Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN MỘT SỐ CHỨC DANH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN MỘT SỐ CHỨC DANH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Thực hiện các yêu cầu, quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo

tiêu chuẩn ISO 9001:2000, SA8000, 5S.

- Kiểm soát, lưu trữ tài liệu, hồ sơ liên quan theo quy định.

- Thực hiện một số công việc khác khi được giám đốc xí nghiệp phân cơng.

- Báo cáo tình hình kỹ thuật, chất lượng sản phẩm tốn xí nghiệp cho

giám đốc xí nghiệp hàng ngày, tuần, tháng.

b/ Quyền hạn

- Được tham gia ý kiến với giám đốc xí nghiệp trong cơng tác cải tiến,

tổ chức sản xuất.

- Được quyền đề nghị giải quyết cho nhân viên kỹ thuật nghỉ không

quá 1 ngày.

- Được quyền đề nghị khen thưởng, nâng bậc lương, bổ sung hoặc tinh

giảm lao động và phân công công tác đối với CB- CNV dưới quyền.

- Được quyền lập biên bản đề nghị xử lý các bộ phận/ tổ, cá nhân vi

phạm nội quy, quy chế, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình cơng nghệ và tiêu chuẩn

chất lượng.

- Được làm việc với khách hàng, các phòng ban có liên quan đến cơng

tác chun mơn, nghiệp vụ.

- Được quyền đề xuất đầu tư, bổ sung chế tạo những thiết bị, dụng cụ

cần thiết để nâng cao hiệu quả lao động.

- Được quyền quyết định thêm bớt công đoạn phù hợp thực tế sản xuất.

- Được quyền đề xuất bổ sung đơn giá cho các công đoạn phát sinh.

2. KỸ THUẬT RẬP

a/ Trách nhiệm:

- Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của kỹ thuật trưởng.

- Nắm vững yêu cầu kỹ thuật mã hàng trước khi thực hiện công việc

được giao.- Đề xuất và cung cấp rập phom cho tồn xí nghiệp theo từng mã hàng,

từng tổ.

- Nhảy rập theo rập gốc từ khách hàng ( nếu có).

- Kiểm tra chi tiết, độ ráp khớp dấu định vị, dấu bấm, dấu khoan trên rập.

- Kiểm tra đối chiếu các yêu cầu về chiều hướng, canh vải trên rập so

với mẫu gốc.

- Kiểm tra thông số rập trên cơ sở thông số quy định của khách hàng.

- Ghi chép đây đủ các thông tin kiểm tra về rập, báo cáo cho kỹ thuật

trưởng hoặc phòng kỹ thuật chất lượng xử lý.

- Rập mẫu sau khi được kiếm tra, hồn chỉnh đóng dấu nhận dạng và

giao cho bộ phận sơ đồ để tiếp tục thực hiện các bước công việc tiếp theo.

- Kiểm tra, đánh giá các bước chuẩn bị về rập của kỹ thuật chuyền dựa

trên rập gốc.

- Thông tin kịp thời những thay đổi về rập cho phòng kỹ thuật chất

lượng để phù hợp với yêu cầu, tài liệu khách hàng.

b/ Quyền hạn

- Được quyền đề nghị chế tạo dụng cụ gá lắp phụ vụ triển khai kỹ thuật.

- Được quyền đề nghị bổ sung nguồn lực hỗ trợ làm rập nếu nhiều mã

hàng trong cùng một thời điểm để đảm bảo kế hoạch triển khai sản xuất.

3. CƠNG NHÂN MAY, HỒN THÀNH, CHUN DÙNG

a/ Nhiệm vụ:

- Chịu sự quản lý điều hành trực tiếp của các bộ quản lý tổ.

- Thực hiện công đoạn theo sự hướng dẫn của các bộ quản lý tổ/ nhóm

và cán bộ kỹ thuật xí nghiệp.

- Thực hiện đúng nội quy, quy chế công ty và các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ

thuật, chất lượng.

- Thực hiện đúng các yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng,quy trình bảo đảm an ninh hàng hóa.

- Tuân thủ các quy định về an toàn- vệ sinh lao động ( sử dụng trang bị

bảo hộ lao động, vận hành thiết bị an toàn; quy định phòng chống cháy nổ...

- Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng cơng đoạn mình đảm nhận.

- Ghi chép sản lượng cá nhân và các biểu mẫu quản lý, điều hành sản xuất.

- Quản lý tốt thiết bị, dụng cụ làm việc và bán thành phẩm, phụ liệu được

cấp phát.

- Thực hiện một số công việc khác khi được tổ trưởng phân công.

- Báo cáo mọi vấn đề có liên quan đến cơng việc được giao cho tổ trưởng.

b/ Quyền hạn

Thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi theo quy định hiện hành của pháp luật và

cơng ty.

4. CƠNG NHÂN TRẢI VẢI

a/ Nhiệm vụ:

- Chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của tổ trưởng tổ cắt.

- Thực hiện công việc theo tiêu chuẩn kỹ thuật của từng mã hãng, theo

sự hướng dẫn của tổ trưởng và cán bộ kỹ thuật xí nghiệp.

- Thực hiện đúng nội quy, quy chế công ty và các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ

thuật, chất lượng.

- Thực hiện đúng các yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng.

- Tuân thủ các quy định về an tồn lao động, quy định phòng chống

cháy nổ, giữ gìn vệ sinh chung.

- Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng cơng đoạn mình đảm nhận.

- Ghi chép các biểu mẫu quản lý, điều hành sản xuất.

- Quản lý tốt thiết bị, dụng cụ làm việc được cấp phát.

b/ Quyền hạn

- Thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi theo quy định hiện hành của pháp luật vàcông ty.

 Hướng dẫn công việc cụ thể:

- Trước khi trải vải: nếu vải có độ co dãn hoặc khách hàng có yêu cầu

phải xổ vải trước khi trải, thông thường thời gian xổ vải trước khi trải là 12

giờ. Những cuộn vải bị xéo canh sợi cần phải lấy canh sợi chuẩn và xé ở mỗi

lớp trải để lấy canh sợi chuẩn (nếu cần). Trường hợp nguyên liệu bị co rút

biên thì phải dùng dao xẻ cắt biên co rút nhưng không sâu quá hàng lỗ kim

hoặc đường sợi dệt biên.

- Nhận phiếu chỉ định trải, nhận bảng màu, nhận sơ đồ từ tổ trưởng cắt.

- Căn cứ vào bảng màu kiểm tra mặt trái, mặt phải của vải, kiểm tra tên

mã hàng,lot vải, màu vải/ kí hiệu màu vải, size cỡ so với phiếu chỉ định trải,

kiểm tra khổ vải so với sơ đồ.

- Khi trải vải phải chọn một bên biên làm chuẩn, biên vải chuẩn khi trải

phải đứng thành, không bị nghiêng đổ, mặt trải vải phải phẳng, khơng bị gợn

sóng, khơng bị xéo canh sợi q dung sai cho phép, nếu vải giãn biên phải vuốt

nhẹ để canh sợi vng góc với biên vải. Nếu vải có độ co dãn phải trải nhẹ tay

phù hợp với để không bị co rút hoặc dư thừa sau khi cắt. Nếu vải có ca- rơ/ sọc

phải trải đúng theo hướng dẫn của tổ trường hoặc kỹ thuật xí nghiệp.

- Trải xong cuộn vải nào thì phải ghi ngay vào phiếu chỉ định và hạch

toán bàn cắt về màu sắc, số lớp trải được. Đo chiều dài đầu khúc còn lại ghi

vào phiếu và tính vải thừa/ thiếu của cuộn vải. Tổng số lớp trải, màu sắc phải

đúng theo phiếu chỉ định(nếu số lớp vải có thay đổi phải báo cáo ngay cho tổ

trưởng cắt biết).

- Trong quá trình trải vải chú ý kiểm tra sự loang màu, dập nhung tuyết,

lỗi vải để làm dấu thay thân.

- Đầu khúc của từng cây vải phải ghi đầy đủ thông tin:mã hàng, màu,

loại nguyên liệu, số bàn cắt, số cây vải, chiều dài còn lại để giao cho bộ phậnthay thân. Trường hợp vải còn trong cuộn phải tính tốn chiều dài còn lại của

cuộn vải để chuyển tiếp sang bàn sau.

- Sau khi trải xong phải để sơ đồ lên bàn trải để thực hiện cơng đoạn

tiếp theo.

5. CƠNG NHÂN KIỂM LỖI

a/ Nhiệm vụ:

- Chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của tổ trưởng cắt.

- Thực hiện công việc theo tiêu chuẩn kỹ thuật của từng mã hàng, theo

sự hướng dẫn của tổ trưởng và cán bộ kỹ thuật xí nghiệp.

- Thực hiện đúng nội quy, quy chế công ty và các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ

thuật, chất lượng.

- Thực hiện đúng các yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng,

trách nhiệm xã hội, quy trình bảo đảm an ninh hàng hóa.

- Tuân thủ các quy định về an tồn vệ sinh lao động, quy định phòng

chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh chung.

- Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng cơng đoạn mình đảm nhận.

- Thực hiện một số công việc khác khi được tổ trưởng phân cơng.

- Báo cáo mọi vấn đề có liên quan đến công việc được giao cho tổ trưởng.

b/Quyền hạn

- Thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi theo quy định hiện hành của pháp luật

và công ty.

 Hướng dẫn công việc cụ thể:

- Căn cứ theo mẫu vải lỗi của phòng kiểm tra chất lượng/ khách hàng

tiến hành kiểm tra từng lớp vải, từng chi tiết của BTP, chú ý các điểm đánh

dấu nhận dạng lỗi của bộ phận kiểm tra lỗi hoặc trải vải, khi thấy lỗi khơng

cho phép thì lấy chi tiết ra ghi các thông tin liên quan như số bàn cắt, tên chi

tiết, số thứ tự chi tiết vào phiếu bó hàng cột riêng giao cho bộ phận thay thânđồng thời ghi trên phiếu phối kiện số thứ tự chi tiết bị lỗi để sau này đối chiếu

bổ sung chi tiết thay thân. Nếu có thể thì thay thân ngay và đặt chi tiết đúng vị

trí nơi đã lấy ra trước đó.

- BTP sau khi kiểm tra lỗi phải đề gọn gàng đúng bàn, đúng cỡ.

- Khi kiểm tra nếu phát hiện lỗi vượt quá 2% thì báo ngay cho tổ

trưởng cắt để có hướng giải quyết kịp thời.PHỤ LỤC 2

BẢNG MÁY MÓC THIẾT BỊ NGÀNH DỆT

TTTên thiết bịA

1

2

3

4

5

6

B

1

2

3

5

5

6

7

8

9

10

C

1

2

3

4

D

1

2

3

4

5

6

7Máy dệt

Máy dệt Trung Quốc

Máy dệt ATM

Máy dệt kiếm

Máy dệt thổi khí

Máy dệt GA-BA 180

Máy dệt Trung Quốc

Máy nhộm

Máy nhộm Ecosoft

Máy nhộm Minisoft

Máy nhộm Winch

Máy nhộm Winch

Máy sấy dung

Máy văng sấy định hình

Máy li tâm

Máy nhộm Bobbin

Máy sấy cao tầng

Máy sấy cao tầng

Máy ép

In hoa

Máy in hoa tự động

Máy cắt hoa tự động

Máy cắt hoa tự động

Hệ thống chế bản làm phim in hoa

Xưởng hồ mắc

Máy hồ Wespoint

Máy mắc đồng loạt

Máy hồ đồng loạt

Máy đánh ống côn

Máy đánh ống côn xếp

Máy hồ Wespoint

lượngNăm sử

dụngNước

sản xuất48

50

12

4

48

21994

1988

1999

2002

1994

2004Trung Quốc

Liên Xô

Đài Loan

Đức

Trung Quốc

Trung Quốc1

1

2

1

1

4

2

1

1

21996

1997

1992

1996

2002

1998

1999

2000

2000

2005Đức

Đức

Hàn Quốc

Đức

Đài Loan

Việt Nam

Đài Loan

Italia

Italia

Đài Loan1

1

1

12002

2002

2002

2004Đài Loan

Italia

Italia

Đài Loan1

1

1

1

1

1

11964

Mỹ

1988

Liên Xô

1998

Trung Quốc

1969

Trung Quốc

1999

Đài Loan

1995

Việt Nam

2000

Trung Quốc

(Nguồn: Phòng kỹ thuật)PHỤ LỤC 3

BẢNG MÁY MĨC THIẾT BỊ NGÀNH MAY

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25Tên thiết bị

Máy may bằng 1 kim

Máy may bằng 2 kim

Máy vắt sổ

Máy đính cúc

Máy cắt vải

Bàn ủi hơi và bàn hút

Máy đánh bọ

Máy dập nút

Máy thùa khuya đầu bằng

Máy Kaisai 4 kim

Máy Textina 4 kim

Máy Kaisai 3 kim

Máy may Ziczac

Máy do kim Haisma

Máy cuốn ống

Máy cắt lai

Nồi hơi ủi

Máy trải vải

Máy Wash 75 LB

Máy Wash mẫu

Máy sấy

Máy li tâm

Máy hút chân không

Máy gác sơ đồ

Máy Kaisai 4 kimSơ lượng

700

56

16

24

15

29

12

16

11

9

6

6

2

2

2

3

6

1

12

2

8

3

25

1

1Năm sử

dụng

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1995

1995

1995

1998

1998

1998

1999

1999

1999

1999

1999

1999

2000

2001

2003Nước sản

xuất

Nhật

Nhật

Nhật

Nhật

Nhật

Nhật

Nhật

Nhật

Nhật

Nhật

Nhật

Nhật

Nhật

Nhật

Nhật

Nhật

Nhật

Nhật

Việt Nam

Việt Nam

Hàn Quốc

Việt Nam

Nhật

Nhật

Nhật(Nguồn: Phòng kỹ thuật)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN MỘT SỐ CHỨC DANH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×