Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

Tải bản đầy đủ - 0trang

30Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý điều hành chung và trực tiếp chỉ đạo

hoạt động của một số phòng ban. Phó giám đốc là người giúp việc cho Giám

đốc và phụ trách tín dụng theo sự phân cơng của giám đốc và chiụ trách

nhiệm trước Giám đốc. Điều hành các phòng nghiệp vụ là các trưởng phòng,

họ cũng là những người chịu trách nhiệm chính về tình hình hoạt động kinh

doanh của phòng trước ban Giám đốc. Và trong mỡi phòng có một số phó

phòng để trợ giúp cơng việc cho trưởng phòng.

ABBANK Khánh Hòa có 60 cán bộ cơng nhân viên, trong đó có 2 cán

bộ có trình độ Thạc sĩ (chiếm 6,3%), 55 cán bộ có trình độ Đại học và Cao

đẳng (chiếm khoảng 70%) và 03 cán bộ trình độ trung cấp. Đội ngũ cán bộ

của ABB Khánh Hòa ngày càng được đào tạo chuyên sâu, có nghiệp vụ giỏi.

Đến thời điểm hiện nay ABBANK Khánh Hòa gồm có 4 phòng ban và 2

phòng giao dịch.31Sơ đờ 2.2: Mơ hình tở chức của ABBANK Khánh HòaGIÁM ĐỐCP.GIÁM ĐỐCP. KTTC &

GDỊCH – N.QUỸ

BỘ

PHẬN

GDỊC

H&

N.QUỸ

T

T

Q

TBỘ

PHẬN

KTTCP HÀNH

CHÍNH, N.SỰP.QLTD &

QLRRPGD

NHA

TRANGPGD

CAM

RANHP. QHKHQHKH

DOANH

NGHIỆPQHKHNHÂNG

D

K

H2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ABBANK Khánh Hòa trong

ba năm 2009-2011

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của hoạt động ngân hàng, đồng thời

thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt chống lạm phát của Ngân hàng Nhà

nước (NHNN), kinh doanh của ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Khánh

Hòa cũng gặp khơng ít khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần đồn kết cùng sự

nổ lực hết mình của cán bộ công nhân viên trong ngân hàng kết quả hoạt động

kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 đã đạt được nhiều kết quả to lớn, hoàn

thành 100% chỉ tiêu của HĐQT đề ra. Từ định hướng phát triển của HĐQT,

ABBANK Khánh Hòa ln cố gắng để trở thành là “siêu thị tài chính” ở địa32bàn tỉnh Khánh Hòa và là nơi mà khách hàng đến để tận hưởng những tiện ích

và yên tâm với sự chuẩn bị tài chính vững chắc! “Siêu thị” ABBANK là nơi

bạn có thể DỄ DÀNG lựa chọn các sản phẩm dịch vụ tài chính một cách

NHANH CHĨNG và TIỆN LỢI, là nơi mang đến cho bạn nụ cười HÀI

LÒNG và THOẢI MÁI.

2.1.3.1. Về tình hình huy động vốn:

Huy động vốn là một hoạt động quan trọng của ngân hàng nói chung và

của ABB Khánh Hòa nói riêng. Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn hợp lý,

hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo an toàn, sinh lợi là bước đầu thực hiện việc kinh

doanh tiền tệ nhằm tạo nguồn thu nhập cho ngân hàng.

Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của ABBANK Khánh Hòa

Đơn vị: triệu đồng, %

2009

Chỉ tiêu

Số tiền

136.7381. Tiền2010

Tỷtrọng

79,88Số tiền

217.7902011

Tỷtrọng

74,16Số tiền

161.8812010/2009

Tỷtrọng

51,82Số tiềnTốc độ81.05259,28tiềnđộ

--25,6755.909gửi TCKT

2. Tiền2011/2010

Số

Tốc34.38320,0973.37124,98149.90647,9838.988113,3976.535104,31590,032.5300,866210,22.4714.188,1-1.909-75,4518.7186,37gửi dân3. Tiền4gửi khác

Tổng huy171.180100293.691 100312.409100122.51171,57động

(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của ABB Khánh Hòa các năm 2009,2010,2011)Năm 2009 tổng huy động của ABBANK Khánh Hòa là 171.180 triệu

đồng trong đó huy động từ tổ chức kinh tế là 136.711 triệu đồng (79.88%), từ33dân cư là 34.383 triệu đồng (20.09%). Nguồn vốn huy động từ các loại tiền

gửi khác khá thấp 59 triệu đồng (0.03%). Nhờ có chính sách huy động vốn

tương đối nhạy bén và khai trương PGD Nha Trang, năm 2010 ABBANK

Khánh Hòa đã nâng tổng huy động lên 293.691 triệu đồng tăng 71.57% so với

năm 2009. Trong đó huy động từ tổ chức kinh tế 217.790 triệu đồng chiếm

74.16%, từ dân cư là 73.371 triệu đồng chiếm 24.98% và tiền gửi khác là

2.530 triệu đồng chiếm 0.86%. Đến 31/12/2011, tổng huy động của

ABBANK Khánh Hòa là 312.409 triệu đồng, trong đó huy động từ tổ chức

kinh tế 161.881 triệu đồng chiếm 51.82%, từ dân cư là 149.906 triệu đồng

chiếm 47.98%, tiền gửi khác là 621 triệu đồng chiếm 0.2%.

2.1.3.2. Về tình hình cho vay

Cho vay là hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận chính và quyết

định đến sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Tính đến ngày 31/12/2009

dư nợ bình qn là 117.404 triệu đồng. Trong đó, vay ngắn hạn 91.931

triệu đồng, vay dài hạn 25.473 triệu đồng. Năm 2010 tổng dư nợ cho vay

là 331.512 triệu đồng. Trong đó, cho vay ngắn hạn 306.384 triệu đồng,

cho vay dài hạn 25.128 triệu đồng. Năm 2011 doanh số cho vay của chi

nhánh Khánh Hòa tăng trưởng tương đối thấp chỉ cao hơn năm 2010 khoảng

48 tỷ đồng. Trong đó cho vay ngắn hạn là 325.900 triệu đồng chiếm 85,80%,

cho vay trung và dài hạn là 53.931 triệu đồng chiếm 14,20%. Trong 3 năm

qua ABB Khánh Hòa chưa phát sinh trường hợp nợ xấu nào. Đây là điều đáng

mừng đối với ABB Khánh Hòa.Bảng 2.2: Tình hình cho vay của ABBANK Khánh Hòa

Đvt: Triệu đồng34Năm

Chỉ tiêu200920102011SốTỷSốTỷtiềntrọngtiềntrọngDư nợ BQ 117.4042010/2009

TỷSố tiềnTốcSốTốcđộtiềnđộ182,3748.31914,5885,80 214.453 233,2819.5166,37trọng100 331.512100 379.831

92,42 325.9002011/2010Số tiền100 214.108- Ngắn hạn91.93178,30 306.384- TDH25.47321,7025.1287,5853.93114,20-345-1.3528.803114,630000000000Nợ xấu(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của ABB Khánh Hòa qua các năm 2009,2010,2011)2.1.3.3. Về kết quả hoạt động kinh doanh

Tuy là chi nhánh mới nhưng kết quả đạt được trong những năm qua

ABBANK Khánh Hòa đã tạo được lòng tin đối với Ban Tổng Giám Đốc trong

hệ thống Ngân hàng TMCP An Bình và cả trong tỉnh Khánh Hòa.

Bảng 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của ABBANK Khánh Hòa

Đvt: triệu đờng

Năm2010/2009

200920102011Thu nhập9.00440.449Chi phí10.38037.495Lợi nhuận-1.3762.954

9.860Chỉ tiêu2011/2010Số tiềnTốc đợSố tiềnTốc đợ77.48931.445349,2337.04091,5767.62927.115261,2230.13480,374.330-6.906233,78(Ng̀n: Báo cáo hoạt động kinh doanh của ABB Khánh Hòa các năm 2009,2010,2011)Năm 2009, ABBANK Khánh Hòa chính thức khai trương hoạt động các

chi phí khai trương hoạt động khá cao, vì vậy trong năm 2009 chi nhánh lỡ

1.376 triệu đồng. Qua năm 2010, ABBANK Khánh Hòa đã cố gắng phấn đấu

và kết quả là vượt 18,16% so với chỉ tiêu đề ra của Hội sở.

Năm 2011 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nước ta nói chung và

tỉnh Khánh Hòa nói riêng, tuy nhiên ABBANK Khánh Hòa vẫn tiếp tục khẳng35định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống Ngân hàng An Bình. Điều này thể

hiện qua việc lợi nhuận đạt được 328,67% kế hoạch đề ra.

2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH

TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI ABBANK KHÁNH HỊA QUA

CÁC NĂM 2009-2011

2.2.1. Qui trình nghiệp vụ thanh tốn tín dụng chứng từ tại ABBANK

Khánh Hòa

Quy trình nghiệp vụ thanh tốn tín dụng chứng từ tại ABBANK Khánh

Hòa tn thủ theo quy trình nghiệp vụ do Hội sở ban hành - quyết định số

285/QĐ-TGĐ.11 ngày 25/07/2011. Đây là quyết định được ban hành mới

nhất của hệ thống ABBANK.

- Quy trình thanh tốn thư tín dụng nhập khẩu

Thanh tốn thư tín dụng nhập khẩu (L/C nhập khẩu) là nghiệp vụ thanh

toán quốc tế mà ở đó ABB Khánh Hòa tiến hành việc phát hành/sửa đổi L/C

nhập khẩu trả ngay/trả chậm ngắn hạn, tiến hành ký bảo lãnh/ ủy quyền nhận

hàng/ ký hậu vận đơn theo yêu cầu của khách hàng và tiến hành thanh tốn

L/C nhập khẩu khi khách hàng xuất trình bộ chứng từ phù hợp.

Quy trình thanh tốn thư tín dụng nhập khẩu tại ABBANK Khánh Hòa

được tóm tắt qua sơ đồ sau:• Phát hành/sửa đổi thư tín dụng nhập khẩu36Tiếp nhận hồ

sơ, kiểm tra

và thẩm địnhKiểm tra và phê

duyệt hồ sơ tại

chi nhánhTrung tâm

TTQT hạch

toán và soạn

điệnKiểm soát

và phê

duyệt điệnPhát điện

và lưu hồ

• Thanh tốn thư tín dụng nhập khẩu

TTTTQT

nhận chứng

từ từ NHNN,

kiểm traPhê duyệtChuyển về chi

nhánh thông báo

cho khách hàngPhát điện, lưu

hồ sơ và xử lý

sai lầm (nếu có)Kiểm sốt và

phê duyệt

điệnTiếp nhận trả lời,

giao chứng từ/ lập

thơng báo từ chốiTTTTQT

hạch tốn và

soạn điện- Quy trình thanh tốn thư tín dụng xuất khẩu

Thanh tốn thư tín dụng xuất khẩu (L/C xuất khẩu) là nghiệp vụ thanh

toán quốc tế mà ở đó ABBANK Khánh Hòa tiến hành việc tiếp nhận thư/điện

phát hành L/C/sửa đổi L/C xuất khẩu từ khách hàng/ngân hàng nước ngồi,

tiếp nhận bộ chứng từ thanh tốn theo L/C xuất để chuyển đến ngân hàng

thanh toán theo chỉ định từ khách hàng và thực hiện các nghiệp vụ liên quan

đến báo Có tài khoản cho khách hàng khi ABB Khánh Hòa nhận được thơng

báo thanh tốn từ ngân hàng thanh tốn.Quy trình thanh tốn thư tín dụng xuất khẩu tại ABB Khánh Hòa được

tóm tắt qua sơ đồ sau:37TTTTQT nhận

L/C/tu chỉnh từ

NHNN và kiểm

tra

Lưu hồ sơ và

xử lý sai xót

(nếu có)Phê

duyệtChuyển về chi

nhánh thơng báo

L/C/tu chỉnh cho

khách hàng

Chi nhánh hạch

tốn báo có và

thơng báo cho

khách hàngChi nhánh nhận

hồ sơ L/C xuất,

kiểm tra, phê

duyệt bước 1

Nhận báo có

từ NHNN và

thơng báo về

chi nhánhTTTTQT

phê duyệt

bước 2Lập chỉ thị thanh

tốn, hạch tốn,

gửi chứng từ2.2.2. Phân tích tình hình mở rợng hoạt đợng thanh tốn tín dụng chứng

từ tại ABBANK Khánh Hòa

Cùng xu thế phát triển mạnh hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh

nghiệp, ngay từ khi mới khai trương hoạt động ABBANK Khánh Hòa đã lập

một bộ phận thanh tốn quốc tế trực thuộc phòng Kế tốn – Ngân Quỹ để đáp

ứng được nhu cầu hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Bước đầu bộ phận

thanh toán quốc tế cũng đã gặp rất nhiều khó khăn do trình độ và kinh nghiệm

của cán bộ đảm trách còn hạn chế, thêm vào đó, một số doanh nghiệp hoạt

động xuất nhập khẩu mà chi nhánh mời về cũng chưa có những cán bộ am

hiểu về Thanh toán Quốc tế cũng như ưu nhược điểm của từng phương thức

thanh toán này. Tuy nhiên, cán bộ đảm trách đã tự phấn đấu học hỏi, đồng

thời nhận được sự hỡ trợ tận tình của Hội sở về kinh nghiệm giải quyết các

vấn đề phát sinh cũng như các quy trình, quy định, các văn bản nội bộ hướng

dẫn được soạn thảo riêng dành cho thanh toán quốc tế như: TBNB số 15 Về

việc hướng dẫn kiểm tra bộ chứng từ theo phương thức tín dụng chứng từ,

Quyết định số 285/QĐ-TGD.11 ngày 25/07/2011 Quy định về quy trình

nghiệp vụ TTQT trong hệ thống ngân hàng TMCP An Bình, Quyết định số

278/QĐ-TGĐ.11 Về việc ban hành quy định chiết khấu hối phiếu kèm bộ

chứng từ hàng xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ, Quyết định số38304/QĐ-TGĐ.11 ngày 12/08/2011 Về việc ban hành danh sách các ngân hàng

phát hành LC được ABB chấp nhận chiết khấu.

Từ sự nổ lực của bản thân các bộ chuyên trách và hỡ trợ từ phía hội sở

đến nay các bộ phụ trách thanh toán quốc tế tại ABB Khánh Hòa đã tự tin vào

bản thân áp dụng một cách hiệu quả và tuân thủ những quy định của pháp luật

về Thanh toán quốc tế UCP600, ISBP, URR725, ISP98, Incoterms 2000, Các

điều kiện bảo hiểm ICC clauses 1982 và cùng các quy định của pháp luật,

Chính phủ, NHNN Việt Nam.

Tuy nhiên, do hoạt động trên địa bàn Khánh Hòa quá nhỏ, các doanh

nghiệp xuất nhập khẩu không nhiều chỉ tập trung ở một vài mặt hàng như

thủy sản, mây tre lá, dệt may. Và bên cạnh đó là sự tồn tại của quá nhiều ngân

hàng thương mại cùng muốn chia sẻ thị phần hoạt động Thanh toán quốc tế

của ABBANK Khánh Hòa, nên sức ép cạnh tranh là rất lớn đối với ABB

Khánh Hòa. Song với quan điểm cho rằng cạnh tranh là động lực của sự phát

triển nên trong quá trình hoạt động ban lãnh đạo Ngân hàng đã chỉ đạo sát sao

mọi nghiệp vụ ngân hàng, một mặt không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ

khách hàng như tư vấn miễn phí cho khách hàng khi mở L/C, giảm thiểu các

thủ tục không cần thiết gây phiền hà cho khách hàng khi thực hiện các dịch vụ

Thanh toán Quốc tế, mặt khác Ngân hàng còn khơng ngừng nâng cao trình độ

cho cán bộ thơng qua các lớp bồi dưỡng ngắn , dài hạn về ngoại ngữ, nghiệp

vụ Thanh tốn Quốc tế. Do đó, hoạt đơng Thanh tốn quốc tế dần được củng

cố và hồn thiện.

Thực trạng về tình hình mở rộng hoạt động thanh tốn quốc tế theo

phương thức tín dụng chứng từ của ABBANK Khánh Hòa sẽ được phân tích

sâu hơn ở nội dung sau đây:

2.2.2.1. Vị trí và cơ cấu của hoạt động thanh tốn tín dụng chứng từ tại

ABBANK Khánh Hòa39Bảng 2.4 : Doanh số TTQT tại ABBANK Khánh Hòa

Đơn vị: Nghìn USD, %

Năm 2009Năm 2010Năm 2011Giá trịTỷGiá trịTỷGiá trịTỷthanh toántrọngthanh toántrọngthanh toántrọng31919,6768213,258848,201.30380,334.46686,759.89491,80- L/C xuất80449,571.81435,243.52432,70- L/C nhập49930,762.65251,516.37059,10Tổng cợng1,6221005,14810010.778100Chỉ tiêu

Chuyển tiền

L/C

Trong đó:(Ng̀n: Báo cáo kết quả kinh doanh của ABBANK Khánh Hòa)Qua bảng số liệu trên cho ta thấy hoạt động thanh toán quốc tế tại

ABBANK Khánh Hòa chỉ phát sinh hai loại phương thức thanh tốn đó là

phương thức chuyển tiền và phương thức tín dụng chứng từ. Trong đó, doanh

số thanh tốn tín dụng chứng từ luôn chiếm tỷ trọng cao nhất qua các năm.

Điều này chứng tỏ khách hàng đã ngày càng sử dụng phương thức thanh tốn

tín dụng chứng từ nhiều hơn tại chi nhánh.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới trong những năm gần đây gặp nhiều khó

khăn, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi ký hợp đồng mới đều cân nhắc kỹ

lưỡng về điều khoản thanh tốn. Phương thức tín dụng chứng từ là một

phương thức đảm bảo nhất trong các phương tiện thanh toán quốc tế hiện nay

cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu bởi những quy định chặt chẽ trong quy

trình thanh tốn. Vì vậy, các doanh nghiệp đã ưu tiên sử dụng phương thức

này. Do đó, doanh số thanh tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ

tại chi nhánh đã tăng mạnh qua các năm hơn so với phương thức khác tại chi

nhánh.40Cũng từ bảng số liệu trên cho ta thấy sự mất cân đối trong thanh tốn

xuất nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại ABBANK Khánh

Hòa. Chỉ trừ năm 2009, còn lại năm 2010, 2011 tỷ trọng thanh tốn L/C nhập

ln cao hơn so với thanh toán L/C xuất. Việc mất cân đối trong thanh tốn

xuất nhập khẩu sẽ gây khơng ít khó khăn cho ABBANK Khánh Hòa trong

việc cung ứng nguồn ngoại tệ cho doanh nghiệp nhập khẩu.

2.2.2.2. Thị phần thanh tốn tín dụng chứng từ của ABBANK Khánh Hòa

Xuất phát từ định hướng phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế theo

phương thức tín dụng chứng từ của Hội sở đề ra cùng với những lợi ích từ

hoạt động dịch vụ này. Từ khi mới khai trương hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa,

ABBANK Khánh Hòa cũng đã chú trọng phát triển mảng dịch vụ này trong

hoạt động kinh doanh của mình. Sau hơn 3 năm hoạt động, cùng với sự nổ lực

của tồn thể cán bộ cơng nhân viên, hoạt động thanh tốn tín dụng chứng từ

tại ABBANK Khánh Hòa đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên,

doanh số thanh tốn tín dụng chứng từ của ABBANK Khánh Hòa vẫn chiếm

một tỷ lệ khiêm tốn trong tổng doanh số thanh tốn tín dụng chứng từ của

tồn tỉnh Khánh Hòa.Bảng 2.5: Thị phần TTQT theo LC của ABBANK Khánh Hòa

Đvt: Nghìn USD, %Năm

Chỉ tiêu200920102011Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×