Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 2.THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN

PHẦN 2.THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đờ án thiết kế máy

GVHD: LÊ HỒI NAMSố vòng quay thực trong 1 phút của bánh bị dẫn

n2’ = 0,99. 1350= 702 vg/ph

Sai số vòng quay so với yêu cầu:

= 4% thỏa mãn

Chọn D2 = 200 mm2.1.3. Tính khoảng cách trục A:

Sơ bộ chọn khoảng cách trục A theo bảng dựa theo tỉ số truyền u và đường kính

bánh đai D2.

Lmin = 1,77 m = 1770 mm, chọn Lmin = 1800mm

A=A= = 818 mm

Điều kiện thỏa mãn khoảng cách trục:

A 2(D1 + D2)

A2(100 +200) = 600=> thỏa mãn2.1.4. Tính chiều dài đai L:

L = 2A +2110 mm2.1.5. Góc ơm trên bánh đai:

α1= 180º - = 180º - = 173ºKiểm tra điều kiện: α1 = 173º º2.1.6. Xác định tiết diện đai:

Đề hạn chế ứng suất uốn và tăng ứng suất có ích cho phép của đai, chiều dày đai δđược chọn theo tỷ số(==> = 100. = 2,5 mmsao cho:8

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 8Đờ án thiết kế máy

GVHD: LÊ HOÀI NAMDựa theo bảng 5-3 ta chọn trị số = 3 mm.

Xác định chiều rộng của đai để tránh xảy ra trượt trơn giữa đai và bánh đai:

b = 33 mm

Dựa vào bảng 5-4 chọn b = 30 mm.2.1.7. Định chiều rộng B của bánh đai:

Chiều rộng B của bánh đai được chọn theo chiều rộng b của đai, có thể tra bảng 5

-10 hoặc tính theo cơng thức:

B = 1,1b + (1015) mm

Ta chọn B = 40 mm

Điều kiện chọn B phải thỏa mãn:BD1 và 612

2.1.8. Tính lực căng và lực tác dụng lên trục:

Lực căng S0 tính theo cơng thức:S0 = = 1,8. 3. 30 = 162 N

Lực tác dụng lên trục :

R = 3 S0 .sin = 3 . 162. Sin485 NThiết kế bộ truyền bánh răng nón răng thẳng2.2.2.2.1. Chọn vật liệu và chế độ nhiệt luyện

Bánh răng nhỏ

Do khơng có u cầu đặc biệt nên ta chọn thép 50 thường hóa ,tơi cải thiện độ

rắn đạt từ 210 HB

620 N/;

Bánh răng lớn

Cơ tính thép 45 thường hóa, độ cứng HB = 200 MPa

600 N/;2.2.2. Định ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép.

Ứng suất tiếp xúc cho phép

Số chu kỳ làm việc của bánh răng lớn theo công thức (3-4):

N2 = 60.u.1. 30,4. >=> chọn kN = 1.

Trong đó n2 = = = 187 vg/ph

o Đương nhiên là số chu kỳ làm việc của bánh nhỏ

N1 = i. N2 = 3.61 . 30,4. = 110.>9

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 9Đồ án thiết kế máyGVHD: LÊ HỒI NAMDo đó đối với cả hai bánh kN = 1

o Ứng suất tiếp xúc cho phép ( bảng 3-9) :Bánh nhỏ : 2,6 . 210 = 546 N/mm2

Bánh lớn : 2,6 . 200 = 520 N/mm2

Lấy trị số nhỏ : 520 để tính toán.

Ứng suất uốn cho phép:

Vì bộ truyền làm việc 2 chiều nên : =Lấy hệ số an tồn của bánh răng nhỏ và của bánh lớn ( thép rèn) n = 1,5 ; hệ số tập

trung ứng suất K = 1,8

Giới hạn mỏi của thép 50 : 0,43. 620 =266,6 N/mm2

Giới hạn mỏi của thép 45 : 0,43. 600 =258 N/mm2

Ứng suất uốn cho phép của bánh nhỏ : =98,74 N/mm2

Ứng suất uốn cho phép của bánh lớn : =96 N/mm22.2.3. Sơ bộ lấy hệ số tải trọng K = 1,4

2.2.4. Chọn hệ số chiều rộng bánh răng :

2.2.5. Chiều dài nón : L

2.2.6. Tính vận tốc vòng và chọn cấp chính xác chế tạo bánh răng.

Vận tốc vòng [ cơng thức (3-18)]

v=

Vận tốc này có thể chọn cấp chính xác 92.2.7. Định chính xác hệ số tải trọng K và chiều dài nón L

Vì các bánh răng có độ rắn HB <350 và làm việc với tải trọng thay đổi nên Ktt ==1,18 Theo bảng 3-13 tìm được hệ số tải trọng động Kđ = 1,45

Vậy hệ số tải trọng : K = 1,18. 1,45 = 1,711 khác với dự đoán trên là K = 1,4.

Tính lại chiều dài nón L = 80,5 = 86 mm2.2.8. Xác định modun và số răng.

Mơđun ms = 0,02.86 = 1,72 mm theo tiêu chuẩn chọn mơđun ngang chọn ms = 2Số răng : Bánh nhỏ: Z1 =Bánh lớn : Z2 = 3,61 . 27 = 83,03 => chọn Z2 = 83

Tính chính xác chiều dài nón ( cơng thức tỏng bảng 3-5) :L = 0,5 . 2 chọn L = 87 mm

Chiều rộng bánh răng : b = 0,3 . 86 = 25,8 mm. Chọn b = 26 mm

Mơđun trung bình bánh 1 : mtb1 = = 12,5 mm

10Mơđun trung bình bánh 2 : mtb2 = = 7,86 mm

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 10Đờ án thiết kế máyGVHD: LÊ HỒI NAM2.2.9. Kiểm nghiệm sức bền uốn của răng

Góc mặt non lăn bánh nhỏ tính theo ơng thức trong bảng 3-5:tg = 0,277 =>

Số răng tương đương của bánh nhỏ : Ztd1 = = 29Góc mặt nón lăn bánh lớn : tag =>Số răng tương đương của bánh lớn : Ztd1 = 367Theo bảng 3-18 và số răng tương đương tìm được hệ số dạng răng:Bánh nhỏ : y1 = 0,451Bánh lớn : y2 = 0,517Ứng suất uốn tại chân răng bánh nhỏ :

= 1,2 N/mm2 = 98,74 N/mm2Ứng suất uốn tại chân răng bánh lớn :

2.2.10. Kiểm nghiệm sức bền của răng khi chịu quá tải trong thời gian ngắn

Ứng suất tiếp xúc cho phépBánh nhỏ : 2,5 . 546 = 1365 N/mm2

Bánh lớn : 2,5 . 520 = 1300 N/mm2

Ứng suất uốn cho phép:

Bánh nhỏ : 0,8 . 320 = 256 N/mm2

Bánh lớn : 0,8 . 300 = 240 N/mm2Cần kiểm nghiệm sức bền tiếp xúc đối với bánh lớn, có nhỏ hơn:

=Kiểm nghiệm sức bền uốn

Bánh nhỏ: = . 2,2 = 2,2 N/mm2

Bánh lớn : = . 2,2 = 1,914 N/mm22.2.11. Thơng số hình học chủ yếu của bộ truyền:

Mơđun mặt mút lớn ms = 2 mmSố răng Z1 = 23 ; Z2 = 83Chiều dài răng b = 26 mmGóc ăn khớp = 20ºGóc mặt nón chia : ;Đường kính vòng chia ( vòng lăn ):

d1 = 1,72 . 23 = 39,56 mm

d2 = 1,72 . 83 = 142,76 mm11

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 11Đờ án thiết kế máy

GVHD: LÊ HỒI NAMĐường kính vòng đỉnh:

De1 = 1,72 . (23 + 2.cos 15º29’) = 43 mm.

De2 = 1,72 . (83 + 2.cos 74º31’) = 144 mm.2.2.12. Tính lực tác dụng

Đối với bánh nhỏ :

Lực vòng :P = = 77 NLực hướng tâm:

Lực dọc trục:

Đối với bánh lớn :

Lực vòng:

Lực hướng tâm

Lực dọc trục:2.3.Pr1 = = 27 N.

Pa1 = 77 . tg 20º. Sin = 27 N.

P2 = P1 = 77 N.

Pr2 = 27 N.

Pa2 = 27 N.Thiết kế bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng:2.3.1. Chọn vật liệu và chế độ nhiệt luyện

Bánh răng nhỏDo khơng có u cầu đặc biệt nên ta chọn thép 50 thường hóa ,tơi cải thiện độ

rắn đạt từ 210 HB

620 N/;

Bánh răng lớn

Cơ tính thép 45 thường hóa, độ cứng HB = 200 MPa

600 N/;2.3.2. Định ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép.

Ứng suất tiếp xúc cho phép

o Số chu kỳ làm việc của bánh răng lớn theo công thức (3-4):N2 = 60.u.1. 11. >=> chọn kN = 1.

Trong đó n2 = = = 67,5 vg/ph

o Đương nhiên là số chu kỳ làm việc của bánh nhỏN1 = i. N2 = 2,77 . 11. = 30,47 .>

Do đó đối với cả hai bánh kN = 1

o Ứng suất tiếp xúc cho phép ( bảng 3-9) :

12

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 12Đờ án thiết kế máyGVHD: LÊ HỒI NAM

2Bánh nhỏ : 2,6 . 210 = 546 N/mm

Bánh lớn : 2,6 . 200 = 520 N/mm2

Lấy trị số nhỏ : 520 để tính toán.

Ứng suất uốn cho phép:

Vì bộ truyền làm việc 2 chiều nên : =

Lấy hệ số an toàn của bánh răng nhỏ và của bánh lớn ( thép rèn) n = 1,5 ; hệ

số tập trung ứng suất K = 1,8

Giới hạn mỏi của thép 50 : 0,43. 620 = 266,6 N/mm2

Giới hạn mỏi của thép 45 : 0,43. 600 = 258 N/mm2

Ứng suất uốn cho phép của bánh nhỏ : = 98,74 N/mm2

Ứng suất uốn cho phép của bánh lớn : =96 N/mm22.3.3. Sơ bộ lấy hệ số tải trọng K = 1,4

2.3.4. Chọn hệ số chiều rộng bánh răng :

2.3.5. Khoảng cách trục : A

2.3.6. Tính vận tốc vòng và chọn cấp chính xác chế tạo bánh răng.Vận tốc vòng [ cơng thức (3-17)]

v=

Vận tốc này có thể chọn cấp chính xác 8

2.3.7. Định chính xác hệ số tải trọng K

Vì các bánh răng có độ rắn HB <350 và làm việc với tải trọng thay đổi nên Ktt =

Theo bảng 3-13 tìm được hệ số tải trọng động Kđ = 1,55

Vậy hệ số tải trọng : K = 1,18 . 1,55 = 1,829 khác với dự đoán trên là K=1,4.Tính lại khoảng cách trục A = 110,75 = 198=> chọn A = 200 mm

2.3.8. Xác định mơđun và số răng.

Mơđun mn = 0,02. 130 = 2,6 mm theo tiêu chuẩn chọn môđun pháp mn = 2,5 mmSố răng : Bánh nhỏ: Z1 =Bánh lớn : Z2 = 2,77 . 26 = 72,02 => chọn Z2 = 72

Chiều rông bánh răng : b = 0,3 . 130 = 39 mm. Chọn b = 40 mm

Mơđun trung bình bánh 1 : mtb1 = = 11,2 mmMơđun trung bình bánh 2 : mtb2 = = 7,14 mm2.3.9. Kiểm nghiệm sức bền uốn của răng

Số răng tương đương của bánh nhỏ : Ztd1 = Z = 26Số răng tương đương của bánh lớn : Ztd2 = Z = 72Theo bảng 3-18 và số răng tương đương tìm được hệ số dạng răng:

o Bánh nhỏ : y1 = 0,429

o Bánh lớn: y2 = 0,51113

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 13Đồ án thiết kế máy

GVHD: LÊ HỒI NAMỨng suất uốn tại chân răng bánh nhỏ :

o= 46 N/mm2=98,74 N/mm2Ứng suất uốn tại chân răng bánh lớn :

o2.3.10. Kiểm nghiệm sức bền của răng khi chịu quá tải trong thời gian ngắn

Ứng suất tiếp xúc cho phépBánh nhỏ : 2,5 . 546 = 1365 N/mm2

Bánh lớn : 2,5 . 520 = 1300 N/mm2

Ứng suất uốn cho phép:

Bánh nhỏ : 0,8 . 320 = 256 N/mm2

Bánh lớn : 0,8 . 300 = 240 N/mm2Cần kiểm nghiệm sức bền tiếp xúc đối với bánh lớn, có nhỏ hơn:

=Kiểm nghiệm sức bền uốn

Bánh nhỏ: = . 2,2 = 115 N/mm2

Bánh lớn : = . 2,2 = 96,8 N/mm22.3.11. Thơng số hình học chủ yếu của bộ truyền:

Mơđun pháp mn = 2,5 mmSố răng Z1 = 26 ; Z2 =72Chiều rộng bánh răng b = 40 mmGóc ăn khớp = 20ºĐường kính vòng chia ( vòng lăn ):dc3 = 2,5 .26 = 65 mm

dc4 = 2,5. 72 = 180 mm

Đường kính vòng đỉnh:De3 = 65 + 2. 2,5= 70 mm

De4 = 180 +2. 2.5= 185 mm

Khoảng cách trục A = 130 mm2.3.12. Tính lực tác dụng lên trục :

Đối với bánh nhỏ :Lực vòng :

Lực hướng tâm:

Đối với bánh lớn :Ft3=

Fr3 = = 395 N14

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 14Đờ án thiết kế máyLực vòng:

Lực hướng tâmGVHD: LÊ HOÀI NAMPt4 = P1 =

Pr4 = 446,3 N4. Kiểm tra điều kiện bơi trơn của bánh răng

-u cầu của việc bôi trơn bánh răng trong hộp giảm tốc là:

Mức dầu thấp nhất phải ngập từ 0,75 – 2 lần chiều cao răng h4Khoảng cách giữa mức dầu thấp nhất và cao nhất là (10…15)mmMức dầu cao nhất khơng được ngập quá 1/3 bán kính bánh răng thứ 4.Để đảm bảo điều kiện bơi trơn thì:H = O4B =Do bánh răng thứu 2 có h2 = 2,25.m =

và mức dầu cao nhất không ngập quá 1/3 bánh răng h2 để giảm lực cản do dầu bôi

trơn gây nên.

Nên điều kiện bơi trơn của hộp giảm tốc là:Do đó hộp giảm tốc thõa yêu cầu về điều kiện bôi trơn.15

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 15Đồ án thiết kế máyGVHD: LÊ HỒI NAMPHẦN 3.THIẾT KẾ TRỤC VÀ TÍNH THEN

3.1. Tính trục:3.1.1.Chọn vật liệu:Vì đây là trục của hộp giảm tốc nên ta chọn vật liệu làm trục là thép C45,chế độ nhiệt

luyện là tơi cải thiện.

3.1.2.

Chọn sơ bộ đường kính trục:

( Trang 114_[1])Giá trị của [τ ] phụ thuộc vào từng vị trí của trục : trục vào ,trục ra hay trục trung gian

14 mmTa chọn d1=18 mm

= 20,65 mmTa chọn d2 =30 mm

mm

Ta chọn d3 = 35 mm.

3.1.3.Tính gần đúng trục :Xác định các kích thước chiều dài của trục :

Khe hở giữa các bánh răng c = 10 mmKhe hở giữa các bánh răng và thành trong của hộp ∆ = 10 mm.Khoảng cách từ cạnh ổ đến thành trong của hộp l2 = 10 mm.16

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 16Đờ án thiết kế máyGVHD: LÊ HỒI NAMChiều rộng ổ lăn Bổbi = 19 mm.Khoảng các từ mặt bên của bánh răng đến thành trong của hộp a = 10 mm.Chiều rộng bánh đai Bbđ = 30 mm.Chiều rộng bánh răng cấp nhanh bbrn = 26 mm, cấp chậm bbrc = 40 mm.Chiều dày nắp ổ l3 = 15 mm.Khoảng cách từ nắp ổ đến mặt cạnh của bánh đai l4 = 10 mm.Mơ hình hóa hộp giảm tốc :TRỤC 1

 Tính chiều dài trục :

Khoảng cách từ bánh đai đến ổ lăn :l = 50 mm

Khoảng cách giữa các gối đỡ trục bánh răng nón nhỏl’ = (2,5÷3)d = 45÷54 mm. Chọn l’ = 50 mm.

Khoảng cách từ BR1 tới ổ lăn còn lại :

a + b = = 92,5 mm.

 Chiều dài trục I : L (I) = l + l’ + a + b = 50 + 50 + 92,5 = 192,5 mm.

 Các lực tác dụng lên trục :Lực hướng tâm : Frđ = 450 NLực vòng : Ft1 = 77 NLực dọc trục : Fa1 = 27 N17

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 2.THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×