi chun mơn, nghiệp vụ, trung thực và có chế độ thưởng, phạt

nghiêm minh. Có như thế, cơng tác tín dụng mới được thực hiện đúng quy trình

nhằm nâng cao chất lượng tín dụng.1.3.2.2 Về phía khách hàng

- Nhận thực của khách hàng về món vay: Việc cho vay HSSV có hồn cảnh

khó khăn nhằm mục đích phục vụ cho von em đi học được yên tâm hơn. Nếu nhiều

em HSSV lại không tận dụng cơ hội này để cố gắng trong học tập mà sử dụng nó

sai mục đích thì sẽ dẫn tới tác động tiêu cực. Như vậy, hiệu quả tín dụng sẽ khơng

cao và ngược lại.

- Đạo đức của khách hàng trong nghĩa vụ trả nợ: Đối với mỗi chương trình

đều khơng tránh khỏi một vài thiếu sót trong chính sách và cách thức thực hiện. Nếu

người vay lợi dụng những thiếu sót này chây ỳ trong việc trả nợ sẽ dẫn tới nợ quá

hạn tăng, chất lượng tín dụng khơng cao và ngược lại.1.3.3 Các nhân tố khác

- Việc thẩm tra, bình xét khách hàng được vay vốn tại các địa phương (xã,

phường) là khâu quan trọng và có ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng tín dụng.

Việc thẩm tra bình xét tốt đối tượng vay vốn sẽ là tiền đề cho việc thực hiện tốt mục

tiêu của ngân hàng đề ra. Trong quá trình này u cầu các cán bộ địa phương phải

có trình độ chun mơn, làm việc với tháí độ cơng bằng, tránh tình trạng đối tượng

cần vay khơng được vay vốn còn hộ có khả năng tài chính cung cấp cho con cái đi

học lại được vay.

- Tổ TK & VV là một mắt xích quan trọng trong hoạt động tín dụng của ngân20hàng chính sách xã hội, chất lượng hoạt động của Tổ TK & VV phản ánh chất lượng

của công tác cho vay. Khi Tổ TK & VV làm việc hiệu quả thì chất lượng tín dụng

cũng tốt và ngược lại.

- Công tác tuyên truyền của địa phương cũng ảnh hưởng một phần tới

Chương trình tín dụng HSSV. Nếu cơng tác tun truyền được thực hiện tốt, chính

sách sẽ được phổ biến tới các hộ. Họ sẽ nhận thức tốt hơn được quyền lợi và nghĩa

vụ của họ trong quan hệ vay mượn này.1.4 Kinh nghiệm về tín dụng HSSV trên thế giới và bài học áp dụng cho

Việt Nam

1.4.1 Kinh nghiệm về tín dụng HSSV trên thế giới

Tất cả các quốc gia trên thế giới kể cả nước giầu và nước nghèo đều phải coi

việc giải quyết vấn đề cho vay đối với HSSV, vấn đề chính sách xã hội như một

chiến lược xây dựng kinh tế xã hội tồn cầu. Nhưng tùy theo điều kiện về chính trị

và kinh tế mà mỗi quốc gia có một chính sách khác nhau. Phương thức cho HSSV

vay tiền đã được thực hiện ở trên 50 nước. Đa số các nước cho vay dựa và yếu tố

thu nhập và sử dụng phương thức trả nợ (thu hồi) theo kiểu truyền thống. Tức là

quy định thời gian vay và trả nợ sau khi tốt nghiệp.1.4.1.1 Trung Quốc

Trung Quốc giới thiệu một hệ thống cho vay giáo dục thí điểm ở 8 thành phố

lớn gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và Thiên Tân từ năm 1999 để hỗ trợ sinh viên

nghèo. Loại hình này đã được mở rộng trên toàn quốc vào năm 2004.Theo hệ thống

cho vay giáo dục quốc gia, những sinh viên nghèo có thể u cầu vay tiền thơng qua

bộ phận chức năng tại trường đại học của họ.

Một số trường ĐH áp dụng phương thức cho vay không lấy lãi. Nguồn vốn

vay từ phía chính phủ, trung ương và địa phương. Một số khó khăn đối với hệ thống

cho vay của Trung Quốc là: không đủ nguồn vốn cho vay, khơng thu được nợ vì u

cầu sinh viên phải trả tiền ngay sau khi tốt nghiệp.

Hiện nay, Chính phủ Trung Quốc đang thí điểm một dự án mới nhằm giúp đỡ21sinh viên học tập thông qua các khoản vay từ Ngân hàng. Trung Quốc đã sử dụng

rộng rãi hệ thống ngân hàng nhằm cung cấp nguồn vốn cho vay do vậy giảm bớt

gánh nặng tài chính đối với Chính phủ. Điều kiện cho vay là sinh viên và gia đình

họ phải chắc chắn có khó khăn trong kinh tế hoặc thu nhập hàng năm chưa đầy

8.000 nhân dân tệ (1.081 USD) hoặc ở vào một số hoàn cảnh cụ thể như mồ côi, tàn

tật hoặc cha mẹ thất nghiệp. Mỗi sinh viên được phép vay khoảng 6.000 nhân dân

tệ/ năm chủ yếu là đóng học phí và trang trải chi phí nhà ở. Khoản cho vay khơng

cần có đảm bảo và có thể hồn nợ trong vòng 10 năm sau tốt nghiệp. Tiền lãi và đền

bù rủi ro sẽ do cả chính quyền địa phương và trung ương chịu trách nhiệm.1.4.1.2 Hồng Kơng

Đặc điểm chính của chương trình cho vay HSSV ở Hồng Kông là phạm vi

hoạt động rộng khắp của nó. Đó là một chương trình được kiểm tra bằng các công

cụ và được cung cấp nguồn vốn tốt nhất, do một cơ quan cho vay tập trung điều

hành và cung cấp các khoản hỗ trợ hoàn toàn về học phí cho sinh viên nghèo, và

cung cấp các khoản vay để sinh hoạt; các sinh viên khác cũng được vay những

không được hỗ trợ về mặt lãi suất. Mặc dù chương trình đã cung cấp nguồn vốn cho

trên 1/3 số sinh viên, nhưng do khu vực địa lý nhỏ đã tạo điều kiện thuận lợi cho

việc quản lý và thu hồi vốn có hiệu quả. Việc khảo sát chi tiêu của sinh viên đã cung

cấp một nguồn tham khảo khách quan về việc tiếp tục mở rộng các khoản vay. Điều

kiện kinh tế và các điều kiện thị trường lao động kém thuận lợi có thể dẫn đến gánh

nặng hồn vốn cao và tỉ lệ khơng trả được nợ lớn.1.4.1.3 Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, chương trình tín dụng HSSV cho các đối tượng là các sinh viên

nghèo, thuộc gia đình có thu nhập thấp. Hàn Quốc khơng có các khoản vay tập

trung, mà có 6 chương trình độc lập cùng hoạt động, có các mục tiêu khác, tập trung

vào những nhóm dân số cụ thể như: giáo viên hoặc công chức ( không chỉ hạn chế

đối với các đối tượng nghèo); nguồn vốn cho vay đến từ các quỹ hiện có như Quỹ

lương hưu. Tổng số sinh viên được vay vốn vào khoảng 15%. Chương trình lớn

nhất do Bộ Giáo dục điều hành cung cấp tài chính cho 6,4% số sinh viên, có mụcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Các nhân tố ảnh hưởng đến Chương trình tín dụng HSSV qua hệ thống NHCSXH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×