Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Sự hình thành Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ:

- Sự hình thành Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ:

Tải bản đầy đủ - 0trang

35Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất kinh doanh, xuất khẩu các loại sản phẩm may

mặc, các loại sợi, nhập khẩu các loại nguyên liệu thiết bị thiết yếu dùng để kéo sợi

và sản xuất hàng may mặc.

Chức năng và nhiệm vụ của Tổng cơng ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ

Chuyên sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng dệt may gồm:

- Sản phẩm chính: các loại sợi như: sợi cotton chải thô, chải kỹ, sợi pha T/C,

sợi polyester

- Sản phẩm may mặc: jacket, sơmi, T-shirt, đồ bảo hộ lao động, quần âu

- Ngồi ra, cơng ty còn gia cơng sản xuất cho các công ty như: Puma, Haggar,

Perry Ellis…

- Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng dệt may gồm: các

loại nguyên liệu bông, xơ, sợi vải dệt kim, vải demin và các sản phẩm may mặc dệt

thoi, các loại khăn bông, nhập khẩu thiết bị phụ tùng, động cơ, vật liệu, điện tử, hóa

chất, thuốc nhuộm.

- Chịu trách nhiệm sản xuất theo đúng yêu cầu sản phẩm đề ra. Không ngừng

nâng cao chất lượng sản phẩm, cùng với việc đào tạo cán bộ nhân viên nâng cao tay

nghề nhằm đưa doanh nghiệp đi lên. Xây dựng mơi trường làm việc an tồn, lành

mạnh, chăm lo đời sống cán bộ cơng nhân viên đảm bảo chính sách xã hội và mơi

trường.

- Bảo tồn nguồn vốn kinh doanh để tái đầu tư sản xuất nhằm đưa công ty

ngày càng phát triển.

- Có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật thực

hiện đóng chức năng đã đăng ký. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước36Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐCPHĨ TỔNG GIÁM

ĐỐC ĐIỀU HÀNH SỢIPhòng kế

tốn tài

chínhCơng

ty SợiNhà

máy

may 1PHĨ TỔNG GIÁM

ĐỐC ĐIỀU HÀNHPhòng tổ

chức hành

chínhNhà

máy

may 2Phòng kỹ

thuật đầu tư

quản lý

chất lượngNhà

máy

may 3Nhà

máy

may

Hội

AnPhòng kinh

doanh xuất

nhập khẩuNhà

máy

may

Duy

XunPhòng kỹ

thuật cơng

nghệNhà

máy

may

Quảng

NamNhà

máy

may

Đơng

: Quan hệ trực tuyến

: Quan hệ chức năng

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ.

Trong cơ cấu tổ chức của Tổng cơng ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ thì Hội

đồng quản trị có quyền lực cao nhất, là cơ quan quản lý Tổng Cơng ty , có quyền

nhân danh Tổng Cơng ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quản lý, quyền lợi

của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của

Tổng Công ty

Tổng giám đốc: là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty, được Hội

đồng quản trị giao nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Tổng Cơng ty.

Phó Tổng giám đốc điều hành sợi và Phó Tổng giám đốc điều hành: giúp Tổng

giám đốc điều hành hoạt động của Công ty theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy

quyền của Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về37việc thực thi những nhiệm vụ mà Tổng giám đốc đã phân cơng hoặc ủy quyền.

Các phòng ban và đơn vị sản xuất: triển khai thực hiện những chỉ tiêu kế

hoạch, các nhiệm vụ được phân công theo quy định.

2.1.1.2. Sự hình thành Cơng ty Sợi thuộc Tổng cơng ty cổ phần Dệt may

Hòa Thọ:

Cơng ty Sợi thuộc Tổng Cơng ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ được thành lập từ

năm 1962. Khi mới thành lập, Công ty Sợi được lấy tên là Nhà máy sợi. Đến ngày

28/12/2007 Nhà máy sợi chính thức chuyển đổi tên thành Cơng ty Sợi theo Quyết

định số 2164 QĐ/HĐQT-HT của Hội đồng quản trị về Phê duyệt phương án chuyển

đổi Nhà máy Sợi thành Cơng ty Sợi.

Cơng ty có cơ cấu tổ chức sản xuất như sau:

Công ty Sợi

Nhà máy sản

xuất sợi 1Phân xưởng 1Nhà máy sản

xuất sợi 2Phân xưởng 2Phân xưởng 3Sơ đồ 2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất tại Công ty Sợi

Cơng ty Sợi có hai nhà máy sợi đang hoạt động với tổng số 52.000 cọc sợi

đồng bộ. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 do SGS, Thụy Sỹ chứng

nhận. Các chương trình an ninh và đánh giá trách nhiệm xã hội SA 8000 hiện đang

được áp dụng nghiêm ngặt tại 02 nhà máy nhằm cung cấp môi trường làm việc an

tồn, cơng bằng và khỏe mạnh cho cán bộ công nhân. Việc kiểm tra chất lượng sợi

được thực hiện bằng máy kiểm tra chất lượng Uster Tester 4.

Cơng ty Sợi có 02 nhà máy sản xuất với 03 phân xưởng được đầu tư dây

chuyền công nghệ hiện đại, nhập khẩu từ nhiều nước khác nhau.

- Nhà máy sợi 1: Nhà máy được thành lập năm 1962 và được tái đầu tư vào

năm 2002. Nhà máy có 32.000 cọc sợi đồng bộ. Nhà máy 1 với 02 phân xưởng38được đầu tư 03 dây chuyền công nghệ: dây chuyền máy Italia, Bồ Đào Nha và

Trung Quốc. Phân xưởng I chuyên sản xuất loại sợi Polyester (100%PE). Phân

xưởng II chuyên sản xuất loại sợi Cotton chải thô, sợi Cotton chải kỹ.

+ Phạm vi chi số sợi: Từ chi số Ne 20/1, 30/1 và 40/1

+ Ứng dụng: Dệt kim, dệt thoi và sản xuất chỉ may

+ Tổng số công nhân: 490 người

+ Diện tích nhà xưởng: 11.000m2

+ Sản lượng hằng năm: ước đạt hơn 4.500 tấn/năm

+ Thị trường chủ lực: Ai Cập, Hàn Quốc, Malaysia, Philipines, Đài Loan,

Thổ Nhĩ Kỳ và thị trường nội địa

+ Thị phần: 70% nội địa và 30% xuất khẩu

- Nhà máy sợi 2: Nhà máy vừa mới hoàn thành và đưa vào hoạt động tháng

12/2008. Nhà máy có 20.000 cọc sợi. Nhà máy 2 với 01 phân xưởng được đầu tư

nhiều dây chuyền công nghệ mới, chuyên sản xuất loại sợi tổng hợp sợi pha cotton

và polyester.

+ Phạm vi chi số: Từ chi số Ne 20/1, 30/1, 40/1 và 45/1

+ Ứng dụng: Dệt kim, dệt thoi

+ Tổng số cơng nhân: 220 người.

+ Diện tích nhà máy: 11.000m2

+ Sản lượng hàng năm: ước đạt hơn 3.000 tấn/năm.

+ Thị trường chủ lực: Châu Á, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Thị trường nội địa

+ Thị phần: 90% xuất khẩu và 10% nội địa.

Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Sợi

- Chức năng: Tham gia hoạt động sản xuất của Tổng công ty, sản xuất các

loại sợi như: sợi cotton, sợi PE, sợi tổng hợp để cung cấp thị trường trong và ngoài

nước, chuyên sản xuất sợi theo đơn đặt hàng và theo hợp đồng ký kết.

- Nhiệm vụ:

+ Về sản xuất kinh doanh:39 Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh các loại sản

phẩm sợi hàng tháng, quý, năm đạt hiệu quả.

 Xây dựng giá thành, giá bán sản phẩm, giá mua nguyên vật liệu, kế hoạch

sản xuất của Công ty hàng tháng, quý, năm

 Tìm chọn đàm phán với khách hàng ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm,

cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ sản xuất

+ Về tài chính – kế toán:

 Quyết toán kết quả sản xuất kinh doanh tháng, q, năm của Cơng ty theo

đóng quy định của chế độ kế tốn và hướng dẫn của Phòng Tài chính kế tốn Tổng

Cơng ty

 Báo cáo sản lượng từng loại sản phẩm sản xuất của Công ty hàng tháng,

quý, năm.

 Bán các loại phế phẩm, phế liệu, vật tư và tài sản thanh lý, hư hỏng không

cần dùng (trừ máy móc thiết bị sản xuất) theo đóng quy định

+ Về đầu tư phát triển sản xuất:

 Đề xuất, tham gia xây dựng và phối hợp thực hiện các dự án đầu tư phát

triển sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ sản xuất của Công ty phù hợp với xu

hướng phát triển và có hiệu quả

 Tổ chức thực hiện hoặc giám sát việc tiếp nhận, lắp đặt, nghiệm thu và

nhận bàn giao đưa vào sử dụng có hiệu quả các thiết bị mới đầu tư tại Công ty.

2.1.1.3. Mối quan hệ giữa Công ty Sợi và Tổng cơng ty CP Dệt may Hòa

Thọ.

Cơng ty chỉ được giao quản lý và được quyền sử dụng tài sản vào nhiệm vụ

sản xuất kinh doanh. Tổng cơng ty có quyền điều chuyển tài sản giữa các Công ty

và chịu trách nhiệm về sự điều chuyển đó.

Đối với tài sản cố định: Công ty được Tổng công ty giao tài sản cố định để

khai thác, sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cơng ty thực hiện việc

trích khấu hao và theo dõi tài sản cố định. Cuối tháng, kế tốn Cơng ty sẽ thống kê40ngun giá, khấu hao, giá trị còn lại gửi về phòng kế tốn Tổng cơng ty.

Đối với tài sản lưu động: khi phát sinh nhu cầu ngun vật liệu chính để

phục vụ cho q trình sản xuất, thì Cơng ty sẽ lập và trình lên Phòng kế tốn, Ban

lãnh đạo Tổng cơng ty để duyệt phương án mua mới hay nhập khẩu đối với trường

hợp cần mua mới hay nhập khẩu. Trong trường hợp nguyên vật liệu chính còn đủ

trong kho, Cơng ty có quyền xuất kho nguyên vật liệu chính để phục vụ cho quá

trình sản xuất với số lượng căn cứ vào định mức sử dụng ngun vật liệu chính

được phòng kỹ thuật tại Công ty xây dựng và Tổng công ty phê duyệt từ đầu năm.

Còn đối với các tài sản lưu động khác, cơng ty có quyền ký kết các hợp mua sắm

đúng với nhu cầu sử dụng thực tế nhưng không vượt quá giá trị 200 triệu đồng/lô

hàng và phải thực hiện đúng các quy định về mua bán, xuất nhập.

Cơng ty được quyền bố trí nhân sự, phân cấp và định rõ chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của các nhân viên trong công ty, được chủ động điều hành mọi hoạt

động sản xuất, máy móc, thiết bị, tìm kiếm đối tác, khách hàng.

-Cơng ty Sợi có tổ chức bộ máy kế tốn riêng và thực hiện tồn bộ cơngviệc kế tốn ở Cơng ty.

2.1.2. Quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm tại Công ty Sợi

Bông thiên nhiên,

polyesterMáy đánh

bông xơMáy chải kỹMáy ghép

đợt 2Máy chải thôMáy cuộn cùiMáy ghép

đợt 1Máy kéo sợi

thôMáy kéo sợi

conMáy đánh

cuộnSợi cotton chải thô

Máy sợi con

hoàn thànhSợi cotton chải kỹ

Sợi pha cotton + polyester

Sợi polyester (100% PE)Sơ đồ 2.3. Quy trình cơng nghệ sản xuất sợi

Nguồn ngun liệu chính của Cơng ty Sợi là bơng nguyên liệu và xơ hóa chất,

qua các giai đoạn sản xuất và tạo thành sản phẩm sợi.412.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý ở Công ty Sợi:

Bộ máy quản lý tại Công ty Sợi là một bộ phận quản lý của Tổng Cơng ty cổ

phần Dệt may Hòa Thọ, chịu sự giám sát và quản lý trực tiếp từ Tổng Cơng ty, được

tổ chức theo hình thức trực tuyến chức năng.

Giám đốcPhó Giám đốc phụ

trách cơng nghệPhòng quản lý

chất lượng sản

xuấtPhó Giám đốc phụ

trách thiết bịPhòng kỹ

thuật sản xuất

sợi 1

Nhà máy sản

xuất sợi 1Phân xưởng

1Phân

xưởng 2Phòng kỹ

thuật sản xuất

sợi 2Phó Giám đốc phụ

trách kinh doanhPhòng Tổ

chức hành

chínhPhòng tài

chính kế

tốnPhòng kinh

doanhNhà máy sản

xuất sợi 2Phân

xưởng 3: quan hệ trực tuyến

: quan hệ chức năng.

Sơ đồ 2.4. Cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty Sợi

Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận:

- Giám đốc:

+ Điều hành mọi hoạt động hàng ngày của công ty.

+ Phụ trách một số công việc cụ thể về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh

doanh; về xây dựng tổ chức bộ máy quản lý và cán bộ; về hạch toán kết quả sản

xuất kinh doanh; về lao động, tiền lương, khen thưởng, kỹ luật và thực hiện chế độ

chính sách đối với người lao động; giải quyết kiến nghị của khách hàng và người

lao động.42- Phó giám đốc phụ trách thiết bị:

+ Xây dựng, triển khai, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo trì

thiết bị theo lịch xích, sửa chữa đột xuất, quản lý toàn bộ thiết bị sản xuất của Công

ty

+ Xây dựng, triển khai, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện các định mức kỹ

thuật về tiêu hao điện, vật tư phụ tùng, nguyên nhiên liệu

+ Lập kế hoạch đề nghị cung cấp vật tư, phụ tùng, nguyên nhiên liệu vần

dùng cho nhu cầu bảo trì, sửa chữa thiết bị theo lịch và đột xuất trình giám đốc phê

duyệt để triển khai và giám sát thực hiện.

+ Cùng với kỹ thuật công nghệ khắc phục kịp thời, dứt điểm các dạng lỗi của

sản phẩm trong các công đoạn sản xuất gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

- Phó giám đốc phụ trách cơng nghệ:

+ Điều độ kế hoạch sản xuất hàng ngày của Công ty, đảm bảo hồn thành các

chỉ tiêu kế hoạch sản xuất của Cơng ty đề ra

+ Phụ trách cơng tác thí nghiệm; kỹ thuật cơng nghệ và thiết kế cơng nghệ

trên tồn bộ dây chuyền

+ Xây dựng, điều chỉnh và kiểm tra kết quả thực hiện định mức kỹ thuật về

năng suất ca máy; tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm từng công đoạn trong dây

chuyền sản xuất; tiêu hao nguyên liệu bông, xơ và các loại vật liệu như: khun,

bao bì đóng gói thành phẩm sợi

+ Tổng hợp phân tích các dạng lỗi gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

đang sản xuất và thông báo kịp thời cho kỹ thuật công nghệ và thiết bị và các bộ

phận liên quan cùng phối hợp xử lý dứt điểm để đảm bảo cho sản xuất đạt chất

lượng tốt nhất.

- Phó giám đốc phụ trách kinh doanh:

+ Phụ trách kế hoạch kinh doanh trung, dài hạn và tháng, quý, năm và thu

hồi công nợ trên khách hàng

+ Đề xuất chọn khách hàng ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, bán các loại

vật tư phế liệu, tài sản thanh lý đóng quy định và mua nguyên nhiên vật liệu, vật tư43phụ tùng, thiết bị phục vụ cho sản xuất

+ Xây dựng giá thành sản xuất từng loại sản phẩm sản xuất của Công ty phù

hợp với thị trường, bảo đảm hiệu quả và đề xuất sản xuất các sản phẩm mới có triển

vọng tiêu thọ tốt và có hiệu quả.

+ Quản lý kho nguyên phụ liệu, vật tư phụ tùng và thành phẩm củ Công ty

- Phòng tổ chức hành chính:

+ Thực hiện các thủ tục về tuyển dụng lao động, chi trả lương, nâng bậc

lương, các chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, bào hiểm y tế và các chính sách nội

bộ đối với người lao động theo quy định.

+ Triển khai và thực hiện các quy định về bảo vệ an toàn Cơng ty, cơng tác

bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy, quân sự tự vệ, phòng chống tội phạm,

phòng chống thiên tai bão lụt và các quy định có liên quan đến quản lý lao động,

quản lý chung của Công ty

+ Thực hiện các nhiệm vụ cơng tác hành chính văn phòng và xây dựng cơ

bản của cơng ty

- Phòng tài chính kế tốn :

Phòng kế tốn cơng ty có nhiệm vụ mở sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán

chi tiết dưới sự chỉ đạo của kế toán trưởng Tổng cơng ty. Hàng ngày, kế tốn Cơng

ty tiến hành hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Được thể thiện qua các nội

dung cụ thể sau:

-Kế toán vật tư, tài sản, tiền mặt nhận được từ Tổng cơng ty-Kế tốn tiền lương, các khoản trích theo lương-Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành-Kế tốn thanh tốn nội bộ giữa Cơng ty với Tổng công ty-Xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanhCuối tháng, lập và gửi lên Tổng công ty các báo cáo kế toán theo quy định,

gồm:

-Bảng cân đối kế toán-Báo cáo sản xuất kinh doanh44-Bảng cân đối số phát sinh-Bảng tổng hợp nhập xuất tồn nguyên liệu-Bảng tổng hợp nhập xuất tồn thành phẩm-Báo cáo cân đối yếu tố trong giá thành-Bảng tính khấu hao tài sản cố định-Bảng phân tích giá thành- Sổ tổng hợp cơng nợ, phải trả cho người bán

- Phòng kinh doanh:

+ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trung, dài hạn, tháng, quý, năm

+ Tìm chọn khách hàng, đề xuất ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, bán các loại

vật tư, phế liệu, tài sản thanh lý đóng quy định và mua nguyên nhiên, phụ liệu, vật

tư phụ tùng, thiết bị phục vụ kịp thời cho sản xuất.

+ Xây dựng giá thành, giá bán từng loại sản phẩm sản xuất của Công ty phù

hợp với thị trường, bảo đảm hiệu quả

- Phòng kỹ thuật sản xuất (sợi 1, sợi 2):

+ Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm sợi từng công đoạn và triển khai

thực hiện tại từng nhà máy sản xuất sợi 1, sản xuất sợi 2.

+ Kiểm tra chất lượng phụ tùng gia cơng ngồi và nhập khẩu đạt tiêu chuẩn

chất lượng mới cho nhập kho đưa vào sử dụng tại từng nhà máy.

+ Tổ chức kiểm định các thiết bị điện, thiết bị áp lực và phương tiện dụng cụ

phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định

+ Phối hợp với các phòng chức năng Tổng cơng ty nghiên cứu, xây dựng, đề

xuất phương án sản xuất các loại sản phẩm sợi mới thích hợp với nhu cầu thị trường

- Phòng quản lý chất lượng sản phẩm:

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xác định đúng số lượng, chất lượng nguyên

liệu bông xơ nhập

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá, báo cáo cụ thể tiêu chuẩn chất lượng từng loại

sản phẩm sản xuất hàng ngày theo từng công đoạn và phát hiện thông báo kịp thời

cho kỹ thuật công nghệ thiết bị biết những biến động không đạt tiêu chuẩn chất45lượng và chi số để giám đốc biết chỉ đạo xử lý

+ Phối hợp với kỹ thuật công nghệ, thiết bị kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng

sản phẩm đối với các máy bảo trì, sửa chữa xong cho chạy lại đạt yêu cầu chất

lượng mới cho sản xuất và kịp thời phát hiện cho dừng ngay các máy đang hoạt

động mà chất lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn theo quy định.

- Các đơn vị sản xuất (Nhà máy sản xuất sợi 1, sợi 2): Thực hiện các nhiệm

vụ sản xuất như đã nêu ở mục 2.1.1.2

2.1.4. Tổ chức kế tốn ở Cơng ty Sợi thuộc Tổng cơng ty CP Dệt may Hòa

Thọ.

- Tổng cơng ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ áp dụng hình thức kế tốn chứng từ

ghi sổ và mơ hình kế tốn hỗn hợp.

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ: Căn cứ trực tiếp để

ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao

gồm:

+ Ghi theo trình tự thời gian trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

+ Ghi theo nội dung kinh tế trên sổ cái

Tồn bộ cơng tác kế tốn được thực hiện trên máy tính thơng qua phần mềm

Bravo, chính vì vậy, cơng tác kế tốn được thực hiện khá nhanh chóng.

từ cơ

kế tốn

Chứng từ ghi sổ do kế toán Chứng

lập trên

sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng

Tổng hợp chứng từ kế tốn cùng loại, có cùng nội dung kinh tế.

Sổ quỹSổ đăng ký chứng

từ ghi sổBảng tổng hợp

chứng từ kế toán

cùng loạiChứng từ ghi sổ

Sổ cáiSổ, thẻ kế tốn

chi tiết

Bảng

tổng

hợp chi

tiếtBảng cân đối số

sinhcó các loại sổ kế tốn sau:

Hình thức kế tốn Chứng từ ghi phát

sổ gồm

Báo cáo tài chínhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Sự hình thành Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×