Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾ TOÁN SỬA CHỮA LỚN TSCĐHH

KẾ TOÁN SỬA CHỮA LỚN TSCĐHH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp

NộiTrường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HàPHỤ LỤC

****************

Đại hội đồng cổ đôngHội đồng quản trịBan kiểm sốtGiám đốcPhó giám đốcPHỤ LỤC 1SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CƠNG TY

Phòng tổ chứcPhân xưởng

Mai Văn Ngun

– Lớp 10_07

SX vải PPPhòng

KH- KT- VTPhân xưởng

SX vỏ baoPhòng

KT- TK- TCXưởng sửa

chữa cơ

điện48Luận văn tốt nghiệp

NộiTrường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HàPHỤ LỤC 2Kế toán trưởngSƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TỐN CỦA CƠNG TYBộ

phận

kế

tốn

tổng

hợpKế

tốn

giáMai Văn Ngun – Lớp 10_07Kế

tốn

thanh

tốnKế

tốn

tiền

lương

BHXH,

KPCĐKế

tốn

vật tưThủ

quỹ

49Luận văn tốt nghiệp

NộiTrường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HàChứng từ gốcPHỤ LỤC 3

SƠ ĐỒ ĐỒ HẠCH TỐN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNGSổ nhật ký đặc biệtMai Văn Nguyên – Lớp 10_07Sổ nhật ký chungSổ ,thẻ kế toán chi

tiếtSổ cáiBảng tổng hợp chi

tiếtBảng cân đối tài

khoảnBáo cáo tài chính50Luận văn tốt nghiệp

NộiGhi chú:Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà: ghi hàng ngày

: ghi cuối tháng hoặc định kỳ

: quan hệ đối chiếuPHỤ LỤC 4

SƠ ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ KẾ TỐN TSCĐHH

Biên bản giao nhận TSCĐHH

Hố đơn mua TSCĐHH

Biên bản thanh lý TCĐBảng tính và

phân bổ KHNhật ký

chungSổ cáiMai Văn Nguyên – Lớp 10_07Thẻ TSCĐHHSổ chi tiết

TSCĐHHBảng tổng hợp

TSCĐHH51Luận văn tốt nghiệp

NộiGhi chú:Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà+ Ghi hàng ngày:

+ Ghi cuối tháng:

+ Ghi đối chiếu kiểm tra:Biểu số 1:

CƠNG TY CỔ PHẦN BBBSCỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúcSỐ : 0102- 01/ HĐKTBỉm Sơn, ngày 02 tháng 5 năm 2007HỢP ĐỒNG KINH TẾ

"Mua bán - lắp đặt thiết bị báo khói"- Căn cứ pháp lệnh hợp đồng kinh tế của hội đồng Nhà nước ban hành ngày

28/9/1989 và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết việc thi hành

pháp lệnh của HĐBT ban hành kèm theo Quyết định số 17/HĐBT ngày

06/01/1990

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu của 2 bên:

I. Bên nhận: Công ty thương mại và kỹ thuật Ngân Hà (Gọi tắt là bên A)

Do ông : Nguyễn văn Kha- Chức vụ: Giám đốc làm đại diệnĐịa chỉ : 24 C Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại / Fax: 04 8248395Mai Văn Nguyên – Lớp 10_0752Luận văn tốt nghiệp

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà

Nội

II- Bên mua: Cơng ty cổ phần bao bì Bỉm Sơn (Gọi tắt là bên B)

Do ông: Ngô Đức Lưu- Chức vụ: Giám đốc làm đại diệnCó tài khoản : 710A00019

Địa chỉ: Phường Lam Sơn -Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hoá

Điện thoại: 037.824.632Fax : 037.825.633Sau khi bàn bạc và thoả thuận hai bên cùng thống nhất các điều khoản sau:

Điều 1: Quy cách , số lượng , giá cả

- Bộ thiết kế báo khói (khi mất nguồn điện vẫn sử dụng tốt sau 72 tiếng)

- Giá cả bộ thiết bị báo khói : 13.090.909 đ

+ Thuế VAT 10%: 1.309.091 đ

+ Tổng giá bán: 14.400.000 đ

(Mười bốn triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn)

Điều 2: Phương thức giao nhận

- Địa điểm giao nhận hàng: Giao tại kho bên B, tại Công ty cổ phần bao bì.

- Thể thức nhận hàng: Bàn giao hàng trên cơ sở biên bản giao hàng có kiểm tra

chất lượng, ký nhận của hai bên.

Điều3: Trách nhiệm của hai bên

-Bên A có trách nhiệm: Bán cho bên B một bộ phận thiết bị báo khói, đúng tiêu

chuẩn quy cách chất lượng như bản chào hàng và đầy đủ hoá đơn kèm theo.

+ Bảo đảm chất lượng thiết bị máy: Thời gian bảo hành là 3 tháng. Trong thời

gian bảo hành nếu máy hỏng do kỹ thuật, thiết bị thì bên A có trách nhiệm sửa

chữa, thay thế bảo đảm cho bên B sử dụng tốt.

- Bên B có trách nhiệm:

+ Q trình vận chuyển hàng nếu bị hỏng do vận chuyển thì B chịu trách nhiệm.

Điều 4: Hình thức thanh tốn:

- Tổng giá trị hợp đồng: 14.400.000đ

(Mười bốn triệu bốn trăm nghìn đồng).Mai Văn Nguyên – Lớp 10_0753Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾ TOÁN SỬA CHỮA LỚN TSCĐHH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×