Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
[19] Triết lý kinh doanh, Mabuchi Motor, 2008.

[19] Triết lý kinh doanh, Mabuchi Motor, 2008.

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC

Mã phiếu:PHIẾU KHẢO SÁT

Xin chào anh (chị)!

Tôi tên là Nguyễn Thị Hường, học viên cao học của Trường Đại học

Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, đang thực hiện đề tài tốt nghiệp: “Tạo động lực

thúc đẩy người lao động tại Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng”. Để

phục vụ đề tài, chúng tôi cần khảo sát các nội dung liên quan.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh (chị).

I. Một số thông tin về cá nhân

1. Anh / chị thuộc nhóm tuổi

Dưới 20Từ 20 đến 24Từ 25 đến 30Trên 302. Anh / chị thuộc giới tínhNam□ Nữ3. Anh / chị làm việc tại bộ phận□ Sản xuất trực tiếp□ Gián tiếp4. Vị trí của anh / chị:□ Nhân viên □ Kỹ thuật viên □ Văn phòng viên□ Quản lýII. Về các nhân tố kích thích tính tích cực của anh/ chị trong công việc

A. Xin anh (chị) hãy cho biết ý kiến của mình về các vấn đề sau (đánh dấu “X” vào các

phương án thích hợp với lựa chọn của mình theo quy ước):5

Rất tốt4

Tốt3

Trung bình2

Khơng tốt1

Rất không tốtTiêu thức đánh giá543211. Về tiền lương

1.1. Hệ thống lương được quy định rõ ràng, minh bạch

1.2. Mức lương hiện tại

1.3. Phụ cấp lương

1.4. Chính sách phúc lợi

1.5. Tiền thưởng tương xứng với thành tích

2. Về điều kiện làm việc

2.1. Công việc phù hợp

2.2. Công việc ổn định

2.3. Công việc cho phép sử dụng tốt các năng lực cá nhân

2.4. Được động viên, kích thích để sáng tạo trong cơng việc

2.5. Anh / chị có quyền hạn cần thiết để thực hiện công việc

2.6. Môi trường làm việc

2.7. Thời gian làm việc

3. Về đánh giá thành tích

3.1. Được đánh giá đúng thành tích đạt được

3.2. Được biết nhận xét của cấp trên về kết quả công việc

3.3. Đánh giá thành tích cơng bằng

3.4. Tiêu chí đánh giá thành tích hợp lý

4. Về đào tạo

4.1. Được đào tạo và bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết

4.2. Chương trình đào tạo theo yêu cầu của công việc

4.3. Công tác đào tạo đạt hiệu quả

4.4. Sử dụng nguồn nhân lực sau khi đào tạo

5. Về đời sống tinh thần

5.1. Văn hóa của Công ty

5.2. Lãnh đạo quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của nhân

viên

5.3. Quan hệ lãnh đạo và nhân viên, đồng nghiệp

5.4. Công ty thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, giã

ngoại,...

B. Xin anh (chị) đánh dấu (X) vào ô tương ứng theo theo thứ tự từ thấp đến điều anh (chị)

mong muốn quan tâmMức độ quan trọng của từng yếu tố

sẽ được chọn tùy theo thang điểm:

1. Lương

2. Cơ hội được đào tạo nâng caoÍt quan trọng

12Rất quan trọng

345trình độ

3. Đánh giá thành tích

4. Điều kiện làm việc

5. Chăm lo đời sống tinh thần

6. Văn hóa Cơng ty

7. Quan hệ cấp trên và đồng nghiệp

8. KhácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

[19] Triết lý kinh doanh, Mabuchi Motor, 2008.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×