Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
 Đòi hỏi một biên độ an toàn

 Đòi hỏi một biên độ an toàn

Tải bản đầy đủ - 0trang

BURTON MALKIEL: Tơi cho rằng một người khơng có kiến thức chơi cổ

phiếucũngcóthểchọnđượcnhữngcổphiếuđángđầutưnhưcácchungia.

COLVIN:Tạisaolạinhưvậy?Tạisaokhơngcóaicóthểkiênđịnhthắngđược

thịtrườngđược?

MALKIEL:Tơinghĩcóhailýdo.Mộtlà,thịtrườngcủachúngtathựcsựlàthị

trườnghiệuquảkỳlạnhất.Khithơngtinvềmộtcơngtynàođó,hoặcvềnềnkinh

tếđượcđưara,mọingườingaylậptứcchorằngthơngtinđólàđúng.Dovậy,khi

bạn và tơi nghe thấy những thơng tin này thì nó đã tác động ngay vào giá cổ

phiếu…

COLVIN:Hiệnnay,rấtnhiềungườinóirằngtìnhtrạngbongbónglớncủacuối

nhữngnăm90,khicổphiếuđượcđưalênmứcgiátrêntrờivìnhữnglýdokhơng

đâuvàsauđóđầunăm2000sụtgiảmnặngnềcũngvìnhữnglýdokhơngđâu,cho

thấyýtưởngvềmộtthịtrườnghiệuquảlànhảmnhí.

MALKIEL:Vềlâudài,tơinghĩrằng,thịtrườnglàhiệuquả.Mặcdùtơicũng

thừanhậnđơikhithịtrườngcũngrấtđiênrồ.

Đểtheodõitồnbộcuộcphỏngvấn,xinmờivàotrangweb:

http://www.pbs.org/wsw/tvprogram/malkiel_interview.html

Tác giả của Lý thuyết thị trường hiệu quả nói: “Về lâu dài, tơi nghĩ rằng thị

trườnglàhiệuquả.Mặcdù,tơicũngthừanhậnđơikhithịtrườngcũngrấtđiênrồ”.

VàđâylàđiềuBenGrahamnhắctớitrong50nămtrước:“Vềngắnhạn,thịtrường

chứngkhốnkhơngđạtđượchiệuquảnhưngvềdàihạnnósẽlàthịtrườnghiệu

quả”.Buffettnóirằng:“Ýtưởngcơbảnđểđầutưlàxemcổphiếunhưcơngty,lợi

dụngbiếnđộngthịtrườngđểlàmlợichobạnvàtìmkiếmbiênđộantồn.Đólà

nhữngđiềuBenGrahamdạychúngta.Hàngtrămnămsau,điềunàyvẫnlàtiềnđề

cơbảnchohoạtđộngđầutư”.Nóicáchkhác,chỉsau30nămhiểusaivàkhơng

thừanhậnthựctếnày,GiáosưMalkielđếnbâygiờlạitungratriếtlýđầutưmà

BuffettvàGrahamsửdụngthànhcơng80nămqua.Chỉcósựkhácnhauduynhất

làơngMalkieltiếptụckhẳngđịnh:khơngphảiaicũngcóthểlợidụngthànhcơng

khi “thỉnh thoảng thị trường điên rồ” để kiếm tiền. Bufett, Graham và hàng ngàn

nhữngnhàđầutưthànhcôngkháclợidụngthờiđiểm“điênrồ”khicổphiếutrên

thịtrườngbịđịnhgiásainhưmộtcơhộikiếmtiền.Chúngtacũngsẽlàmnhưvậy.

Phéploạisuy:Vàomộtbuổichiềuởmộttrườngđạihọcnổitiếng,vịgiáosưTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comkinhtế,lntincổphiếulnđượcđịnhgiáđúng,đangđicùngvớimộtsinhviên

đãtốtnghiệp,khicảhaicùngnhìnthấy100đơ-latrênsân.Ngườisinhviênbắtđầu

cúixuốngđểnhặtlênthìvịgiáosưnói:“Khơng,đừngnhặt.Nếuthựcsựlàtờ100

đơ-lathìnósẽkhơngnằmởđó”.

Giátrịthực

ĐâylàứngdụngthựctếcủaQuytắcsố1:Muacổphiếutrịgiá1đơ-lavới50

xu.Điềunàylàvìđơikhigiátrịcủacơngtychúngtamuốnmuakhơngbằngvới

giátrênthịtrường.Chúngtathườnggặpkhókhănkhixácđịnhmứcchênhlệchnày.

Giálàmứcthịtrườngxácđịnhchocổphiếucủacơngtyngàyhơmnay.Nhưnggiá

trịthểhiệncổphiếuđóđánggiáthếnào.XemlạivấnđềtơiđềcậpởChương2:

Đơikhigiácủamộtsảnphẩmnàođóthườngkhơngbằnggiátrịcủanó.Vídụ,khi

bạnmuamộtchiếcơtơmớitrênthịtrường,bạnnênbiếtchiếcơtơđóđánggiáthế

nàotrướckhibạnhỏigiácủanó.

VìQuytắcsố1đặcbiệtđượcápdụngkhimuamộtsốthứ,cáikhóđốivớinhà

đầutưtheoQuytắcsố1làhiểurằngchúngtaphảibiếthànghố-hoặccơngtyđóđánggiábaonhiêu.Nhắclạivídụvềviệcmuamộtchiếcơtơ.Trongkhiởđại

lộPark,ThànhphốNewYork,tơiđãnhìnthấymộtchiếcMaseratiQuattroporte

mớitoanhquacửasổcủamộtđạilýbánxe.Đólàmộtchiếcơtơđẹp.Cựcđẹp.

Dođó,tơivàohỏimộttrongnhữngnhânviênbánhànggiá(giácủanhàsảnxuất)

củachiếcơtơđólàbaonhiêu.Cơtanóivớitơilàtừ101.000đơ-lađến115.000

đơ-la,phụthuộcvàohợpđồngquyềnchọnmuabán.

Sauđó,khitơingồivàovịtríngườiláixe,bậtcácnúttrênbànđiềukhiển.Tơi

hỏicơta“Cáinàygiábaonhiêu?”.Cơtanóirằngphảichờ6thángvàgiácủanó

khoảngtừ120.000đơ-lađến145.000đơ-la.Tơixinlỗivàđithẳng.

Vẫncòntòmò,tơivàotrangeBayvàthấymộtchiếcxe(mộtchiếcduynhất)

bán với giá 145.000 đô-la. Người bán ở New York không đùa! Giá do nhà sản

xuất gợi ý là 106.000 đô-la. Ở đại lý và trên eBay, đều bán 145.000 đơ-la. Tại

sao?Bởivìcónhucầulớnvềloạixenày.ỞMỹ,cómộtsốngườisẵnsàngtrả

mứcgiáđóbởivìhọcónhiềutiềnđểphungphí.Họrấtsẵntiền.Họmuốnmua

mộtchiếcơtơ.Họtrả145.000đơ-lamặcdùgiábáncaohơngiátrịthực40%.

Tơikhơngtrảcaohơngiátrịthựckhimuabấtcứthứgìcả.Dođó,tơikhơng

muachiếcơtơđó.Thậmchí,tơicóthểrấtthíchchiếcMaseratinhưngtơiphảichú

ýđếntúitiềncủatơivìtúitiềncủatơiđangnisốngtơi.Điềuđónghĩalàkhơng

nênthổiphồnggiácảchỉvìtơikhơngthểđợichờđược.Cảtơivàbạnđềubiết

rằngmứcgiácaosẽkhơngkéodài.Đếnthờiđiểmnhấtđịnh,chiếcMaseratiđósẽTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comsẵncóđểtơimuavớigiátrịthựcvàsauđócóthểthấphơngiátrịthực.

Chúngtasẽmuacổphiếucủanhữngcơngtythờitrang.Đầutiên,chúngtatìm

mộtsốcơngtychúngtathíchvàđápứngđượccácđiềukiệnnhấtđịnh.Sauđó,

chúngtakiênnhẫnvàchờđợichođếnkhicócơhộiđểmuavớimứcgiádướigiá

trịthực.Sosánhcáchđóvớicáchngườiquảnlýquỹđầutưcủabạnthườnglàm.

Ngườiquảnlýquỹđầutưhầunhưtrảởmứcgiátrịthựchoặctrênmứcđó.Ơngta

làmnhưvậyvìđókhơngphảilàtiềncủaơngta.Ơngtacũnglàmnhưvậyvìmột

phầnơngtatincácgiáosưởtrườngkinhdoanh,nhữngngườidạychoơngtalý

thuyếtthịtrườnghiệuquả:mọithứđượcbánvớigiátrịthực.Nhiệmvụcủaơngta

làmuamộtvàicơngtybằngtiềncủabạntrongmộtkhoảngthờigianthíchhợpsau

khibạngửitiềnvàođầutư.

Nếuơngtakhơngmuagìtronghaihoặcbanămlàvìơngtađangchờđợithời

điểmthịtrường“điênrồ”vàcóthểmuamộtvàicơngtylớnvớimứcgiátuyệtvời

bằng hàng triệu đơ-la bạn gửi. Khi đó bạn, người đầu tư vào quỹ, sẽ khơng hài

lòng.Vìơngtasửdụngtiềncủabạntrongvònghainămvàtrảchobạnmứclãi

suấtbằng0.Điềunàychưachắcchắnsẽxảyra,bởivìngườiquảnlýquỹcủabạn

biếtrằngơngtaphảiđánhgiáhoạtđộngtrongnămngối-chứkhơngphảitrong10

nămqua.Dođó,ơngtasẽkhơnglấytiềncủabạnvàđểnóbênngồithịtrườnghai

hoặcbanăm.Ơngtasẽmuacổphiếunàođó,điềunàyđặcbiệtdễ,nghĩalànếu

ơngtaứngdụnglýthuyếtcủaMalkiel,ơngtasẽhọcđượcrằngthịtrườnglnđịnh

giámọithứtheogiátrịcủanó.Đốivớingườiquảnlýquỹđầutư,bíquyếtđầutư

thànhcơnglàbiếtthơngtinnàođóvềcơngtytrướcnhữngnhàđầutưkhácvànếu

khơngcóthơngtinthìơngtacũngsẽvuivẻmuacổphiếuvớibấtkỳmứcgiánào

miễnlàkhơngnằmngồikhunggiádựđốn.Tuynhiên,cómộtsốtrườnghợpxuẩn

ngốc xảy ra vào cuối những năm 1990. Nhiều nhà quản lý mua những cổ phiếu

đượcđịnhgiásainhưviệcmuachiếcxeMaserati.

Đâylàmộtvídụtiêubiểu:Cuốinăm1999,Yahoo!điềuchỉnhgiácổphiếu118

đơ-la.MứcgiánàycóthểlàgiátrịthựccủaYahoo!khitỷlệtăngtrưởngcủacơng

tyvượtq70%hàngnămtrong15nămtiếptheo.Tỷlệtăngtrưởngnàykhóxảy

ra,nhưngnếuYahoo!tăngtrưởngnhanhnhưvậythìcóthể,trong15nămtới,nósẽ

cógiátrị15tỷđơ-la-mộtconsốlớnhơnrấtnhiềusovớinhữnggìExxoncóthể

đạtđược.Vàothờiđiểmđó,Exxonlàcơngtylớnnhấttrênthếgiới.Nếubạnchấp

nhậntìnhhuốngđó,bạnsẽnhậnthấykhoảndoanhthuYahoo!nhậnđượctừquảng

cáotrongnăm2014sẽcaohơnrấtnhiềusovớidoanhthuExxonkiếmđượctừbán

dầu. Nếu điều đó khơng thể xảy ra, người quản lý quỹ đầu tư đã trả cho Yahoo!

mứcgiátrêntrời,caođếnnỗiphảimất20nămđểcóthểkiếmđượckhoảntiềnTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comtươngđươngnhưvậy.(TrongvụgiaodịchlớnnhấtcủaYahoo!họtrả118,75đơ-la

vàođầunăm2000;cuốitháng8năm2002,cũngcổphiếuđóđượcbánvớimức

giá4,5đơ-la.Vớimứcgiánày,Yahoo!sẽlàmbạnthualỗnếuđầutư).

Yahoo!khơngphảilàtrườnghợpđiênrồduynhất

NếungườiquảnlýquỹcủabạnmuacổphiếuCokenăm1998ởmứcgiá85đơlamộtcổphiếuvànếuCokegiữmứctăngtrưởngvớitỷlệnhưnhữngnămquathì

chođếnsaunăm2025bạncũngchỉhồvốn.Hơn25nămvớilợinhuậnbằng0!

Cácnhàquảnlýquỹđầutưtheotổchứcnghĩgì?Họnghĩrằng,mặcdùgiácổ

phiếucủanhữngcơngtynàyhồntồn“điênrồ”(hoặc,nhưAlanGreenspangọilà

“sựhồhởiphilý”),họvẫnbắtbuộcmuavì…BẠN!Năm1998,cácnhàđầutư

nhanhchóngchuyểntiềnvàocácquỹđầutưcólãisuất20%-30%.

Nhàquảnlýquỹđầutư,đượccoilànhữngngườithơngminh,cókhuynhhướng

tìmmọicáchđểtồntại.Họkiếmđượcmộtphầnthunhậpđángkểtừviệcthuhút

thêmcácnhàđầutưkhác.Nếubạnvàcácnhàđầutưkhácrúttiền,thunhậpcủahọ

sẽgiảmxuống.Thêmvàođó,nếutỷsuấtlợinhuậnthấphơnđángkểsovớicác

quỹkhác,họsẽbịsathải.Dođó,họnghĩđếnđiềugì?Họnghĩrằngsẽtốthơnnếu

tiếptụclàmviệcvànhậnnhữngkhoảnthunhậphấpdẫnkhoảng1triệuđơ-lamỗi

nămchomộthoặchainămnữa,thậmchíởmứcrủirothualỗmấttồnbộtiền,hơn

làviệcbịsathảingayvìđểbạnrúttiềnvàchuyểnsangmộtquỹkhác,nhữngquỹ

đangkhátvốnđầutư.

Đólàđiềuđếngiờhọvẫnnghĩ.Hiệnnay,ngaybâygiờ,nhàquảnlýquỹcủa

bạnđangtìmmộtcổphiếutănggiáđángkểtrongmộtvàituầntới,dođó,tỷsuất

lợinhuậnchungcủaquỹcóvẻlớnhơnđốithủvàchỉsốS&P500.Bạncóthựcsự

nghĩrằngơngtađangtrảgiáthấphơnmứcđóhaykhơng?Cácbạnhãytỉnhtáo.

Dướiđâylàlậpluậncủatơi:Chúngtaphảithừanhậnrằngđơikhithịtrường

địnhgiácổphiếu,nhưMalkielgọilà“điênrồ”.Đơikhisựđiênrồnàyphảnánh

mộtmứcgiárấtcao,vàđơikhisựđiênrồnàyphảnánhmộtmứcgiárấtthấp.Hãy

dựđốnxemchúngtacầnquantâmtớidạng“điênrồ”nàocủathịtrường?Thực

tế,khimuadoanhnghiệp,chúngtaquantâmđếncảhaidạng“điênrồ”này.Chúng

ta sử dụng những biến động thông thường trên thị trường như những cơ hội mua

bán.Chúngtasẽmuavàothậtnhiềukhigiágiảmđángkểdướimứcgiátrịthực,và

bánvớikhốilượnglớnkhigiáthịtrườngcaohơngiátrịthực.

Quyếtđịnhquantrọngnhấtảnhhưởngđếnkhoảntiềnchúngtacótrongtương

lailàgiáchúngtatrảtronghiệntại.GiágiaodịchlnđượcxácđịnhởmứcgiáTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comtrịthực,caohơngiátrịthựchoặcthấphơngiátrịthực,đúngkhơng?Chúngtacó

thểchỉragiátrịthựclàgì,nhưngchúngtakhơngthểđiềukhiểngiágiaodịchcủa

doanhnghiệp.Điềuđóphụthuộcvàođốitáccủachúngta,đóchínhlàthịtrường

(Market).

Tìmhiểuthịtrường

ÝtưởngthịtrườnglàđốitáccủachúngtaxuấtpháttừBenGraham.Nhưnhiều

nghiêncứucủaGrahamvềđầutư,kháiniệmnàyngaylậptứctrởnênhiểnnhiênvà

đượcphổbiếnrộngrãi.Thịtrườnglàmộtđốitácthíchhợp,đángtincậy.Ởbấtcứ

thời điểm nào, thị trường cũng sẵn sàng thực hiện các giao dịch. Nếu chúng ta

muốnmuamộtcơngty,thịtrườngsẽbánchochúngta.Nếuchúngtamuốnbánmột

cơngty,thịtrườngcũngsẽmuanó.Thậtkinhkhủng?Cáibẫyởchỗ:Thịtrườnglà

ngườixácđịnhgiá.

Cáibẫynàysẽkhơngtạochochúngtalợithếđặcbiệtnàotrongnhữngkhoản

đầutưlớnnếutrênthựctếthịtrườngtrunglập.Đốitáccủachúngtaphủđơicánh

khổnglồcủamìnhtừtrạngtháicaonhấtđếnmứcgiảmthấpnhất.Nhìnchung,thị

trườngtỏrõsựthơngthái,thịtrườngkháminhbạchvàlýtríkhiquyếtđịnhmức

giábánvàmua.Điềuđócónghĩarằng,hầunhưgiácủacơngtyrấtgầnvớigiátrị

thựccủanó.Nhưngđơikhi,thịtrườngcóthểlạcquantháiqkhiđịnhgiácao

mộtcáchđiênrồ.Lạicónhữnglúc,thịtrườngđịnhgiáqthấpđếnnỗicổphiếu

gầnnhưkhơngcógiátrị.Dù“điênrồ”haykhơng,thịtrườnglnquyếtđịnhgiá.

Rõràng,chúngtacóthểtậndụnglợithếtừsựbấtcânbằngnày,chúngtathích

muakhithịtrườnghạgiávàchúngtamuốnbánkhithịtrườngtănggiá.Thậtxấuhổ

khilợidụngmộtngườicócảmxúckhơngthăngbằng,nhưngdườngnhưngườiđó

khơngphiềnlắm.Thịtrườngởtrạngtháitrunglậptrongmộtthờikỳdàiđếnnỗi

ngườitachorằngđólàđiềubìnhthường.Ngườitakhơngnghĩthịtrườngđịnhgiá

sai,dùgiámộtcổphiếulà100đơ-lavàchỉmộtvàithángsaugiágiảmxuốngchỉ

còn10đơ-la.Nếubạnhỏicácchungiacókinhnghiệm,họsẽnóivớibạn:thị

trườngvẫntốt-hànhvicủathịtrườnghồntồncólývàcungcấpchobạnhàng

loạtnhữnglýdohợplýtạisaogiácổphầncủacơngtyđólà100đơ-larồisauđó

giảmcòn10đơ-la!Tơiđốnrằngkhiqquenvớikiểuđịnhgiáđó,ngườitasẽ

xemlà“bìnhthường”.

HãyquaylạivídụvềchiếcMaserati.NếungườibánMaseraticótínhkhíthất

thường,anhtacóthểđịnhgiáchiếcơtơởmức145.000đơ-lavàmộtnămsaucòn

50.000đơ-la.Nếuchúngtatrả145.000đơ-lavàbánđisaumộtvàituần,chúngta

sẽmấttiền.Nhưngnếuchúngtasởhữuchiếcơtơđóvớigiá50.000đơ-la,ngaycả

khikhơngphảingườibnơtơchunnghiệp,chúngtachắcchắnkiếmđượctiềnTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comnếu bán chiếc ơ tơ đó vào ngày hôm sau. Hãy xem giá giao dịch tạo ra sự khác

nhaucơbảngì?

Phầnlớnbíquyếtmuacổphiếucủacáccơngtylớnlàbiếtgiátrịcủanhững

cơngtynày.Điềuquantrọngkhơngkémlàbiếtmứcgiánàokhơngnênmua.

Khibiếtrằng(1)giácảkhơngphảilàgiátrị;và(2)thịtrườngđơikhiđịnhgiá

cổphiếukhơnghợplý,chúngtasẽbiếtrằngnếucóthểđánhgiáchínhxácgiácổ

phiếucủacơngtychúngtaquantâmthìchúngtasẽkiênnhẫnchờđợithịtrường

địnhgiácổphiếuđóởmứcgiáhợplý−mứcgiámàtạiđóchắcchắnbạnsẽkiếm

đượctiền.

Mộtsốnhàđầutưnghĩrằng, cổphiếucủanhữngcơngtylớnsẽkhơngđược

đem ra bán, và họ thường đúng. Nhưng điều đó khơng có nghĩa là họ ln ln

đúng.Dướiđâylàmộtvàivídụthựctếvềnhữngsailầmthịtrườngtạoratrong

việcđịnhgiánhữngcơngtylớn(đừngquantâmtớiviệclàmthếnàođểtìmragiá

trịthực,vìtơisẽchỉchobạncáchtínhgiátrịthựcthậtdễdàngdùđốivớibấtkỳ

cơngtynào):

Năm2000,Apollo(APOL):Nămchỉsốtăngtrưởngchủyếuổnđịnhvàrấttốt.

Tăng trưởng doanh thu đạt 35%; tăng trưởng EPS đạt 35%; tăng trưởng vốn cổ

phần đạt 36%; tăng trưởng dòng tiền đạt 30%; ROIC là 18%. Trước đó mức

trưởng doanh thu 35% chưa từng xảy ra. Các nhà phân tích dự đốn mức tăng

trưởnglà25%.Giảsửcácnhàphântíchđúng,giátrịthựccóthểlà40đơ-la.Thị

trườngkhơngthểtintưởngcácnhàphântích,tơiđốnvậy.Giáthịtrườnglà:10

đơ-la.ThángNămnăm2005,thịtrườngấnđịnhlạimứcgiálà79đơ-la.Tỷsuất

lợinhuậngộptrongnămnămlà52%mỗinăm.

Năm 2003, Walgreens (WAG): Tăng trưởng doanh thu đạt 15%; tăng trưởng

EPSđạt17%;tăngtrưởngvốncổphầnđạt15%;tăngtrưởngdòngtiềnđạt50%…

tất cả đều ổn định. ROIC là 15%. Giả sử các nhà phân tích đều dự đốn đúng

tươnglaicủacơngtythìgiátrịthựclà44đơ-la.Nhưngthịtrườngđưaramứcgiá

là 27 đô-la. Tại sao? Nguyên nhân là sự sụt giảm đáng kể trong chuỗi bán lẻ.

Tháng5năm2005,giálà45đơ-la,vàtỷsuấtlợinhuậngộptronghainămlà29%.

Năm2000,BedBath&Beyond(BBBY):Tăngtrưởngdoanhthu,EPS,vốncổ

phầnvàdòngtiềnđềuđạt25%.ROIClà19%.Giátrịthựclà40đơ-la.Giáthị

trườnglà12đơ-la.Tạisao?NgunnhânlàthịtrườngbắtđầuchaođảovàBBBY

bịảnhhưởngtheo.Tháng5năm2005,giátănglên40đơ-la.Tỷsuấtlợinhuậngộp

chonămnămlà27%.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comNăm2000,Starbucks(SBUX):Tăngtrưởngdoanhthu,EPS,vốncổphầnvà

dòngtiềnđềuđạt24%.ROIClà40%.Giảsửcácnhàphântíchdựđốnđúngvề

chỉsốtăngtrưởngtươnglaicủacơngty,giátrịthựccủacổphiếulà60đơ-la.Giá

thịtrườnglà14đơ-la.Tháng5năm2005giátănglên56đơ-la.Tỷsuấtlợinhuận

gộpchonămnămlà32%.

Năm2001,Dell(DELL):Tăngtrưởngdoanhthu,EPS,vốncổphầnvàdòng

tiềnđềuđạt35%.ROIClà40%.Giảsửcácnhàphântíchdựđốnđúngvềchỉsố

tăngtrưởngtươnglaicủacơngty,giátrịthựccủacổphiếulà70đơ-la.Trênthị

trườngxuấthiệntâmlýhoảngsợcáccổphiếungànhcơngnghệ.Giácổphiếu20

đơ-la.Tháng5năm2005,giátănglên40đơ-la.Tỷsuất lợinhuậngộpchonăm

nămlà19%.

Năm2000,TollBrothers(TOL),mộtcơngtyxâydựngdândụng):Tăngtrưởng

doanhthu,EPS,vốncổphầnvàdòngtiềnđềuđạt18%.ROIClà12%.Giảsửcác

nhàphântíchdựđốnđúngvềchỉsốtăngtrưởngtươnglaicủacơngty,giátrịthực

củacổphiếulà25đơ-la.Thịtrườngđangbáncổphiếucủangànhbấtđộngsảnnày

vớigiárẻ9đơ-la.Tháng5năm2005giátănglên90đơ-la.Tỷsuấtlợinhuậngộp

chonămnămlà58%.

Lợinhuậntrungbìnhtrongnăm2005củacáccơngtynàylàkhoảng30%mỗi

năm.Nếubạnđầutư10.000đơ-lavàocáccổphiếunàyvàonăm2000,chúngsẽ

đánggiá37.000đơ-lavàonăm2005.TrongkhichỉsốS&Pbìnhqngiảm2%và

vớisốtiền10.000đơ-lanếuđầutưvàocácquỹthìsaunămnămsẽcòn9.000đơla.Trong15năm,37.000đơ-lacóthểtănglên2triệuđơ-la,trongkhi10.000đơlađầutưvàoquỹđầutưthìvẫnchỉlà10.000đơ-la.

Biênđộantồn(MOS)

Bíquyếtđểtạoramộttỷsuấtlợinhuậntuyệtvờikhimuacổphiếucơngtylà

đảmbảochắcchắnrằngchúngtabỏ50xuđểthuvề1đơ-la.Đầutiênchúngtaxác

địnhgiátrị-giátrịthực.Sauđó,chúngtaxácđịnhbiênđộantồn-(MOS)về

giá, bằng một nửa giá trị thực. Nếu chúng ta làm tốt khâu xác định giá trị thực,

chúngtasẽ kiêmđượcrấtnhiềutiền.Nếuchúngtalàm tốtkhâuxácđịnhgiátrị

thực,chúngtasẽcóbiênđộantồnvàbiênđộđósẽbảovệchúngtakhơngvi

phạmQuytắcsố1.Thậttuyệt!

Dochúngtakhơngphảilàthiêntàivàchúngtacũngkhơnghồnhảonênviệc

xácđịnhMOSrấtquantrọngkhimuacổphiếucủacáccơngty,dùđólàcơngty

nàođinữa.Nếukhơngcóbiênđộantồn,tơisẽkhơngmuacổphiếuđó.Nếumột

thiêntàinhưBuffettcũngphảidựavàoMOS,bạnkhơngnghĩlàchúngtacũngnênTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comdựavàohaysao?Biênđộantồn-sẽgiúpbạntrởthànhtriệuphúkhibạnápdụng

đúng.Đồngthời,biênđộnàysẽgiúpbạntránhthualỗkhitìnhhìnhthịtrườngbiến

độngngồikếhoạch.

Tìmkiếmbiênđộantồn(MOS)vềgiáđốivớibấtcứcổphiếunàochỉlàmột

bướctrongqtrìnhđưaranhữngquyếtđịnhthànhcơngtheoQuytắcsố1.Nhớ

rằng:Khimạohiểmmuabấtcứcổphiếunàobạnphảiphântíchtồnbộbốnyếu

tố: ý nghĩa của công ty, lợi thế cạnh tranh, đội ngũ quản lý và biên độ an tồn

trước.BạnsẽviphạmQuytắcsố1nếuchỉtìmkiếmMOSvềgiácủacổphiếu

trongkhicổphiếuđókhơngcónghĩađốivớibạn,khơngcóđiểmkhácbiệtvềnăm

chỉsốtăngtrưởng,hoặckhơngcóbộmáyquảnlývữngmạnh.

Hãy quay lại năm 2000 và kiểm tra một số cổ phiếu. Nếu giá trị thực của

Harleylà50đơ-latrongnăm2000,biênđộantồnvềgiásẽlà25đơ-la.Nếubạn

muavớimứcgiáđó,bạnnênmuakhốilượnglớncổphiếucủaHarley!Nếugiátrị

thựccủaGeneralMotorslà33đơ-la,MOScủaGMsẽlà17đơ-la.Mứcgiánày

cáchkháxamứcgiá77đơ-lanăm2000,nhưngcórấtnhiềungườithualỗkhibán

giá26đơ-latrongnăm2005.Trongnăm2000,giátrịthựccủaDelllà40đơ-la,

MOSlà20đơ-la,vànóđangbánvớigiá40đơ-la,dođó,chúngtakhơngnênmua.

Khơngphảigiáđókhơnghợplý.Nóthựcsựđượcđịnhgiákhágầngiátrịthực,

đúng khơng? Trong những tình huống như vậy, cổ phiếu này nên được đặt trong

danhsáchcổphiếucầncânnhắcbởivìgiáchưađủrẻđểchúngtamuanó.Chúng

tamuốnchắcchắn.Chúngtachỉmuakhiđảmbảobỏra50xulàcó1đơ-la.Một

nămsau,cổphiếunàyđượcbánvớigiá20đơ-la.Apollocógiátrịthực40đơ-la

vàMOSvềgiálà20đơ-la.Khithịtrườngragiá10đơ-la,chúngtathựchiệngiao

dịchmangtínhđầucơ.

Đốivớinhữngnhàđầutưcókinhnghiệm,họbănkhoănliệuđâycóphảilàđầu

tưgiátrịkhơng.Câutrảlờicủatơilàkhơng,đâylàđầutưtheoQuytắcsố1.Đây

làlýdođầutưtheoQuytắcsố1khácvớiđầutưgiátrị:Đầutưgiátrịlàmuacổ

phiếucủanhữngcơngtykhơngaimuốnmua.Buffettgọicơngtynhưthếlàcơngty

“mẩuxì-gà”.Chúngtakhơngtìmkiếmmộtcơngty“mẩuxì-gà”.Nhưtơiđãnói,

chúngtatìmmộtcơngtytuyệtvời,biếtnóđánggiábaonhiêuvàsauđóchờđợi

lúcthịtrườngmấtcânbằngvàbáncơngtyđóchochúngtavớimứcgiáhấpdẫn.

ĐólàđầutưtheoQuytắcsố1.Hãyứngdụngquytắcnày!

MOS khơng chỉ giúp bạn thu lợi nhuận, mà còn giúp bạn khỏi thua lỗ trong

những thời kỳ bong bóng. Vào năm 2000, JDS Uniphrase, Oracle, Microsoft,

Apple,Intel,vàcáccổphiếukháctrênsànNASDAQsụtgiảmvìđượcđịnhgiá

quácaosovớigiátrịthực.Coke,Disney,vàGillettecũngđượcđịnhgiácaohơnTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comgiátrịthựccủanó.Còncáccổphiếucủangànhviễnthơngthìsao?Cáccơngty

nàycũngđượcđịnhgiácaohơngiátrịthực.Biếtgiátrịthựcvàbiênđộantồnvề

giá sẽ giúp bạn tránh khơng mua cổ phiếu q đắt và tránh khỏi những thua lỗ

khơngđángcó.

Bâygiờ,bạncóthểtòmòmuốnbiếtcáchxácđịnhgiátrị-giátrịthựccủamột

cơngty.Chúngtasẽtìmhiểuvấnđềnày,vàsauđó,bạncóthểtìmthấybiênđộan

tồnvềgiá.

ỨngdụngBiênđộantồnđốivớicáclĩnhvựcđầutưkhác

BạncóthểápdụngnguntắcMOSđốivớitấtcảcácloạihìnhđầutư.Nếu

bạnlànhàđầutưbấtđộngsảntheoQuytắcsố1,bạnkhơngthểđầutưvàobất

độngsảnvàhyvọngcómộtmộtkẻngớngẩnhơnxuấthiệntrongtươnglaisẽtrả

caohơnmứcbạntrả!Bạnmuabấtđộngsảncũngnhưđầutưvàomộtcơngtyvà

bạnthựchiệnđiềunàyvớibiênđộantồnlớn.Tơiđãcườngđiệuvềnhữngkhoản

đầu tư bất động sản trong chương đầu (được so sánh với việc mua các cơng ty)

nhưngnhưthếkhơngcónghĩalàbạnkhơngthểđầutưvàobấtđộngsản.Hầuhết

chúngta,vàomộtsốthờiđiểmnhấtđịnh,sẽmuatàisản.BạncóthểápdụngQuy

tắcsố1đểtốiđahốlợiíchcủabạn.Thựctế,việcxemxétcáchbạnxácđịnh

biênđộantồnvềgiátronglĩnhvựcbấtđộngsảncóthểlàmrõkháiniệmnày.

Vídụ,tơimua55mẫuđấtnơngnghiệpcủamộtngườinơngdânởIowa.Mảnh

đấtnàynằmbênlềmộtthịtrấnnhỏ,đangpháttriển,nhưngkhơngnằmtrongranh

giớicủathịtrấnvàkhơngcóhệthốngốngngầm.Tơitrả5.000đơ-lachomộtmẫugấp hai lần giá đất nơng nghiệp hiện nay, nhưng bằng 1/5 giá trị của mảnh đất

tươngtựtrênphốđãđượcchianhỏ,cóhệthốngcốngngầmvàhệthốngnước.Tơi

đãmangốngnướcvàcốngngầmcáchđâyvàidặm(bởivìhọsẽkhơngchophép

tơilắpđặthệthốngốngngầmxunquaphố!),đặttrênđường,chianhỏ55mẫu

thànhmộtsốlơđấtnhỏ.Sauđó,vớisựgiúpđỡđắclựccủanhữngngườibạnlàm

ởcơngtybấtđộngsản,tơiđãbánhếttồnbộmảnhđấtđãđượcchiathànhnhững

lơnhỏvớimứcgiátrungbình25.000đơ-lamộtmẫu.

Sựchênhlệchgiữachiphí,baogồmcảchiphípháttriểnvàgiábánsauphát

triểnmộtmẫu,làbiênđộantồnvềgiáchomẫuđấtcủatơi.Điềuđócónghĩalà

MOSnằmvàokhoảng12.000đơ-lamỗimẫu.Tơicóthểgiảmgiáxuốngmộtnửa

mứcđãđầutưmàvẫnhồvốn.Dođó,tạisaokhơnglàmnhưvậykhichúngtacân

nhắcviệcmuamộtcơngty.

Ngườikinhdoanhbấtđộngsảnchỉrađiềukiệnnhàởrấttồitệ,cầnsửasang

nhiều-chúngtađangnóivềnhữngcơngviệcnhưcốđịnhtrầnnhà,sơnnhà,vàcắtTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comcỏdại.Đólànhữngcơngviệctạoramộtbiênđộantồntuyệtvờitừcơngsứccủa

anhta.Bởivìkhihồnthiện,ngơinhàcógiátrịmới,khácbiệtvớigiáanhtatrả

chongơinhàtồitànvàgiátrịmớichínhlàbiênđộantồn.Nếugiánhàđấttạinơi

anhtasinhsốngbắtđầubãohồ,anhtacóthểhạgiáxuống,bánngơinhàmàvẫn

thuđượclợinhuận.Nhữngngườimuahyvọngtìmđượcmộtngườingốcnghếch

hơnsẽmấttiền.

Sựbỏchạy

Nếuchúngtađịnhgiátốt,chúngtasẽmuađượcmộtcơngtytuyệtvờivớimức

giáhấpdẫn.Khibạnmuacổphiếucủacơngty,thịtrườngsẽnhanhchóngnhậnra

sailầmvàđịnhgiálạitheogiátrịthực.Khigiáthịtrườngđếngầngiátrịthực,đó

làmộttínhiệucầntháochạy(báncơngtyđó).

Trướckhichúngtaphântíchchitiếtviệcbánra,hãytìmhiểuviệcmuavào.

Đếngiờ,chúngtacómộtcơngtytuyệtvờivànhậnbiếtmứcgiánàolàhấpdẫn.

Hãy làm một vài phép tính trong chương sau để xác định giá trị, giá trị thực và

biênđộantồnvềgiá.Tai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.com“Trongtốnhọc,nếukhơnghiểuvấnđềgì,bạnhãylàmquenvớichúng”.

—JOHAMVABNEWMAN(1903-1957)

Giátrịthựctronglĩnhvựctàichínhcórấtnhiềucáchgọikhácnhau,baogồm

“giátrịnộitại”,“giátrịđúng”hoặcđơngiảnlà“giábánlẻ”.Têngọikhơngthành

vấnđề.Hãygọibấtcứtênnàobạnmuốn;tơisẽgọilàgiátrịthực.Giátrịthực

chínhlàmứcgiáđượcấnđịnhhợplý-khơngqcaohayqthấp.Đólàmứcgiá

thịtrườngnênmuabán,traođổi(nhưngthựctếthườngkhơngxảyranhưvậy).

Bỏcáchgọitênsangmộtbên,điềuquantrọngnhấtlàgiátrịthựcphảiđược

xácđịnhchínhxác.Quytắcsố1coimuacổphiếunhưthểchúngchínhlàcơngty,

vànhữngcơngtynàykhơngphảilàmộtmớgiấyvụn.Chúngcũngkhơnggiốnghàng

hốhữuhình(hãynhớlạivídụchiếcơtơ).Nhữngcơngtynàycóchủ,nhàxưởng

vàmáymóc,nhữngthứcầnthiếtđểbánsảnphẩmvàkiếmtiền.Giácủamộtcơng

tythườngcógiátrịthựclớnhơngiátrịtừngphầncủanó.Phầnlớngiátrịcủamột

cơngtylàkhoảntiềnđemlạitrongtươnglaichochủsởhữu.Khơngaibiếtchính

xáckhoảntiềnđólàbaonhiêu.Dođó,khơngaibiếtchínhxácgiátrịthựclàbao

nhiêu.Tuynhiên,Grahamthựchiệnmộtnghiêncứurấtcógiátrịkhiơngđịnhhình

giátrịthực.ƠngdạykỹthuậtnàychoWarrenBuffett,ngườisửađổimộtvàiđiểm

vàtruyềnđạtlạichocácnhàđầutưkhác.Giáoviêncủatơi,thầyWolf,dạytơiquy

trìnhđó.Tơisửađổinómộtchútđểphùhợpvớithựctếhiệnnayđểhướngdẫnlại

chocácnhàđầutưcánhân,vàbâygiờtơigọinólàQuytắcsố1.

MộtucầukhibạnhọcđểtrởthànhchungiađầutưtheoQuytắcsố1là

tínhđượcgiátrịthực.Nhữngphéptínhsẽtrởnênđơngiảnkhibạnthựchànhmột

vàilần.Trởngạiđầutiênkhixửlýsốliệunàylàbạncảmthấyqtải,nhưnghãy

thực hành từ từ và chắc chắn. Hãy đọc lại những phần này. Ghi nhớ rằng tơi sẽ

hướngdẫnbạnthựchiệntừngbướcđểtínhtốnragiátrịthựcmàkhơngcầnsử

dụngmáytính.Dođó,chúngtasẽbiếtsửdụngcáccáchthứctínhtốnkhácngồi

máytínhđểđẩynhanhtốcđộ,tạosựthuậntiệnvàthíchhợphơn.Bạnsẽsớmthực

hiệnđượcviệctínhtốnsốliệuchobấtkỳcơngtynào-vàquenvớiquytrìnhnày.

Theođó,bạnchỉcầnnhìnlướtquahàngchồngsốliệuvàbiếtngayrằngchúngnói

lênđiềugìmàkhơngcầnphảithựchiệnbấtkỳphéptínhnàotrongđầu.

Vấnđềcốtlõiđểtìmgiátrịthựccủacổphiếu,nhưtơiđãnói,làmuacơngty

chứkhơngphảimuacổphiếu,vàxâydựngnhữngràochắnbảovệ.NhữngràochắnTai sach va hoc chung khoan tai: www.500dong.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

 Đòi hỏi một biên độ an toàn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×