Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRỘN HÓA CHẤT

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRỘN HÓA CHẤT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệpHình 2. 1. Mơ hình hệ thống trộn hóa chất

2.3. Xây dựng mạch điều khiển:

2.3.1. Xác định và lựa chọn thiết bị vào/ra

a. Nút khởi động và nút dừng:

Lựa chọn nút bấm loại:24 VDC AL6M-M24-AHình 2. 2. Nút bấm

Nút bấm có đèn Led 24VDC, 2 cặp tiếp điểm thường đóng (NC) và thường mở

(NO).

b. Rơle điều khiển các động cơ bơm

Lựa chon rơle loại: Relay Omron MY2N DC24

Kích thước 36x28x21.5 mm35Đồ án tốt nghiệpHình 2. 3. Rơ le trung gian

Nguồn 24V, có 8 chân gồm 2 cặp tiếp điểm, Rơle công xuất loại nhỏ 3-5A, tiếp

điểm chịu được điện áp cao tới 2000VAC, có đèn hiển thị.

Nối dâyHình 2. 4. Sơ đồ tiếp điểm Rơ le

c. AptomatHình 2. 5. Aptomat tổng

d. Bộ biến đổi AC/DC36Đồ án tốt nghiệpHình 2. 6. Bộ biến đổi AC/DCHÌNH 2.14: Bộ biến đổi AC/DC

e. Động cơ bơm

Bơm là máy thủy lực dùng để hút và đẩy chất lỏng từ nơi này đến nơi khác. Chất

lỏng dịch chuyển trong đƣờng ống nên bơm phải tăng áp suất chất lỏng ở đầu đường

ống để thắng lực trên đường ống và thắng hiệu suất ở 2 đầu đường ống. Năng lượng

bơm cấp cho chất lỏng lấy từ động cơ điện hoặc từ các nguồn động lực khác ( máy nổ,

máy hơi nước…)

Điều kiện làm việc của bơm rất khác nhau ( trong nhà, ngoài trời, độ ẩm, nhiệt

độ…) và bơm phải chịu được tính chất lý hóa của chất lỏng cần vận chuyển.37Đồ án tốt nghiệpf. Cảm biến

Với cơng nghệ trộn hóa chất ta có thể sử dụng một trong các loại cảm biển sau:

Cảm biến độ dẫn: Dùng để đo mức chất lƣu có tính dẫn điện( độ dẫn điện xấp

xỉ bằng 50µScm-1)Hình 2. 7. Cảm biến hai điện cực.

-Cảm biến hai điện cực có cấu tạo gồm 2 điện cực hình trụ nhúng trong chất

lỏng điện, trong chế độ đo liên tục, các điện cực được nối với nguồn xoay chiều

10V. Dòng điện chạy qua các điện cực có biên độ tỉ lệ với chiều dài của phần

điện cực nhúng chìm trong chất lỏng.-Cảm biến (hình 2.8) sử dụng một điện cực, điện cực thứ 2 là bình chứa bằng

kim loại.Hình 2. 8. Cảm biến một điện cực.

-Cảm biến (hình 2.9) dùng để phát hiện ngưỡng, gồm hai điện cực ngắn đặt theo

phương ngang, điện cực còn lại nối với thành bình kim loại, vị trí mỗi điện cực

ứng với một mức ngưỡng.38Đồ án tốt nghiệpHình 2. 9. Cảm biến phát hiện mức

-Cảm biến tụ điện: khi chất lỏng là các chất cách điện, có thể tạo tụ điện bằng 2

điện cực hình trụ nhúng trong chất lỏng hoặc một điện cực kết hợp với điện cực

thứ 2 là thành bình chứa nếu thành bình là kim loại. Chất điện mơi giữa 2 điện

cực chính là chất lỏng ở phần bị ngập và phần khơng khí ở phần khơng có chất

lỏng. Việc đo mức chất lưu được chuyển thành đo mức điện dung của tụ điện,

điện dung này thay đổi theo mức chất lỏng trong bình chứa.-Cảm biến đo bức xạ: Cho phép đo mức chất lỏng mà không cần tiếp xúc với

môi trường đo, ưu điểm này rất thích hợp khi đo mức ở điều kiện mơi trường

có nhiệt độ, áp suất cao hoặc mơi trường có tính ăn mòn mạnh2.3.2. Phân định địa chỉ vào/raHình 2. 10. Sơ lược mơ hình

Variables

Ton_OpenValveXSymbols

T37I_swAutoManual

I_btStartI0.0

I0.1Types

Timer

100ms

Input

Input39TonComment

Timer 60s

Auto/Manual switch

Start in auto modeĐồ án tốt nghiệp

Variables

I_btP1Symbols

I0.2Types

InputI_btP2I0.3InputI_btSMI0.4InputI_btValveV

I_btStop

I_sls1

I_sls2

I_sls3I0.5

I0.6

I1.0

I1.1

I1.3Input

Input

Input

Input

InputQ_P1

Q_P2

Q_SM

Q_ValveVQ0.0

Q0.1

Q0.2

Q0.3Output

Output

Output

OutputPump 1

Pump 2

Motor SM

Valve XM0.0

M0.1

M0.2Memory

Memory

MemoryRUN state

Auto mode

Manual modeM0.3MemorySTOP stateM_RUN_STATE

M_AUTO_MODE

M_MANUAL_M

ODE

M_STOP_STATE2.3.3. Chương trình điều khiển

a. Mơ tả chức năng sơ lược

• M_AUTO_MODE

o ON khi:

 I_swAutoManual ở chế độ AUTO

o OFF khi:

 I_swAutoManual ở chế độ MANUALM_MANUAL_MODE

o ON khi:

 I_swAutoManual ở chế độ MANUAL

o OFF khi:

 I_swAutoManual ở chế độ AUTO

• M_RUN_STATE

o ON khi:

 M_AUTO_MODE

• Nhấn I_btStart

 M_MANUAL_MODE

• Q_P1 ON40Comment

Pump 1 on in manual

mode

Pump 2 on in manual

mode

Motor SM in manual

mode

Valve in manual mode

Stop in manual mode

Sensor ls1

Sensor ls2

Sensor ls3Đồ án tốt nghiệp• Hoặc Q_P2 ON

• Hoặc Q_SM ON

• Hoặc Q_ValveX

o OFF khi:

 M_AUTO_MODE == ON

• Nhấn I_btStop

 M_MANUAL_MODE

• Chưa nhấn nút

• M_STOP_STATE

o ON khi:

 Nhấn I_btStop

o OFF khi:

 Nhấn I_btStart• Ton_OpenValveX:

o Hoạt động 1 lần khi:

 hệ thống RUN (M_RUN_STATE == ON).

 Liệu tới vị trí I_sls3 (I_sls3 == OFF)

o Khơng reset khi chạy hết 1 chu kỳ

• Q_P1

o ON khi:

 M_AUTO_MODE

• Hệ thống bắt đầu RUN

o Liệu ở dưới vị trí I_sls1 (I_sls1 == OFF)

o Nhấn I_btStart

• Hoặc Hệ thống RUN(M_RUN_STATE == ON)

o Liệu ở dưới vị trí I_sls1 (I_sls1 == OFF)

o Q_ValveV chuyển trạng thái từ mở sang đóng

 M_MANUAL_MODE

• Nhấn I_btP1 khi ValveV đóng

o OFF khi:

 Liệu tới vị trí I_sls2

• Q_P2

o ON khi:

 M_AUTO_MODE

• Hệ thống RUN(M_RUN_STATE == ON)

• Liệu vừa qua vị trí I_sls2 (I_sls2 == ON)

 M_MANUAL_MODE

• Nhấn I_btP2

o OFF khi:

 Hệ thống RUN (M_RUN_STATE == ON)

• Liệu tới vị trí I_sls3 (I_sls3 == OFF)

• Q_SM

o ON khi:41Đồ án tốt nghiệp M_AUTO_MODE

• Hệ thống RUN(M_RUN_STATE == ON)

• QP2 vừa khởi động

 M_MANUAL_MODE

• Nhấn I_btSM

o OFF khi:

 M_AUTO_MODE

• Hệ thống RUN (M_RUN_STATE == ON)

• Ton_OpenValveV chạy hết 60s

 M_MANUAL_MODE

• Nhấn I_btStop

• Q_ValveX

o ON khi:

 M_AUTO_MODE

• Hệ thống RUN(M_RUN_STATE == ON)

• Ton_OpenValveV == ON

 M_MANUAL_MODE

• Nhấn I_btValveX

o OFF khi:

 M_AUTO_MODE

• Liệu ở dưới vị trí I_sls1

 M_MANUAL_MODE

• Nhấn I_btStop

b. Chương trình điều khiển42Đồ án tốt nghiệp43Đồ án tốt nghiệp44Đồ án tốt nghiệp45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRỘN HÓA CHẤT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×