Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2 GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐÀ NẴNG VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐÀ NẴNG

Chương 2 GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐÀ NẴNG VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐÀ NẴNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

30

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐÀ NẴNG

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải

Đà Nẵng

Ngày 22/01/2002Tổng Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải quyết định thành

lập chi nhánh phân phối sản phẩm tại Đà Nẵng trên cơ sở mở rộng các kênh phân

phối khắp các miền trong cả nước của Công ty. Với vai trò là một trong những kênh

phân phối sản phẩm chính của Cơng ty, Cơng ty Cổ phần ơ tơ Trường Hải Đà Nẵng

không ngừng mở rộng và phát triển các showroom cũng như các đại lý phân phối tại

thành phố Đà Nẵng.

Năm 2009 Xây dựng showroom bán hàng tại khu vực Sơn Trà và Cẩm Lệ

đồng thời mở rộng thêm một số các đại lý bán hàng tại các tỉnh miền Trung lân cận.

Năm 2010: Bên cạnh việc phân phối các sản phẩm ô tô của Công ty và sản

phẩm ơ tơ KIA cũng như các dòng sản phẩm khác Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải

Đà Nẵng còn tham gia đầu tư vào lĩnh vực địa ốc.

Hiện nay: THACO Đà Nẵng là một trong những chi nhánh kinh doanh tốt

của Công ty và đang tiếp tục mở rộng các đại lý và showroom trên địa bàn cũng như

các tỉnh lân cận.

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải

Đà Nẵng

THACO Đà Nẵng được thành lập với vai trò là chi nhánh, cơ sở phân phối

sản phẩm của Tổng công ty Cổ phần ô tô Trường Hải. Những năm đầu, Công ty Cổ

phần Ơ tơ Trường Hải Đà Nẵng chỉ hoạt động trong lĩnh vực chính là phân phối các

sản phẩm ô tô của KIA cũng như các dòng sản phẩm khác. Sau nhiều năm hoạt

động, Công ty CP ô-tô Trường Hải Đà Nẵng hoạt động mở rộng trên 3 lĩnh vực kinh

doanh chính: Ơ-tơ và các phụ tùng ơ tơ; Địa ốc và dịch vụ chăm sóc, sửa chữa ơ tơ.

Ở mảng phân phối, năm 2011 cơng ty có hệ thống 4 showroom tại Đà Nẵng và một

số các đại lý, các dịch vụ bảo hành, bảo trì khắp khu vực thành phố.31

Qua quá trình hình thành và phát triển, THACO Đà Nẵng đã xây dựng được

một số thế mạnh nhất định trên thị trường, đơn vị phân phối nhiều sản phẩm đa

dạng ngày càng được người tiêu dùng tín nhiệm, tin dùng.

2.1.3. Cơ cấu tổ chức hệ thống quản lý ở Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng

2.1.3.1. Sơ đồ hệ thống quản lý

Tổ chức các phòng ban, bộ phận ở Cơng ty Cổ phần ơ tơ Trường Hải Đà

Nẵng có thể được khái qt như sơ đồ sau:Sơ đồ 2.1- Hệ thống quản lý của Công ty Cổ phần ô tô Trường Hài Đà Nẵng

 Hệ thống quản lý được chia thành năm bộ phận chính: Tổ trợ lý, bộ phận

Thaco – CV, bộ phận Thaco – PC, bộ phận văn phòng và bộ phận tài chính – kế tốn.

 Thaco – CV gồm nhóm bộ phận Marketing và bộ phận dòng xe thương mại trung

cấp, dòng xe thương mại cao cấp và bộ phận Marketing và kinh doanh dịch vụ - phụ tùng.

 Thaco – PC gồm bộ phận kinh doanh dòng xe KIA, bộ phận kinh doanh

dòng xe du KIA, bộ phận kinh doanh dòng xe MAZDA và bộ phận dịch vụ sửa

chữa của dòng xe KIA và MAZDA.322.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận

 Tổ trợ lý: là bộ phận thực hiện chức năng hỗ trợ nhà quản trị trong công tác

quản trị DN, bộ phận này tổng hợp thông tin và các báo cáo từ các bộ phận phòng

ban khác và tư vấn cho nhà quản trị trong công tác ra quyết định.

 Bộ phận Thaco – CV bao gồm 3 bộ phận:

Bộ phận Thaco – CV xe trung cấp là bộ phận theo dõi hoạt động kinh doanh

và hoạt động Marketing của dòng xe Forland và dòng xe Foton

Bộ phận Thaco – CV xe cao cấp là bộ phận theo dõi hoạt động kinh doanh và

hoạt động Markeitng của dòng xe tải KIA và dòng xe buýt Thaco.

Bộ phận Thaco – CV dịch vụ phụ tùng theo dõi hoạt động kinh doanh về dịch

vụ sửa chữa xe và kinh doanh phụ tùng của dòng xe thương mại trung và cao cấp.

 Bộ phận văn phòng bao gồm các phòng ban:

Phòng Nhân lực: có trách nhiệm quản lý và tổ chức con người trong Cơng ty.

Phòng nhân lực chịu trách nhiệm tuyển dụng lao động, và thực hiện các chính sách

khác liên quan đến người lao động trong Cơng ty căn cứ vào quyết định của Ban

giám đốc và các quy định chung của Công ty. Xây dựng nguồn nhân lực có đặc tính

chun biệt và hiệu quả, tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội cho cơng ty.

Phòng Hành chính: là bộ phận có trách nhiệm xây dựng các qui định/qui

trình hợp đồng mang tính ràng buộc và pháp luật. Hỗ trợ, tư vấn và giải quyế các

công tác có liên quan đến pháp lý cho ban giám đốc. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

chuyên môn cho người lao động trong Cơng ty.

Phòng Kế hoạch và cơng nghệ thơng tin là bộ phận các công tác liên quan

đến đến hoạt động thiết kế đồ họa, nội thất và vật phẩm quảng cáo, trang thiết bị nội

ngoại thất cho cho các sản phẩm và hỗ trợ, thực hiện triển khai, vận hành sử dụng

hệ thống mạng trong Cơng ty.

 Phòng Tài chính kế tốn là bộ phận thực hiện các chức năng kế tốn và

quản trị tài chính của Cơng ty.

Chức năng kế tốn: theo dõi tồn bộ tài sản, sự biến động của tài sản thông

qua việc theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ ở Cơng ty. Ngồi ra,33

phòng kế tốn còn có chức năng cung cấp các thơng tin tài chính trong kỳ cho nhà

quản trị và thực hiện các báo cáo tài chính cuối kỳ.

Chức năng tài chính: thực hiện các dự tốn về tài chính trong Cơng ty, tư vấn

và hỗ trợ nhà quản trị ra các quyết định tài chính.

 Phòng Trùn thơng có trách nhiệm xây dựng các chiến lược và kế hoạch

trùn thơng và văn hóa cơng ty, nghiên cứu các giá trị văn hóa cơng ty. Quản lý

tồn bộ các thông tin lưu chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; kiểm sốt và thực hiện

cơng bố các loại thơng tin, thơng điệp của lãnh đạo trong tồn thể nhân viên cũng

như đại diện phát ngôn của Công ty ra bên ngồi. Đồng thời, bộ phận này còn hỗ trợ

bán hàng và xây dựng thương hiệu cho Cơng ty.

 Phòng Xây dựng cơ bản – địa ốc: Lập kế hoạch và theo dõi công tác thực

hiện đầu tư XDCB của Công. Trực tiếp thiết kế và tổ chức thực hiện các công trình

xây dựng. Theo dõi, tổng hợp và quản lý các bất động sản của Công ty.

 Thaco – PC bao gồm:

Phòng kinh doanh KIA: là bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh các sản

phẩm thuộc dòng xe KIA

Phòng kinh doanh MAZDA là bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh các sản

phẩm thuộc dòng xe MAZDA.

Phòng kinh doanh dịch vụ - phụ tùng là bộ phận kinh doanh các phụ tùng xe

và thực hiện sửa chữa, bảo hành các sản phẩm xe KIA và MAZDA.

 Hệ thống các showroom là bộ phận chịu trách nhiệm bán hàng tại các cửa

hàng của DN trên địa bàn thành phố.GIÁM ĐỚC TÀI CHÍNH2.1.4. Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn ở Cơng ty Cổ phần ơ tơ Trường Hải

KẾ TỐN TRƯỞNGĐà Nẵng2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế tốn

a. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toánKế toán

bán

hàng xe

thương

mạiKế toán

bán

hàng xe

du lịch

& btKế tốn

thanh

tốn nội

bộKế tốn

chi phíKế tốn ShowroomKế tốn

vốn

bằng

tiềnQuản

trị

nguồn

vốnTài

chính

dự án34Sơ đồ 2.2 - Tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải

Đà Nẵng

b. Chức năng, nhiệm vụ

 Giám đốc tài chính là người chịu trách nhiệm lớn nhất ở bộ phận kế toán

tài chính, là người trực tiếp tư vấn cho ban giám đốc trong các quyết định tài chính,

cung cấp các thơng tin kế toán phục vụ cho ban giám đốc trong việc ra quyết định.

 Kế toán trưởng là người trực tiếp quản lý các kế toán viên, chịu trách

nhiệm về tính chính xác các số liệu kế tốn, thơng tin kế tốn của Cơng ty.

 Các phần hành kế tốn: Các phần hành kế tốn trong Cơng ty thực hiện cả

3 chức năng:

- Chức năng về Kế toán: Thực hiện cơng tác kế tốn phần hành các nghiệp

vụ kinh tế phát sinh và lập các báo cáo tài chính tại đơn vị; Thực hiện các báo cáo

quyết toán thuế tại Cơng ty.

- Chức năng về Kế tốn quản trị: Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện đầu tư

tại Công ty; Quản trị công nợ bán hàng và quản trị chi phí; Quản trị kinh doanh dịch

vụ - phụ tùng tại đơn vị

- Chức năng tài chính: Lập kế hoạch và quản trị dòng tiền – tín dụng; Lập kế

hoạch tài chính và kiểm sốt thực hiện; Thu thập số liệu và lập dự án đầu tư ban đầu.

Trong đó, cụ thể bao gồm các phần hành35

- Kế toán kinh doanh xe thương mại: theo dõi các số liệu liên quan đến hoạt

động mua và bán các sản phẩm của dòng xe thương mại; thực hiện các báo cáo

doanh thu về sản phẩm tương ứng.

- Kế toán kinh doanh xe du lịch: theo dõi các số liên quan đến hoạt động

mua và bán các sản phẩm của dòng xe du lịch; thực hiện các báo cáo doanh thu về

sản phẩm tương ứng.

- Kế toán thanh toán nội bộ: theo dõi các khoản thanh toán liên quan đến

người lao động trong Cơng ty như tính lương, theo dõi tạm ứng,.. và theo dõi các

khoản thanh toán với các đơn vị nội bộ khác.

- Kế tốn chi phí: theo dõi tất cả các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động

kinh doanh của Cơng ty.

- Kế tốn Showroom: lập chứng từ và tập hợp các chứng từ theo dõi các

nghiệp vụ mua bán phát sinh tại showroom.

- Kế toán quản trị nguồn vốn và tài chính dự án là bộ phận theo dõi các số

liệu liên quan đến các dự án đầu tư của Công ty, lập các kế hoạch đầu tư và nghiên

cứu các dự án đầu tư; tư vấn cho Ban giám đốc trong hoạt động đầu tư vốn của

Công ty.

2.1.4.2. Tổ chức hình thức sổ kế tốn

Sử dụng phần mềm kế toán theo hình thức Nhật ký chung36

a. Sơ đồ hình thức Kế tốn trên máy vi tínhNhập số liệu hàng ngày

In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm

Đối chiếu, kiểm tra

Sơ đồ 2.3 – Hình thức kế tốn trên máy vi tính

b. Giải thích sơ đồ

(1) Căn cứ vào các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán phần hành tương ứng

nhập dữ liệu vào máy hoặc lập Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại đối với

các nghiệp vụ kinh tế có số lượng nghiệp vụ phát sinh nhiều lần trong kỳ.

(2) Đối với các nghiệp vụ có lập Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại thì chứng

từ cùng loại này sẽ được sử dụng để nhập dữ liệu vào máy.

(3) Phần mềm tự động kết chuyển các dữ liệu vào các Sổ kế toán chi tiết và

Sổ kế toán tổng hợp và Báo cáo kế toán tổng hợp. Kế toán chỉ cần khai

báo các bút toán kết chuyển cuối kỳ và khai báo thông tin về ngày tháng

cần thực hiện báo cáo.

(4) Kế toán thực hiện in sổ kế toán vào cuối kỳ và thực hiện kiểm tra lại số

liệu bằng cách đối chiếu số liệu trên Sổ kế tốn tổng hợp và Báo cáo tài

chính.372.2. THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA

QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG

HẢI ĐÀ NẴNG

2.2.1. Tổ chức thơng tin kế tốn quản trị ở Công ty Cổ phần ô tô Trường

Hải Đà Nẵng

2.2.1.1. Phân loại chi phí và tổ chức hệ thống tài khoản chi phí

a. Phân loại chi phí

Thực hiện phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo 2 tiêu thức:

 Phân loại theo các nội dung chi phí nhằm mục đích quản lý các chi phí phát

sinh theo từng hoạt động căn cứ trên doanh số bán đã xây dựng

 Phân loại chi phí theo mối quan hệ của chi phí với mức độ hoạt động để xác

định điểm hòa vốn và xác định doanh số cần thực hiện, từ đó thực hiện xây dựng các

nội dung chi phí kế hoạch để thực hiện quản lý chi phí sản xuất kinh doanh.

Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng

Bảng 2.1 - Bảng phân loại chi phí

Chi phí bán hàng

Định phí

Biến phí

Chi phí khấu hao Chi phí tiền lương

TSCĐ

của nhân viên kinh

doanh

Chi phí đào tạo

Chi phí nhiên liệu

Chi phí đồ dùng

văn phòng

Chi phí đồng phục

Chi phí dịch vụ

mua ngồi khác

chi phí phụ khác

cho nhân viên

Chi phí bảo hành

sản phẩmChi phí quản lý

Định phí

Biến phí

Chi phí khấu hao Chi phí tiền lương

TSCĐ

của cán bộ quảnChi phí đào tạo

Chi phí đồ dùng

văn phòng

Chi phí đồng phục

Chi phí dịch vụ Chi phí cơng tác

mua ngồi khác

phí

Chi phí phụ khác

cho nhân viênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2 GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐÀ NẴNG VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐÀ NẴNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×