Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 1. TÍNH CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN

PHẦN 1. TÍNH CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đờ án thiết kế máyGVHD: LÊ HỒI NAMDo động cơ làm việc ở chế độ dài hạn với phụ tải thay đổi nên công suất trên tải ta

cần xác định cơng suất đẳng trị:

Ntang=Nđt = (kW)

VớiMđt : là momen đẳng trị (N.m)

ntang: số vòng quay của trục tang trên trục cơng tác.Tính Mđt :

Mdt = =

M là momen trên tang: M= P.R= 4000.170 .10-3= 680 N.m => Mđt ≈ 90,54 N.m1.1.2. Tốc độ quay trên trục công tác:ntang = == 67,44 vòng/ phút=> Ndt = 1,47 kW1.1.3. Hiệu suất chung :

η = η1.η2.η3.η4.η5

Với :

η1 = 0,95

η 2 =0,95Hiệu suất bộ truyền bánh răng nónη 3 =0,95Hiệu suất bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng che kínHiệu suất bộ truyền đai dẹt để hởη 4 =0,99Hiệu suất của một cặp ổ lăn

η5 = 1

Hiệu suất khớp nối.

η = η1.η2.η3.η44.η5 = 0,95.0,95.0,95.0,994.1 ≈ 0,824

Công suất cần thiết trên trục động cơ :

Nct = Ntang/η = 1,47 / 0,824 ≈ 1,78 (kW).1.1.4.Chọn tỉ số truyền sơ bộ : usb = ungoai. uhop = udai .ubr = 2.10= 201.1.5.Số vòng quay đồng bộ của động cơ: nsb = n.usb= 67,44.20= 1348,8 vg/ph1.1.6.Động cơ được chọn phải thõa mãn:5

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 5Đồ án thiết kế máyGVHD: LÊ HOÀI NAMTra phụ lục trong sách:”Thiết kế chi tiết máy” ta chọn được động cơ điện che kín có

quạt gió loại AO2(ẠOJI2)12-4 có :1.2.Phân phối tỉ số truyền:Ta phân phối tỉ số truyền theo điều kiện bôi trơn ngâm dầu:

1.2.1. Tỉ số truyền chung: u= 20

1.2.2. Tỉ số truyền uh: uh= un.uc= 1,3.uc2 = 10

1.2.3. Tỉ số truyền uc= 2,77 => un= 3,61

1.2.4. Kiểm tra sai số cho phép về tỉ số truyền:ut= ud.un.uc = 2.2,77. 3,61= 19,9994

∆u =

thỏa mãn điều kiện về sai số cho phép.1.3.Cơng suất và số vòng quay trên các trục.1.3.1. Công suất trên các trục:N3 =

N2 =

N1 =

Nm

1.3.2. Momen xoắn:Tdc =Ti =

= 15518 N.mm= 110328 N.mm

T2 = =135238 N.mm

T1 =T3 = = 391963 N.mm

1.3.3. Bảng phân phối tỉ số truyền:6

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 6Đồ án thiết kế máyGVHD: LÊ HỒI NAMTrục

Động cơTrục1Trục 2Trục 3Thơng số

uud = 2un = 3,61uc = 2,77n (v/ph)135067518767,5N(kW)1,781,731,691,65T (Nmm)15518110328135238391963PHẦN 2.THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN

Thông số đầu vào:2.1.Cơng suất Pm = 1,78 kW

Số vòng quay n1 = 1350 vg/ph

Tỉ số truyền u = 2Bộ truyền đai dẹt.2.1.1. Chọn loại đai: Chọn đai vải cao su loại A

2.1.2. Chọn đường kính bánh đai

Đường kính bánh dẫn được tính theo cơng thứ Xavêrin:

D1= (1100÷1300)

Với : N1: là cơng suất trên trục dẫn , kW;

n1 : số vòng quay trong 1 phút của trục dẫn.

 Ta có: D1 = (11001300).= 92 108 mmTheo bảng 5-1

Chọn D1= 100 mm theo tiêu chuẩn

Kiểm nghiệm: Vận tốc quay của bánh đai dẫn:V1 = => V1= 7,065m/s

Ta thấy v1 <25 (m/s) nằm trong phạm vi cho phép.

Đường kính bánh đai lớn:

Lấy

D2 = . 100.(1-0,01) = 198 mm chọn D2 = 200mm7

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 7Đờ án thiết kế máy

GVHD: LÊ HỒI NAMSố vòng quay thực trong 1 phút của bánh bị dẫn

n2’ = 0,99. 1350= 702 vg/ph

Sai số vòng quay so với yêu cầu:

= 4% thỏa mãn

Chọn D2 = 200 mm2.1.3. Tính khoảng cách trục A:

Sơ bộ chọn khoảng cách trục A theo bảng dựa theo tỉ số truyền u và đường kính

bánh đai D2.

Lmin = 1,77 m = 1770 mm, chọn Lmin = 1800mm

A=A= = 818 mm

Điều kiện thỏa mãn khoảng cách trục:

A 2(D1 + D2)

A2(100 +200) = 600=> thỏa mãn2.1.4. Tính chiều dài đai L:

L = 2A +2110 mm2.1.5. Góc ơm trên bánh đai:

α1= 180º - = 180º - = 173ºKiểm tra điều kiện: α1 = 173º º2.1.6. Xác định tiết diện đai:

Đề hạn chế ứng suất uốn và tăng ứng suất có ích cho phép của đai, chiều dày đai δđược chọn theo tỷ số(==> = 100. = 2,5 mmsao cho:8

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1. TÍNH CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×