Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. HS đọc tiếng, từ ứng dụng: - Ba, bò, bô, bơ, be, bê, bi, bu, bư.

c. HS đọc tiếng, từ ứng dụng: - Ba, bò, bô, bơ, be, bê, bi, bu, bư.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019HS M3, M4 đọc trơn các vần, các từ , câu

tốt.

d.Viết: GV đọc cho HS viết một số từ : rổ

khế, giã giò, chú thỏ,…

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng chữ các

chữ. HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm

mại.

3: Hoạt động vận dụng: ( 2 phút)

- Đọc lại bảng ôn- Phân biệt được các âm

- Nhận xét bài.

-HS viết bảng con.- HS đọc lại bảng ôn.

- Giãn tiếtTIẾT 2: 1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS hát.

- HS hát.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động thực hành : (29 phút)

* Mục tiêu: - Bước đầu phân biệt được nguyên âm và phụ âm.

- Nắm chắc các phụ âm 2 - 3 con chữ và cách đọc mỗi âm.

2. Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết các nguyên âm và phụ âm HS đọc , viết được

các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực tế.

*Cách tiến hành:

3. Luyện tập

* Luyện đọc.

- HS đọc lại bảng ôn.

- HS đọc bảng,GV nhận xét,uốn sửa,.

- Giãn tiết

* Luyện viết.

- Hướng dẫn viết một số từ - giáo viên đọc.

Nhà nghỉ , kì cọ, ghế đá, xe chỉ.

- Học sinh viết từng dòng vào vở.

- Chấm - nhận xét.

4/ Hoạt động vận dụng: ( 2’)

- Thi đọc bài trên bảng lớp.

- Nhận xét .

6. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- HS thi đọc bài trên bảng lớp.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau :Bài

28: Chữ thường , chữ hoa.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Tên GV36Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019...........................................................................................................

.......................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2018

Tiếng ViệtBài 28: CHỮ THƯỜNG, CHỮ HOA.

I.MỤC TIÊU: HS cần làm:

1. Kiến thức: - HS nhận ra được chữ in hoa và bước đầu làm quen với chữ in hoa.

- HS nhận ra và đọc được chữ in hoa trong câu ứng dụng. Phát triển lời nói theo chủ

đề: Ba vì.

2. Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực

tế.

3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của mơn Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng lực giao

tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ.

II. CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Bảng ôn. Tranh minh hoạ minh họacâu ứng dụng phần kể chuyện.

Chữ mẫu.

- Học sinh: Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa.

2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS thi viết mỗi tổ mỗi từ: ghế đá, xe chỉ.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS thi viết.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu: - HS nhận ra được chữ in hoa và bước đầu làm quen với chữ in hoa.

*Cách tiến hành:

*. Nhận diện chữ hoa

- Treo bảng chữ thường, chữ hoa lên

Tên GV37Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019bảng lớp.

- Cho HS đọc trong nhóm

- HS đọc trong nhóm, chia sẻ trước lớp

- Gọi HS đọc chia sẻ trước lớp.

- Chữ in hoa nào gần giống chữ in - C, E, Ê, I, …

thường?

- Chữ cái in có chữ hoa và chữ thường - A, Ă, Â, B, D…

khác nhau nhiều?

- GV chỉ chữ in hoa.

- Dựa vào chữ in thường để đọc chữ in hoa.

- Che phần chữ in hoa, chỉ chữ in - Nhận diện và đọc âm của chữ.

thường.

3: Hoạt động vận dụng: ( 2 phút)

- Cho HS thi đọc lại bảng chữ in hoa, - HS thi đọc lại bảng chữ in hoa, chỉ chữ in

chỉ chữ in thường.

thường cá nhân.

- Gv cùng HS nhận xét.

TIẾT 2: 1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS hát.

- HS hát.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động thực hành : (27 phút)

* Mục tiêu: - HS nhận ra và đọc được chữ in hoa trong câu ứng dụng. Phát triển lời

nói theo chủ đề: Ba vì.

*Cách tiến hành:

a. Luyện đọc

- Hơm nay ta học chữ hoa gì?

- Đọc lại bảng lớp.

* Luyện đọc

- Cho HS đọc SGK

- Đọc chữ thường, chữ hoa.

- Viết câu: Gọi HS xác định tiếng có chứa - Luyện đọc các từ: Bố, Kha, Sa Pa.

âm mới, đọc tiếng, từ khó.

- Tiếng nào thì có viết chữ hoa?

- Chữ đứng đầu câu, tên riêng.

b. Luyện viết.

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như - Tập viết vở.

huớng dẫn viết bảng.

- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.

- Cá nhân, tập thể.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng chữ các

chữ. HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm

mại.

c. Luyện nói

Tên GV38Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019- Treo tranh, vẽ gì?

- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)

- Nêu câu hỏi về chủ đề.

- GV giới thiệu địa danh ba vì: Núi Ba Vì

thuộc huyện Ba Vì - Hà Tây. Ở đây có

đồng cỏ xanh tươi có nơng trường ni bò

sữa.

3/ Hoạt động vận dụng: ( 2’)

- Thi đọc bài trên bảng lớp.

- Nhận xét .

4. Hoạt động sáng tạo: ( 3 phút)

- Đọc nhanh câu sau: " Nhà bé ở Ba Vì. Ba

bé là ca sĩ. Mẹ bé là hộ lí ở y tế xã ."

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài 29: ia.- Đàn bò đang ăn cỏ.

- Ba Vì.

- Luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi

ý của GV trong nhóm, chia sẻ trước

lớp.

- HS l¾ng nghe, nhận xét.- HS thi đọc.

- HS đọc, tìm tiếng có chứa chữ hoa

in.****************************************************************

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.......................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2018

Tiếng Việt

BÀI 29 : IA

I. MỤC TIÊU : HS cần làm:1. Kiến thức: - Đọc được: ia, lá tía tơ; từ và câu ứng dụng.

- Viết được: ia, lá tía tơ.

- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Chia quà

2. Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực

tế.

3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của môn Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng lực giao

tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ.

II. CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên:

Tên GV39Trường Tiểu học...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. HS đọc tiếng, từ ứng dụng: - Ba, bò, bô, bơ, be, bê, bi, bu, bư.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×