Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Đánh giá mức độ phát triển cho vay tiêu dùng tại VPBank- Hà Nội

3 Đánh giá mức độ phát triển cho vay tiêu dùng tại VPBank- Hà Nội

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sáu là, trong 3 năm qua, thị phần cho vay tiêu dùng đã tăng lên đáng kể, tạo

được lợi thế cạnh tranh với các NHTM khác trên cùng địa bàn. Với những hoạt

động quảng cáo, tài trợ, VPBank- Hà Nội đã ngày càng tăng uy tín trong địa bàn.

Đây là điều kiện để hoạt động cho vay tiêu dùng có thể tăng trưởng nhanh hơn trong

tương lai.2.3.2 Những hạn chế, tồn tại

Ngoài những thành tựu đạt được, cho vay tiêu dùng của VPBank- Hà Nội

vẫn còn những hạn chế, tồn tại gây ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động này:

Một là, mặc dù chất lượng hoạt động tín dụng đã tốt nhưng còn chứa nhiều

nguy cơ xảy ra rủi ro. Hiện nay, VPBank- Hà Nội là một trong những ngân hàng có

mức lãi suất cho vay cao nhất (tính đến tháng 4/ 2011, lãi suất cho vay cao nhất là

24%). Do là ngân hàng hoạt động dựa trên nguồn vốn huy động, cùng với sự cạnh

tranh lãi suất huy động cao nên lãi suất cho vay cũng phải tăng tương xứng. Nhưng

lãi suất quá cao khiến các cá nhân, hộ gia đình e ngại tiếp cận với nguồn vốn này;

còn những khách hàng có khả năng tiếp cận thì mức độ rủi ro cũng cao hơn.

Hai là, kết quả hoạt động của các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc vẫn

chưa có hiệu quả đồng bộ. Một số có mức tăng trưởng rất cao như trụ sở chi nhánh,

PGD Khâm Thiên trong khi có phòng giao dịch lại hoạt động khơng có lợi nhuận

như PGD Linh Đàm (năm 2010, lợi nhuận âm). Điều này phản ánh sự bao quát,

phát triển đồng bộ giữa các chi nhánh, PGD trực thuộc chưa đồng đều, chưa phát

huy hiệu quả và chưa khai thác được tiềm năng trên địa bàn đặt chi nhánh, PGD.

Ba là, mặc dù phương châm hoạt động là đáp ứng nhu cầu của mọi khách

hàng, nhưng thực tế cho vay tiêu dùng của ngân hàng chủ yếu là cho vay mua, sửa

chữa, xây dựng nhà; mua ô tô còn các loại hình khác thì chưa được người dân chú ý

nhiều. Rõ ràng, dù có nhiều sản phẩm nhưng ngân hàng vẫn chưa cạnh tranh được

với các ngân hàng khác và chưa khai thác được tiềm năng của thị trường.

Bốn là, thời gian giải quyết một khoản vay (từ khi tiếp xúc khách hàng đến

khi giải ngân) còn khá dài so với một số ngân hàng khác. Trong khi các ngân hàng

khác cạnh tranh đưa ra dịch vụ tương tự với chất lượng cao hơn (rút ngắn thời gian,

thủ tục) thì chất lượng dịch vụ của VPBank- Hà Nội hầu như chưa có nhiều thay đổi

để tăng tính cạnh tranh.54Năm là, tỷ trọng tiền gửi thanh toán của tổ chức và cá nhân còn thấp trong

nguồn vốn huy động, trong khi đây là nguồn có chi phí thấp và có thể huy động với

khối lượng rất lớn. Huy động được nguồn này, ngân hàng có thể nâng cao doanh số

cho vay tiêu dùng và tạo ra lợi nhuận lớn hơn.2.3.3 Nguyên nhân những hạn chế, tồn tại

VPBank – Hà Nội vẫn còn những hạn chế trong hoạt động cho vay tiêu dùng

là do còn tồn tại nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có cả nguyên nhân khách

quan và nguyên nhân từ bản thân ngân hàng.

Nguyên nhân chủ quan

- Vốn điều lệ của VPBank còn thấp tác động tới khả năng mở rộng tín dụng

của ngân hàng. Vốn điều lệ của VPBank mới chỉ ở mức trung bình trong khối các

NHTM cổ phần hiện nay. Nguồn vốn tự có thấp kìm hãm sự mở rộng hoạt động tín

dụng của VPBank.

- Hoạt động marketing của chi nhánh còn yếu kém và thụ động. Chi nhánh

chủ yếu trông vào sự tiếp thị hình ảnh, giới thiệu sản phẩm của Hội sở và khách

hàng chủ yếu của chi nhánh là khách hàng quen, đã có quan hệ. VPBank- Hà Nội

cần phải chủ động hơn trong việc tìm kiếm khách hàng và quảng bá hình ảnh ngay

trên địa bàn hoạt động.

- Nhân sự của ngân hàng còn yếu vì các nhân viên tín dụng chủ yếu là những

cán bộ trẻ, mới tốt nghiệp nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong cơng việc. Nhân

viên tín dụng chưa phát huy được hết năng lực của mình trong cơng việc, một số

còn chưa chủ động trong cơng việc và có thời gian lãng phí.

- Ngân hàng chưa tập trung phát triển các sản phẩm cho vay tiêu dùng khác

ngoài các sản phẩm truyền thống với tâm lí ngại các khoản vay nhỏ, có rủi ro cao.

- Việc kiểm tra, kiểm sốt sau cho vay còn yếu kém. Các nhân viên tín dụng

chưa thật sự quan tâm tới việc xem khách hàng có sử dụng tài sản đúng mục đích

hay khơng, cũng như thẩm định lại tài sản đảm bảo và nguồn thu nhập trả nợ định kì

theo quy định. Việc này sẽ ảnh hưởng tới nguy cơ khách hàng suy giảm khả năng

trả nợ, giảm giá trị tài sản đảm bảo.

- Trong thủ tục cho vay còn một số điểm phức tạp, gây nhiều phiền hà cho

khách hàng như: nếu khách hàng là người độc thân phải có giấy xác nhân của55UBND, tạo ra sự rắc rối, không cần thiết do thủ tục của nhà nước không đơn giản.

Việc chứng minh nguồn thu nhập trả nợ đối với những người hành nghề tự do là rất

khó khăn gây ảnh hưởng tới khả năng nâng cao doanh số cho vay tiêu dùng của

ngân hàng.Nguyên nhân khách quan

- Sự phát triển không ổn định của nền kinh tế đã gây ra những biến động lớn

như lạm phát, biến động lãi suất, biến động giá cả .. .Đây là những yếu tố quan

trọng trong việc xác định lãi suất cho vay, giá trị tài sản đảm bảo của món vay; do

đó, bất cứ sự biến động nào của các nhân tố này cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới

hoạt động cho vay của ngân hàng. Từ những tháng cuối năm 2010 đến nay, lạm phát

liên tục tăng làm chi phí đầu vào tăng lên nên lãi suất đầu ra tăng, ảnh hưởng trực

tiếp tới việc phát triển tín dụng của ngân hàng.

- Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng lớn, không những với ngân

hàng trong nước mà còn các ngân hàng nước ngồi. Hiện nay các ngân hàng đều tập

trung phát triển mảng cho vay tiêu dùng, xem đây là một thị trường tiềm năng, đem

lại lợi nhuận cao. Do vậy, các ngân hàng ra sức tăng cạnh tranh bằng sản phẩm và

chất lượng dịch vụ, làm cho thị trường cho vay tiêu dùng thu hẹp lại với mỗi ngân

hàng khơng có sức cạnh tranh. Do vậy, việc phát triển cho vay tiêu dùng của

VPBank- Hà Nội sẽ gặp rất nhiều thách thức và khó khăn.

- Một số thủ tục hành chính của Nhà nước còn gây nhiều khó khăn cho ngân

hàng và khách hàng. Việc xác minh các giấy tờ như quyền sử dụng đất, đăng kí giao

dịch bảo đảm thường gây nhiều phiền phức và mất thời gian, ảnh hưởng tới thời

gian làm thủ tục, xét duyệt và giải ngân của ngân hàng.

- Căn cứ thẩm định tài sản đảm bảo là bất động sản còn chưa rõ ràng. Giá trị

của bất động sản thường xuyên biến động, do vậy việc định giá theo khung giá cứng

nhắc của Nhà nước là khơng hợp lí. Nhưng nếu dựa theo giá cả thị trường thì khơng

rõ ràng vì nước ta chưa có một thị trường giao dịch bất động sản hoàn thiện. Việc

định giá quá thấp sẽ bất lợi cho khách hàng, còn định giá quá cao sẽ tạo rủi ro lớn

cho ngân hàng.

- Đặc điểm của cho vay tiêu dùng làm hoạt động này chứa đựng nhiều rủi ro.

Ngân hàng có thể khơng thu hồi được nợ khi khách hàng gặp vấn đề sức khỏe, bị

thất nghiệp hay khi cố tình lừa đảo, lấy mất tài sản đảm bảo.5657CHƯƠNG III

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

CHI NHÁNH HÀ NỘI

3.1 Chiến lược phát triển cho vay tiêu dùng tại VPBank – Hà Nội

Trong chiến lược phát triển ngân hàng chung của hệ thống, VPBank- Hà Nội

đặt ra định hướng phát triển trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Hà Nội.

Đối tượng khách hàng mà VPBank – Hà Nội hướng đến là các doanh nghiệp

vừa và nhỏ, các cá nhân thuộc tầng lớp trung lưu trên địa bàn. Sản phẩm tín dụng

ngân hàng cung cấp là các sản phẩm phục vụ các doanh nghiệp vừa, các hộ kinh

doanh cá thể và các sản phẩm cho vay tiêu dùng. Trong đó, ngân hàng sẽ tập trung

vào phát triển cho vay tiêu dùng vì mức sống của người dân Hà Nội khá cao và nhu

cầu tiêu dùng của họ là rất lớn. Ngoài các sản phẩm cho vay tiêu dùng truyền thống,

VPBank- Hà Nội tiếp tục phát triển các sản phẩm cho vay khác nhằm đáp ứng nhu

cầu đa dạng của khách hàng tiêu dùng.

Ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động bằng cách mở thêm các

chi nhánh, phòng giao dịch tại các khu vực có đơng dân cư sinh sống và bn bán.

Tại những khu vực này, ngân hàng có thể cho vay kinh doanh đối với doanh nghiệp,

hộ kinh doanh cá thể và cho vay tiêu dùng đối với những người có thu nhập cao.

Ngân hàng tiếp tục tăng cường quảng bá hình ảnh và tiếp thị đối với các

nhóm khách hàng tiềm năng, tạo ra ấn tượng tốt về một ngân hàng có chất lượng

cao trong tất cả các hoạt động, đặc biệt là cho vay tiêu dùng.

Đối với hoạt động cho vay tiêu dùng năm 2011, VPBank- Hà Nội đặt ra một

số chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh số cho vay tiêu dùng tăng 35% (đạt 549.081 triệu VND)

Trong đó: + Cho vay mua nhà tăng 30% (đạt 260.400 triệu VND)

+ Cho vay xây dựng , sửa chữa nhà tăng 30% (đạt 183.754 triệu VND)

+ Cho vay mua ô tô tăng 50% (đạt 71.172 triệu VND)

+ Cho vay tiêu dùng khác tăng 35% (đạt 23.790 triệu VND)58- Dư nợ tăng 35% (đạt 549.081 triệu VND)

- Tỷ lệ nợ xấu đạt 0.175%

- Lợi nhuận tăng 40% (đạt 22.777 triệu VND).3.2 Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại VPBank- Hà Nội

Để tìm được giải pháp phù hợp nhằm phát triển cho vay tiêu dùng, trước tiên

chúng ta cần xem xét những khả năng, cơ hội và thách thức mà VPBank- Hà Nội

phải đối mặt trong việc phát triển cho vay tiêu dùng.3.2.1 Khả năng, cơ hội và thách thức đối với VPBank- Hà Nội trong việc

phát triển cho vay tiêu dùng

Khả năng

- Vốn tự có của ngân hàng ngày càng tăng tạo ra tiền đề cho việc phát triển,

mở rộng hoạt động kinh doanh.

- Nguồn nhân lực đông đảo, có trình độ, tính sáng tạo, có khả năng chịu áp

lực công việc và nắm bắt công nghệ mới. Nhân lực của VPBank hầu hết đều có

trình độ trên đại học và tuổi đời trẻ. Đây chính là nguồn lực có thể tạo cho ngân

hàng những bước nhảy vọt trong q trình phát triển.

- Cơng nghệ ngân hàng hiện đại, đặc biệt là khi đã nắm được công nghệ ngân

hàng bán lẻ của đối tác nước ngoài- ngân hàng có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh

vực hoạt động bán lẻ. Trong hoạt động cho vay tiêu dùng, công nghệ là một nhân tố

quan trọng làm giảm các thủ tục nghiệp vụ, bảo mật thông tin, tăng tốc độ xử lí dữ

liệu. VPBank hiện đang có những cơng nghệ ngân hàng mới nhất như hệ thống máy

tính, phần mềm quản lí B2K, phần mềm quản lí T24, máy ATM…

Cơ hội

- Thị trường cho vay tiêu dùng ở Hà Nội rất tiềm năng khi mà mức sống của

người dân ngày càng được nâng cao và quy mô dân cư ngày càng lớn. Hơn nữa,

trình độ hiểu biết của người dân đối với các hoạt động ngân hàng ngày càng được

cải thiện, tạo được sự thuận lợi cho ngân hàng trong việc tiếp cận khách hàng.

Người tiêu dùng ngày càng có tâm lí tìm đến ngân hàng để vay tiền phục vụ cho các

nhu cầu cuộc sống.59Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Đánh giá mức độ phát triển cho vay tiêu dùng tại VPBank- Hà Nội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×