Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 18: Sự thay đổi giá bán và chi phí nguyên liệu sp1 ảnh hưởng

Bảng 18: Sự thay đổi giá bán và chi phí nguyên liệu sp1 ảnh hưởng

Tải bản đầy đủ - 0trang

57Chuyên đề thực tập tốt nghiệpnguyên

vật liệuGVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiền12%-9,198,213,53918,142,633,52

928,033,026,84

138,255,280,68

348,477,534,52516%15,689,644,16

825,294,825,76

435,517,079,60

645,739,333,44

855,961,587,29020%22,556,624,68

7 32,778,878,52943,001,132,37

153,223,386,21

363,445,640,055Khi giá bán giảm và chi phí nguyên vật liệu tăng đến 12% thì dự án sẽ khơng

có hiệu quả đối với sản phẩm 2, sản phẩm 1 vẫn có hiệu quả khi giá bán và nguyên

vật liệu tăng đến 16%.

1.3.5 Kết luận của ngân hàng VIB Hoàn Kiếm

 Xác định thời gian vay: Trên cơ sở dự án xây dựng Nhà máy Trường An với

thời gian trả nợ thực tế là 03 năm, PGD Hoàn Kiếm xác định thời gian vay của dự

án là 04 năm ân hạn 06 tháng với những lý do sau:

- Thời gian xây dựng: 06 tháng (dự án được chấp thuận tháng 8/2008 – hiện tại

phần xây dựng cơ bản đã hồn thành).

- Thời gian lắp đặt máy móc, chạy thử và đưa vào sản xuất khoảng 02 tháng.

- Thời gian ổn định sản xuất, bán hàng: 02 tháng.Như vậy, từ khi vận hành dự án đến lúc bán hàng là 10 tháng, tương đương

gần hết năm 2009 hoạt động sản xuất của cơng ty bắt đầu có lãi để thanh toán tiền

gốc lãi. Khi hết thời gian ân hạn 06 tháng, Công ty sẽ tiến hành trả nợ gốc 03

tháng/lần, lãi trả hàng theo theo dư nợ.

 Đánh giá của VIB về Cty Trường An:

- Điểm mạnh: Ông Hà tổng giám đốc công ty trước khi tham gia lãnh đạo Cty

Trường An là Giám đốc chi nhánh kinh doanh LICOGI 13. Hoạt động trước kia của

Cty chủ yếu là thương mại, sản phẩm của công ty thường đi thuê các công ty khácChuyên đề thực tập tốt nghiệp58GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiềnnên giá thành và chi phí thường cao hơn, mặt khác thường hay mất bạn hàng khi các

công ty chế tạo biết được nguồn hàng. Mặt khác, Ơng Hà còn có mối quan hệ với

nhiều bạn hàng lớn như: Cty Kim Khí Hà Nội, Các thành viên Cty của LICOGI…

- Điểm yếu: Hoạt động của nhà máy chưa đi vào ổn định, mất thời gian đào tạo

nhân cơng, quản lý, khoảng 06 tháng.

 Phân tích rủi ro

- Các khả năng và tình huống rủi ro:

+ Rủi ro chính sách, cơ chế của Nhà nước: Các chính sách về thuế, cơ chế

nhập khẩu đối với ngành thép có thể thay đổi

+Rủi ro từ thị trường và đối tác:Thời gian giao hàng chậm hơn so với dự kiến ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng.Giá cả hàng hoá đầu vào thay đổi theo chiều hướng bất lợi.Hàng hoá sản xuất ra có chất lượng kém so với các sản phẩm cùng loại.Người mua hàng huỷ bỏ Hợp đồng hoặc chậm thanh tốnKhả năng huy động nguồn tiền khơng kịp để thanh toán nợ vay khi đếnhạn.

- Các giải pháp phòng ngừa rủi ro:

+ Thường xuyên theo dõi, cập nhật thơng tin về cơ chế, chính sách của Nhà

nước để có những định hướng và biện pháp quản lý khách hàng.

+ Theo rõi thường xuyên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, theo rõi kho

hàng và các khoản phải thu của khách hàng.

+ Kiểm soát khâu giải ngân và mục đích vốn vay, kiểm tra tình hình thực hiện

phương án kinh doanh, thường xuyên theo dõi tiến độ thu tiền bán hàng, các khoản

phải thu và tình hình luân chuyển hàng hóa/dịch vụ của Cơng ty;

+ Thường xun hoặc định kỳ kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh

doanh và tài sản bảo đảm tiền vay của khách hàng theo quy định của MSB

 Đánh giá của cán bộ thẩm địnhChuyên đề thực tập tốt nghiệp59GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiền- Nhu cầu vay vốn của Công ty là rõ ràng và hợp pháp.

- Kế hoạch kinh doanh của Cơng ty khả thi, có hiệu quả, đảm bảo tạo nguồn

thu đáp ứng yêu cầu thu hồi gốc và lãi cho VIB

- Tài sản bảo đảm tiền vay đủ điều kiện và đủ giá trị theo quy định VIB.

- Năng lực hoạt động, kinh nghiệm và tài chính của Công ty tốt.

- Theo tham khảo thông tin từ các đối tác của Cơng ty như Cơng ty Kim Khí là

cơng ty hoạt động có uy tín, minh bạch.

1.4 Đánh giá chung thực trạng thẩm định tài chính tại ngân hàng VIB

Hồn Kiếm

1.4.1 Đánh giá cơng tác thẩm định tài chính dự án vay vốn của cơng ty

TNHH Trường An

1.4.1.1 Những kết quả đạt được

- Về nội dung và quy trình thẩm định nhìn chung CBTĐ tại VIB Hồn Kiếm

đã thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình thẩm định mà chi nhánh đã đề ra.

Trong việc thẩm định tài chính dự án, CBTĐ cũng đã phân tích tương đối đầy đủ và

chính xác các chỉ tiêu: NPV, IRR, Thời gian hoàn vốn T...

- Dựa trên báo cáo nghiên cứu khả thi của Doanh nghiệp khi vay vốn và kiểm

tra sự tin cậy các nguồn tin Doanh nghiệp cung cấp cùng những kinh nghiệm, kiến

thức có được về thẩm định, cán bộ thẩm định đã tiến hành thẩm định và đưa ra

những nhận xét riêng của mình về dự án, trong đó có những sự khác biệt so với báo

cáo nghiên cứu khả thi của Doanh nghiệp.

- CBTĐ của ngân hàng đã tiến hành phân tích kỹ độ an tồn của các chỉ tiêu

tài chính qua việc phân tích độ nhạy khi các yếu tố đầu vào thay đổi. Điều này cho

biết khả năng rủi ro của dự án khi các yếu tố khác thay đổi.

- CBTĐ đã đưa ra quyết định cho vay đối với một dự án khả thi. Tuy nhiên để

việc cho vay có hiệu quả ngân hàng cần kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn vay, nhằm sử

dụng đúng mục đích, thường xuyên kiểm tra, khảo sát dự án khi thi công cũng như

sau khi đi vào hoạt động.

1.4.1.2 Một số hạn chế còn tồn tại

- CBTĐ chưa tìm hiểu kỹ danh sách các bạn hàng cũng như nhà cung cấpChuyên đề thực tập tốt nghiệp60GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiềnnguyên vật liệu đầu vào cho doanh nghiệp. Ngân hàng nên tìm hiểu cụ thể, chi tiết

uy tín cũng như tình hình sản xuất kinh doanh những đối tác, bạn hàng của DN.

- CBTĐ chưa tìm hiểu kỹ quan hệ của khách hàng với các tổ chức tín dụng

khác.

- Cơng ty có thể cung cấp cho ngân hàng các thông tin và số liệu không sát với

thực tế để dễ được chấp nhận vay vốn. CBTĐ của ngân hàng chưa kiểm tra lại một

cách đầy đủ tính chính xác của các thơng tin này.

- Trong việc phân tích độ nhạy để kiểm tra tính an tồn của các chỉ tiêu tài

chính, mặc dù đã tiến hành phân tích tương đối đầy đủ sự thay đổi của các chỉ tiêu,

nhưng chưa tính hết khả năng thay đổi của các chỉ tiêu. Ví dụ như giá bán của sản

phẩm có thể giảm hơn 20% nếu thị trường biến động mạnh, điều này chưa được

CBTĐ tính đến.

- Nội dung thẩm định tài sản bảo đảm chưa được chú ý đúng mức. CBTĐ cần

hết sức chú trọng đến nội dung này vì đây chính là nguồn trả nợ của ngân hàng khi

dự án gặp rủi ro. CBTĐ cần thẩm định tính hợp pháp và giá trị TSĐB, cần tính đến

yếu tố trượt giá của đồng tiền về mặt thời gian.

1.4.2 Đánh giá cơng tác thẩm định tài chính dự án tại VIB Hoàn Kiếm

1.4.2.1 Những kết quả đạt được

Đi vào hoạt động từ cuối năm 2004, sau gần 8 năm hoạt động, ngân hàng VIB

Hồn Kiếm đã khơng ngừng đổi mới và lớn mạnh qua các hoạt động của mình,

đồng thời dần dần khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực tài chính tiền tệ và

ngân hàng. Cùng với các hoạt động khác của Ngân hàng, công tác thẩm định dự án

cũng được chú trọng, quan tâm và khơng ngừng được hồn thiện, với mục đích

cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và hoạt động tài trợ dự án của

Ngân hàng ngày càng tốt hơn. VIB Hồn Kiếm, với mong muốn tăng trưởng tín

dụng an tồn và đảm bảo tín dụng với sự ra đời của phòng Thẩm định đã tiến hành

thẩm định và nghiên cứu các dự án của khách hàng, góp phần tăng trưởng chất

lượng tín dụng và mang lại hiệu quả trong hoạt động của Ngân hàng, Kết quả thẩm

định dự án đầu tư của Ngân hàng trong năm 2010 đạt kết quả như sau:

+ Tổng số dự án thẩm định là 40 dự án, tăng 14,28% so với năm 2009

+ Tổng số dư nợ cho vay theo dự án năm 2010 là 632,234 triệu đồng, tăng gầnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 18: Sự thay đổi giá bán và chi phí nguyên liệu sp1 ảnh hưởng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×