Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3.7: Mạch nguồn 5VDC.

Hình 3.7: Mạch nguồn 5VDC.

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Điện trở : Sụt áp trên led:

ULED= 1.7 V.

Dòng điện đi qua led: ILED= 20 mA.

Giá trị điện trở bảo vệ led: R= (U – ULED)/ILED= (5V– 1.7V)/20mA= 147 Ω.

Chọn điện trở có giá trị: R= 220 Ω.

b. Tính tốn mạch nguồn 15VDCHình 3.8: Mạch nguồn 15VDC.

Chức năng tạo nguồn một chiều 15V cung cấp cho mạch điều khiển tốc độ tốc độ.

+ Máy biến áp : U1 = 220V.

U2 = 18V, I2 = 3A.

+ IC 7815: Ổn áp nguồn.

Uout = 15V.

+ Tụ lọc : C3 = 2200µF.

C4 = 1000µF.

+ Điện trở:Page 59Sụt áp trên led: ULED= 1.7 V.

Dòng điện đi qua le: ILED= 20 mA.

Giá trị điện trở bảo vệ led: R= (U – ULED)/ILED= (15V– 1.7V)/20mA= 665 Ω.

Chọn điện trở có giá trị: R= 1 kΩ.

c. Tính toán máy biến áp cho mạch lực

Để chọn MBA chỉnh lưu dựa vào sức điện động thứ cấp, điện áp sơ cấp và cơng

suất tính tốn cần thiết.Điện áp sơ cấp lấy theo điện áp lưới, sức điện động và cơng

suất được tính tốn từ điện áp và dòng điện chỉnh lưu.

Chọn MBA 1 pha làm mát tự nhiên bằng khơng khí

Điện áp ra sơ cấp MBA: U1= 220 (V)

Thơng số khi chỉnh lưu:Ud= 24 (V),Id= 1 (A)Điện áp trung bình trên tải:

Ud = U2. - �UT - �Ud =.U2( – �UT -�Ud

Khi . Điện áp trung bình trên tải :

Ud = .U2 - �UT - �Ud�UT = 1.4V : Sụt áp trên thyristor

Ud = 1.1V : Sụt áp trên diodeU2 = (Ud + �UT +�Ud) = (24 + 1.4 + 1.1) = 29.4 (V)

Dòng điện hiệu dụng chảy qua thứ cấp MBA :

Page 60I2 == Id.Khi thì I2 = IdVậy chọn MBA có: Điện áp thứ cấp U2 = 30 (V)

Dòng điện thứ cấp là I2 = 1(A)3.3. Chương trình điều khiển.

3.3.1. Lưu đồ thuật tốn.

Chương trình chínhNgắt timer 0STARTSTART

Page 61TMOD= 0x51TR1=0EA= 0x82Nạp lại giá trị timer0Ngắt Timer 0 (1s)

Tính tốc độ(vòng/phút)

Hiển thị led 7 thanh

TR1=1

ENDEND3.3.2. Chương trình điều khiển.

#include

sbit led1=P2^3;

sbit led2=P2^2;

sbit led3=P2^1;

sbit led4=P2^0;

unsigned

maled[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};

unsigned long soxung;

int tocdo,k;

void delay_ms(long time)// Ham tre phuc vu quet led{

Page 62charint i,n;

for(i=0;i
{

for(n=0;n<200;n++);

}

}

void timer0() interrupt 1//Ngat timer 0{

TR0=0;// Dung timer0TF0=0;// Xoa co tran timer0TH0=0xD8;// Nap lai gia tri timer 1TL0=0xF0;

k++;// Tang bien trung gian 1 don viif(k==100)

{TR1=0;//lay mau trong thoi gian 1ssoxung=TH1;// lay gia tri tu counter1soxung<<=8;

soxung|=TL1;

tocdo=(soxung*60)/100;// tinh toan toc do (vong/phut)Page 63TH1=0;

TL1=0;// xoa gia tri counter1k=0;

TR1=1;//cho counter1 dem xung}

TR0=1;//cho timer0 chay}

void main()

{TMOD=0x51;// khoi tao thanh ghiEA=1;

ET0=1;

TH0=0xD8;// tao thoi gian 10msTL0=0xF0;

TR0=1;

TR1=1;

while(1)

{unsigned char nghin,tram,chuc,donvi;

unsigned long a,b;Page 64nghin=tocdo/1000;

a=tocdo/100;

tram=a%10;

b=tocdo/10;

chuc=b%10;

donvi=tocdo%10;

led4=0;// hien thi toc do tren led 7 thanhled1=1;

P0=maled[nghin];

delay_ms(2);

led1=0;

led2=1;

P0=maled[tram];

delay_ms(2);

led2=0;

led3=1;

P0=maled[chuc];

delay_ms(2);

led3=0;

Page 65led4=1;

P0=maled[donvi];

delay_ms(2);

}

}3.4. Chế tạo mạch

3.4.1. Sơ đồ mạch inPage 66Hình 3.9: Sơ đồ in mạch hiển thị tốc độ đơng cơ.Hình 3.10: Sơ đồ in mạch điều khiển tốc độ động cơ.

3.4.2. Hình ảnh mạch thực tếPage 67Hình 3.11: Hình ảnh mạch thực tế.KẾT LUẬN

Page 681. Kết quả đạt được

Quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án, chúng em đã hoàn thành các nội

dung đề tài nêu ra:

- Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng mạch điều chỉnh tốc độ sử dụng hệ T-Đ.

-Hiển thị tốc độ động cơ qua led 7 thanh.Với mỗi cá nhân trong nhóm, sau khi thực hiện xong đề tài này đã có thêm

nhiều kiến thức về việc ứng dụng vi điều khiển phục vụ trong cuộc sống sinh hoạt

và cơng nghiệp. Đồng thời có thêm những kinh nghiệm trong việc thiết kế và lập

trình các ứng dụng cho vi điều khiển.

2. Hướng phát tiển đề tài

Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng em đã nỗ lực vừa nghiên cứu vừa mở

hướng cho đề tài được phong phú, song do thời gian, kiến thức và kinh tế có hạn

nên chúng em đã đưa ra những hướng mở để sau này có thể phát triển tiếp đề tài.

Sau đây là một số hướng phát triển thêm để có thể hồn thiện và ứng dụng đề tài

này ra trong thực tế:

-Kết hợp điều khiển tốc độ với ổn định tốc độ động cơ.-Thêm chức năng dùng điều khiển từ xa để điều khiển hệ thống.-Kết hợp thêm nhiều loại mơ hình và cơ cấu truyền động khác nhau như

cảm biến vị trí, nhiệt độ động cơ, hệ thống băng tải…TÀI LIỆU THAM KHẢO

Page 69Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.7: Mạch nguồn 5VDC.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×