Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.25: Kết quả phỏng vấn về việc lựa chọn nội dung chương trình Cấp độ 2

Bảng 3.25: Kết quả phỏng vấn về việc lựa chọn nội dung chương trình Cấp độ 2

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chứng nhận Cấp độ 2 trình độ cơ bản: HDV được

hướng đến đối tượng học sinh Tiểu học và Thiếu nhi

Âm thanh và âm nhạc

Khng nhạc và khóa nhạc

Nốt nhạc và số chỉ nhịp

Cách nhận biết các loại nhịp nhạc thường sử dụng

Một số lưu ý khi biên soạn bài

Luật thi đấu môn Aerobic

Thông tin chung: Định nghĩa, Cấu trúc chuyển động

Aerobic, Các giải tổ chức thi đấu, Thủ tục đăng ký, Thủ tục

bốc thăm thi đấu, Khu vực tập luyện, Khu vực chờ, Sân thi

đấu, Khu vực Ban tổ chức và Trọng tài.

Nội dung thi đấu: Bài Quy định, Bài tự chọn, Điều kiện

tham dự, Trang phục thi đấu

Cấu trúc bài thi: Cấu trúc, Âm nhạc, Tháp nâng, Kỹ thuật

(độ khó)

Thành phần ban trọng tài: Trọng tài Giám sát, Trọng tài

Trưởng, Trọng tài Cấu trúc, Trọng tài Thực hiện

Các động tác cấm và các hình thức xử phạt: Các động tác

cấm, Các hình thức xử phạt, thang điểm đánh giá bài quy

định, thang điểm đánh giá bài thi tự chọn.

Đặc điểm, nguyên tắc và phương pháp giảng dạy động

tác Thể dục

Đặc điểm các nguyên tắc và phương pháp thể dục

Phương pháp giảng dạy thể dục: Phương pháp toàn bộ,

Phương pháp phân chia, Phương pháp dẫn dắt, Phương

pháp bổ trợ

Phương pháp xây dựng một giáo án giảng dạy môn

Aerobic

Khái niệm, nội dung, ý nghĩa:

Các bước tiến hành xây dựng giáo án môn TD: Công tác

chuẩn bị, công tác xây dựng giáo án

Giáo án được chia làm 3 phần: Phần1: Phần chuẩn bị

hay còn gọi là phần khởi động; Phần 2: Phần cơ bản hay

còn gọi là trọng động; Phần 3: Phần kết thúc hay còn gọi là

hồi phụcThời

lượngKết quả

Số

Tỉ lệ

phiếu %10 tiết271005 tiết2710010 tiết27100Chứng nhận Cấp độ 2 trình độ cơ bản: HDV được

hướng đến đối tượng học sinh Tiểu học và Thiếu nhiThời

lượngII. Thực hành

Phối hợp 07 bước Aerobic

Các bước Aerobic cơ bản mở rộng

Cách phối hợp giữa bước diễu hành và các bước chạy bộ,

bước cách quãng, bước nâng gối, bước tách chụm ngang và

bước tách chụm dọc.

Cách phối hợp giữa bước Aerobic cơ bản mở rộng với

các vũ đạo tay

Bài tập căng cơ

Nhóm cơ đầu-cổ; tay vai:

Nhóm cơ thân:

Nhóm cơ chân:

Các bài tập bổ trợ phát triển kỹ thuật Aerobic các nhóm

A, B, C & D

Nhóm A. Nhóm động tác động lực

Nhóm B. Nhóm động tác tĩnh lực

Nhóm C. Bật và nhảy

Nhóm D. Thăng bằng và mềm dẻo

Phương pháp giảng dạy kỹ thuật cơ bản nhóm A, B, C

và D

Nhóm A: Kỹ thuật chống đẩy, chống đẩy Wenson, quay

vòng 1 chân.

Nhóm B: Chống ke dạng, chống ke L.

Nhóm C: Bật co gối, bật dạng chân, bật xoay 3600.

Nhóm D: Xoạc ngang, xoạc dọc, các tư thế thăng bằng.

Bài Aerobic quy định cấp Tiểu học

Hướng dẫn các nhóm động tác cơ bản bài quy định Tiểu học

Hướng dẫn các kỹ thuật bài quy định Tiểu học

Hướng dẫn cách chạy đội hình bài quy định Tiểu học

Hướng dẫn cách ghép nhạc bài quy định Tiểu học.

Hướng dẫn biên soạn bài Aerobic tự chọn cấp thiếu nhi

PP lựa chọn âm nhạc và cách phân đoạn âm nhạc.

PP biên soạn động tác đơn dành cho thiếu nhi, các tư thế

động tác và liên kết động tác phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.80 tiếtKết quả

Số

Tỉ lệ

phiếu %5 tiết271005 tiết2710010 tiết2710020 tiết2710010 tiết2710010 tiết27100Chứng nhận Cấp độ 2 trình độ cơ bản: HDV được

hướng đến đối tượng học sinh Tiểu học và Thiếu nhiThời

lượngPP biên soạn các bước chuyển và liên kết dành cho lứa

tuổi thiếu nhi.

PP biên soạn đội hình và phối động tác.

PP ghép nhạc.

Biên soạn bài Aerobic tự chọn cấp thiếu nhi

Lựa chọn âm nhạc và cách phân đoạn âm nhạc.

Biên soạn động tác đơn, tư thế động tác và liên kết động tác.

20 tiết

Biên soạn các bước chuyển và liên kết.

Biên soạn đội hình và phối động tác.

Ghép nhạc và chỉnh sửa bài.

III. Kiểm tra

10 tiết

Lý thuyết: Thi trắc nghiệm

Thi bài trắc nghiệm tổng hợp 2 môn Tâm lý và Lý luận và 2 tiết

kiến thức chuyên ngành Aerobic.

Kỹ năng: Báo cáo giáo án giảng dạy

3 tiết

Báo cáo phần biên soạn giáo án và thực hành giáo án

Thực hành: Bài Aerobic quy định cấp Tiểu học

Các kỹ năng thực hành bài tập Aerobic quy định trong đồng

đội: tư thế thực hiện động tác, tính nhịp điệu, kỹ thuật phối hợp 2 tiết

động tác với âm nhạc, đồng đội, chạy đội hình chính xác, khả

năng quan xác, định hình không gian và thời gian

Thực hành: Bài Aerobic tự chọn cấp Thiếu nhi

Các kỹ năng thực hành bài tập trong đồng đội: tư thế thực

hiện động tác, tính nhịp điệu, kỹ thuật phối hợp động tác 3 tiết

với âm nhạc, đồng đội, chạy đội hình chính xác, khả năng

quan xác, định hình khơng gian và thời gianKết quả

Số

Tỉ lệ

phiếu %27100271002710027100271003.2.2.3. Nội dung và cấu trúc chương trình đào tạo HLV Cấp độ 3.

Bảng 3.26: Kết quả phỏng vấn về việc lựa chọn nội dung chương trình Cấp độ 3

Chứng nhận Cấp độ 3 trình độ Trung cấp: HDV được

hướng đến đối tượng Thiếu niên, Cấp THCSThời

lượngI. Lý thuyết

60 tiết

Giáo dục học

Giáo dục đạo đức

Giáo dục trí tuệ

10 tiết

Giáo dục thẩm mỹ

Giáo dục lao động

Lý luận và phương pháp TDTT trong trường học

Phương pháp giảng dạy và huấn luyện tố chất sức mạnh

Phương pháp giảng dạy và huấn luyện tố chất sức nhanh

Phương pháp giảng dạy và huấn luyện tố chất mềm dẻo

10 tiết

Phương pháp giảng dạy và huấn luyện tố chất sức bền

Phương pháp giảng dạy và huấn luyện khả năng phối hợp

vận động

Sinh lý học TDTT

Sinh lý máu (Hồng cầu, Bạch cầu, Tiểu cầu, Sinh lý huyết

tương)

10 tiết

Sinh lý tuần hồn

Sinh lý tim.

Phương pháp phòng ngừa chấn thương

Ý nghĩa của phòng ngừa chấn thương trong tập luyện thể dục

10 tiết

Chấn thương và các nguyên nhân dẫn đến chấn thương.

Các loại hình chấn thương thường gặp trong Thể dục.

Phương pháp xây dựng kế hoạch giảng dạy

Phân tích các vấn đề có liên quan đến kế họach huấn luyện năm

Xác định mục đích, nhiệm vụ mà vận động viên cần phải

15 tiết

đạt được trong năm huấn luyện

Phân chia năm huấn luyện thành những kỳ tập luyện trong

năm của thể dục.

Phương pháp huấn luyện thể lực môn Aerobic

Phương pháp giảng dạy và huấn luyện lựa chọn các bài tập

phát triển tố chất sức mạnh cho từng nhóm cơ

5 tiết

Phương pháp giảng dạy và huấn luyện các bài tập phát

triển tố chất sức nhanh cho từng nhóm cơKết quả

Số

Tỉ lệ

phiếu

%271002710027100271002710027100Chứng nhận Cấp độ 3 trình độ Trung cấp: HDV được

hướng đến đối tượng Thiếu niên, Cấp THCSThời

lượngPhương pháp giảng dạy và huấn luyện các bài tập phát

triển tố chất mềm dẻo các khớp.

Phương pháp giảng dạy và huấn luyện các bài tập phát

triển tố chất sức bền.

Phương pháp giảng dạy và huấn luyện các bài tập phát

triển khả năng phối hợp vận động

II. Thực hành

70 tiết

Phương pháp giảng dạy kỹ thuật nhóm A, B, C và D

Nhóm A: Kỹ thuật chống đẩy chuyển dọc, chống đẩy

chuyển ngang, quay Helicopter.

Nhóm B: Chống ke dạng quay, chống ke L quay, chống ke V.

20 tiết

Nhóm C: Bật Cossack, bật gập thân, bật xoạc, bước với, đá cắt

kéo.

Nhóm D: Thăng bằng chuyển xoạc ngang, xoạc dọc đứng,

trườn dẻo.

Bài Aerobic quy định cấp THCS

Hướng dẫn các nhóm động tác, tư thế cơ bản bài quy định

Trung học cơ sở

Hướng dẫn các kỹ thuật bài quy định Trung học Cơ sở

10 tiết

Hướng dẫn cách chạy đội hình bài quy định Trung học Cơ

sở

Hướng dẫn cách phối hợp với nhạc bài quy định Trung học Cơ

sở.

Hướng dẫn biên soạn bài Aerobic tự chọn cấp Thiếu niên

PP lựa chọn âm nhạc và cách phân đoạn âm nhạc.

PP biên soạn động tác đơn dành cho thiếu niên, các tư thế

động tác và liên kết động tác phù hợp với lứa tuổi thiếu niên.

10 tiết

PP biên soạn các bước chuyển và liên kết dành cho lứa tuổi

thiếu niên.

PP biên soạn đội hình và phối động tác.

PP ghép nhạc.

Biên soạn bài Aerobic tự chọn cấp Thiếu niên

Lựa chọn âm nhạc và cách phân đoạn âm nhạc.

20 tiết

Biên soạn động tác đơn, tư thế động tác và liên kết động

tác.Kết quả

Số

Tỉ lệ

phiếu

%271002710027100Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.25: Kết quả phỏng vấn về việc lựa chọn nội dung chương trình Cấp độ 2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×