Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-

GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-

Tải bản đầy đủ - 0trang

48để nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, để tăng khả năng cạnh tranh

trên thị trường.

- Mở rộng đầu tư cho các doanh nghiệp đang quan hệ tín dụng có tiềm năng

phát triển, tiếp thị và mở rộng việc cho vay tài trợ xuất nhập khẩu đến các DNVN

sản xuất chế biến hàng xuất khẩu thuộc các ngành như: nông, lâm, thủy, hải sản,

lương thực thực phẩm, chế biến gỗ, may mặc gắn liền với việc phát triển các dịch

vụ ngân hàng, quan hệ toàn diện và đáp ứng đầy đủ các điều kiện tín dụng của NH

TMCP Ngoại thương Việt Nam.

- Đầu tư vào các doanh nghiệp lớn, có hiệu quả, giữ thị phần trong nền kinh tế,

gắn cho vay với việc nhập khẩu hàng hóa, tạo thêm nguồn thu dịch vụ thuộc các

ngành hàng như: sản xuất lắp ráp xe ôtô trong nước, xăng dầu, phân bón, sắt thép,

hóa chất, sản xuất phân bón, điện lực, xi măng, bưu chính viễn thơng, khách sạn,

bến cảnh, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và khu cơng nghiệp.

3.1.3 Những thuận lợi và khó khăn của Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt

Nam- CN Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới

3.1.3.1 Thuận lợi

Trụ sở Chi nhánh và hầu hết các PGD đều nằm ở vị trí đẹp, khá thuận lợi so

với các TCTD trên địa bàn.

Luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện trên tất cả các mặt hoạt động của

các cấp lãnh đạo tỉnh, Ngân hàng nhà nước, các Sở ban ngành trên địa bàn tỉnh

Quảng Nam.

Công nghệ luôn được đổi mới và cải tiến nhằm mang lại giá trị gia tăng đích

thực cho khách hàng, cụ thể là việc áp dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện

đại như: dịch vụ xem thông tin, cung ứng sao kê và thanh toán qua Internet

Banking, SMS Bangking, Monneygram …

Dưới sự lãnh đạo của BGĐ, chi nhánh đã xây dựng được một hệ thống khách

hàng khá lớn và đa dạng, đặc biệt là số lượng khách hàng VIP có vượt trội hơn so

với các TCTD trên địa bàn.49Đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ học vấn cao, có ý thức học hỏi và ln trao

dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, hết sức yêu nghề, biết quan tâm

giúp đỡ lẫn nhau trong công việc để cùng tiến bộ và đặc biệt là Ban lãnh đạo Chi

nhánh luôn động viên, khích lệ tinh thần học hỏi của CBCNV, ln tạo bầu khơng

khí đồn kết thống nhất trong chỉ đạo điều hành và tác nghiệp.

- Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, ngành ngân hàng Việt Nam nói chung, các

TCTD nói riêng sẽ có nhiều cơ hội phát triển HĐKD.

- Thuận lợi từ NH TMCP Ngoại thương Việt Nam:

o NH TMCP Ngoại thương Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển, mở rộng quy

mô hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng quản trị điều hành, đa dạng hóa sản

phẩm cung ứng hơn nữa, tăng cường hiệu quả hoạt động, nâng cao uy tín, thương

hiệu đối với khách hàng, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên.

o Việc chuyển đổi sang hình thức NHTMCP, cơ chế sở hữu có sự thay đổi, có

sự tham gia của nhiều thành phần sở hữu và đặc biệt là các đối tác chiến lược nước

ngồi sẽ cải thiện văn hóa kinh doanh, cơng tác quản trị ngân hàng phù hợp với tình

hình mới, tăng tính cạnh tranh của NH TMCP Ngoại thương Việt Nam trên thị

trường đồng thời mở ra nhiều cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến trong kinh doanh

ngân hàng.

o NH TMCP Ngoại thương Việt Nam sẽ trở thành tập đồn tài chính hàng

đầu tại Việt Nam, ngang tầm khu vực và vươn xa tầm hoạt động ra thế giới.

3.1.3.2 Khó khăn

Từ bên ngồi

- Bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế tiếp tục có những tồn tại khó khăn như

cơ chế quản lý chưa kịp xu thế đổi mới và ứng phó kịp thời với những tác động của

nền kinh tế thế giới. Tình hình khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới

tiếp tục kéo dài sang năm 2009. Nền kinh tế nước ta sẽ tiếp tục gánh chịu tác động

xấu từ bên ngoài, thị trường xuất khẩu bị co hẹp, HĐSXKD, tiêu thụ hàng hóa của

doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn, đà tăng trưởng giảm.50- Tình hình thị trường thế giới như giá USD, vàng, giá dầu, giá vật liệu xây

dựng,...biến động sẽ tiếp tục tác động ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam nói

chung.

- Tình hình lạm phát mặc dù dự báo sẽ giảm nhưng vẫn có khả năng diễn biến

phức tạp da ảnh hưởng từ những biến động ở thị trường thế giới và những phức tạp

của thị trường trong nước.

- Hoạt động ngân hàng tiền tệ vẫn còn các yếu tố tiềm ẩn rủi ro, có khả năng

biến hoạt động. Hệ thống văn bản pháp luật chưa đồng bộ và thường xuyên thay đổi

trong lĩnh vực tài chính ngân hàng gây ảnh hưởng khá lớn đến hoạt động của ngân

hàng.

- Vốn điều lệ tăng và sự tham gia của các cổ đơng bên ngồi sẽ dẫn đến áp lực

về quản lý, điều hành, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả ngày càng tăng. Sự hỗ trợ của

Nhà nước giảm đi. NH TMCP Ngoại thương Việt Nam phải tự lực trong HĐKD.

- Cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt hơn với

việc các NHTMCP tăng vốn điều lệ theo quy định của NHNN; thực hiện cam kết

khi gia nhập WTO, nhiều Ngân hàng còn 100% vốn nước ngoài và chi nhánh ngân

hàng nhà nước được thành lập, sự phát triển mạnh của các chi nhánh ngân hàng

nước ngồi, ngân hàng liên doanh, có cơng nghệ tiên tiến; một số NHTMCP có

mạng lưới rộng, đa dạng hóa HĐKD,...Nếu NH TMCP Ngoại thương Việt Nam nói

chung và Vietcombank Quảng Nam nói riêng khơng đổi mới và phát triển, khơng

năng động, chủ động tích cực nắm bắt thị trường, đề ra các giải pháp hiệu quả thì sẽ

giảm thị phần - đây là nguy cơ lớn.

- Sự cạnh tranh về nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ

rất gay gắt, dẫn đến việc chảy máu chất xám tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

nói chung và Vietcombank Quảng Nam - NH TMCP Ngoại thương Việt Nam nói

riêng.

Từ nội tại

- Các biến động về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, giá vàng trong thời gian qua là diễn

biến tất yếu của kinh tế thị trường tạo ra nhu cầu phải sử dụng các sản phẩm này51đến khách hàng như sản phẩm kỳ hạn tương lai, hoán đổi và quyền chọn...chưa

được triển khai. Bên cạnh đó, là các sản phẩm bán lẻ thiếu tính phong phú, đa dạng,

chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng cá nhân.

- Môi trường kinh doanh ngày càng tiềm ẩn rủi ro, thơng tin khách hàng thiếu

tính minh bạch, yêu cầu cấp thiết là tăng cường quản trị rủi ro. Tuy nhiên cơng tác

quản trị rủi ro còn hạn chế (chưa có phương pháp và cơng cụ kỹ thuật,...nên khơng

thể thực hiện việc đo lường, lượng hóa cụ thể các loại rủi ro).

- Trong những cơ hội và thách thức đó Vietcombank Quảng Nam-NH TMCP

Ngoại thương Việt Nam đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ kinh doanh phù

hợp nhằm đảm bảo khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập.

3.2 Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Thương

Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam- CN Quảng Nam

3.2.1 Tiếp tục cơ cấu danh mục đầu tư tín dụng hợp lý theo chính sách tín dụng

của Ngân hàng

Tiếp tục đổi mới cơ cấu danh mục đầu tư tín dụng theo hướng nâng cao chất

lượng tín dụng, lành mạnh nợ trong hạn; cho vay và đầu tư mới phải đảm bảo chất

lượng, hiệu quả, bền vững; mở rộng và tăng trưởng tín dụng đối với khu vực kinh tế

tư nhân, cá thể, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ SXKD công thương nghiệp,

cho vay các khu kinh tế năng động (khu công nghiệp, khu chế xuất), cho vay tiêu

dùng.

Đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng, tránh chỉ tập trung vào hình thức cho

vay mà xem nhẹ các hình thức cấp tín dụng khác như bảo lãnh, chiết khấu bộ chứng

từ,...hạn chế cho vay nhiều vòa một khách hàng, một nhóm khách hàng, một ngành

kinh tế,...chú trọng tập trung thẩm định cho vay các DN đang quan hệ làm ăn có

hiệu quả, có thị trường ổn định, có khả năng tài chính và có tài sản đảm bảo, quan

hệ tồn diện tại Vietcombank Quảng Nam.

Thực hiện chính sách khách hàng, ngành hàng có chọn lọc; ngành hàng kinh

doanh có hiệu quả, nâng cao tiêu chuẩn tín dụng: thường xuyên phân tích, đánh giá,

chấm điểm tín dụng, xếp hạng, xác định những khách hàng tiềm năng, những khách52hàng chiến lược, có năng lực tài chính mạnh, sản xuất kinh doanh hiệu quả cao; có

tín nhiệm cao trong quan hệ tín dụng, thanh toán, là những khách hàng tạo doanh

thu, tọa lợi nhuận cho ngân hàng để xác lập và duy trì quan hệ tín dụng; ngược lại

những khách hàng có tình hình tài chính yếu kém, hoạt động sản xuất kinh doanh

không hiệu quả, công nợ lớn, không trả được nợ vay gốc và lãi (không phân biệt

thành phần kinh tế), đó là những khách hàng gây tổn thất, rủi ro, gây thiệt hại cho

ngân hàng thì bằng mọi biện pháp kiên quyết, nhanh chóng rút dư nợ và chấm dứt

quan hệ tín dụng.

3.2.2 Tiếp tục quản lý chặt chẽ rủi ro trên tồn danh mục cho vay

Việc kiểm sốt danh mục cho vay phải đưa ra được những nhóm dư nợ khơng

an tồn, có rủi ro và chứa đựng nguy cơ ở những mức độ khác nhau. Vietcombank

Quảng Nam cần có sự phân chia danh mục cho vay hợp lý như: dư nợ từng nhóm

nợ theo kỳ hạn nợ, loại tiền tệ, loại hình kinh tế, ngành kinh tế, hình thức đảm bảo

cho khoản vay, sản phẩm cho vay cụ thể, lãi suất cho vay, quy mô khoản vay và số

lợng hượng hợp đồng vay. Từ đó, quản lý chặt chẽ hơn RRTD tại Vietcombank

Quảng Nam, nắm bắt nguồn gốc xuất phát, nguyên nhân, tính chất và phân tích

RRTD hàng tháng/quý.

Chủ động rà soát lại danh mục khách hàng hiện có, đánh giá thực lực tài

chính, khả năng chịu đựng rủi ro và triển vọng kinh doanh của khách hàng để cơ

cấu ngành hàng, khách hàng có định hướng tín dụng phù hợp. Quản lý danh mục

khách hàng giám sát đặc biệt: theo dõi dư nợ hàng tuần, tình hình SXKD và tài

chính hàng tháng, mọi thơng tin liên quan đến doanh nghiệp phải báo cáo và xử ly

kịp thời, định kỳ hàng tháng/q có phân tích đánh giá các chỉ tiêu quản lý doanh

nghiệp, để kịp thời phát hiện các doanh nghiệp cần đưa vào diện giám sát đặc biệt.

Trên cơ sở đánh giá danh mục cho vay, Vietcombank Quảng Nam tiến hành

thiết lập danh sách theo dõi. Danh sách này liệt kê các khách hàng chưa phát sinh

nợ quá hạn, được chọn lọc từ những danh nghiệp xếp loại nợ đủ tiêu chuẩn, chưa có

những biểu hiện rủi ro cụ thể nhưng có nguy cơ xuất hiện rủi ro, hoặc tồn tại rủi ro53dưới dạng tiềm ẩn, hoặc trong tình trạng khó khăn thực sự nhưng chưa vi phạm

nghĩa vụ với ngân hàng.

3.2.3 Hoàn thiện và tuân thủ nghiêm quá trình tổ chức cho vay

Trước tình hình các dự án vay vốn có mục đích ngày càng đa dạng hơn, lĩnh

vực kinh doanh phức tạp hơn thì công tác tổ chức cho vay lại vô cùng quan trọng

trước khi quyết định cấp tín dụng cho khách hàng. Vì vậy, Vietcombank Quảng

Nam nên thực hiện một số biện pháp cụ thể sau:

 Gia tăng công tác thanh tra, kiểm soát nội bộ

 Kiến nghị NH TMCP Ngoại thương Việt Nam xây dựng kênh thông tin

ngành để sử dụng cho toàn bộ hệ thống. Cụ thể:

- Các hệ số đòn cân cho từng ngành

- Tỷ suất lợi nhuận bình qn ngành

- Vòng quay trung bình ngành

- Các thơng tin định tính với doanh nghiệp

 Vietcombank Quảng Nam cần thực hiện liên kết với tổ chức tư vấn pháp

luật để hỗ trợ Vietcombank Quảng Nam về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp,

pháp lý của dự án, pháp lý của các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp/cầm cố,

hợp đồng tài trợ, hoặc các vấn đề xử lý TSĐB,...

 Tiếp tục phân loại, sàng lọc khách hàng và định hướng tín dụng hàng quý

đối với các khách hàng cũ.

 Xem xét đầy đủ hồ sơ pháp lý của dự án trước khi trình Hội đồng tín dụng,

đặc biệt là các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng để

làm cơ sở cho việc thế chấp tài sản này.

 Đối với thẩm định TSĐB như: máy móc, thiết bị có cơng nghệ tinh vi, hiện

đại...đòi hỏi CBTD phải có trình độ chun mơn kỹ thuật. Nhưng đa số CBTD đều

là những người có trình độ chun ngành kinh tế nên cơng tác thẩm định chưa đạt

hiệu quả. Vì vậy, Vietcombank Quảng Nam nên tuyển dụng thêm những CBTD có54trình độ chun mơn về kỹ thuật, hoặc th một bộ phận có chun mơn để thực

hiện việc thẩm định TSĐB, nhằm hạn chế tối đa rủi ro cho ngân hàng.

Tăng cường giám sát sử dụng vốn vay và các luồng tiền thanh toán của

khách hàng

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay; kiểm sốt

chặt chẽ q trình sử dụng vốn vay của khách hàng, bảo đảm vốn vay sử dụng đúng

mục đích, có đối tượng vật tư hàng hóa tương ứng, bán hàng thuộc vốn vay phải trả

nợ ngân hàng đầy đủ, chủ động thu nợ cà gốc và lãi theo từng kỳ hạn đúng hươp

đồng vay vốn. Sau khi giải ngân vốn vay, phải giám sát chặt chẽ mục đích sử dụng

tiền vay và yêu cầu khách hàng thực hiện chuyển các nguồn thu bán hàng về tài

khoản Vietcombank Quảng Nam để ngân hàng tiến hành thu hồi nợ kịp thời, không

để phát sinh nợ gia hạn, nợ quá hạn mới.

- Hạn chế cho vay tiền mặt, chỉ cho vay những khoản bắt buộc như tiền lương,

vật tư nhỏ lẻ, đối với vật liệu chính như sắt thép, xi măng,...yêu cầu khách hàng vay

chuyển khoản, trả thẳng cho người thụ hưởng. Bên cạnh việc kiểm tra sử dụng vốn

vay, CBTD cũng cần quan tâm đến nguồn tiền thanh toán của khách hàng, yêu cầu

khách hàng, chủ đầu tư, người mua khi thanh toán chuyển khoản về tài khoản khách

hàng tại ngân hàng để trả nợ tiền vay, khơng có rút tiền mặt.

- CBTD phải thường kiếm sốt tiền gửi của khách hàng và việc sử dụng tiền từ

khoản tiền gửi phải có sự đồng ý của ngân hàng, tránh hiện tượng tiền thanh tốn về

khách hàng khơng trả nợ mà sử dụng vào việc khác, khi nợ đến hạn khơng có khả

năng trả nợ cho ngân hàng. Ngồi ra, cán bộ tín dụng cần xác định được dòng tiền,

dòng chu chuyển tài chính của khách hàng và tiền vốn của khách hàng để định kỳ

hạn nợ và thu nợ vay đúng hạn

3.2.4 Thực hiện nghiêm túc các qui định của pháp luật, qui định về bảo đảm tiền

vay và qui trình nghiệp vụ của NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

Chấp hành nghiêm túc cơ chế qui trình nâng cao chất lượng thẩm định, cấp tín

dụng, thực hiện nghiêm ngặt các nguyên tắc và điều kiện tín dụng; thực hiện đúng

qui trình thẩm định nhận tài sản bảo đảm tiền vay; đánh giá lại và giảm dư nợ tương55xứng với vốn tự có, năng lực SXKD, TSĐB của các đơn vị cổ phần hóa hoặc đang

thực hiện chủ trương cổ phần hóa.

Quyết định cấp tín dụng trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ về tính thẩm

quyền, phán quyết tín dụng (bao gồm thẩm quyền về mức và thẩm quyền về điều

kiện). Hơn nữa, khâu thẩm định của Phòng Thẩm định và Phòng QLRR là rất quan

trọng, quyết định đến chất lượng cơng tác tín dụng, do đó cán bộ thẩm định phải

nắm chắc chế độ, qui trình và nắm chắc những dấu hiệu rủi ro để tiến hành thẩm

định chặt chẽ: nắm chắc thông tin khách hàng bằng các nguồn khác nhau; xem xét

kỹ các yếu tố pháp lý của hồ sơ và năng lực tài chính của khách hàng, nhất là những

biểu hiện bất thường trong hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Thẩm định rủi ro độc lập cần phát huy tốt vai trò, vị trí của mình, đánh giá

đúng mức những rủi ro và mạnh dạn đề xuất, kiến nghị Ban Giám Đốc, Hội đồng

tín dụng những dấu hiệu cảnh báo rủi ro để xử lý; có kiến nghị trong việc đề xuất

giải quyết cho vay bảo đảm an toàn hiệu quả vốn vay.

Việc cho vay, giải ngân phải đúng quy định hiện hành, đối tượng sử dụng vốn

phải rõ ràng, phù hợp với phương án kinh doanh của khách hàng; nghiêm cấm việc

cho vay, giải ngân mới để trả nợ cho khoản vay cũ hoặc cho vay đảo nợ dưới các

hình thức khác.

3.2.5 Tăng tỷ trọng cho vay có đảm bảo bằng tài sản

Tăng cường cho vay có đảm bảo bằng tài sản: xem xét toàn diện tổng tài sản

của khách hàng so với giá trị tài sản đã thế chấp/cầm cố để loại trừ xem xét tài sản

còn chưa đưa vào ngân hàng. Vận động khách hàng bổ sung tài sản kể cả tài sản

chưa đủ điều kiện pháp lý, tài sản hình thành trong tương lai, tài sản bảo lãnh

khác,...

Thực hiện các biện pháp bổ sung thế chấp và quản lý nguồn thu (nguồn thu

phát sinh từ L/C hàng xuất, từ hợp đồng kinh tế, nguồn vốn góp liên doanh, quyền

đòi nợ,...) nhằm giám sát được nguồn tiền của khách hàng, đồng thời khẩn trương

bổ sung và hoàn thiện kịp thời những hồ sơ tài sản còn thiếu sót tại Vietcombank

Quảng Nam nhằm nâng cao tính pháp lý khi phát sinh tranh chấp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×