Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN TRỊ CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY TNHH VLXD MINH ANH

CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN TRỊ CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY TNHH VLXD MINH ANH

Tải bản đầy đủ - 0trang

11việc chính của một doanh nghiệp thương mại đó là mua và bán. Các phòng ban khác

có nhiệm vụ kết hợp với ba phòng ban này để có thể hoạt động hiệu quả nhất.

1.3 Chức năng lãnh đạo

Chức năng lãnh đạo tại công ty Minh Anh cũng khá ổn định. Lãnh đạo trực tiếp

cấp cao có chủ tịch và giám đốc (Sau đây gọi là Ban giám đốc). Ban giám đốc thực

hiện việc điều hành các công việc trong công ty thơng qua các các trưởng phòng. Ban

giám đốc đến các trưởng phòng ban trong cơng ty đều có phong cách quản lý dân chủ,

nên mọi hoạt động trong công ty ln được đóng góp ý kiến từ nhân viên ở các cấp.

Tuy nhiên, chính sự dân chủ này làm cho cơng tác lãnh đạo cũng trở nên khó khăn hơn

vì dân chủ nên có q nhiều các ý kiến đóng góp trái chiều, người lãnh đạo lại phải

mất cơng xem xét từng ý kiến góp ý để có thể rút ra được những ý kiến hữu ích nhất

cho cơng tác quản trị. Qua quan sát, em thấy chức năng lãnh đạo tại công ty khá ổn

định, tuy là dân chủ, nhưng các nhà lãnh đạo trong công ty đều là những người có

chun mơn và kinh nghiệm trong quản lý, nên phong cách lãnh đạo dân chủ đã giúp

ích rất nhiều cho công ty trong việc hoạch định các chiến lược, các kế hoạch phát triển.

1.4 Chức năng kiểm sốt

Cơng ty Minh Anh hiện nay đang thực hiện việc kiểm soát tất cả mọi hoạt động

của doanh nghiệp theo thời gian tiến hành kiểm soát tuy nhiên mức độ quan tâm cho

từng khâu công việc là khác nhau. Tại cơng ty Minh Anh, kiểm sốt trước khi cơng

việc bắt đầu nhằm ngăn chặn các vấn đề có thể xảy ra, cản trở cho việc thực thi cơng

việc. Kiểm sốt trong q trình thực hiện cơng việc nhằm giảm thiểu các vấn đề có thể

gây ra cản trở. Và cuối cũng là kiểm sốt sau khi cơng việc được hồn thành nhằm

điều chỉnh các sai xót nếu có trong quá trình thực thi cơng việc. Sau đó cho ra các kết

quả kiểm soát gồm các số liệu, kết quả phân tích, tình hình thực hiện cơng việc. Sự

chênh lệch giữa kết quả với tiêu chuẩn và nguyên nhân của chúng. Từ đó rút ra kinh

nghiệm và lấy kết quả đánh giá nhân viên. Cơng tác kiểm sốt tại cơng ty Minh Anh

tuy có ở mọi khâu hoạt động nhưng chủ yếu vẫn ưu tiên kiểm soát ở khâu sau khi cơng

việc hồn thành. Phòng Quản lý dự án được quan tâm hàng đầu cũng chính vì sự ưu

tiên kiểm sốt này. Điều này khiến cho Công ty Minh Anh gặp khá nhiều rủi ro, vì vậy,

ban lãnh đạo đang dần kiểm sốt chặt ở khâu trước khi cơng việc bắt đầu.Khoa Quản Trị Kinh DoanhSinh viên:………………………121.5 Vấn đề thu thập thông tin và ra quyết định quản trị

Tại công ty Minh Anh, việc lấy nguồn thông tin được thực hiện lấy từ nhiều

nguồn khác nhau, từ các ý kiến của nội bộ nhân viên trong cơng ty, đến các chính sách

thuế, các biến đổi về thị trường kinh tế bên ngồi. Ban giám đốc cơng ty ln có được

những thơng tin bổ ích cho hoạt động quản trị của mình nhờ sự hỗ trợ đắc lực của các

phòng ban chức năng trong cơng ty. Sau khi có được các thơng tin chính xác từ các

phòng ban, giám đốc sẽ có những phương án để đưa ra quyết định quản trị nhằm thay

đổi để phù hợp với những yêu cầu của kinh tế thị trường cũng như của nội bộ nhân

viên trong cơng ty. Sau đó sẽ thực hiện đánh giá những kết quả dự tính của quyết định

và lựa chọn phương án tốt nhất. Hiện tại, công ty chưa xây dựng được một hệ thống xử

lý thông tin, cách thu thập thông tin đều làm theo những cách thủ công. Các nguồn thu

thập thông tin như việc nguồn thông tin nội bộ thường được lấy qua các cuộc họp, thư

góp ý...việc thu thập thơng tin bên ngồi thì được thu tập thơng qua các phòng ban

chức năng, sau đó được tổng hợp lại. Mức độ thu thập thông tin trong các cơng việc

này chỉ dừng lại ở mức trung bình. Việc xử lý thông tin và ra quyết định quản trị hầu

như đều phụ thuộc vào kinh nghiệm của ban giám đốc.

2. Công tác quản trị chiến lược của doanh nghiệp

2.1 Cơng tác phân tích tình thế mơi trường chiến lược

Không phải một doanh nghiệp thương mại đơn thuần, Công ty Minh Anh là nhà

phân phối của tập đoàn Lixil Việt Nam với hai thương hiệu Grohe và American

Standard tại khu vực miền Bắc. Vì vậy đầu vào của cơng ty chỉ có một nguồn duy

nhất. Nhưng đây là ngành cạnh tranh rất mạnh bởi có rất nhiều sự lựa chọn về thiết bị

vệ sinh trên thị trường. Cho nên cơng tác phân tích tình thế mơi trường chiến lược ở

công ty được ban lãnh đạo rất quan tâm. Khi đi phân tích mơi trường chiến lược, cơng

ty Minh Anh đã sử dụng công cụ là mô thức TOWS để đi phân tích các điểm mạnh,

điểm yếu ,cùng với đó là các cơ hội, thách thức mang đến bởi các tác nhân bên trong

và bên trong của doanh nghiệp. Mô thức TOWS dễ dàng chỉ ra được những điểm

mạnh của cơng ty như có nguồn cung cấp hàng hóa tốt (cả về chất lượng và tiến độ),

được hưởng các chính sách về giá, chính sách chăm sóc khách hàng được ưu tiên, các

chính sách hỗ trợ thực hiện dự án. Các thương hiệu sản phẩm Minh Anh đang cung

cấp đều là các thương hiệu thiết bị vệ sinh số 1, số 2 trên thế giới. Cùng với sự hợp tác

Khoa Quản Trị Kinh DoanhSinh viên:………………………13lâu dài giữa Minh Anh và Hãng, Minh Anh ln được hưởng những chính sách thuận

lợi về giá. Điều này chính là lợi thế cạnh tranh rất lớn của công ty trong bối cảnh thị

trường hiện nay. Cùng với đó cũng cho thấy rõ được những điểm yếu, những cơ hội và

thách thức để công ty có những hướng phát triển chiến lược hợp lý và hiệu quả nhất.

2.2 Công tác nhận diện và phát triển lợi thế cạnh tranh

Công ty Minh Anh đã và đang có những hoạt động tích cực để cải thiện hiệu quả

công tác hoạch định chiến lược cạnh tranh của công ty một cách chặt chẽ và kịp thời.

Là một doanh nghiệp thương mại, để cạnh tranh tốt nhất trên thị trường, Ban Giám đốc

đã nhận diện yếu tố then chốt giúp cơng ty cạnh tranh tốt đó là chất lượng sản phẩm,

yếu tố bảo hành và giá sản phẩm. Chính điều đó giúp cho cơng ty tăng thị phần nhanh

chóng trong phân khúc của mình (phân khúc cao cấp) và cũng dễ dàng hơn trong việc

chăm sóc khách hàng cùng với những chính sách marketing phù hợp. Chiến lược cạnh

tranh trong thời gian tới của cơng ty đó chính là đẩy mạnh kinh doanh dự án và tăng

thêm doanh thu trong phần bán lẻ (Công ty Minh Anh đang trong giai đoạn ký hợp

đồng bán lẻ với tập đoàn Lixil). Mục tiêu của Minh anh là muốn đưa cuộc sống hiện

đại, tiện nghi với mức giá thành tốt nhất đến với người Việt Nam. Vì vậy, cơng tác

đánh giá điểm mạnh điểm yếu, đánh giá các thời cơ thách thức của môi trường kinh

doanh là điều rất cần thiết cho các doanh nghiệp thương mại để không bỏ nỡ những cơ

hội cho doanh nghiệp cũng như có thể tránh được những rủi ro ở mức nhất định.

2.3 Công tác hoạch định và triển khai chiến lược

Về công tác hoạch định chiến lược tại Minh Anh do Ban giám đốc thực hiện.

Ban giám đốc dựa trên các thông tin và đưa ra chiến lược. Do nguồn thơng tin của

Minh Anh còn nhiều hạn chế nên công tác hoạch định chiến lược của cơng ty còn sơ

sài.

Về cơng tác triển khai chiến lược, công ty Minh Anh triển khai các chiến lược

với sự hợp tác, hỗ trợ của Hãng Lixil. Công ty Minh Anh còn phụ thuộc rất nhiều vào

Hãng, vì vậy, Minh Anh cần có các chính sách để giảm thiểu rủi ro cho việc phụ thuộc

lớn vào Hãng gây ra.Khoa Quản Trị Kinh DoanhSinh viên:………………………14Hiện tại, với các chính sách ưu đãi dành cho nhà phân phối chính, cơng ty Minh

Anh được hưởng các chính sách về giá tốt hơn, hay được hưởng các ưu đãi dành

riêng…nên cơng ty có một lợi thế rất lớn đối với khách hàng về mặt giá cả sản phẩm.

Năng lực cạnh tranh của công ty nổi bật nhất là chất lượng sản phẩm, bảo hành sản

phẩm và giá. Tuy nhiên công ty vẫn phải đối phó với đối thủ cạnh tranh từ các thương

hiệu khác như Kohler, Toto, …Vì vậy, cơng ty Minh Anh cần chú trọng và ưu tiên hơn

nữa trong hoạch định và triển khai chiến lược cạnh tranh.

2.4 Đánh giá khái qt năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Nhìn chung, Cơng ty Minh Anh có năng lực cạnh tranh khá tốt. Về sản phẩm,

công ty kinh doanh sản phẩm trong ngành đứng đầu thế giới, có thể chiều lòng tất cả

các đối tượng khách hàng, hơn nữa, các thương hiệu sản phẩm khác chỉ bảo hành 5

năm, 10 năm, nhưng đối với hai thương hiệu Minh Anh kinh doanh có thể bảo hành

lên đến 100 năm. Về giá cả, Minh Anh là nhà phân phối chính nên giá sản phẩm được

chiết khấu đặc biệt. Các chủ đầu tư cơng trình cao cấp tầm cỡ thường là doanh nghiệp

nước ngồi, họ có ưa thích thương hiệu Grohe nên việc chào bán dự án khơng gặp

nhiều khó khăn.

Tuy nhiên vẫn còn một số điểm yếu khi triển khai chiến lược cạnh tranh như sau:

Hai thương hiệu Grohe và American Standard phổ biến trên toàn thế giới nhưng chưa

thực sự phổ biến ở Việt Nam. Trong phân khúc cao cấp, người Việt Nam khi có nhu

cầu về thiết bị vệ sinh thường nghĩ đến Toto, Inax…mà khơng hay biết thương hiệu

Grohe của Đức còn tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, giá trên mặt bằng chung đi kèm với

chất lượng sản phẩm nên giá của Grohe cao hơn các sản phẩm khác mà người Việt ưa

giá rẻ nên cạnh tranh khi Việt lựa chọn sản phẩm cũng khá khó khăn.

3. Cơng tác quản trị tác nghiệp của doanh nghiệp

Quy trình mua hàng của cơng ty Minh Anh được thực hiện kết hợp chặt chẽ với

quá trình bán hàng. Theo hợp đồng ký kết giữa Minh Anh và Lixil, nhà phân phối phải

tách biệt với khâu bán lẻ. Vì vậy, để thể hiện sự minh bạch thì q trình mua hàng phải

đi đơi với bán hàng và nhà phân phối khơng có hàng tồn kho q mức quy định.Khoa Quản Trị Kinh DoanhSinh viên:………………………15Quy trình mua bán hàng hóa của cơng ty Minh Anh được thể hiện qua các khâu

căn bản như sau:

Đấu thầu nhằm mục đích thể hiện năng lực kinh doanh của cơng ty để chủ đầu tư

lựa chọn nhà thầu. Sau bước đấu thầu là chào thầu sơ bộ, Sale lên các phương án sản

phẩm gửi qua phòng mua hàng xin giá chào thầu từ Hãng Lixil, sau khi các phương án

sản phẩm có giá sẽ gửi cho khách hàng lựa chọn. hai bên thương lượng đưa ra một

phương án chốt. Dựa trên phương án sản phẩm đã chốt, các bên tiến hành đàm phán và

ký kết hợp đồng mua bán. Dựa vào khối lượng hàng hóa đã chốt trên hợp đồng đã ký,

phòng mua hàng sẽ tiến hành đặt hàng cho dự án.

Lợi thế của việc kết hợp chặt chẽ giữa hai khâu mua và bán này là cơng ty

khơng có hàng tồn kho, giảm chi phí kho bãi. Tuy nhiên, vấn đề này cũng khiến cho

công ty gặp nhiều bất lợi như: Thời gian chờ của Khách hàng từ khi ký hợp đồng đến

lúc lấy được hàng rất dài, thường trên 3 tháng vì đây đều là hàng nhập khẩu. Hơn nữa,

việc đẩy mạnh khâu chăm sóc Khách hàng và chào mẫu dự án của Minh Anh cũng gặp

nhiều bất lợi khi hàng khơng có sẵn.

4. Cơng tác quản trị nhân lực doanh nghiệp

4.1 Phân tích cơng việc, bố trí và sử dụng nhân lực

Việc phân tích cơng việc là giai đoạn đầu tiên mà các nhà lãnh đạo trong công ty

cần thực hiện để có thể từ đó tuyển dụng nhân lực và sử dụng nhân lực cách có hiệu

quả nhất. Việc phân tích cơng việc của cơng ty ln gắn liền với các câu hỏi như: thực

hiện những công tác gì, khi nào cơng việc được thực hiện, làm cơng việc đó như thế

nào, ở đâu, tính cần thiết của cơng việc, nhân lực như thế nào có thể làm được công

việc này. Công ty luôn hướng tới việc chọn đúng người, làm đúng việc, nên các yêu

cầu về công việc luôn được phác thảo rõ ràng để công tác bố trí và sử dụng nhân lực

hiệu quả. Việc sử dụng nhân lực luôn nhận được sự quan tâm của ban giám đốc và

phòng hành chính nhân sự tác nghiệp đạt hiệu quả. Công ty đã xây dựng được một quy

trình tuyển dụng khá tốt nhằm đánh giá được chất lượng ứng viên.

4.2 Tuyển dụng nhân lực

Nguồn lao động chính của cơng ty là tuyển những lao động đã có kinh nghiệm.

Nhưng cơng ty cũng tạo điều kiện cho sinh viên đã thực tập tại công ty và lấy đây là

Khoa Quản Trị Kinh DoanhSinh viên:………………………16một nguồn lao động nhỏ. Việc tuyển dụng của công ty luôn bắt đầu từ khi có kế hoạch

tuyển dụng đến khi ứng viên mới được tuyển sẵn sàng bắt tay vào công việc. Tuy

nhiên, khi tuyển dụng nhân lực mới công ty luôn có mục đích của một cuộc tuyển

dụng rất rõ ràng: trong số những người tham gia dự tuyển, doanh nghiệp sẽ tìm chọn

một hoặc một số người phù hợp nhất với các tiêu chuẩn và yêu cầu của các vị trí cần

tuyển trong bản mơ tả cơng việc đã lập. Bên cạnh đó, cơng ty cũng ln chú ý đến

những người có trình độ chun mơn cần thiết cho cơng việc để đạt tới năng suất lao

động cao, hiệu suất cơng tác tốt cùng với đó là những nhân viên có tính kỉ luật, trung

thực, gắn bó với cơng việc và gắn bó với tổ chức. Việc tuyển dụng chỉ được đánh giá

tốt, có hiệu quả khi tuyển được người phù hợp với cơng việc, u thích cơng việc mình

đang làm.

4.3 Đào tạo và phát triển nhân lực

Công tác đạo tạo nhân lực của công ty Minh Anh khác với các doanh nghiệp

khác ở chỗ công ty Minh Anh sẽ đào tạo về các kỹ năng chuyên môn theo từng bộ

phận. Mảng kiến thức về sản phẩm tại công ty Minh Anh sẽ do phòng Marketing của

tập đồn Lixil đào tạo. Hơn nữa, Lixil cũng sẽ đào tạo các kỹ năng mềm kỹ năng bán

hàng… Công tác đào tạo nhân lực tại Minh Anh khá đơn giản do có tập đồn Lixil hỗ

trợ, điều này làm cho cơng ty tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

4.4 Đánh giá và đãi ngộ nhân lực

Hiện tại, cơng ty Minh Anh đã có những bộ quy chuẩn để đánh giá nhân viên

toàn diện qua chất lượng công việc, qua chỉ tiêu kinh doanh, qua thái độ làm việc, hợp

tác với các phòng ban, với khách hàng… xong vẫn còn nhiều mặt hạn chế, và cơng ty

vẫn đang tiếp tục hồn thiện các tiêu chí đánh giá này. Đây là cơng việc vơ cùng cần

thiết, không thể thiếu không chỉ ở Minh Anh mà ở bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức nào để

có thể nâng cao hiệu quả làm việc, động viên nhân viên cũng như thúc đẩy kịp thời,

giúp nhân viên khắc phục những thiếu sót. Việc đãi ngộ nhân lực ở cơng ty Minh Anh

rất được coi trọng, các chính sách lương được xây dựng rõ ràng đối với từng vị trí và

theo bậc lương. Lương cơ bản đối với nhân viên mới bắt đầu làm việc tại công ty, chưa

bao gồm phụ cấp được xây dựng khởi điểm ở mức 4.500.000 đồng, sau khi hết thử

việc trở thành nhân viên chính thức, nhân viên sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo

hiểm y tế và có thêm các khoản phụ cấp tùy thuộc vào vị trí làm việc như điện thoại,

Khoa Quản Trị Kinh DoanhSinh viên:………………………17xăng xe, phụ cấp trách nhiệm và doanh số làm việc. Công ty tăng lương thâm niên một

năm một lần, và xét thưởng cho nhân viên một năm hai lần vào cuối tháng 6 và tháng

12 hàng năm .

5. Công tác quản trị dự án, quản trị rủi ro xây dựng văn hóa kinh doanh của

doanh nghiệp

5.1 Quản trị dự án

Công tác quản trị dự án tại công ty Minh Anh rất được coi trọng. Cơng ty đặt ra

một phòng ban riêng biệt về quản lý dự án. Do tính chất cơng việc, cơng ty Minh Anh

chuyên cung cấp thiết bị vệ sinh cho các dự án xây dựng như dự án khách sạn, chung

cư, khu tổ hợp trung tâm thương mại….nên bộ phận quản lý dự án ở đây là quản lý

theo các dự án xây dựng mà Minh Anh đã ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị vệ sinh.

Cơng việc chính của phòng dự án là đảm bảo thực hiện hợp đồng đúng về cả mặt tiến

độ hàng hóa và thu hồi cơng nợ.

Ngồi ra, các dự án liên quan đến điều tra và mở rộng thị trường sẽ do nhân viên

kinh doanh phụ trách thực hiện, hay các dự án Marketing quảng q hình ảnh, đào tạo

nhân lực sẽ do phòng hành chính nhân sự phụ trách. Trong đó, dự án gần đây nhất

công ty Minh Anh tài trợ nhằm quảng bá hình ảnh cơng ty là “Giải Golf q lụa Hà

Đông”. Hơn nữa, công ty Minh Anh cũng tham gia các hội chợ giới thiệu sản phẩm,

gần đây nhất là hội chợ triển lãm Quốc tế Vietbuild 2018. Về các công tác quảng bá

sản phẩm của Công ty Minh Anh sẽ được Hãng Lixil hỗ trợ.

5.2 Quản trị rủi ro

Công tác quản trị rủi ro, kiểm soát rủi ro tại công ty Minh Anh vẫn chưa được

chú trọng nhiều trong việc sử dụng các biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược,

chương trình hành động, để ngăn ngừa né tránh hoặc giảm thiểu những tổn thất, những

ảnh hưởng không mong đợi có thể đến với cơng ty. Các phương pháp ngăn ngừa rủi ro

cũng được công ty xây dựng nhưng vẫn còn sơ sài, chưa thực sự chú trọng xây dựng

sẵn các phương pháp cho các rủi ro mà công ty có thể gặp phải. Dù vậy, nhưng hiện tại

cơng ty cũng đã có những quy trình chuẩn để áp dụng chung cho tất cả các dự án cũng

như kế hoạch phát triển tại công ty gồm các phương pháp nhận dạng rủi ro, phân tích

hợp đồng, đưa ra các phương pháp né tránh rủi ro, ngăn ngừa tổn thất, giảm thiểu tổnKhoa Quản Trị Kinh DoanhSinh viên:………………………18thất, chuyển giao rủi ro và tài trợ rủi ro nhưng đang trong q trình hồn thiện nên vẫn

chưa được đánh giá cao.

5.3 Xây dựng văn hóa kinh doanh

Cơng ty Minh Anh rất chú trọng cơng tác xây dựng văn hóa kinh doanh. Từng

dự án từ khi đăng ký dự án (đăng ký giành sự quan tâm đến dự án) đến bước chào thầu

hay đến khi kết thúc dự án đều được chú trọng. Khách hàng của công ty Minh Anh chủ

yếu là các chủ đầu tư cơng trình xây dựng- những người có kinh nghiệm lâu năm trong

ngành, vì vậy muốn tiếp cận họ để chào bán sản phẩm không hề đơn giản. Cơng ty

Minh Anh phải tạo văn hóa kinh doanh uy tín, đáng tin cậy,…thì các dự án lớn sẽ tự

tìm đến cơng ty u cầu mua sản phẩm.Khoa Quản Trị Kinh DoanhSinh viên:………………………19CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐỀ TÀI KHĨA LUẬN

Trong q trình thực tập tại cơng ty TNHH VLXD Minh Anh, em đã có cơ hội tìm

hiểu về những hoạt động quản trị kinh doanh của công ty, em thấy công tác quản trị tại

Công ty Minh Anh vẫn còn nhiều các mặt hạn chế, chưa được giải quyết. Chính vì thế em

muốn đi sâu hơn vào tìm hiểu về các mặt hạn chế mà Minh Anh đang gặp phải là công tác

triển khai chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển thị trường cho sản phẩm và công

tác quản trị rủi ro tại công ty và dựa vào một trong các vấn đề này làm đề tài khóa luận tốt

nghiệp đại học.

Em xin đưa ra 3 hướng đề tài như sau:

 Đề tài 1: Hồn thiện cơng tác triển khai chiến lược kinh doanh của công ty TNHH

VLXD Minh Anh

 Đề tài 2: Hoạch định chiến lược phát triển thị trường công ty TNHH VLXD Minh

Anh

 Đề tài 3: Công tác quản trị rủi ro tại công ty TNHH VLXD Minh AnhKhoa Quản Trị Kinh DoanhSinh viên:………………………20TÀI LIỆU THAM KHẢO1.

2.

3.

4.Giáo trình quản trị tài chính đại học Thương Mại

Profile Công ty TNHH VLXD Minh Anh

Hồ sơ năng lực Cơng ty TNHH VLXD Minh Anh

Báo cáo tài chính giai đoạn 2015-2017 Công ty TNHH VLXD Minh Anh

5. Quy chế, quy định của Công ty TNHH VLXD Minh Anh được cấp bởi phòng

hành chính nhân sự, phòng tài chính kế tốn, và các phòng ban khác.Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp

Khoa Quản Trị Kinh DoanhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN TRỊ CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY TNHH VLXD MINH ANH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×