Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khi cấp điện cho động cơ quay, Encoder cũng quay và bắt đầu gửi xung đếm vào chân INT0 của IC.Chương trình thực hiện tính toán và đưa ra tín hiệu điều khiển để hiển thị tốc độ động cơ trên led 7 thanh.

Khi cấp điện cho động cơ quay, Encoder cũng quay và bắt đầu gửi xung đếm vào chân INT0 của IC.Chương trình thực hiện tính toán và đưa ra tín hiệu điều khiển để hiển thị tốc độ động cơ trên led 7 thanh.

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1.3. Thiết kế sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển tốc độHình 3.3: Sơ đồ mạch nguyên lý mạch điều khiển tốc độ.

Ngun lý làm việc:

IC TCA 785 (có tích hợp các khâu dồng pha, so sánh, tạo xung, sửa xung

,khuyếch đại) tạo ra 2 xung điều khiển đến kích mở cho Thyristor BT151 ( T1 và

T2).

Chân 11 của TCA là chân nhận điện áp điều khiển ( từ 0 đến 11V) để thay dổi

góc kích mở của Thyristor từ 0 đến 1800 .

Mạch lực ta dùng mạch cầu chỉnh lưu bán điều khiển.

Giả sử ta đạt một điện áp diều khiển có thể thay đổi từ 0 đến 11V vào chân 11

của IC TCA785, ở chân 14 và 15 của IC TCA785 sẽ xuất ra một chuỗi xung có thể

thay đổi từ 0 đến 1800.

Trong khoảng (0 ÷ α), T2 và D6 dẫn. Dòng điện đi theo chiều T2 => động cơ =>

D6.

Trong khoảng (α ÷ �), T1 và D6 dẫn điện. T2 và D5 khóa. Dòng điện đi theo chiều

T1 => động cơ => D6.

Page 49Trong khoảng (� ÷ � +α), T1 và D5 dẫn. Dòng điện đi theo chiều T1 => động cơ

=> D5.

Trong khoảng (�+α ÷ 2�), T2 và D5 dẫn. Dòng điện đi theo chiều T2 => động cơ

=> D5.

3.2. Tính tốn lựa chọn linh kiện

3.2.1. Tính tốn mạch điều khiển tốc độHình 3.4: Mạch điều khiển tốc độ.

a. Khối công suất.

Thông số động cơ :

Điện áp định mức: 24VDC.

Dòng điện định mức: 1A.

Điện áp ngược lớn nhất trên Thyristor :Page 50Ungmax =U2.2=24. 2= 34 (V)Trong đó:

U2: điện áp thứ cấp máy biến áp

Điện áp ngược của van cần chọn là:

Ungvan = KdtU. Ungmax = 1,8. 34 = 61,2(V)

Trong đó: KdtU là hệ số dự trữ điện áp

Dòng điện hiệu dụng chảy qua van ứng với góc mở α = 0 ˚:

Id = Iđm = 1(A)

1IRMS =2.Id =1

2.1 = 0,707(A)Dòng trung bình trên van thyristor ;T= Id .1

2= 0,5 (A)I

Dòng điện làm việc của van:

Thơng thường: Ilv = (10÷30)% .Iđm ( ở đây chọn Ilv=25%. Iđm )

Chọn Thyristor loại BT151 có các thơng số như sau :Page 51Ung max= 600V ; IT(AV)= 7,6A ; IT(RMS)= 12A; UG = 1,5V; IGT max = 15mA.

b. Chọn phần tử cách ly

Có rất nhiều phương án cho khâu cách ly có thể dùng phần tử cách ly quang

biến áp xung hay với mạch công suất nhỏ chỉ cần dùng diot để chống ngược dòng

Trong phạm vi đề tài là ứng dụng với tải cơng suất trung bình và nhỏ để đáp

ứng được tính gọn nhẹ và giá thành của mạch phương án sử dụng cách ly quang

Page 52được chúng em quyết định sử dụng vì khá hiệu quả giá thành rẻ gọn nhẹ và cách ly

an toàn giữa mạch lực và mạch điều khiển từ các thông số trên chúng em quyết

định sử dụng PC817 để thực hiện khâu cách ly này.Hình 3.5 PC817

IC PC817 có chức năng cách ly giữa mạch cơng suất với mạch vi điều khiển.Ngồi

ra PC817 còn giảm nhiễu do các xung tạo ra trên đường truyền tín hiệu.

c. Khối điều khiển

Mạch điều khiển được tính xuất phát từ yêu cầu về xung mở Thyristor :

+ Điện áp điều khiển: Uđk = 1,5(V).

+ Dòng điện điều khiển: Iđk = 15 (mA)

+ Độ rộng xung điều khiển tx = 100 (µs)+ Điện áp nguồn ni mạch điều khiển: Unguồn =15 (v)

Thông số của TCA 785:

+ Điện áp ni: Vs= -0.5÷18 V.

+ Điện áp ra tại chân 14, 15: V = Vs.

+ Dòng điện ra tại chân 14, 15: I = ( -10÷400 )mA.

+ Điện áp răng cưa: V10max = (Vs - 2)V.

+ Điện trở trong mạch tạo điện áp răng cưa: R9 = 20KPage 53Ω ÷500K .+ in ỏp iu khin: V11 = (-0,5 Vs )V.

à+ Dòng điện đồng bộ: I5 = -200÷200 A.

+ Tụ điện: C10 = 500pF ữ 1àF.Bng 3.1: Cỏc thụng s ca TCA 785.Page 543.2.2. Thiết kế mạch hiển thị tốc độ.Hình 3.6: Mạnh hiển thị tốc độ.

Bảng tra datasheet led.

LoạiMàu sắcIFmax.VFtyp.VFmax.VRmax.Bước sóngTiêu chuẩnĐỏ30mA1.7V2.1V5V660nmTiêu chuẩnĐỏ tươi30mA2.0V2.5V5V625nmTiêu chuẩnVàng30mA2.1V2.5V5V590nmPage 55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khi cấp điện cho động cơ quay, Encoder cũng quay và bắt đầu gửi xung đếm vào chân INT0 của IC.Chương trình thực hiện tính toán và đưa ra tín hiệu điều khiển để hiển thị tốc độ động cơ trên led 7 thanh.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×