Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bước 5: Khảo sát ý kiến cơ quan tuyển dụng lao động để xem xét nhu cầu đòi hỏi của xã hội đối với năng lực sau khi hoàn thành khóa đào tạo.

Bước 5: Khảo sát ý kiến cơ quan tuyển dụng lao động để xem xét nhu cầu đòi hỏi của xã hội đối với năng lực sau khi hoàn thành khóa đào tạo.

Tải bản đầy đủ - 0trang

13

Ý kiến của cơ quan sử dụng lao động:

+ Về mục tiêu chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Cấp độ 1: Giá trị

trung bình của các mục hỏi dao động từ 3.77 – 4.43.

+ Về mục tiêu chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Cấp độ 2: Giá trị

trung bình của các mục hỏi dao động từ 3.73 – 4.43.

+ Về mục tiêu chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Cấp độ 3: Giá trị

trung bình của các mục hỏi dao động từ 3.80 – 4.43.

+ Về mục tiêu chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Cấp độ 4: Giá trị

trung bình của các mục hỏi dao động từ 3.53 – 4.70.

Ta thấy tất cả các mục hỏi đều có giá trị trung bình > 3.00, nên có thể

kết luận rằng, mục tiêu đầu ra về kỹ năng và kiến thức được đưa ra hoàn toàn

phù hợp để tiến hành xây chương trình đào tạo HDV Aerobic các cấp tại

trường Đại học TDTT TP.HCM.

3.2.2. Nghiên cứu lựa chọn nội dung và xây dựng chương trình đào tạo

HDV mơn Aerobic.

Để xác định chuẩn đầu vào cho HDV môn Aerobic các cấp tại trường

Đại học thành phố Hồ Chí Minh, đề tài xác định xây dựng 4 Cấp độ HDV là

Cấp độ 1, Cấp độ 2, Cấp độ 3 và Cấp độ 4. Các tiêu chuẩn đầu vào áp dụng

cho các HDV môn Aerobic trên địa bàn TP.HCM và một số tỉnh phía Nam là

các Câu lạc bộ, trung tâm TDTT, trường học trên địa bàn TP.HCM, các tổ

chức khác trực thuộc Liên đoàn thể dục.

Đồng thời dựa trên cơ sở mục tiêu chuẩn đầu ra đã được xác định, đề

tài tiến hành lựa chọn nội dung của chương trình một cách phù hợp với đối

tượng được đào tạo, bằng cách lập phiếu phỏng vấn gửi tới một số chuyên gia

tại TP.HCM (6 phó giáo sư, tiến sĩ; 10 tiến sĩ; 8 thạc sĩ và 3 cử nhân). Tổng

số phiếu phát ra 27 phiếu, số phiếu thu về hợp lệ 27 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%.

Được trình bày qua bảng 3.24 và 3.27 dùng để minh họa 4 chương trình đào

tạo Hướng dẫn viên Aerobic.

Qua kết quả phỏng vấn, đề tài đã lựa chọn được đầy đủ hệ thống nội

dung xây dựng chương trình đào tạo HDV các cấp tại Trường Đại học TDTT

TP.HCM với phân loại Cấp độ, thời lượng tương ứng với từng Cấp độ như sau:

- Cấp độ 1: 150 tiết (45 tiết lý thuyết, 95 tiết thực hành và 10 tiết kiểm tra)

- Cấp độ 2: 150 tiết (60 tiết lý thuyết, 80 tiết thực hành và 10 tiết kiểm tra)

- Cấp độ 3: 150 tiết (60 tiết lý thuyết, 70 tiết thực hành và 20 tiết kiểm tra)

- Cấp độ 4: 150 tiết (60 tiết lý thuyết, 70 tiết thực hành và 20 tiết kiểm tra)

3.2.2.1. Nội dung và cấu trúc chương trình đào tạo HDV Cấp độ 1Bảng 3.24: Kết quả phỏng vấn về lựa chọn nội dung chương trình Cấp độ 1

Chứng nhận Cấp độ 1 trình độ cơ bản: HDV được

hướng đến đối tượng Nhi đồngThời

lượngI. Lý thuyết

Giải phẫu học:

Đại cương về Giải phẫu học: Nguyên tắc đặt tên trong

Giải phẫu học, danh từ Giải phẫu học, Các yếu tố cấu tạo

hình dạng bên ngoài của xương

Xương – Khớp xương: Phân loại khớp xương, khớp bất

động, khớp bán động, khớp động, sự vận động của khớp,

cấu tạo khớp động.

Xương chi trên: Đai vai, xương cánh tay, xương cẳng

tay, xương bàn tay,

Xương chi dưới: Xương chậu, xương đùi, xương bánh

chè, xương cẳng chân.

Các khớp ở chi trên và chi dưới.

Hệ cơ: Nguyên tắc hoạt động của cơ, cơ chi trên, Các

nhóm cơ thực hiện các động tác của các khớp chi trên, các

cơ chi dưới, Các nhóm cơ tham gia thực hiện các động tác

của các khớp, cơ thân mình, các cơ ở lưng.

Tâm lý lứa tuổi Nhi đồng

Đối tượng và nhiệm vụ của tâm lý học: Một số khái

niệm liên quan của tâm lý học, đặc điểm chung của các hiện

tượng tâm lý, Bản chất, chức năng và phân lọai các hiện

tượng tâm lý.

Hoạt động nhận thức: Quá trình cảm giác, quá trình tri

giác, các quy luật cơ bản của tri giác.

Hoạt động nhận thức lý tính: Các q trình biểu tượng,

tưởng tượng, tư duy, Các q trình trí nhớ và chú ý.

Lịch sử phát triển mơn Aerobic

Khái qt sự hình thành và phát triển môn Aerobic (Thể

dục nhịp điệu) trên thế giới

Sự hình thành và phát triển mơn Thể dục Nhịp điệu –

Aerobic Gymnastics ở Việt nam

Vị trí và đặc điểm và phân loại môn Aerobic

Khái niệm môn Aerobic

Đặc điểm môn Aerobic45 tiếtKết quả

Số

Tỉ lệ

phiếu %10 tiết2710010 tiết271005 tiết271005 tiết27100Chứng nhận Cấp độ 1 trình độ cơ bản: HDV được

hướng đến đối tượng Nhi đồng

Phân loại bài tập Aerobic

Hiệu quả của tập luyện Thể dục

Một số đặc điểm, hiệu quả và định hướng tập luyện

Aerobic dành cho học sinh

Phương pháp giảng dạy một giờ học Thể dục

Nhiệm vụ của quá trình lên lớp gồm

Yêu cầu của một buổi lên lớp

Kết cấu của một buổi lên lớp

Phương pháp tiến hành các phần trong buổi lên lớp thể

dục: Phần chuẩn bị; Phần cơ bản; Phần kết thúc.

Phương pháp kiến lập khái niệm động tác như: Thị

phạm động tác, giảng giải, dùng giáo cụ trực quan (hình vẽ,

phim ảnh...)

Phương pháp phân chia

Phương pháp tồn bộ

Phương pháp dẫn dắt và bổ trợ

Phương pháp sửa chữa sai sót và bảo hiểm giúp đỡ

Thuật ngữ mơn Aerobic

Khái niệm chung của thuật ngữ:

Khái niệm về thuật ngữ Thể dục,

Ý nghĩa của thuật ngữ Thể dục,

Các yêu cầu đối với thuật ngữ Thể dục,

Nguyên tắc chọn thuật ngữ Thể dục,

Quy tắc và hình thức ghi động tác Thể dục

Trục cơ thể, mặt phẳng thực hiện động tác và phương

hướng chuyển động

Phương pháp vẽ hình động tác Thể dục

II. Thực hành

Ba lê

Hướng, thân dáng:

Tư thế tay: Tay chuẩn bị; Tay thế I; Tay thế II; Tay thế III

Tư thế chân: Chân thế I, Chân thế II, Chân thế III, Chân

thế IV, Chân thế V, Chân thế VI

Bài tập cơ bản với gióng: Plié: thế I, thế II, thế V;

Battement tendu: thế I; Battement tendu jéte, GrandThời

lượngKết quả

Số

Tỉ lệ

phiếu %5 tiết2710010 tiết271002710095 tiết20 tiếtChứng nhận Cấp độ 1 trình độ cơ bản: HDV được

hướng đến đối tượng Nhi đồngThời

lượngbattement jéte, Sauté.

07 bước cơ bản môn Aerobic

March: Bước diễu hành

Jog: Bước chạy bộ

Skip: Bước cách quãng

Kneelift: Bước nâng gối

Kick: Bước đá chân

Jack: Bước tách chụm ngang

Lunge: Bước tách chụm dọc (trước sau)

Liên kết 07 bước cơ bản môn Aerobic

Kỹ thuật bước Aerobic cơ bản dành cho Nhi đồng (Bước

diễu hành, bước bật co chân sau và chụm, bước tách chụm

ngang, bước nâng gối chụm)

Phối hợp các bước cơ bản với các động tác tay.

Thể dục Phát triển chung

Bài khởi động các khớp: khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu

tay, khớp vai, khớp gối, khớp cổ, khớp háng, khớp hông.

5 tiết

Bài khởi động các nhóm cơ: nhóm cơ tay - vai; nhóm cơ

tay - ngực, nhóm cơ lườn, nhóm cơ mình, nhóm cơ bụng –

lưng, nhóm cơ chân, nhóm cơ tồn thân.

Thể dục Cơ bản

Phần tay: tay thẳng và co các hướng;

Phần chân: tay thẳng và co các hướng; Chân đá lăng các

hướng

Phần thân: Thân cơ bản ở các tư thế đứng, ngồi, nằm và chống.

Phần mềm dẻo: Dẻo vai, dẻo chân, dẻo thân

30 tiết

Nhóm đi, chạy, nhảy, bật: nhóm động tác đi, nhóm động tác

chạy, nhóm động tác nhảy và nhóm động tác bật.

Nhóm chống, chuối: Nhóm chống ngữa, nghiêng, sấp;Kết quả

Số

Tỉ lệ

phiếu %271002710027100nhóm chuối vai, đầu và tay

Nhóm nhào lộn: lộn xi, lộn ngược, lộn chống nghiêng,

lộn chống trước, lộn chống sau.

Phương pháp phân tích giảng dạy một động tác Aerobic

Các bước tiến hành để phân tích và giảng dạy một động

tác thể dục: PP giới thiệu tên động tác; PP thị phạm động10 tiếtChứng nhận Cấp độ 1 trình độ cơ bản: HDV được

hướng đến đối tượng Nhi đồng

tác; PP phân tích giảng giải động tác; PP tổ chức thực hiện;

PP nhận xét và đánh giá

Phương pháp biên soạn một bài Aerobic Nhi đồng

PP lựa chọn âm nhạc và cách phân đoạn âm nhạc.

PP biên soạn động tác đơn dành cho nhi đồng, các tư thế

động tác và liên kết động tác phù hợp với lứa tuổi nhi đồng.

PP biên soạn các bước chuyển và liên kết dành cho lứa

tuổi nhi đồng.

PP biên soạn đội hình và phối động tác, PP ghép nhạc.

Biên soạn bài Aerobic Nhi đồng

Lựa chọn âm nhạc và cách phân đoạn âm nhạc.

Biên soạn động tác đơn, tư thế động tác và liên kết động tác.

Biên soạn các bước chuyển và liên kết.

Biên soạn đội hình và phối động tác.

Ghép nhạc và chỉnh sửa bài.

III. NỘI DUNG KIỂM TRA

Lý thuyết chung

Kỹ năng thực hành: Phân tích giảng dạy một động tác

Aerobic

Giới thiệu động tác, phân tích và thị phạm động tác, cho

tiến hành thực hiện động tác và đánh giá chất lượng thực

hiện động tác.

Thực hành: Bài Aerobic Nhi đồng

Các kỹ năng thực hành bài tập trong đồng đội: tư thế thực

hiện động tác, tính nhịp điệu, kỹ thuật phối hợp động tác

với âm nhạc, đồng đội, chạy đội hình chính xác, khả năng

quan xác, định hình không gian và thời gianThời

lượngKết quả

Số

Tỉ lệ

phiếu %10 tiết2710020 tiết2710032710052710010 tiết

23.2.2.2. Nội dung và cấu trúc chương trình đào tạo HDV Cấp độ 2

Bảng 3.25: Kết quả phỏng vấn về việc lựa chọn nội dung chương trình Cấp độ 2

Chứng nhận Cấp độ 2 trình độ cơ bản: HDV được

hướng đến đối tượng học sinh Tiểu học và Thiếu nhiThời

lượngI. Lý thuyết

60 tiết

Tâm lý lứa tuổi Thiếu nhi

Tâm lý lứa tuổi thiếu nhi và nhi đồng

5 tiết

Tâm lý lứa tuổi thiếu niên

Tâm lý lứa tuổi thanh niên

Những cơ sở chung của Lý luận và phương pháp TDTT

Phương pháp tập luyện: Các phương pháp dùng để dạy và

học hành vi vận động, các phương giáo dục tố chất thể lực

10 tiết

Các nguyên tắc tâp luyện: Nguyên tắc tự giác tích cực,

nguyên tắc trực quan, nguyên tắc thích hợp và cá biệt hóa,

nguyên tắc hệ thống, nguyên tắc nâng dần yêu cầu.

Xoa bóp Thể thao

Cơ sở sinh lý của xoa bóp: Cơ chế phản xạ, Cơ chế cơ

học (tác động trên da, tác động lên cơ, dây chằng bao khớp)

Những điều cần chú ý trong khi làm xoa bóp và các yêu 10 tiết

cầu khi làm xoa bóp, Các kỹ thuật xoa bóp (Xoa vuốt, xoa

miết, nhào cơ, rung cơ, xoa xát); hoạt động bao khớp thụ

động (đấm, vỗ, chặt, rũ cơ, xoa vuốt), xoa bóp hồi phục

Dinh dưỡng Thể thao

Nhóm chất dinh dưỡng đa lượng cung cấp năng lượng:

Chất bột đường (carbohydrate, gluxit), chất béo (Lipit), chất

đạm (Protein).

Nhóm chất dinh dưỡng không sinh năng lượng:

Vitamin:(vitamin A, vitamin D, vitamin K, vitamin B1

5 tiết

(thiamin), vitamin B2 (Riboflavin), vitamin PP (Niaxin, axit

nicotinic), vitamin C (Axit Ascorbic), vitamin B6, vitamin

B12); Chất khoáng: Các yếu tố đa lượng, Các yếu tố vi

lượng, chất xơ, nước

Xây dựng khẩu phần ăn cho trẻ: Đảm bảo cung cấp đủ

năng lượng, cân đối về các nhóm chất.

5 tiết

Nhạc lýKết quả

Số

Tỉ lệ

phiếu %2710027100271002710027100Chứng nhận Cấp độ 2 trình độ cơ bản: HDV được

hướng đến đối tượng học sinh Tiểu học và Thiếu nhi

Âm thanh và âm nhạc

Khng nhạc và khóa nhạc

Nốt nhạc và số chỉ nhịp

Cách nhận biết các loại nhịp nhạc thường sử dụng

Một số lưu ý khi biên soạn bài

Luật thi đấu môn Aerobic

Thông tin chung: Định nghĩa, Cấu trúc chuyển động

Aerobic, Các giải tổ chức thi đấu, Thủ tục đăng ký, Thủ tục

bốc thăm thi đấu, Khu vực tập luyện, Khu vực chờ, Sân thi

đấu, Khu vực Ban tổ chức và Trọng tài.

Nội dung thi đấu: Bài Quy định, Bài tự chọn, Điều kiện

tham dự, Trang phục thi đấu

Cấu trúc bài thi: Cấu trúc, Âm nhạc, Tháp nâng, Kỹ thuật

(độ khó)

Thành phần ban trọng tài: Trọng tài Giám sát, Trọng tài

Trưởng, Trọng tài Cấu trúc, Trọng tài Thực hiện

Các động tác cấm và các hình thức xử phạt: Các động tác

cấm, Các hình thức xử phạt, thang điểm đánh giá bài quy

định, thang điểm đánh giá bài thi tự chọn.

Đặc điểm, nguyên tắc và phương pháp giảng dạy động

tác Thể dục

Đặc điểm các nguyên tắc và phương pháp thể dục

Phương pháp giảng dạy thể dục: Phương pháp toàn bộ,

Phương pháp phân chia, Phương pháp dẫn dắt, Phương

pháp bổ trợ

Phương pháp xây dựng một giáo án giảng dạy môn

Aerobic

Khái niệm, nội dung, ý nghĩa:

Các bước tiến hành xây dựng giáo án môn TD: Công tác

chuẩn bị, công tác xây dựng giáo án

Giáo án được chia làm 3 phần: Phần1: Phần chuẩn bị

hay còn gọi là phần khởi động; Phần 2: Phần cơ bản hay

còn gọi là trọng động; Phần 3: Phần kết thúc hay còn gọi là

hồi phụcThời

lượngKết quả

Số

Tỉ lệ

phiếu %10 tiết271005 tiết2710010 tiết27100Chứng nhận Cấp độ 2 trình độ cơ bản: HDV được

hướng đến đối tượng học sinh Tiểu học và Thiếu nhiThời

lượngII. Thực hành

Phối hợp 07 bước Aerobic

Các bước Aerobic cơ bản mở rộng

Cách phối hợp giữa bước diễu hành và các bước chạy bộ,

bước cách quãng, bước nâng gối, bước tách chụm ngang và

bước tách chụm dọc.

Cách phối hợp giữa bước Aerobic cơ bản mở rộng với

các vũ đạo tay

Bài tập căng cơ

Nhóm cơ đầu-cổ; tay vai:

Nhóm cơ thân:

Nhóm cơ chân:

Các bài tập bổ trợ phát triển kỹ thuật Aerobic các nhóm

A, B, C & D

Nhóm A. Nhóm động tác động lực

Nhóm B. Nhóm động tác tĩnh lực

Nhóm C. Bật và nhảy

Nhóm D. Thăng bằng và mềm dẻo

Phương pháp giảng dạy kỹ thuật cơ bản nhóm A, B, C

và D

Nhóm A: Kỹ thuật chống đẩy, chống đẩy Wenson, quay

vòng 1 chân.

Nhóm B: Chống ke dạng, chống ke L.

Nhóm C: Bật co gối, bật dạng chân, bật xoay 3600.

Nhóm D: Xoạc ngang, xoạc dọc, các tư thế thăng bằng.

Bài Aerobic quy định cấp Tiểu học

Hướng dẫn các nhóm động tác cơ bản bài quy định Tiểu học

Hướng dẫn các kỹ thuật bài quy định Tiểu học

Hướng dẫn cách chạy đội hình bài quy định Tiểu học

Hướng dẫn cách ghép nhạc bài quy định Tiểu học.

Hướng dẫn biên soạn bài Aerobic tự chọn cấp thiếu nhi

PP lựa chọn âm nhạc và cách phân đoạn âm nhạc.

PP biên soạn động tác đơn dành cho thiếu nhi, các tư thế

động tác và liên kết động tác phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.80 tiếtKết quả

Số

Tỉ lệ

phiếu %5 tiết271005 tiết2710010 tiết2710020 tiết2710010 tiết2710010 tiết27100Chứng nhận Cấp độ 2 trình độ cơ bản: HDV được

hướng đến đối tượng học sinh Tiểu học và Thiếu nhiThời

lượngPP biên soạn các bước chuyển và liên kết dành cho lứa

tuổi thiếu nhi.

PP biên soạn đội hình và phối động tác.

PP ghép nhạc.

Biên soạn bài Aerobic tự chọn cấp thiếu nhi

Lựa chọn âm nhạc và cách phân đoạn âm nhạc.

Biên soạn động tác đơn, tư thế động tác và liên kết động tác.

20 tiết

Biên soạn các bước chuyển và liên kết.

Biên soạn đội hình và phối động tác.

Ghép nhạc và chỉnh sửa bài.

III. Kiểm tra

10 tiết

Lý thuyết: Thi trắc nghiệm

Thi bài trắc nghiệm tổng hợp 2 môn Tâm lý và Lý luận và 2 tiết

kiến thức chuyên ngành Aerobic.

Kỹ năng: Báo cáo giáo án giảng dạy

3 tiết

Báo cáo phần biên soạn giáo án và thực hành giáo án

Thực hành: Bài Aerobic quy định cấp Tiểu học

Các kỹ năng thực hành bài tập Aerobic quy định trong đồng

đội: tư thế thực hiện động tác, tính nhịp điệu, kỹ thuật phối hợp 2 tiết

động tác với âm nhạc, đồng đội, chạy đội hình chính xác, khả

năng quan xác, định hình khơng gian và thời gian

Thực hành: Bài Aerobic tự chọn cấp Thiếu nhi

Các kỹ năng thực hành bài tập trong đồng đội: tư thế thực

hiện động tác, tính nhịp điệu, kỹ thuật phối hợp động tác 3 tiết

với âm nhạc, đồng đội, chạy đội hình chính xác, khả năng

quan xác, định hình khơng gian và thời gianKết quả

Số

Tỉ lệ

phiếu %27100271002710027100271003.2.2.3. Nội dung và cấu trúc chương trình đào tạo HLV Cấp độ 3.

Bảng 3.26: Kết quả phỏng vấn về việc lựa chọn nội dung chương trình Cấp độ 3

Chứng nhận Cấp độ 3 trình độ Trung cấp: HDV được

hướng đến đối tượng Thiếu niên, Cấp THCSThời

lượngI. Lý thuyết

60 tiết

Giáo dục học

Giáo dục đạo đức

Giáo dục trí tuệ

10 tiết

Giáo dục thẩm mỹ

Giáo dục lao động

Lý luận và phương pháp TDTT trong trường học

Phương pháp giảng dạy và huấn luyện tố chất sức mạnh

Phương pháp giảng dạy và huấn luyện tố chất sức nhanh

Phương pháp giảng dạy và huấn luyện tố chất mềm dẻo

10 tiết

Phương pháp giảng dạy và huấn luyện tố chất sức bền

Phương pháp giảng dạy và huấn luyện khả năng phối hợp

vận động

Sinh lý học TDTT

Sinh lý máu (Hồng cầu, Bạch cầu, Tiểu cầu, Sinh lý huyết

tương)

10 tiết

Sinh lý tuần hồn

Sinh lý tim.

Phương pháp phòng ngừa chấn thương

Ý nghĩa của phòng ngừa chấn thương trong tập luyện thể dục

10 tiết

Chấn thương và các nguyên nhân dẫn đến chấn thương.

Các loại hình chấn thương thường gặp trong Thể dục.

Phương pháp xây dựng kế hoạch giảng dạy

Phân tích các vấn đề có liên quan đến kế họach huấn luyện năm

Xác định mục đích, nhiệm vụ mà vận động viên cần phải

15 tiết

đạt được trong năm huấn luyện

Phân chia năm huấn luyện thành những kỳ tập luyện trong

năm của thể dục.

Phương pháp huấn luyện thể lực môn Aerobic

Phương pháp giảng dạy và huấn luyện lựa chọn các bài tập

phát triển tố chất sức mạnh cho từng nhóm cơ

5 tiết

Phương pháp giảng dạy và huấn luyện các bài tập phát

triển tố chất sức nhanh cho từng nhóm cơKết quả

Số

Tỉ lệ

phiếu

%271002710027100271002710027100Chứng nhận Cấp độ 3 trình độ Trung cấp: HDV được

hướng đến đối tượng Thiếu niên, Cấp THCSThời

lượngPhương pháp giảng dạy và huấn luyện các bài tập phát

triển tố chất mềm dẻo các khớp.

Phương pháp giảng dạy và huấn luyện các bài tập phát

triển tố chất sức bền.

Phương pháp giảng dạy và huấn luyện các bài tập phát

triển khả năng phối hợp vận động

II. Thực hành

70 tiết

Phương pháp giảng dạy kỹ thuật nhóm A, B, C và D

Nhóm A: Kỹ thuật chống đẩy chuyển dọc, chống đẩy

chuyển ngang, quay Helicopter.

Nhóm B: Chống ke dạng quay, chống ke L quay, chống ke V.

20 tiết

Nhóm C: Bật Cossack, bật gập thân, bật xoạc, bước với, đá cắt

kéo.

Nhóm D: Thăng bằng chuyển xoạc ngang, xoạc dọc đứng,

trườn dẻo.

Bài Aerobic quy định cấp THCS

Hướng dẫn các nhóm động tác, tư thế cơ bản bài quy định

Trung học cơ sở

Hướng dẫn các kỹ thuật bài quy định Trung học Cơ sở

10 tiết

Hướng dẫn cách chạy đội hình bài quy định Trung học Cơ

sở

Hướng dẫn cách phối hợp với nhạc bài quy định Trung học Cơ

sở.

Hướng dẫn biên soạn bài Aerobic tự chọn cấp Thiếu niên

PP lựa chọn âm nhạc và cách phân đoạn âm nhạc.

PP biên soạn động tác đơn dành cho thiếu niên, các tư thế

động tác và liên kết động tác phù hợp với lứa tuổi thiếu niên.

10 tiết

PP biên soạn các bước chuyển và liên kết dành cho lứa tuổi

thiếu niên.

PP biên soạn đội hình và phối động tác.

PP ghép nhạc.

Biên soạn bài Aerobic tự chọn cấp Thiếu niên

Lựa chọn âm nhạc và cách phân đoạn âm nhạc.

20 tiết

Biên soạn động tác đơn, tư thế động tác và liên kết động

tác.Kết quả

Số

Tỉ lệ

phiếu

%271002710027100Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bước 5: Khảo sát ý kiến cơ quan tuyển dụng lao động để xem xét nhu cầu đòi hỏi của xã hội đối với năng lực sau khi hoàn thành khóa đào tạo.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×