Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số lưu ý

Một số lưu ý

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sáng kiến kinh nghiệm tin họcPHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.Kết luận- Bản sáng kiến kinh nghiệm trên đây là những kiến thức mà bản thân tôi đã lĩnh

hội được. Có thể mỗi người sẽ có cách giải quyết, trình bày khác nhau nên bản

sáng kiến này mang tính chất cá nhân nên mong bạn đọc có thể đóng góp những

bài tốn và thuật tốn hay hơn.

- Kiểu xâu kí tự trong ngơn ngữ lập trình Pascal nói riêng, và các ngơn ngữ lập

trình khác nói chung khơng phải bất cứ ai cũng có thể thành thạo. Do vậy, muốn

học tốt, dạy tốt chúng ta phải tìm hiểu thật nhiều, làm thật nhiều các bài toán

khác nhau như dân gian đã có câu nói “tích tiểu thành đại”.

- Trên đây chỉ là những bài tập mà tôi cảm thấy hay, tuy nhiên còn có rất nhiều

các dạng bài tập khác về xâu mà có thể ngay đến chính bản thân tơi vẫn chưa

nghĩ ra thuật tốn, hoặc cũng có những bài tập đơn giản hơn. Nhưng mong rằng

sẽ có sự đóng góp của mọi người về các bài tập ở trên và chỉ ra những lỗi sai nếu

có. Tơi xin cảm ơn rất nhiều!

7.Kiến nghị- Như mọi người đều đã biết tất cả các đề thi HS giỏi tỉnh Vĩnh Phúc mơn tin

học thường rất khó để biết được code chính xác. Và gần như bản thân tơi cũng

như các HS khi lập trình để giải các bài tập này thường không chạy được giá trị

ở cận lớn nhất mà các bài toán đưa ra. Do vậy, rất mong có được những đáp án

để GV và HS có thể tham khảo.

- Khi giới hạn kiến thức đối với những mơn khác có thể giới hạn ở chương trình

như thế nào, học đến đâu nhưng với môn Tin học là vô vàn, không giới hạn do

vậy GV và HS như những trường chúng tôi cũng chỉ biết dạy và học “mò”, rất

mong bằng phương pháp nào đó có thể cải thiện được vấn đề này.

- Có rất nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được trang bị những

phòng học đa năng rất tốn kém nhưng hầu như ít sử dụng tới, tơi rất mong Sở

giáo dục có những biện pháp khuyến khích việc sử dụng các phòng học đó một

cách có hiệu quả nhất.Trang 21Sáng kiến kinh nghiệm tin họcNHẬN XÉT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN VÀ HỘI ĐỒNG CHẤM

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

PHỤ LỤC CÂU HỎI

Trang 22Sáng kiến kinh nghiệm tin họcCâu 1. (Bài 2 – Kì thi chọn HSG lớp 12 THPT – Năm học: 2014 – 2015).....................8

Câu 2. (Bài 3 – Kì thi chọn HSG lớp 10 THPT – Năm học: 2013 – 2014)...................10

Câu 3. (Bài 2 – Kì thi chọn HSG lớp 10 THPT – Năm học: 2012 – 2013)...................13

Câu 4. (Bài 3 – Kì thi chọn HSG lớp 12 THPT – Năm học: 2012 – 2013) (Tương tự

Bài 2 – Kì thi chọn HSG lớp 10 THPT – Năm học: 2010 – 2011)................................14

Câu 5. (Bài 3 – Kì thi chọn HSG lớp 10 THPT – Năm học: 2011 – 2012)...................15

Câu 6. (Bài 3 – Kì thi chọn HSG lớp 10 THPT – Năm học: 2010 – 2011)...................16

Câu 7. (Bài 2 – Kì thi chọn HSG lớp 12 THPT – Năm học: 2008 – 2009)...................18

Câu 8. Tìm chữ số thứ k trong dãy số sắp xếp theo quy luật........................................19

Câu 9. Thành lũy..........................................................................................................20Trang 23Sáng kiến kinh nghiệm tin họcDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách

[1]. Hồ Sĩ Đàm, Tin học 11, NXB Giáo dục, 2008

[2]. Hồ Sĩ Đàm, Bài tập tin học 11, NXB Giáo dục, 2008

[3]. Quách Tất Kiên, Kiểm tra đánh giá thường xun và định kì mơn Tin học

lớp 11, NXB Giáo Dục, Hà Nội, 2008.

[4]. Đinh Văn Đồng, Tự học Turbo Pascal, NXB Văn hóa - Thơng tin, 2006

[5]. Lê Khắc Thành, Giáo trình Pascal, NXB Đại học sư phạm

2. Các trang Web

http://codepascal.blogspot.com/2012/04/bai-5-xau-ky-tu-string-trongpascal.html

http://baigiang.violet.vn/present/show/entry_id/209891

http://violet.vn/binhndv/present/show/entry_id/4628757

http://ksec.info/threads/ngon-ngu-lap-trinh-pascal-11-xau-ki-tu.63/Trang 24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số lưu ý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×