Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số thuật ngữ dùng trong đồ án

Một số thuật ngữ dùng trong đồ án

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tập lớn-Bùi Đức Toàn-ĐT7-K52Phần 4 Kết luậnCSMA/Carrier Sence MultipleĐa truy nhập dùng sóngCAAccess with Collisionmang cảm biến với tránhCSMA/Avoidance

Carrier Sence Multiplexung đột

Đa truy nhập dùng sóngCDAccess with Collisionmang cảm biến với phátDABDetection

Digital Audiohiện xung đột

Phát thanh số quảng báDACBroadcasting

Digital to AnalogBộ biến đổi số-tơng tựDFCConversion

Distributed CoordinateChức năng điều phốiDMT

DSB

DSL

DSLAMFunction

Discrete Multi-Tone

Double Side Band

Digital Subscriber Line

DSL Access Modulephân tán

Điều chế đa âm rời rạc

Song biên

Đờng dây thuê bao số

Khối ghép kênh truyDSP

DVBDigital Signal Processor

Digital VideonhËp DSL

Bé xư lý tÝn hiƯu sè

Trun hình số quảngDVB-TBroadcasting

Digital Video

Truyền hình số quảngEC

ETSIBroadcasting Teresstrial

Echo Canceller

Europeanbá mặt đất

Thiết bị khử tiếng vọng

Viện tiêu chuẩn viễnTelecommunicationsthông Châu ÂuFDDStandard Institute

Frequency DivisionSong công phân chiaFDDIDuplex

Fiber Distributed Datatheo tần số

Chuẩn cho mạng cápFDMInterface

Frequency Divisionquang

Ghép kênh phân chiaFEC

FEXT

FFTModullation

Forward Error Checking

Far End Crosstalk

Fast Fourier Transformtheo tần số

Sửa lỗi trớc

Xuyên âm đầu xa

Biến đổi Fourier nhanhBài tập lớn-Bùi Đức Toàn-ĐT7-K52

FIRPhần 4 Kết luậnFinite Impulse ResponseBộ lọc số có đáp ứngFSK

FSK

HDB3

HDSLFrequency Shift Keying

Frequency Shift Keying

Hight Density Bipolar-3

High-bit-rate DSLxung hữu hạn

Điều chế khóa dịch tần

Khoá pha theo tần số

Mã đờng dây

Đờng dây thuê bao số tốcHDTVđộ bit cao

High-Definition Television Truyền hình độ phânICI

IDFTInterChanel Inference

Inverse Discrete Fouriergiải cao

Nhiễu liên kênh

Biến đổi Fourier rời rạcIFFTTransform

Inverse Fast Fourierngợc

Biến đổi Fourier nhanhISBNTransform

Intergrated Servicesngợc

Chuẩn truyền hình củaISDNDigital Broadcasting

Intergrated ServicesNhật

Mạng số đa dịch vụISIDigital Network

InterSymbol InterferenceNhiễu giao thoa giữa cácInternationalký tự

Tổ chức viƠn th«ng qcTelecommunicationsUnion

Local Area Network

Logical Link Control

Low Pass Filter

Media Access ControlMạng cục bộ

Điều khiển liên kết logic

Bộ lọc thông thấp

Điều khiển truy cập môiMAPMaximum a posterioritrờng

Xác suất sau cực đạiMODEMProbality

Modulation/DemodulatioĐiều chế/giải điều chếMPEGn

Motion Picture ExpertsNhóm chuyên gia hìnhMUXGroup

Multiplexerảnh động

Bộ ghép kênhITULAN

LLC

LPF

MACBài tập lớn-Bùi Đức Toàn-ĐT7-K52Phần 4 Kết luậnNEXT

NRZ

OFDMNear End Crosstalk

Non Return Zeror

Orthorgonal FrequencyXuyên âm đầu gần

Mã đờng truyền NRZ

Ghép kênh phân chiaPFCDivision Multiplexing

Point Coordinatetheo tần số trực giao

Chức năng điều phốiPLCFunction

PowerLineđiểm

Thông tin đờng dây tảiPOTSCommunication

Plain Old Telephoneđiện

Dịch vụ thoại thông th-PRBSService

Pseudo Random Binaryờng

Chuỗi nhị phân giảPSD

PSK

PSTNSequence

Power Spectral Density

Phase Shift Keying

Public Switch Telephonengẫu nhiên

Mật độ phổ công suất

Khoá dịch pha

Mạng điện thoại chuyểnQAMNetwork

Quadrature Amplitudemạch công cộng

Điều chế biên độ cầu ph-QPSKModulation

Quadrature Phase Shiftơng

Khóa dịch pha cầu ph-RFIKeying

Radio Frequencyơng

Nhiễu tần số vô tuyếnRSCInterference

Recursive SymmetricMã đối xứng đệ quySFNCode

Single FrequencyMạng đơn tầnSNRNetwork

Signal to Noise RatioTỉ số tín hiệu trên tạpSOVASoft input Soft outputâm (S/N)

Giải thuật Viterbi mềmSSB

TDDViterbi Algorithm

Single Side Band

Time Division DuplexĐơn biên

Song công phân chiaTime Division Multipletheo thời gian

Đa truy nhập phân chiaAccesstheo thời gianTDMABài tập lớn-Bùi Đức Toàn-ĐT7-K52VDSL

WLANPhần 4 Kết luậnVery High-speed DSLĐờng dây thuê bao số tốcWireless LANđộ rất cao

Mạng cục bộ không dâyBài tập lớn-Bùi Đức Toàn-ĐT7-K52Phần 4 Kết luậnTài liệu tham khảo

- Multi-Carrier Digital Communications Theory and

Applications of OFDM

Ahmad R. S. Bahai and Burton R. Saltzberg

Kluwer Academic/Plenum Publishers

- Basics & History of Orthogonal Frequency Division

Multiplexing (OFDM)

Richard van Nee

Woodside Networks, Breukelen, the Netherlands

- The suitability of OFDM as a modulation technique for

wireless telecommunications, with a CDMA comparison.

Eric Lawrey

James Cook University

- Data encoding

A. W. Krings

- Principles of Digital Modulation

Mike Fitton

Toshiba Research Europe Limited

- Data Communications Over PowerLine

www.congency.com

- Multicarrier Transmission Systems Wired &Wireless

Đào Trọng Tích

Hội nghị vô tuyến điện tử Việt Nam lần thứ 8 (REV 02)

- http://www.magnadesignnet.com/technote/ofdm/index.htm

l

- http://www.hut.edu.vn/khoa-vien/khoa-dtvt/dttre/nguyenly1.htmBài tập lớn-Bùi Đức Toàn-ĐT7-K52Phần 4 Kết luận- http://www.palowireless.com/ofdm/tutorials.aspTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số thuật ngữ dùng trong đồ án

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×