Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHI VÀ QUẢN LÝ CHI

2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHI VÀ QUẢN LÝ CHI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơngcác văn bản hướng dẫn điều hành chưa thường xun. Do đó cơng tác tham

mưu cho cấp ủy, HĐND, UBND thị trấn về chỉ đạo quản lý và điều hành thu,

chi NS thị trấn chưa đúng với quy định như: chưa phân định rõ từng nguồn

thu để tham mưu điều hành chi ngân sách đúng mục đích và có hiệu quả. Để

đáp ứng được yêu cầu quản lý chi NS thị trấn hiệu quả đòi hỏi mỗi cán bộ kế

tốn cần phải nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết về luật NSNN và

các văn bản liên quan , đồng thời phải sâu sát thực tế và phải có phẩm chất

đạo đức tốt.

Một số giải pháp nhằm nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất của cán

bộ tài chính - kế tốn trên địa bàn thị trấn:

• Cập nhật các thơng tin và văn bản hướng dẫn cho cán bộ kế toán xã

đảm bảo công tác tham mưu cho cấp ủy, HĐND, UBND thực hiện chi ngân sách

hiệu quả và cơng khai tài chính kịp thời

• Nâng cao năng lực của cán bộ kế toán thị trấn, tổ chức tuyển chọn cán

bộ kế toán thị trấn được đào tạo đúng chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo thành

thạo cơng việc, có đạo đức nghề nghiệp tốt, những người thực sự có năng lực.

• Tăng cường công tác đào tạo cả theo chức danh và theo từng công việc

(đào tạo cả về chuyên môn nghiệp vụ cũng như các kiến thức bổ trợ khác:

ngoại ngữ, tin học,…). Trong đó chú trọng đến việc đào tạo, cập nhật kiến

thức mới cho kế toán thị trấn.

3.2.3 Quán triệt chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả đối với một số khoản chi

hành chính

Các khoản chi chưa thực sự được tiết kiệm, có hiệu quả. Vẫn còn tình

trạng lãng phí trong chi thường xuyên: thể hiện ở lĩnh vực chi tiêu hành chính

vượt mức quy định (mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc không đúngSinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 45Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơngtiêu chuẩn, chế độ; chi điện, nước, xăng xe, điện thoại, tổ chức lễ hội, ngày kỷ

niệm còn chưa hợp lý, lãng phí);

Một số giải pháp thực hiện tiết kiệm, hiệu quả đối với các khoản chi trên:

• Thiết lập các định mức chi và thứ tự ưu tiên các khoản chi mua sắm, sửa

chữa trang thiết bị,…phù hợp làm cơ sở để xây dựng kế hoạch chi và thực

hiện việc kiểm soát các khoản chi NSX một cách hiệu quả

• Trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác xây dựng dự toán chi hàng

tháng, hàng quý làm căn cứ thực hiện chi cho sát với tình hình thực tế đảm

bảo hiệu quả các khoản chi

• Xây dựng định mức chi tiêu nội bộ phù hợp với tình hình thực tế làm căn

cứ khi phát sinh nhu cầu chi tiêu. Xác lập thứ tự ưu tiên cho công tác thực

hiện các khoản chi như chi nghiệp vụ chuyên môn trước, chi mua sắm sữa

chữa thực hiện sau… đảm bảo phù hợp với khả năng của NSX.

• Các khoản thu đóng góp của nhân dân để chi theo mục tiêu đã định cần chi

đúng mục đích, có phương án cụ thể, có sự giám sát của nhân dân để tạo ra

lòng tin cho quần chúng nhân dân ,tránh tình trạng chi sai mục đích, có biểu

hiện mờ ám. Tất cả các khoản chi NSX phải được ghi chép đầy đủ và định kỳ

thông qua HĐND xã cho mọi người dân đều biết.

Tiết kiệm hiệu quả là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong việc quản lý NS thị

trấn. Vì NS thị trấn vừa là đơn vị sử dụng ngân sách, vừa là cấp ngân sách, chi

ngân sách thị trấn quyết định ngân sách trên tồn bộ thị trấn nên khá phức tạp,

lợi ích của khản chi này mang lại thường gắn liền với lợi ích cụ thể cục bộ, sử

dụng nguồn lực ngân sách phần nào bị hạn chế, dẫn đến thất thoát, lãng phí.Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 46Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngĐể tránh được tình trạng chi tràn lan, “tiền chùa”, cần có những biện

pháp quản lý chặt chẽ, sát sao, chi tiết từng khoản chi NSX và nâng cao nhận

thức việc thực hiện tiết kiệm và hiệu quả nguồn chi ngân sách đó.

3.2.4 Tăng cường cơng khai – minh bạch chi ngân sách thị trấn

Công khai – minh bạch trong chi NS thị trấn chưa thực sự rõ ràng, việc

cơng khai quyết tốn NS thị trấn mới chỉ được dán trên bảng tin của thị trấn

và với ngơn ngữ tài chính, gây khó hiểu cho người dân địa phương – những

người khơng có trình độ về tài chính, kế tốn. Ngồi ra thời gian dán trên

bảng tin không tuân thủ quy định về công khai minh bạch là 90 ngày kể từ

ngày dán thông báo theo thông tư số 21/2005/TT-BTC. Đồng thời không dùng

các biện pháp công khai khác như thông báo trên phương tiện đại chúng (loa

phát thanh thị trấn) là những phương tiện dễ được tiếp nhận nhất.Vì vậy, cán

bộ thị trấn phải có các giải pháp để công khai các khoản chi, thông báotrên

các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, chấp hành đúng quy định của

pháp luật về ngày dán và công khai các khoản chi.

3.3 ĐIỀU KIÊN THỰC THI GIẢI PHÁP

Điều kiện để thực thi quản lý chi và chi ngân sách thị trấn là:

- Hệ thống pháp luật phải ngày càng hoàn thiện để tăng cường hiệu lực

pháp luật, pháp chế của chính quyền Nhà nước cấp thị trấn với nhân dân. Nhà

nước cần phải có cơ chế, chính sách đồng bộ khuyến khích và làm đòn bẩy

kinh tế khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương.

- UBND thị trấn phải có cơng văn cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn để các

cấp các ngành làm đúng theo quy định của Nhà nước, đồng thời thấy được vai

trò quan trọng của chi NS thị trấn trong giai đoạn hiện nay.Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 47Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơng- Cơng tác quản lý chi NS thị trấn phải được coi trọng, đối với cán bộ

quản lý NS thị trấn, Nhà nước cần có chế độ đãi ngộ phù hợp với công việc

mà họ đảm nhận để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ cơ sở.

- Để hướng dẫn các cán bộ cơ sở tiếp cận được với các văn bản pháp lý quy

định về quản lý chi NS thị trấn của Nhà nước thì thị trấn, huyện, tỉnh cần có kế hoạch

đào tạo, tập huấn đội ngũ kế toán, cán bộ quản lý chi NS thị trấn để có thể hồn thành

tốt nhiệm vụ được giao.Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHI VÀ QUẢN LÝ CHI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×