Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Tổng quan về NHTMCP Hàng Hải Việt Nam

1 Tổng quan về NHTMCP Hàng Hải Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

34

Luận văn tốt nghiệp

Học viện Tài chính

34

34

110.000 tỷ VNĐ. Mạng lưới hoạt động không ngừng được mở rộng từ 16

điểm giao dịch năm 2005, hiện nay đã lên đến gần 230 điểm giao dịch trên

tồn quốc.Ngồi ra ngân hàng còn thiết lập được mối quan hệ với hơn 300

ngân hàng và chi nhánh ngân hàng trên thế giới, nhằm đẩy mạnh qui mơ và

chất lượng thanh tốn quốc tế, được nhiều tổ chức tài chính và ngân hàng

đánh giá cao về chất lượng hoạt động

Cùng với quyết định thay đổi tồn diện, từ định hướng kinh doanh, hình

ảnh thương hiệu, thiết kế không gian giao dịch tới phương thức tiếp cận khách

hàng… đến nay, Maritime Bank đang được nhận định là một Ngân hàng có

sắc diện mới mẻ, đường hướng hoạt động táo bạo và mơ hình giao dịch

chun nghiệp, hiện đại nhất Việt Nam.Nguyễn Minh HảiLớp: CQ49/15.01Luận văn tốt nghiệpNguyễn Minh Hải35

35

35Học viện Tài chínhLớp: CQ49/15.0136

Luận văn tốt nghiệp

Học viện Tài chính

36

36

2.1.2 Khái quát về ngân hàng Maritime –chi nhánh Thanh Xuân

Chi nhánh Thanh Xuân là một trong những chi nhánh được thành lập

sớm của Marititme Bank tại Hà Nội (từ năm 2006) và cho tới hiện tại là một

trong những chi nhánh lớn nhất và có đóng góp quan trọng vào doanh thu của

ngân hàng tại Hà Nội cũng như toàn bộ ngân hàng.

Khu vực Thanh Xuân ban đầu bao gồm 1 chi nhánh lớn (chi nhánh

Thanh Xuân) thì cho tới hiện tại chi nhánh đã có 7 phòng giao dịch nhỏ nằm

trên địa bàn 2 quận Thanh Xuân ,Cầu Giấy, và Hà Đông với số lượng nhân

viên của tồn xấp xỉ 100 người.Các phòng giao dịch của chi nhánh bao gồm:

PGD Thanh Xuân Nam

PGD Trung Văn

PGD Trung Yên

PGD Văn Khê

PGD Văn Quán

PGD Vạn Xuân

PGD Xa La

Khác với các ngân hàng khác khi chi nhánh tại một khu vực sẽ chịu trách

nhiệm quản lí các phòng giao dịch trên địa bàn,quản lý 7 PGD và chi nhánh

này là giám đốc khu vực Thanh Xuân, riêng biệt.Nguyễn Minh HảiLớp: CQ49/15.0137

Luận văn tốt nghiệp

Học viện Tài chính

37

37

Sơ đồ bộ máy tổ chức Maritime Bank Thanh Xn

Ban lãnh đạoPhòng

tổng hợpPhòng

kế tốnPhòng

KHDNPhòng

KHCNPhòng tổ

chứcKho quỹCác

PGDChức năng và nhiệm vụ của các phòng ban

Ban Lãnh ĐạoGiám đốc: Là người phụ trách và chịu trách nhiệm với Tổng giám đốc về

kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. Giám đốc Chi nhánh là chức

danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm của Hội đồng Quản trị Ngân

hàng. Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh theo sự ủy

quyền của tổng giám đốc và được phép ủy quyền lại một phần nhiệm vụ,

quyền hạn của mình cho cán bộ, nhân viên thuộc quyền nhưng vẫn phải chịu

trách nhiệm về kết quả thực hiện do người ủy quyền thực hiện.Phó giám đốc: Có chức năng giúp Giám đốc điều hành hoạt động của Chi

nhánh theo sự ủy quyền của Giám đốc. Chức danh này thuộc thẩm quyền bổ

nhiệm, bãi nhiệm của Tổng Giám đốc.Phòng khách hàng doanh nghiệp: Quản lý thực hiện chỉ tiêu bán hàng

theo sản phẩm, tiếp thị và quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng doanh

nghiệp. Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ. Xây dựng kế

hoạch hoạt động của chi nhánh. Đề xuất cho Giám đốc chi nhánh các biện

pháp cải tiến, tăng cường sự cạnh tranh và phát triển thị phần.Phòng khách hàng cá nhân: Quản lý thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo sản

phẩm, tiếp thị và quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng cá nhân. Hướng

dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ. Xây dựng kế hoạch hoạt động của

Nguyễn Minh HảiLớp: CQ49/15.0138

Luận văn tốt nghiệp

Học viện Tài chính

38

38

chi nhánh. Đề xuất cho Giám đốc chi nhánh các biện pháp cải tiến, tăng

cường sự cạnh tranh và phát triển thị phần.

Phòng tổng hợp : Bao gồmBộ phận xử lý giao dịch: Thực hiện các nghiệp vụ tiền gửi thanh toán và

các loại tiền gửi có liên quan đến tiền gửi thanh tốn, tiền gửi tiết kiệm...Bộ phận quản lý tín dụng: Hỗ trợ cơng tác tín dụng, kiểm sốt tín dụng,

quản lý nợ, lưu trữ các giấy tờ liên quan đến hợp đồng tín dụng, thơng báo

nhắc nợ cho các phòng ban có liên quan.Bộ phận thanh tốn quốc tế: Xử lý các giao dịch thanh toán quốc tế, xử lý

giao dịch chuyển tiền quốc tế, các chức năng khác liên quan đến thanh tốn

quốc tế.Phòng kế tốn và kho quỹ:Bộ phận kế tốn: Quản lý cơng tác kế tốn của chi nhánhBộ phận quỹ: Thu, chi, xuất nhập, bốc xếp, vận chuyển và bảo quản tiền

mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, phân loại, đóng bó tiền theo quy định.Phòng tổ chức: Quản lý cơng tác hành chính, quản lý cơng tác nhân sự và

cơng tác IT.

Các phòng giao dịch: Tại mỗi chi nhánh và phòng giao dịch sẽ có một

giám đốc quản lí , chịu trách nhiệm cho hoạt động của các phòng.

Tại mỗi phòng về cơ bản sẽ có 2 hoạt động chính là Sale và Dịch vụ

khách hàng.Sale bao gồm các hoạt động về cho vay cá nhân , cho vay doanh

nghiệp vừa và nhỏ, huy động vốn, tạo thẻ và mở tài khoản , bán chéo bảo

hiểm.Dịch vụ khách hàng liên quan tới các hoạt động của giao dịch viên và

kiểm soát viên như gửi tiền, chuyển tiền liên ngân hàng , rút tiền mặt,….Nguyễn Minh HảiLớp: CQ49/15.0139

Luận văn tốt nghiệp

Học viện Tài chính

39

39

2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ tại Maritime Bank- chi

nhánh Thanh Xuân

2.2.1 Dịch vụ huy động vốn

Đối với ngân hàng thương mại, nguồn vốn huy động tại địa phương là

nguồn vốn quan trọng nhất và luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng nguồn

vốn của ngân hàng.Việc huy động vốn của các NHTM vừa đảm bảo việc sử

dụng được nguồn vốn nhàn rỗi của xã hội trong việc phát triển kinh tê, vừa

đảm bảo được hoạt động của ngân hàng thương mại ổn định và đạt được hiệu

quả cao.Khác với những doanh nghiệp sản xuất thông thường, hoạt động của

NHTM lại phụ thuộc vào nguồn vốn huy động .Do đó cần thiết phải xây dựng

được nguồn huy động ổn định.

Mặt khác, mỗi nguồn huy động vốn lại có chi phí sử dụng, thời hạn hoàn

trả cũng như rủi ro khác nhau .Chính vì vậy ngân hàng cần phải quan sát ,

đánh giá chính xác từng loại vốn để đưa ra những chính sách huy động tốt

nhất phù hợp với từng thời kỳ phát triển để giảm thiểu tối đa rủi ro gặp phải

cũng như chi phí huy động.Chúng ta sẽ phân tích tình hình huy động của ngân

hàng trong 3 năm từ 2012 tới 2014 .Nguyễn Minh HảiLớp: CQ49/15.01Luận văn tốt nghiệp40

40

40Học viện Tài chínhBảng 1 : Số liệu về hoạt động huy động vốn qua các năm 2012-2014

ĐVT : triệu đồng

Chỉ tiêuNăm 2012Năm 2013Năm 2014Tiền gửi của các TCKT653,855671,972687,470Doanh nghiệp nhà nước280,293302,997290,867DN ngồi nhà nước và các đối tượng

khác

DN có vốn đầu tư nước ngoài339,422345,672337,60034,14123,30359,003Tiền gửi của cá nhân826,630880,407885,4629,1766,9477,540440,398201,996167,32157,37566,54787,0221,987,4341,827,8691,834,815Tiền gửi của các đối tượng khác

Tiền gửi của tổ chức tín dụng khác

Phát hành giấy tờ có giá

TổngBiểu đồ 1 : Tỉ trọng về nguồn vốn huy động tại Maritime Bank Thanh

Xuân năm 2012Năm 2012, tiền gửi của các tổ chức kinh tế là 653,855 triệu đồng, ứng

với 32.9% tổng nguồn huy động ; tiền gửi của cá nhân là 826,630 triệu đồng,

chiếm tỉ lệ 41.59%; tiền gửi của tổ chức tín dụng khác đạt 440,398 triệu

đồng , chiếm tỉ lệ 22.15%; phát hành giấy tờ có giá đạt 57,375 triệu đồng,

tương đương với 2.9% và tiền gửi của các đối tượng khác là 9,176triệu đồng,

tương ứng với 0.46%.

Biểu đồ 2 : Tỉ trọng về nguồn vốn huy động tại Maritime Bank Thanh Xuân

năm 2013Nguyễn Minh HảiLớp: CQ49/15.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tổng quan về NHTMCP Hàng Hải Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×