Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Các cơ sở xây dựng BSC phục vụ triển khai thực thi chiến lược của AGRIBANK ĐÀ NẴNG

1 Các cơ sở xây dựng BSC phục vụ triển khai thực thi chiến lược của AGRIBANK ĐÀ NẴNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

62CHIẾN

LƯỢCCAM KẾT

CỦA NHÀ

LÃNH ĐẠONĂNG

LỰC

NHÂN

VIÊNCƠNG

NGHỆ

THƠNG

TINBALANCED

SCORECARDVĂN

HĨAHình 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng BSC cho Agribank Đà NẵngĐể thực hiện được định hướng chiến lược đó, năm 2010 Agribank Đà Nẵng

cũng đã dùng 40% nguồn vốn phục vụ cho Tam nơng, tương đương với 1.891 tỷ

đồng, và có nhiều chính sách về lãi suất, thời gian cho vay ưu đãi đối với các đối

tượng này. Trên cơ sở đó, Agribank Đà Nẵng cũng đã đưa ra danh mục các bảng

mục tiêu chiến lược một cách rõ ràng và các kế hoạch thực thi chiến lược đối với

từng lĩnh vực khác nhau nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược một cách hữu hiệu

nhất (đã được phân tích ở phần 2.2.3 và phần 2.2.4). Các mục tiêu chiến lược này

mô tả mục đích đạt tới của ngân hàng tại một thời điểm xác định trong tương lai nó ảnh hưởng đến tính hiệu quả cũng như các chỉ số mục tiêu của việc ứng dụng

quy trình BSC. Bảng các mục tiêu chiến lược này nó cũng ảnh hưởng tới việc thiết

kế hệ thống đo lường của BSC. Chính vì vậy, việc nghiên cứu chiến lược của ngân63hàng ảnh hưởng rất lớn tới việc thiết kế cấu trúc cũng như hệ thống các chỉ số đo

lường của BSC.

3.1.2 Cam kết của nhà lãnh đạo

Để một dự án BSC thành cơng thì phải mất rất nhiều thời gian, chi phí, sự đồng

tình của tất cả mọi người trong Agribank Đà Nẵng và đặc biệt là sự cam kết của các

cấp lãnh đạo - được sử dụng 90% trong việc xây dựng BSC.

Có khả nhiều lý do cho việc thực hiện dự án BSC bị thất bại, trong đó thiếu

sự ủng hộ của những nhà quản trị cấp cao trong tổ chức là một nguyên nhân phổ

biến. Thật không may họ là những người nắm giữ những nguồn ngân quỹ trong tổ

chức. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến kế hoạch BSC bị thất bại.

Sự thành công của Agribank Đà Nẵng là nhờ có được một đội ngũ lãnh đạo

có những phẩm chất đạo đức tốt và những phẩm chất đạo đức đó được thể hiện như:

Thái độ đối với khách hàng

 Luôn luôn lắng nghe, am hiểu tâm lý khách hàng để phục vụ mỗi ngày một

tốt hơn.

 Tạo niềm tin đối với khách hàng.

 Nhiệt tình thân thiện chu đáo.

 Tạo một phong cách chuyên nghiệp trong phục vụ khách hàng.

 Tất cả khách hàng đều được đón tiếp bằng một nụ cười thân thiện, một thái

độ trân trọng, nhiệt tình, lịch sự.

 Mọi thành viên trong ngân hàng đều ý thức được trách nhiệm, tiếp nhận ý

kiến đóng góp của khách hàng và phản hồi thông tin đến đơn vị liên quan để

giải quyết một cách sớm nhất và tận gốc.

Thái độ đối với cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp

 Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tạo điều kiện dể mọi người gần gũi, trao đổi, học

hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng tháo gỡ khó khăn với đồng nghiệp.

 Có lòng khoan dung và độ lượng.

 Trung thực, thẳng thắng phê bình, mạnh dạn đóng góp ý kiến.64 Gương mẫu, khơng ích kỷ đố kỵ, tạo sự cạnh tranh lành mạnh để khuyến

khích sáng tạo.

 Thành thật nhận sai sót khuyết điểm.

 Đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

 Khơng thiên vị trong cơng việc, trong cách cư xử.

 Xây dựng và mở rộng mối quan hệ mật thiết với các bộ phận liên quan. Tơn

trọng hồ đồng vui vẻ với đồng nghiệp.

 Ln đặt mình vào vị trí mọi người, sẵn sàng hướng dẫn, tạo điều kiện thuận

lợi trong công việc.

 Tạo niềm tin giữa các cấp.

Thái độ đối với công việc

 Kiên nhẫn, siêng năng, sáng tạo.

 Tinh thần trách nhiệm, tính tự giác cao thẳng thắng nhận khuyết điểm khi có

sai sót xảy ra và rút kinh nghiệm cho bản thân, tránh để sai lầm lặp lại.

 Chủ động trong công việc, mỗi người có kế hoạch làm việc rõ ràng.

 Tinh thần cầu tiến, khơng ngừng học hỏi để hồn thành nhiệm vụ tốt hơn,

tiến đến tính chuyên nghiệp cao.

 Tận tâm, tận lực, dám đương đầu với thử thách, không lùi bước trước những

khó khăn, làm hết việc chứ khơng làm hết giờ.

 Việc hôm nay không để ngày mai.

 Quý trọng thời gian làm việc.

 Tôn trọng kỷ luật lao động.

Với một tổ chức có đội ngũ lãnh đạo có được những phẩm chất như vậy, thì đó

là một điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng BSC. Trong đó sự cam kết về việc giáo

dục nâng cao tầm nhận thức cho nhân viên của ban lãnh đạo như việc ngân hàng đã tạo

điều kiện cho cán bộ công nhân viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn

nghiệp vụ như, học thạc sỹ, văn bằng hai, các lớp chuyên tu, các khóa đào tạo ngắn

ngày... là một yếu tố quan trọng, nó giúp các nhân viên tác động trở lại những hoạt

động, nâng cao các kỹ năng, tạo ra sự linh hoạt và sẵn sàng cho sự thay đổi để ứng phó65với sự thay đổi của mơi trường. Đó là những điều kiện cần cho việc xây dựng BSC, vì

một BSC ln đòi hỏi sự thay đổi, cải tiến và linh hoạt.

Vì vậy để một kế hoạch BSC thành cơng thì ban giám đốc Agribank Đà

Nẵng cần phải có sự cam kết và hỗ trợ trong quá trình thực hiện và triển khai hệ

thống, đặc biệt là sự hỗ trợ về tinh thần và phân bố các nguồn lực cho việc xây dựng

va thực thi.

3.1.3 Văn hóa ngân hàng

Đó là sự nhận thức và tiếp thu trong việc chia sẽ những sứ mệnh, viễn cảnh

và những giá trị cần thiết để đạt được sự thực hiện chiến lược, văn hóa nó phản ảnh

những hành vi và thái độ nổi trội mà nó mơ tả chức năng của một nhóm hay một tổ

chức, nó được sử dụng 90% trong BSC. Có thể nói thành cơng của Agribank Đà

Nẵng đều gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Agribank Đà Nẵng có một nền văn hóa hướng đến Chân – Thiện – Mỹ và đã

đưa ra các tiêu chí để xây dựng một đội ngũ công nhân viên văn hóa là:

 Có ý chí vươn lên, phấn đấu xây dựng Agribank Đà Nẵng ngày càng phát

triển.

 Có tinh thần lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, kỹ

luật, sáng tạo, năng suất cao vì lợi ích của cơng ty, của bản thân, gia đình, tập

thể và xã hội.

 Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, liêm chính, chí cơng

vơ tư, trung thực nhân nghĩa, tơn trọng kỹ cương, phép nước.

 Có ý thức tập thể, đồn kết, phấn đấu vì lợi ích chung. Khơng vi phạm tiêu

cực và gây đồn kết nội bộ.

 Thường xuyên học tập nâng cao hiểu biết, trình độ văn hóa, chun mơn

nghề nghiệp, thẩm mỹ và thể lực.

Việc xây dựng các tiêu chuẩn trên dựa vào nền văn hóa của Agribank Việt

Nam là Trung thực, Kỷ cương, Sáng tạo, Chất lượng, Hiệu quả. Để hướng đến một

nền văn hóa như vậy ngân hàng đã khơng ngừng khuyến khích những ý tưởng mới,66giải quyết việc cải thiện quy trình và chia sẽ những ý tưởng với các nhóm khác

trong tổ chức tạo ra một sự liên kết chặt chẽ, bền vững, thường xuyên tổ chức kiểm

tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng về việc xây

dựng văn hóa Doanh nghiệp. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho

ngân hàng có được một sự linh hoạt và sự thay đổi liên tục. Điều đó nó cũng hỗ trợ

một cách tích cực trong việc xây dựng BSC – nó giúp cho quá trình phổ biến cũng

như phát triển BSC nhanh hơn với chi phí thấp hơn. Vì BSC nó tập trung vào việc

thi hành chiến lược của tổ chức – một cái mà ln ln u cầu có sự thay đổi và

linh hoạt trong tổ chức.

3.1.4 Công nghệ thông tin

Những năng lực của hệ thống thơng tin nó miêu tả những thông tin vững

chắc về cơ sở hạ tầng và tính hiệu lực của thơng tin chiến lược, nó được sử dụng

80% trong BSC. Tuy nhiên công nghệ giống như một cơng cụ, nếu nó ở trong tay

của một người am hiểu thì nó sẽ phát huy được tác dụng.

Qua các năm không ngừng cải thiện và nâng cao, thì hiện nay Agribank Đà

Nẵng đã hoạt động trên một nền tảng công nghệ thông tin khá hiện đại theo hướng

tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Hầu như các hoạt động của ngân hàng

được thực hiện trên chương trình IPCAS, là một hệ thống thanh tốn nội bộ và kế

toán khách hàng của Agribank Việt Nam được xử lý trực tuyến tập trung nhằm giúp

ngân hàng quản lý các giao dịch của khách hàng, lưu trữ chứng từ, xử lý số liệu và

nhiều nghiệp vụ đơn lẻ khác, tự động hố theo hình thức giao dịch một cửa.

IPCAS được đánh giá là chương trình có khả năng bảo mật và toàn vẹn dữ

liệu, đáp ứng khả năng giao dịch với khối lượng lớn, tính tích hợp cao và có khả

năng đổi mới quy trình giao dịch, chữ ký điện tử, chứng từ điện tử, tăng hiệu suất

lao động… Chương trình còn tạo điều kiện ứng dụng nhiều dịch vụ tiện ích như:

thanh tốn lương, lệnh thường trực, ủy nhiệm thu, quản lý tiền mặt, dịch vụ thẻ

ATM, thẻ tín dụng, thẻ nợ…Việc triển khai thành cơng chương trình IPCAS là một

bước tiến quan trọng, khẳng định vị trí đi đầu trong q trình hiện đại hố cơng

nghệ ngân hàng của Agribank Đà Nẵng nói riêng và Agribank Việt Nam nói chung,

nhằm nâng cao chất lượng, đơn giản hố thủ tục hành chính và đa dạng hố các sản67phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại tiện ích đáp ứng tốt nhất nhu cầu của đông đảo

khách hàng, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển của tỉnh và nâng cao sức cạnh

tranh trong xu hướng hội nhập hiện nay.

Với việc ứng dụng công nghệ thông tin như vậy đã mang lại rất nhiều lợi ích

cho ngân hàng trong việc xây dựng BSC, nó hỗ trợ cho việc tập hợp, theo dõi và sử

dụng dữ liệu. Việc sử dụng cơng nghệ để tập hợp và phân tích dữ liệu để đảm bảo

rằng thẻ điểm được chính xác và đúng lúc. Bên cạnh đó thì nó có thể giúp cho kết

quả của thẻ điểm được truyền thông rộng rãi thông suốt trong tổ chức và hỗ trợ cho

ngân hàng trong việc chuẩn đoán vấn đề, và là cơ sở cho BSC đạt được các chỉ số

định hướng (chỉ số sớm) và các chỉ số tài chính (chỉ số trễ).

3.1.5 Năng lực của nhân viên

Để thực hiện được kế hoạch xây dựng và thực thi BSC thì năng lực của nhân

viên trong ngân hàng cũng rất quan trọng, cụ thể những năng lực của nhân viên

được xác định thông qua những kỹ năng chiến lược, những cấp độ đào tạo và quy

mơ của nhân viên trong các vị trí then chốt được đánh giá cao trong những vị trí đó.

Như phân tích ở mục 2.1.3 về tình hình lao động của Agribank Đà Nẵng, thì

năng lực của nhân viên được xem như một năng lực cạnh tranh chủ chốt của ngân

hàng. Lực lượng lao động tại chi nhánh có thể được xem là trẻ hoá đội ngũ những

năm gần đây, với độ tuổi trung bình là 36. Trình độ chuyên mơn ln được nâng

cao. Năm 2010 thì ngân hàng có tới 292 nhân viên có trình độ đại học, hơn 60%

nhân viên đã hoàn thành đại học văn bằng hai và gần 4% nhân viên đang theo học

chương trình thạc sỹ. Trình độ ngoại ngữ và trình độ tin học đã được cập nhật một

cách khả quan hơn. Điều này nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng và thực thi

BSC.

Bên cạnh đó sự phát triển năng lực nhân viên của Agribank Đà Nẵng nó sẽ

ảnh hưởng đến trực tiếp đến việc phát triển và khiển khai các hoạt động chiến lược,

văn hóa và cơng nghệ thơng tin, thơng qua đó ảnh hưởng gián tiếp đến việc xây

dựng và thực thi BSC.68Kết luận: Qua việc phân tích năm nhân tố cơ sở cần xem xét trước khi xây

dựng và thực thi BSC ở trên, ta thấy các nhân tố đó ảnh hưởng một cách tích cực và

thuận lợi, chính vì vậy Agribank Đà Nẵng - là một ngân hàng thích hợp cho việc

xây dựng và áp dụng BSC.

3.2 Mục đích xây dựng BSC phục vụ triển khai thực thi chiến lược cho

AGRIBANK ĐÀ NẴNG

BSC là phương pháp quản lý dựa trên mục tiêu giúp định hướng hành vi của

toàn thể các bộ phận, phòng ban và cán bộ cơng nhân viên trong Ngân hàng - giúp

cho mọi người cùng hướng tới mục tiêu chung cũng như sự phát triển bền vững của

ngân hàng. Phần lớn các tập đoàn đa quốc gia và một số ngân hàng lớn ở Mỹ đều đã

áp dụng BSC. Công cụ này cũng đặc biệt phù hợp với các ngân hàng cỡ vừa ở Việt

Nam.

Việc xây dựng BSC phục vụ triển khai thực thi chiến lược cho Agribank Đà

Nẵng sẽ đặt ra các mục đích như sau:

3.2.1 Đánh giá hiệu quả hoạt động của Agribank Đà Nẵng một cách tồn

diện hơn

Trong kỷ ngun thơng tin, giá trị của doanh nghiệp được gắn với thương

hiệu, các mối quan hệ khách hàng, nguồn nhân lực mà hệ thống báo cáo tài chính

truyền thống thường khơng ghi lại được giá trị chính xác của các tài sản vơ hình

này. BSC đã khắc phục thiếu sót trên, bổ sung thêm các giá trị ngồi thước đo tài

chính tiêu chuẩn. Qua đây có thể thấy các chu trình chiến lược và các tài sản vơ

hình có ý nghĩa rất quan trọng và cần được sự đầu tư xây dựng thích đáng.

Hiện tại công tác đánh giá hiệu quả hoạt động của Agribank Đà Nẵng chủ

yếu chỉ dựa vào các chỉ số trên báo cáo tài chính – đó là các chỉ số trễ, nó chỉ phản

ảnh hoạt động trong quá khử của ngân hàng. Vì vậy mục tiêu đầu tiên khi xây dựng

BSC là để đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng một cách toàn diện hơn, đầy

đủ hơn. Cụ thể nó có thể giúp Agribank Đà Nẵng đánh giá trên các tiêu chí như tài

chính, khách hàng, quy trình nội bộ và đào tạo – phát triển.69Hay nói cách khác, khơng chỉ đánh giá trên các chỉ số tài chính (chỉ số trễ) mà

sẽ giúp Agribank Đà Nẵng đánh giá trên các chỉ số định hướng (chỉ số sớm), nó cho

phép ngân hàng cân bằng được kết quả trong quá khử và sự điều khiển trong tương lai

của q trình thực hiện, tức là nó sẽ giúp ngân hàng cân bằng giữa việc đo lường tài

chính và phi tài chính. Các thơng tin phi tài chính mà Agribank Đà Nẵng có thể đo

lường đó là sự thỏa mãn của khách hàng, mức độ tin cậy của sản phẩm, dịch vụ sản

phẩm...

3.2.2 Giảm thấp các chi phí quản lý kinh doanh và hoạt động cho

ngân hàng

Mục tiêu của Agribank Đà Nẵng trong việc sử BSC là sẽ tập trung vào những hoạt

động chủ yếu, quan trọng – những hoạt động gia tăng giá trị cho khách hàng, gia tăng sự

thỏa mãn cho nhân viên – gia tăng hiệu quả về tài chính cho cơng ty. Vì vậy phần trăm mục

tiêu giảm thấp chi phí hoạt động cho ngân hàng trong năm năm tới như sau:

Năm

Chí phí hoạt động2011

4%2012

10%2013

17%2014

25%2015

35%Bảng 3.1: Phần trăm mục tiêu chi phí hoạt động giảm xuốngBảng 3.1 đã nói lên việc sử dụng BSC với mục tiêu là năm thứ nhất sẽ giúp

ngân hàng tiết kiệm được 4% chi phí hoạt động, năm thứ 2 là 10%, và trong năm

năm triển khai BSC với mục tiêu là giúp ngân hàng giảm được 35% chi phí hoạt

động.

Bên cạnh đó thì ngân hàng cũng đã đặt ra mục tiêu là sử dụng BSC để kiểm

sốt chi phí và tạo ra giá trị. Nó động viên những người kiểm sốt chi phí một cách

hợp lý và tập trung vào việc tạo ra giá trị thơng qua việc góp phần vào thực thi

chiến lược.

Mục tiêu cân bằng giữa việc kiểm sốt chi phí và việc tạo ra giá trị còn giúp

cho các nhà quản trị trong ngân hàng tránh được một số lỗi như chỉ tập trung vào

việc tạo ra giá trị mà khơng chú ý đến chi phí để tạo ra giá trị đó.

3.2.3 Kết nối chiến lược của ngân hàng với các hoạt động của nhân

viênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Các cơ sở xây dựng BSC phục vụ triển khai thực thi chiến lược của AGRIBANK ĐÀ NẴNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×