Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 20193: Hoạt động vận dụng: ( 2 phút)

- Đọc lại bảng ôn.

TIẾT 2:

3. Hoạt động thực hành: (30 phút)

* Mục tiêu: - Đọc được: p, ph, nh, g, gh, q, qu, gi, ng, ngh, y, tr; các từ ngữ và câu

ứng dụng từ bài 22 đến bài 27.

-Viết được: p, ph, nh, g, gh, q, qu, gi, ng, ngh, y, tr; các từ ngữ ứng dụng.

- Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Tre ngà.

* Cách tiến hành:

a. Luyện đọc.

+ Đọc lại bảng ôn và các từ ứng dụng ở

HS đọc bài trên bảng lớp cá nhân .

tiết 1.

HS đọc bài trong SGK.

HS nhận xét .

GV theo dõi , chỉnh sửa phát âm

* Câu ứng dụng:

HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- Gv treo tranh minh hoạ câu ứng dụng

? Bức tranh vẽ gì ?

1 em khá đọc bài.

- Gv viết bảng câu ứng dụng lên bảng

HS tìm tiếng ,phân tích tiếng có âm

Q bé Hà có nghề xẻ gỗ.

được ơn.

Phố bé Nga có nghề giã giò.

Đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh.

HS đọc bài trong SGK.

-GV đọc mẫu,uốn sửa.

HS nhận xét.

* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các

từ, HS M3, M4 đọc trơn các vần, các từ ,

câu tốt.

Quan sát và nhận xét.

* Luyện viết:

HS viết vở tập viết.

- GV gắn chữ mẫu lên bảng : tre già,quả

nho.

HS đọc tên chuyện : tre ngà

- Giáo viên viết mẫu.

.

- Hướng dẫn quy trình.

- GV uốn nắn, chấm,chữa lỗi.

- HS kể trong nhóm theo nội dung

* Kể chuyện : Tre ngà.

từng bức tranh, thi kể trước lớp.

- Giáo viên kể lại diễn cảm

- GV kể lần 2 kết hợp tranh minh hoạ

- Hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh

- Gợi ý nội dung từng tranh.

Thánh Gióng.

- GV theo dõi , sửa sai

- Hướng dẫn hiểu nội dung:

+ Truyện nói về nhân vật nào?

+ Nêu ý nghĩa câu chuyện : Truyền thống

đánh giặc cứu nước của trẻ nước Nam .

Tên GV33Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 A

* Lưu ý:

- HS M1, M2 nghe hiểu và kể được một

đoạn truyện theo tranh truyện kể: Tre

ngà.

- HS M3, M4 kể được 2 – 3 đoạn truyện

theo tranh.

4/ Hoạt động vận dụng: 2’

- Thi viết từ tre ngà

- Nhận xét tiết học.

6. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Kể lại cho người thân nghe câu chuyện:

“ Tre ngà”.

- Về nhà đọc lại bài và ôn tập lại các bài

đã học.Năm học 2018 - 2019HS nhắc lạiĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.......................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2018Tiếng Việt

BÀI 28: ÔN TẬP ÂM VÀ CHỮ GHI ÂM

I. MỤC TIÊU: HS cần làm:- Học sinh nắm được âm và chữ ghi âm.

- Bước đầu phân biệt được nguyên âm và phụ âm.

- Nắm chắc các phụ âm 2 - 3 con chữ và cách đọc mỗi âm.

2. Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực

tế.

3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của mơn Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng lực giao

tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Bảng ôn. Tranh minh hoạ minh họacâu ứng dụng phần kể chuyện.

Chữ mẫu.

- Học sinh: Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa.

2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

Tên GV34Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

2. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS thi viết mỗi tổ mỗi từ: y tế, tre ngà.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS thi viết.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động thực hành : (29 phút)

* Mục tiêu: - Học sinh nắm được âm và chữ ghi âm.

- Bước đầu phân biệt được nguyên âm và phụ âm.

- Nắm chắc các phụ âm 2 - 3 con chữ và cách đọc mỗi âm.

*Cách tiến hành:

a. Ôn các âm và chữ ghi âm.

* Giới thiệu các nguyên âm.

a, o, ô, ơ, e, ê, i, u, ư.

- Đọc cá nhân, nhóm đồng thanh.

- Giáo viên đọc mẫu - hướng dẫn đọc.

- Đứng ở sau phụ âm.

- Nguyên âm đứng ở vị trí nào trong tiếng ?

- Có bao nhiêu nguyên âm ?

- Có 9 nguyên âm.

* Giới thiệu các phụ âm gồm 1 con chữ.

-b, c, d, đ, g, h, k, l.

-n, m, p, q. r, s, t.

- Học sinh đọc.

-V, x, y.

- Nhận diện.

* Các phụ âm gồm 2, 3 con chữ.

- ch, th, nh, kh, gh, ng.

- Đọc cá nhân, đồng thanh.

- ngh, ch, gi.

- Nhận diện so sánh âm.

b. Hướng dẫn ghép tiếng.

B " a, o, ô, ơ, e, ê, i, u, ư.

C " a, o, ô, ơ, u, ư.

* Chú ý : k, gh, ngh chỉ ghép được với e, ê, - HS ghép tiếng.

i.

- Chú ý cặp âm k / c ; l / n ; x / s ; d / r.

c. HS đọc tiếng, từ ứng dụng: - Ba, bò, bơ,

bơ, be, bê, bi, bu, bư.

- Ca, co, cô, cơ, cu, cư.

- Đọc cá nhân nhóm đồng thanh.

- q cha, khi khí, chú thỏ, lo nghĩ,….

* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ, - Phát âm đúng từng âm.

Tên GV35Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019HS M3, M4 đọc trơn các vần, các từ , câu

tốt.

d.Viết: GV đọc cho HS viết một số từ : rổ

khế, giã giò, chú thỏ,…

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng chữ các

chữ. HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm

mại.

3: Hoạt động vận dụng: ( 2 phút)

- Đọc lại bảng ôn- Phân biệt được các âm

- Nhận xét bài.

-HS viết bảng con.- HS đọc lại bảng ôn.

- Giãn tiếtTIẾT 2: 1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS hát.

- HS hát.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động thực hành : (29 phút)

* Mục tiêu: - Bước đầu phân biệt được nguyên âm và phụ âm.

- Nắm chắc các phụ âm 2 - 3 con chữ và cách đọc mỗi âm.

2. Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết các nguyên âm và phụ âm HS đọc , viết được

các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực tế.

*Cách tiến hành:

3. Luyện tập

* Luyện đọc.

- HS đọc lại bảng ôn.

- HS đọc bảng,GV nhận xét,uốn sửa,.

- Giãn tiết

* Luyện viết.

- Hướng dẫn viết một số từ - giáo viên đọc.

Nhà nghỉ , kì cọ, ghế đá, xe chỉ.

- Học sinh viết từng dòng vào vở.

- Chấm - nhận xét.

4/ Hoạt động vận dụng: ( 2’)

- Thi đọc bài trên bảng lớp.

- Nhận xét .

6. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- HS thi đọc bài trên bảng lớp.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau :Bài

28: Chữ thường , chữ hoa.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Tên GV36Trường Tiểu học...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×