Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.24: Kết quả phỏng vấn về lựa chọn nội dung chương trình Cấp độ 1

Bảng 3.24: Kết quả phỏng vấn về lựa chọn nội dung chương trình Cấp độ 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chứng nhận Cấp độ 1 trình độ cơ bản: HDV được

hướng đến đối tượng Nhi đồng

Phân loại bài tập Aerobic

Hiệu quả của tập luyện Thể dục

Một số đặc điểm, hiệu quả và định hướng tập luyện

Aerobic dành cho học sinh

Phương pháp giảng dạy một giờ học Thể dục

Nhiệm vụ của quá trình lên lớp gồm

Yêu cầu của một buổi lên lớp

Kết cấu của một buổi lên lớp

Phương pháp tiến hành các phần trong buổi lên lớp thể

dục: Phần chuẩn bị; Phần cơ bản; Phần kết thúc.

Phương pháp kiến lập khái niệm động tác như: Thị

phạm động tác, giảng giải, dùng giáo cụ trực quan (hình vẽ,

phim ảnh...)

Phương pháp phân chia

Phương pháp toàn bộ

Phương pháp dẫn dắt và bổ trợ

Phương pháp sửa chữa sai sót và bảo hiểm giúp đỡ

Thuật ngữ môn Aerobic

Khái niệm chung của thuật ngữ:

Khái niệm về thuật ngữ Thể dục,

Ý nghĩa của thuật ngữ Thể dục,

Các yêu cầu đối với thuật ngữ Thể dục,

Nguyên tắc chọn thuật ngữ Thể dục,

Quy tắc và hình thức ghi động tác Thể dục

Trục cơ thể, mặt phẳng thực hiện động tác và phương

hướng chuyển động

Phương pháp vẽ hình động tác Thể dục

II. Thực hành

Ba lê

Hướng, thân dáng:

Tư thế tay: Tay chuẩn bị; Tay thế I; Tay thế II; Tay thế III

Tư thế chân: Chân thế I, Chân thế II, Chân thế III, Chân

thế IV, Chân thế V, Chân thế VI

Bài tập cơ bản với gióng: Plié: thế I, thế II, thế V;

Battement tendu: thế I; Battement tendu jéte, GrandThời

lượngKết quả

Số

Tỉ lệ

phiếu %5 tiết2710010 tiết271002710095 tiết20 tiếtChứng nhận Cấp độ 1 trình độ cơ bản: HDV được

hướng đến đối tượng Nhi đồngThời

lượngbattement jéte, Sauté.

07 bước cơ bản môn Aerobic

March: Bước diễu hành

Jog: Bước chạy bộ

Skip: Bước cách quãng

Kneelift: Bước nâng gối

Kick: Bước đá chân

Jack: Bước tách chụm ngang

Lunge: Bước tách chụm dọc (trước sau)

Liên kết 07 bước cơ bản môn Aerobic

Kỹ thuật bước Aerobic cơ bản dành cho Nhi đồng (Bước

diễu hành, bước bật co chân sau và chụm, bước tách chụm

ngang, bước nâng gối chụm)

Phối hợp các bước cơ bản với các động tác tay.

Thể dục Phát triển chung

Bài khởi động các khớp: khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu

tay, khớp vai, khớp gối, khớp cổ, khớp háng, khớp hông.

5 tiết

Bài khởi động các nhóm cơ: nhóm cơ tay - vai; nhóm cơ

tay - ngực, nhóm cơ lườn, nhóm cơ mình, nhóm cơ bụng –

lưng, nhóm cơ chân, nhóm cơ tồn thân.

Thể dục Cơ bản

Phần tay: tay thẳng và co các hướng;

Phần chân: tay thẳng và co các hướng; Chân đá lăng các

hướng

Phần thân: Thân cơ bản ở các tư thế đứng, ngồi, nằm và chống.

Phần mềm dẻo: Dẻo vai, dẻo chân, dẻo thân

30 tiết

Nhóm đi, chạy, nhảy, bật: nhóm động tác đi, nhóm động tác

chạy, nhóm động tác nhảy và nhóm động tác bật.

Nhóm chống, chuối: Nhóm chống ngữa, nghiêng, sấp;Kết quả

Số

Tỉ lệ

phiếu %271002710027100nhóm chuối vai, đầu và tay

Nhóm nhào lộn: lộn xuôi, lộn ngược, lộn chống nghiêng,

lộn chống trước, lộn chống sau.

Phương pháp phân tích giảng dạy một động tác Aerobic

Các bước tiến hành để phân tích và giảng dạy một động

tác thể dục: PP giới thiệu tên động tác; PP thị phạm động10 tiếtChứng nhận Cấp độ 1 trình độ cơ bản: HDV được

hướng đến đối tượng Nhi đồng

tác; PP phân tích giảng giải động tác; PP tổ chức thực hiện;

PP nhận xét và đánh giá

Phương pháp biên soạn một bài Aerobic Nhi đồng

PP lựa chọn âm nhạc và cách phân đoạn âm nhạc.

PP biên soạn động tác đơn dành cho nhi đồng, các tư thế

động tác và liên kết động tác phù hợp với lứa tuổi nhi đồng.

PP biên soạn các bước chuyển và liên kết dành cho lứa

tuổi nhi đồng.

PP biên soạn đội hình và phối động tác, PP ghép nhạc.

Biên soạn bài Aerobic Nhi đồng

Lựa chọn âm nhạc và cách phân đoạn âm nhạc.

Biên soạn động tác đơn, tư thế động tác và liên kết động tác.

Biên soạn các bước chuyển và liên kết.

Biên soạn đội hình và phối động tác.

Ghép nhạc và chỉnh sửa bài.

III. NỘI DUNG KIỂM TRA

Lý thuyết chung

Kỹ năng thực hành: Phân tích giảng dạy một động tác

Aerobic

Giới thiệu động tác, phân tích và thị phạm động tác, cho

tiến hành thực hiện động tác và đánh giá chất lượng thực

hiện động tác.

Thực hành: Bài Aerobic Nhi đồng

Các kỹ năng thực hành bài tập trong đồng đội: tư thế thực

hiện động tác, tính nhịp điệu, kỹ thuật phối hợp động tác

với âm nhạc, đồng đội, chạy đội hình chính xác, khả năng

quan xác, định hình khơng gian và thời gianThời

lượngKết quả

Số

Tỉ lệ

phiếu %10 tiết2710020 tiết2710032710052710010 tiết

23.2.2.2. Nội dung và cấu trúc chương trình đào tạo HDV Cấp độ 2

Bảng 3.25: Kết quả phỏng vấn về việc lựa chọn nội dung chương trình Cấp độ 2

Chứng nhận Cấp độ 2 trình độ cơ bản: HDV được

hướng đến đối tượng học sinh Tiểu học và Thiếu nhiThời

lượngI. Lý thuyết

60 tiết

Tâm lý lứa tuổi Thiếu nhi

Tâm lý lứa tuổi thiếu nhi và nhi đồng

5 tiết

Tâm lý lứa tuổi thiếu niên

Tâm lý lứa tuổi thanh niên

Những cơ sở chung của Lý luận và phương pháp TDTT

Phương pháp tập luyện: Các phương pháp dùng để dạy và

học hành vi vận động, các phương giáo dục tố chất thể lực

10 tiết

Các nguyên tắc tâp luyện: Nguyên tắc tự giác tích cực,

nguyên tắc trực quan, nguyên tắc thích hợp và cá biệt hóa,

nguyên tắc hệ thống, nguyên tắc nâng dần yêu cầu.

Xoa bóp Thể thao

Cơ sở sinh lý của xoa bóp: Cơ chế phản xạ, Cơ chế cơ

học (tác động trên da, tác động lên cơ, dây chằng bao khớp)

Những điều cần chú ý trong khi làm xoa bóp và các yêu 10 tiết

cầu khi làm xoa bóp, Các kỹ thuật xoa bóp (Xoa vuốt, xoa

miết, nhào cơ, rung cơ, xoa xát); hoạt động bao khớp thụ

động (đấm, vỗ, chặt, rũ cơ, xoa vuốt), xoa bóp hồi phục

Dinh dưỡng Thể thao

Nhóm chất dinh dưỡng đa lượng cung cấp năng lượng:

Chất bột đường (carbohydrate, gluxit), chất béo (Lipit), chất

đạm (Protein).

Nhóm chất dinh dưỡng không sinh năng lượng:

Vitamin:(vitamin A, vitamin D, vitamin K, vitamin B1

5 tiết

(thiamin), vitamin B2 (Riboflavin), vitamin PP (Niaxin, axit

nicotinic), vitamin C (Axit Ascorbic), vitamin B6, vitamin

B12); Chất khoáng: Các yếu tố đa lượng, Các yếu tố vi

lượng, chất xơ, nước

Xây dựng khẩu phần ăn cho trẻ: Đảm bảo cung cấp đủ

năng lượng, cân đối về các nhóm chất.

5 tiết

Nhạc lýKết quả

Số

Tỉ lệ

phiếu %2710027100271002710027100Chứng nhận Cấp độ 2 trình độ cơ bản: HDV được

hướng đến đối tượng học sinh Tiểu học và Thiếu nhi

Âm thanh và âm nhạc

Khuông nhạc và khóa nhạc

Nốt nhạc và số chỉ nhịp

Cách nhận biết các loại nhịp nhạc thường sử dụng

Một số lưu ý khi biên soạn bài

Luật thi đấu môn Aerobic

Thông tin chung: Định nghĩa, Cấu trúc chuyển động

Aerobic, Các giải tổ chức thi đấu, Thủ tục đăng ký, Thủ tục

bốc thăm thi đấu, Khu vực tập luyện, Khu vực chờ, Sân thi

đấu, Khu vực Ban tổ chức và Trọng tài.

Nội dung thi đấu: Bài Quy định, Bài tự chọn, Điều kiện

tham dự, Trang phục thi đấu

Cấu trúc bài thi: Cấu trúc, Âm nhạc, Tháp nâng, Kỹ thuật

(độ khó)

Thành phần ban trọng tài: Trọng tài Giám sát, Trọng tài

Trưởng, Trọng tài Cấu trúc, Trọng tài Thực hiện

Các động tác cấm và các hình thức xử phạt: Các động tác

cấm, Các hình thức xử phạt, thang điểm đánh giá bài quy

định, thang điểm đánh giá bài thi tự chọn.

Đặc điểm, nguyên tắc và phương pháp giảng dạy động

tác Thể dục

Đặc điểm các nguyên tắc và phương pháp thể dục

Phương pháp giảng dạy thể dục: Phương pháp toàn bộ,

Phương pháp phân chia, Phương pháp dẫn dắt, Phương

pháp bổ trợ

Phương pháp xây dựng một giáo án giảng dạy môn

Aerobic

Khái niệm, nội dung, ý nghĩa:

Các bước tiến hành xây dựng giáo án môn TD: Công tác

chuẩn bị, công tác xây dựng giáo án

Giáo án được chia làm 3 phần: Phần1: Phần chuẩn bị

hay còn gọi là phần khởi động; Phần 2: Phần cơ bản hay

còn gọi là trọng động; Phần 3: Phần kết thúc hay còn gọi là

hồi phụcThời

lượngKết quả

Số

Tỉ lệ

phiếu %10 tiết271005 tiết2710010 tiết27100Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.24: Kết quả phỏng vấn về lựa chọn nội dung chương trình Cấp độ 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×