Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Ngân hàng cần xem xét lại tổng mức vốn đầu tư, vì theo ý kiến của nhiều CBTĐ có kinh nghiệm thì tổng mức vốn đầu tư của dự án trình lên thường sẽ thấp hơn thực tế. Lý do là khi dự án đi vào thực hiện có thể phát sinh nhiều hạng mục chi phí mới hoặc do c

- Ngân hàng cần xem xét lại tổng mức vốn đầu tư, vì theo ý kiến của nhiều CBTĐ có kinh nghiệm thì tổng mức vốn đầu tư của dự án trình lên thường sẽ thấp hơn thực tế. Lý do là khi dự án đi vào thực hiện có thể phát sinh nhiều hạng mục chi phí mới hoặc do c

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp74GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiềnđịnh chế độ kế tốn hiện hành mà dòng thu này có thể sẽ phải chịu thuế thu nhập

doanh nghiệp hay khơng. Ngồi ra khi dự án kết thúc, cơng ty Trường An sẽ thu hồi

vốn lưu động ròng, do đó khoản thu này phải đượng cộng vào dòng tiền cuối cùng

của dự án.

- Cần liên tục kiểm tra sự hoạt động của dự án, giám sát việc sử dụng vốn đầu tư,

quá trình sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng bảo quản tài sản thế chấp. Định kì

phân tích tình hình tài chính dự án từ đó có những yêu cầu, giúp đỡ chủ dự án hoặc

đề ra phương án thu hồi vốn. Phân tích thực hiện các kế hoạch, chú ý kế hoạch trả

nợ.

- CBTĐ cần chú trọng hơn đến nội dung này vì đây chính là nguồn trả nợ của ngân

hàng khi dự án gặp rủi ro. CBTĐ cần thẩm định tính hợp pháp và giá trị TSĐB, cần

tính đến yếu tố trượt giá của đồng tiền về mặt thời gian.

2.2.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định tài chính dự án tại VIB

Hồn Kiếm

2.2.2.1 Nâng cao nhận thức về vai trò công tác thẩm định

Để nâng cao chất lượng thẩm định dự án, vấn đề trước hết là phải định hướng

và có nhận thức đúng đắn về cơng tác thẩm định dự án đầu tư. Công tác thẩm định

dự án phải được quán triệt về cả nội dung và quy trình thẩm định trong tồn hệ

thống Ngân hàng. Khơng chỉ các cán bộ trực tiếp thẩm định mà còn các bộ phận

khác có liên quan cũng cần hiểu biết về cơng tác thẩm định. Thẩm định dự án cần

được quy trình hóa, cơng nghệ hóa, chú trọng sự phù hợp với định hướng hoạt động

cho vay để trở thành thế mạnh trong kinh doanh của Ngân hàng.

Thẩm định dự án phải đóng vai trò thực sự quan trọng trong việc tham mưu có

hiệu quả cho các cấp lãnh đạo trước khi ra quyết định cuối cùng đối với một khoản

vay. Khoản vay được chấp nhận dựa trên cơ sở kết quả thẩm định kỹ lưỡng, có cơ

sở khoa học sẽ hạn chế được đáng kể rủi ro có thể xảy ra.

Về lâu dài cần tiến tới xây dựng một bộ phận chuyên về tư vấn tài chính, làm

nhà tư vấn cho khách hàng để xây dựng dự án, phương án mang tính khả thi và có

hiệu quả cao. Bên cạnh đó, bộ phận hay tổ chức này phải luôn bảo vệ quyền lợi của

Ngân hàng, chứ không phải chỉ đem lại lợi ích riêng cho doanh nghiệp.

2.2.2.2 Tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ thẩm địnhChuyên đề thực tập tốt nghiệp75GVHD : Th.s Phan Thị Thu HiềnCon người là nhân tố quan trọng nhất quyết định chất lượng thẩm định vì cán

bộ thẩm định là những người trực tiếp thực hiện cơng việc thu thập thơng tin, phân

tích, đánh giá và đề xuất phương án thực hiện các khoản vay. Kết quả thẩm định sẽ

có độ tin cậy cao nếu được thực hiện một cách khách quan, khoa học và cơng tâm –

điều đó phụ thuộc chủ yếu vào năng lực và đạo đức của cán bộ thẩm định. Cán bộ

thẩm định phải nắm vững quy trình, phương pháp thẩm định đồng thời có kinh

nghiệm, hiểu biết sâu rộng về các nghiệp vụ của Ngân hàng và các lĩnh vực kinh tế

xã hội có liên quan. Vì thế chi nhánh cần có những biện pháp để tăng cường số

lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ thẩm định, cụ thể là:

- Liên tục tổ chức đào tạo và đào tạo lại, tập huấn cho cán bộ thẩm định tín

dụng tạo điều kiện nâng cao trình độ kiến thức và năng lực kinh nghiệm làm việc.

Đặt ra những yêu cầu chun mơn bắt buộc, đòi hỏi đội ngũ này phải có kiến thức

chun sâu về lĩnh vực tài chính NH, có khả năng phân tích tài chính. Kiên quyết

điều chuyển những cán bộ không đáp ứng yêu cầu công việc.

- Tổ chức đội ngũ cán bộ thẩm định phải bố trí sao cho hợp lý, tránh sự

chồng chéo, đảm bảo sắp xếp các cán bộ có đủ trình độ, năng lực chuyên môn,

trách nhiệm làm công việc này. Trong phân cơng cơng tác cũng phải căn cứ vào

trình độ kinh nghiệm, thế mạnh của từng người để công tác thẩm định đạt kết quả

cao nhất.Nên phân các CBTĐ phụ trách khối doanh nghiệp theo ngành nghề, cho

cán bộ đi tìm hiểu, học tập về loại ngành nghề đó nhằm tiến tới chun mơn hố

cơng tác thẩm định.

- Khi phân cơng việc cho cán bộ thẩm định cũng phải gắn quyền hạn và trách

nhiệm trực tiếp của cán bộ đối với kết quả, chất lượng thẩm định. Chi nhánh phải có

biện pháp kiểm tra thường xuyên tránh những sai sót và ngăn ngừa những hành vi

cố tình làm sai, tránh rủi ro đạo đức nghề nghiệp.

- Đối với những DA có vốn đầu tư lớn, phức tạp chi nhánh nên tổ chức cho

nhiều cán bộ cùng thẩm định, kết hợp thuê chuyên gia thẩm định để đánh giá

chính xác các số liệu tài chính mà DN đưa ra, từ đó có quyết định đúng đắn cho

việc tài trợ.

- Phải có chính sách ưu đãi, khen thưởng thoả đáng đối với cán bộ giỏi, có

trách nhiệm, hiệu quả cơng việc cao và kỷ luật hành vi tiêu cực.

- Nên phân công cán bộ tín dụng giỏi, có kinh nghiệm kèm cặp hướng dẫn những

cán bộ trẻ, ít kinh nghiệm từ đó nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp76GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiền2.2.2.3 Nâng cao chất lượng thu nhập và xử lý thông tin liên quan đến

công tác Thẩm định dự án đầu tư vay vốn.

Thơng tin đóng một vai trò khơng thể thiếu trong nền kinh tế hiện đại. Một nhà

kinh tế từng nói rằng người chiến thắng là người nắm được thông tin sớm hơn đối

thủ của mình. Chất lượng thẩm định dự án phụ thuộc nhiều vào chất lượng thông tin

thu thập được. Nếu nguồn thơng tin là đầy đủ, chính xác, nhanh chóng sẽ giúp ích

được rất nhiều cho CBTĐ thẩm định dự án, đạt hiệu quả cao cho công tác cho vay.

Ngược lại, nếu thông tin thu thập được là sai lệch, không đầy đủ sẽ dẫn đến những

quyết định sai lầm gây tổn thất cho Ngân hàng cũng như chủ đầu tư. Tuy nhiên việc

thu thập thông tin đáp ứng tính chính xác, kịp thời và đầy đủ là khơng hề đơn giản.

Do lượng thơng tin thì rất nhiều, phạm vi thu thập lớn, tiêu tốn rất nhiều thời gian

và chi phí, các kênh thơng tin khó tiếp cận trong khi CBTĐ bị quy định về thời

gian. Chính vì thế, thông thường chất lượng thông tin thu thập được là khơng cao.

Phát huy những ưu thế sẵn có của mình, Chi nhánh có thể kết hợp thêm một số biện

pháp sau:

Về việc thu thập thông tin:

Thông tin phục vụ cho công tác thẩm định dự án phải được thu thập từ nhiều

kênh khác nhau. Đa dạng các kênh thu thập thông tin làm cho lượng thông tin thu

thập được phong phú và đầy đủ hơn. Thơng tin có thể thu thập được từ nguồn bên

trong và nguồn bên ngoài. Nâng cao chất lượng thông tin tức là tăng cường hai hệ

thống thông tin này.

 Hệ thống thông tin nội bộ:

- Thông qua hệ thống thông tin liên Ngân hàng, thông tin của Ngân hàng Nhà

nước Việt Nam…Việc trao đổi thông tin qua các buổi tổng kết, các buổi hội thảo

trao đổi kinh nghiệm và các loại dự án thẩm định sẽ giúp cho các Ngân hàng đạt

được hiệu quả cao trong cơng tác của mình. Thơng tin là vũ khí trong cạnh tranh

của các Ngân hàng, vì thế để làm được điều trên là không hề đơn giản, tùy thuộc rấtChuyên đề thực tập tốt nghiệp77GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiềnnhiều vào năng lực ngoại giao và những mối quan hệ của các CBTĐ trên cơ sở đôi

bên cùng có lợi.

- Những thơng tin liên quan đến dự án cần phải được cung cấp nhanh chóng,

đầy đủ, chính xác và thơng suốt tồn bộ hệ thống. Hệ thống thông tin nội bộ của

Ngân hàng sẽ chứa đựng thông tin về hoạt động kinh doanh và những quan hệ tín

dụng của khách hàng với Ngân hàng trong quá khứ với nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nguồn thông tin lưu trữ này rất đa dạng nên trên cơ sở đó, CBTĐ có thể tổng hợp

được những thơng tin mới phục vụ cho cơng tác hiện tại của mình. Ngân hàng cần

phải khai thác hệ thống máy tính nối mạng của mình. Cần có một bộ phận chun

xử lý thơng tin, phân loại thông tin, đánh giá độ tin cậy của thông tin, điều phối

thông tin trong nội bộ. Những thông tin có sự biến động như: thơng tin kinh tế xã

hội chung, thông tin văn bản pháp luật, thông tin thị trường…càng phải đòi hỏi cập

nhật hàng ngày và thường xuyên.

 Thơng tin từ nguồn bên ngồi.

-Thơng tin do khách hàng cung cấp bao gồm: Hồ sơ xin vay vốn, hồ sơ hoạtđộng kinh doanh của doanh nghiệp, dự án đầu tư xin vay vốn…Thông thường đây

là nguồn thông tin mà CBTĐ sử dụng nhiều nhất do đó càng phải yêu cầu độ chính

xác cao của nguồn thơng tin này. Nhưng thực tế, các chủ đầu tư dự án thường mắc

phải, hoặc cố tình mắc phải việc cung cấp thơng tin không đúng và không đủ. Muốn

khắc phục điều này, Ngân hàng cần phải có những văn bản hướng dẫn các nội dung

cụ thể, chi tiết cần cung cấp thông tin cho khách hàng trước, đồng thời CBTĐ phải

hướng dẫn khách hàng để đảm bảo thông tin của khách hàng cung cấp đầy đủ theo

số lượng yêu cầu, cũng như kịp tiến độ thời gian của Ngân hàng. Về việc đảm bảo

tính chính xác của thơng tin, Ngân hàng nên u cầu thơng tin của khách hàng phải

qua kiểm tốn độc lập, nếu Doanh nghiệp chưa có kiểm tốn thì phải cung cấp báo

cáo quyết toán thuế của Doanh nghiệp. CBTĐ phải thường xuyên kiểm tra có thể

đột xuất báo trước hoặc không báo trước trong thời gian ngắn…Những phươngChuyên đề thực tập tốt nghiệp78GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiềnpháp này sẽ giúp cho thông tin thu thập được từ khách hàng đầy đủ, kịp thời, chính

xác hơn.

Ngồi ra, Chi nhánh cũng nên chú trọng việc thu thập thông tin thừ các nguồn bên

ngồi khác để đa dạng hóa nguồn thơng tin nhằm có cái nhìn khách quan hơn trong

thẩm định. Cụ thể:

+ Thông tin từ thị trường về giá cả, cung cầu sản phẩm dịch vụ, những

nghiên cứu tổng thể thị trường để xác định thị trường tiềm năng của dự án, phân

đoạn thị trường, xác định khác hàng mục tiêu…Bởi thông tin từ thị trường là rất

phong phú và đa dạng, khai thác tốt nguồn thông tin này sẽ giúp ích rất nhiều cho

Ngân hàng trong q trình thẩm định dự án toàn diện và đầy đủ, chi tiết, chính xác

hơn.

+ Thơng tin từ các phương tiện thơng tin đại chúng: sách báo, phương tiện

truyền thông và đặc biệt là mạng Internet…Trong thời đại công nghệ như hiện nay,

việc truy cập tìm kiếm thơng tin là khơng q khó khăn, vấn đề đặt ra ở đây là việc

xem xét, chọn lọc những thông tin như thế nào để tìm kiếm những thơng tin hữu ích

cho mình là một việc tùy vào khả năng và kinh nghiệm của người tìm kiếm. Mạng

internet là nguồn thơng tin đại chúng hiệu quả và đa dạng nhất bởi tính phong phú

về nội dung, tính nhanh chóng về cơng nghệ… Tuy vậy, thơng tin từ các WEBSITE

phải được chọn lọc và thẩm định lại để đảm bảo tính chính xác để tránh khỏi việc

mắc phải những thông tin sai lệch ảnh hưởng đến hiệu quả thẩm định và cho vay

của dự án.

+ Thông tin từ các mối quan hệ của Ngân hàng với các tổ chức tín dụng khác

cũng như với các đối tác kinh doanh cũ của Ngân hàng. Đây là một kênh thông tin

quan trọng. Bởi lẽ, mỗi một Doanh nghiệp đều đã, đang và có quan hệ với các tổ

chức tín dụng khác. Và đương nhiên, trong những mối quan hệ đó, các tổ chức tín

dụng đó cũng đã có sự nghiên cứu, kiểm tra và đánh giá nhận xét về Doanh nghiệp.

Chính vì lẽ đó, nếu chi nhánh phát huy được những mối quan hệ, sẽ có cái nhìn rấtChuyên đề thực tập tốt nghiệp79GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiềntổng quát về Doanh nghiệp về nhiều mặt, cũng như có được những thơng tin q giá

từ kinh nghiệm thực tế về Doanh nghiệp cũng như dự án mà mình đang thẩm định

cho vay.

+ Nếu có khả năng và thật sự cần thiết, Ngân hàng có thể tiến hành mua

thông tin hoặc thuê chuyên gia tư vấn trong ngành kinh tế, tài chính ngân hàng để

chất lượng thơng tin cao hơn. Hiện nay, ở nước ta trung tâm thông tin tín dụng CIC

chun cung cấp thơng tin cho Ngân hàng về khách hàng trong lĩnh vực tiền tệ tín

dụng. Chi nhánh có thể quan tâm sát sao hơn nữa việc thu thập thông tin từ kênh

huy động này.

Việc đa dạng hóa thơng tin từ các nguồn khác nhau sẽ giúp CBTĐ hạn chế

được tối đa sự sai lệch thông tin, giúp nguồn thông tin thu thập được đầy đủ, chính

xác và kịp thời hơn. Với thơng tin do khách hàng cung cấp, CBTĐ với kinh nghiệm

của bản thân và trách nhiệm trong cơng việc cần tiến hành phân tích và kiểm tra một

cách cụ thể chi tiết để đánh giá được thơng tin nào là chính xác, thơng tin nào là

kém tin cậy cần thẩm định lại. Với thông tin thu thập từ bên ngoài và ý kiến của các

chuyên gia chuyên ngành, CBTĐ sẽ bổ sung hoàn hảo cho những đánh giá của

mình về khách hàng cũng như dự án. Thông tin thu thập và tổng hợp được cần được

lưu trữ và bảo quản tốt, do thông tin của dự án này có thể giúp ích được cho những

dự án khác sau này. Có thể lưư trữ bằng giấy tờ là một hình thức bảo quản truyền

thống và hình thức thứ hai phổ biến hiện nay là việc quản lý thơng tin bằng máy

tính. Vì thế, Ngân hàng nên đầu tư nâng cấp phầm mềm quản lý thông tin mang tính

đặc thù riêng phù hợp vói điều kiện của Chi nhánh để dễ dàng quản lý

2.2.2.4 Hiện đại hóa cơng nghệ và cơ sở vật chất phục vụ cơng tác thẩm

định của Chi nhánh VIB Hồn Kiếm

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt và đầy biến động

như hiện nay thì Ngân hàng cần phải quan tâm thích đáng đến việc ứng dụng các

cơng nghệ phân tích rủi ro hiện đại vào cơng tác thẩm định dự án đầu tư.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp80GVHD : Th.s Phan Thị Thu HiềnThời đại hiện nay là thời đại của công nghệ, hiện đại và phát triển. Những cái cũ,

cái lạc hậu sẽ được thay thế bằng những cái mới phát triển hơn. Đó là quy luật tất

yếu của cuộc sống. Trong kinh doanh cũng vậy, muốn tồn tại, phát triển và chiến

thắng trong cạnh tranh buộc anh phải theo kịp với thời đại, đầu tư thích đáng cho

cơng nghệ kỹ thuật để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.

Trong hệ thống Ngân hàng cũng thế. Sự chạy đua và cạnh tranh của hệ thống

NHTM đang diễn ra sơi động. Tìm kiếm khách hàng và nâng cao chất lượng hoạt

động cho vay là một trong những điều quan tâm của các Ngân hàng. Đối vơi khách

hàng là Doanh nghiệp với những dự án lớn, điều họ quan tâm ở đây là thời gian và

chất lượng công tác thẩm định của Ngân hàng như thế nào để mang lại lợi ích cho

họ. Cũng giống như vậy, điều mà Ngân hàng quan tâm cũng là chất lượng cơng tác

thẩm định của Ngân hàng mình như thế nào để nâng cao hiệu quả cho vay lên mức

cao nhất. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để rút ngắn thời gian thẩm định

và tăng chất lượng công tác thẩm định đó là hiện đại hóa cơng nghệ và cơ sở vật

chất phục vụ cho công tác này.

 Số lượng tài liệu liên quan đến việc thẩm định tương đối nhiều, mà mỗi

CBTĐ lại phụ trách những khách hàng khác nhau, do đó có những dự án cần xử lý

cùng một lúc, chính vì thế cần tăng lượng máy in, máy photo trong Ngân hàng, đảm

bảo cho các phòng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp có những thiết

bị riêng và đầy đủ để phục vụ cho cơng việc, tránh mất thời gian khi có nhiều người

sử dụng cùng lúc.

 Cần cập nhật các phần mềm hiện đại để thẩm định và quản lý dự án. Nâng

cấp máy tính để có tốc độ cao hơn vì khai thác thông tin trên Internet hiện nay là

một kênh thông tin phong phú và hữu ích như đã phân tích ở trên.

 Hiện tại, ở Chi nhánh VIB Hoàn Kiếm phầm mềm chủ yếu được sử dụng để

phân tích các chỉ số hiệu quả tài chính là phần mềm Microsoft EXCEL. Đây là phần

mềm tin học văn phòng cơ bản, có nhiều ưu thế như dễ sử dụng, dễ quản lý, các

CBTĐ ở đây hầu hết đều sử dụng thành thạo phần mềm này. Tuy nhiên, về lâu dài,

Ngân hàng nên đầu tư nâng cấp phần mềm và phần cứng của hệ thống công nghệTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Ngân hàng cần xem xét lại tổng mức vốn đầu tư, vì theo ý kiến của nhiều CBTĐ có kinh nghiệm thì tổng mức vốn đầu tư của dự án trình lên thường sẽ thấp hơn thực tế. Lý do là khi dự án đi vào thực hiện có thể phát sinh nhiều hạng mục chi phí mới hoặc do c

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×