Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Một số thông tin về cá nhân

II. Một số thông tin về cá nhân

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC 1

ĐỊNH GIÁ CÔNG VIỆC TẠI BỘ PHẬN VĂN PHỊNG

Kiến

thức

Các chức danh cơng việc

kỹ

năngHệ số ưu tiên

Giám đốc

Phó giám đốc

Kế toán trưởng

Tổ trưởng may thời trang

Quản đốc xưởng may

Chuyên gia mỹ thuật

Phó phòng kế tốn

Thợ may thời trang

Trưởng phòng kinh doanh

Trưởng phòng hành chính quản trị

Phó quản đốc phân xưởng may

Phó phòng kinh doanh

Trưởng bộ phận y tế

Trưởng phòng kỹ thuật

Chuyên viên thiết kế

Chuyên viên kỹ thuật

Nhân viên Marketing

Kế toán thanh toán

Phụ trách nhà ăn

Giới thiệu thời trang

Nhân viên tổng hợp

Chuyên viên công nghệ

Tổ trưởng tổ xe

Kỹ sư trực trạm điện

Tổ trưởng bảo vệ

Kế toán tiền mặt

Cán bộ tiền lương

Thợ sửa chữa

Nhân viên nấu ăn

Kỹ thuật viên0.25

100

90

100

90

75

90

80

90

65

50

60

55

55

50

45

35

45

30

30

50

35

35

15

25

10

25

25

25

15

25CácCácnỗnỗĐiềuTráchTổnglựclựckiệnnhiệmđiểmvềvềlàmđánhtríthểviệcnhângiáóc

0.3

100

95

100

90

80

90

80

75

70

70

70

70

65

55

60

50

45

60

50

35

35

35

25

30

25

30

40

25

15

25lực

0.25

50

50

30

30

45

30

35

30

35

40

35

35

35

35

30

40

35

25

30

30

35

35

45

35

40

35

25

35

50

350.1

90

80

25

35

55

35

25

35

50

45

40

35

30

35

25

30

50

25

25

40

35

35

50

50

50

25

25

50

50

350.1

100

80

100

50

90

5

50

10

50

50

20

50

50

25

25

15

10

35

10

5

10

10

35

20

50

45

15

5

20

1086.6

79.5

75

65.5

68.5

61

60.25

57

56

53

50.75

50.70

50

43.25

41.75

38.25

38.25

37.75

33.5

35

32.5

32.5

31

31

30

30

28.75

28.5

27.75

27Thi đua khen thưởng

Chuyên viên nhân sự

Y tá

Kế toán vật tư

Thủ kho vật tư

Thống kê phân xưởng

Thủ quỹ

Nhân viên phục vụ nhà ăn

Nhân viên tiếp phẩm

Lái xe con

Nhân viên hồ sơ kinh doanh

Nhân viên hồ sơ nhân sự

Tạp vụ tại các phân xưởng

Nhân viên văn thư

Thủ kho thành phẩm

Thủ quỹ

Nhân viên tạp vụ văn phòng35

25

20

25

15

20

5

5

5

5

15

15

10

10

10

5

525

35

30

30

15

20

25

5

5

5

20

20

25

25

25

15

1025

25

30

25

40

25

20

50

50

50

25

25

20

20

20

25

3525

25

30

25

40

35

50

45

45

45

25

25

30

25

25

40

3520

5

15

25

15

15

20

2

2

2

5

5

5

5

5

15

227

26.25

26

26

25

23

20.75

19.95

19.95

19.95

19

19

18.5

18

18

17.5

16.7PHỤ LỤC 2

ĐỊNH GIÁ CƠNG VIỆC MAY QUẦN TÂYKiến

Các chức danh cơng việcthức

và kỹ

năngHệ số ưu tiên

Cơng đoạn chính

Gá cơi túi mổ

Lộn, khóa lưỡi gà

Vắt sổ quanh túi mổ

Khố dây kéo

Diễu trang trí túi trước

Mí đường túi trước

Mí quanh túi, gá dây kéo

Vắt sổ nối ống thân trước

Văt sổ sườn ngoài đường 1

Văt sổ ngoài đường 2

Diễu sườn ngoài đường 1

Diễu sườn ngoài đường 2

Vắt sổ đáy thân sau

Văt sổ đáy thân trước

Văt sổ sườn trong

Ráp phối vào lưng

Mí đường lưng trên

Diễu bảng lưng

Gắn bách trang trí dưới

Mai lai

Gắn bách trang trí trên

Đóng măt cáo

Ủi quần thành phẩm

Cơng đoạn bậc 2

Vắt sổ đáp túi trước

Mổ túiCác

nỗ

lực

về trí

ócCác

nỗĐiềuTráchTổnglựckiệnnhiệđiểmvềlàmm cáđánhthểviệcnhângiá0.250.3lực

0.2510

25

15

25

15

10

15

20

10

20

10

15

18

18

18

25

20

15

15

20

10

10

1010

15

15

20

15

15

20

25

20

25

20

25

25

25

25

25

30

25

20

20

15

15

1530

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

3050

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

6510

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1019

24.25

21.75

25.75

21.75

20.5

23.25

25.75

22

25.75

22

24.75

25.5

25.5

25.5

27.25

27.5

24.75

23.25

24.5

20.5

20.5

2210

1515

1530

3050

5010

1020.5

21.750.10.1Chít ly thân sau

Mí nối ống trước

Mí đáy thân sau

Mí đáy thân trước

Nối phối lưng

Lược nhãn chính

Lược nhãn thành phần

Ủi thân trước hồn chỉnh

Khố sườn

Khố lai

Mí dựng vào phối lưng

Lược lưng

Ủi lưng thành phẩm

Ủi thân sau hoàn chỉnh

Ủi sườn

Ủi túi

Ủi bách thân trước

Khố dây luồn

Ép keo túi

Ép keo lưng

Lược bánh trang trí

Cơng đoạn phụ

Định vị thân trước trên

Dự phòng

Tổ trưởng

Tổ phó10

15

15

15

20

5

5

10

2015

20

20

20

20

15

15

15

2550

50

50

50

50

50

50

65

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

5010

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

520.5

23.25

23.25

23.25

24.5

18.75

18.75

221530

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

305

5

5

35

2515

15

35

3030

30

30

3050

60

50

505

2

35

2018.75

19.45

35.25

29.7518.75Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Một số thông tin về cá nhân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×