Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp89GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức- Chính phủ cần phải có biện pháp tích cực buộc tất cả các doanh nghiệp

thực hiện đúng pháp lệnh kế toán thống kê và thực hiện kiểm toán bắt buộc

bởi cơng ty kiểm tốn độc lập hàng năm.

- Thành lập các tổ chức xếp hạng tín dụng có uy tín để phân loại doanh

nghiệp theo mức độ an tồn tín dụng.., giúp đỡ các NH trong khâu thẩm định

khách hàng vay.

- Phát triển các hoạt động bảo hiểm để chia sẻ rủi ro với các NH như bảo

hiểm tiền gửi, bảo hiểm tín dụng...

- Uỷ ban nhân dân và sở địa chính các tỉnh, thành phố sớm xét cấp giấy

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất cho các tổ chức, cá nhân

vay và có thế chấp nhà đất tại các NHTM để đảm bảo về mặt pháp lý cho

nguồn thu nợ thứ hai của NH.

- Các cơ quan chức năng cần kiểm tra và nghiêm túc thực hiện việc cấp

giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản thế chấp một bản gốc duy nhất để nhằm

ngăn chặn việc khách hàng dùng một tài sản thế chấp để vay vốn ở nhiều NH,

gây thất thoát vốn của NH.

- Toà án cần đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ việc liên quan đến hoạt động

NH, tránh kéo dài gây đọng vốn cho ngân hàng.

3.4.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước

- Đưa ra hệ thống văn bản pháp luật hoàn thiện và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hiện nay các văn bản pháp lý của chúng ta đã thường xuyên được sửa

đổi để phù hợp hơn với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên một số văn bản còn có

những hạn chế chưa kịp thời sửa. Mặt khác, các văn bản pháp luật của chúng

ta lại được sửa đổi, bổ sung liên tục. Chẳng hạn như QĐ 457/QĐ-NHNN vừa

ban hành năm 2005 thì năm 2007 lại có sửa đổi, bổ sung. Chính việc sửa đổiSVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNChuyên đề thực tập tốt nghiệp90GVHD: PGS-TS Lê Huy Đứcquá nhiều này sẽ gây khó khăn cho người thực hiện. Vì vậy, khi ban hành các

văn bản pháp luật NHNN cần quan tâm tính khả thi và tính chặt chẽ của các

văn bản khi những quy định đó được thực hiện và về lâu dài, tránh tổn thất

trong quá trình đưa văn bản pháp luật vào thực tế cũng như khi áp dụng xảy ra

những sơ hở gây tổn thất kinh tế cho NH.

Cần xây dựng cơ sở pháp lý vững chắc cho các nghiệp vụ phái sinh. Trong

đó, đặc biệt chú ý “quy chế nghiệp vụ quyền chọn tín dụng”, có quy định cụ thể

về “giao dịch quyền chọn trái phiếu” trong hạn chế rủi ro tín dụng...

- NHNN cũng cần tiếp tục đầu tư phát triển Trung tâm thơng tin tín dụng

CIC nhằm cung cấp thơng tin cho tồn bộ hệ thống NH một cách cập nhật,

chính xác và tin cậy. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu để hình thành cơng ty xếp

hạng tín nhiệm khách hàng nhằm phục vụ cho hoạt động phân tích, đánh giá

tín dụng của ngân hàng.

- - NHNN tiếp tục phát huy vai trò của hiệp hội ngân hàng nhằm bảo vệ

lợi ích cơng bằng giữa các thành viên trong việc đối thoại với chính phủ,

trong vận động hành lang ở các cuộc đàm phán quốc tế và trong việc chia sẻ

thông tin giữa các thành viên. NHNN cần có quy định cụ thể biện pháp quản

lý, thanh tra, kiểm tra để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong

hoạt động kinh doanh tiền tệ. Các NHTM Việt Nam cũng như chi nhánh của

ngân hàng nước ngoài đều phải tuân theo một cơ chế thẩm định thống nhất

của NHNN, khơng được hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng để cạnh tranh, giành giật

khách hàng, gây rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động tín dụng. Hiệp hội Ngân hàng

cần đảm bảo giữa các NHTM nói chung có một mơi trường cạnh tranh lành

mạnh, hợp tác với nhau cùng đưa hệ thống NHTM Việt Nam ngày càng phát

triển bền vững.SVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNChuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD: PGS-TS Lê Huy ĐứcDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình thị trường chứng khốn- Ủy Ban chứng khốn nhà nước

2. Giáo trình Tín dụng ngân hàng – Tập thể tác giả Học Viện Ngân Hàng –

Nhà xuất bản thống kê 2002.

3. Giáo trình Lý thuyết tiền tệ ngân hàng – TS. Tô Kim Ngọc – Nhà xuất bản

thống kê 2005.

4. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng – PGS. TS Nguyễn Văn Tiến –

Nhà xuất bản thống kê.

5. Đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng – PGS.TS

Nguyễn Văn Tiến - Nhà xuất bản thống kê 2002.

6. Giáo trình Ngân hàng thương mại – Lê Văn Tề – Nhà xuất bản tài chính

2004.

7. Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN – Quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn

trong hoạt động của TCTD.

8. Báo cáo thường niên của NH Techcombank các năm 2006, 2007, 2008.

9. Tạp chí ngân hàng năm 2007, 2008, 2009.

10.Tạp chí thị trường tiền tệ năm 2007, 2008, 2009.

11. Luận văn của các khóa trước.

12. http://techcombank.com.vn

13. http://vietnamnet.com.vn

14. http://tapchiketoan.com

15. http://dantri.com.vn

16. http://saigontime.org.vnSVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×